Tulevaisuuden työmarkkinat - Miten ja missä työ ja tekijät kohtaavat?

Kuinka onnistua verkostomaisessa yhteistyössä eri sektoreilla toimivien kanssa? Miten tuottaa ja järjestää asiakaslähtöiset, laadukkaat palvelut muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä? Mistä tiedämme, milloin olemme saavuttaneet tulokset? Kuinka pitää kaikki mukana työelämässä työkykyä tukemalla ja osaamisen kehittämistä edistämällä?

 

Työllistämispäivät 2019 -seminaari tarjoaa katsauksen alan ajankohtaisteemoihin ja tulevaisuutta ennakoiviin kysymyksiin. Ohjelmassa käsitellään eri näkökulmista työllistämisen ja työllisyyden hoidon tämän hetken haasteita ja näkökulmia sekä sitä, mitä mahdollisuuksia digitaalisuus tarjoaa alalle. Tarjolla myös käytännön esimerkkejä ja toimintamalleja sekä keskustelua kehittämiskohteista.

 

Työllistämistä ja työllisyyspalveluja tarkastellaan yhteistyön ja verkostojen, teknologian, työkyvyn ja osaamisen näkökulmista vaikuttavuutta unohtamatta. Keskiössä on ihminen ja asiakaslähtöiset palvelut erilaisiin elämäntilanteisiin. Ohjelmassa pohditaan julkista ja yksityistä työnvälitystä, palvelujen kehittämistä ja yhdistymistä uudella verkostomaisella toimintatavalla sekä palvelujen saumatonta toteutumista niin osaamisen kehittämisen, kuntoutuksen kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmista.

 

Tekoäly vaikuttaa työtehtäviin, prosesseihin ja asiakasrajapintaan työllisyyspalveluissakin. Mistä oikein puhutaan, kun puhutaan tekoälystä ja automaatiosta? Mitä voimme odottaa tulevaisuudessa ja kuinka paljon meidän pitää voida luottaa tekoälyyn? Kuinka tekoäly onnistuu löytämään työnhakijan piilevän osaamisen ja tarjoamaan sopivia töitä? Miten keskustelurobotin kanssa toimitaan? Ohjelmassa on erilaisia näkökulmia aiheeseen juridiset reunaehdot mukaan lukien.

 

Seminaarin sisällöt soveltuvat työllisyyden parissa toimiville asiantuntijoille, kehittäjille, projektityöntekijöille, päälliköille ja johtajille. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ohjelma

1. Päivä
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Tervetuloa! Puheenjohtajan avaussanat

Mika Kiiskinen, Country Manager, Monster

9.10 KEYNOTE: Yksilöistä yhteisen kulttuurin rakentajiksi – mahdotonta?

 • Luottamus ja läpinäkyvyys murrosajan organisaatioiden megahaasteina
 • Tulevaisuuden verkosto – miten arvo syntyy, kuka johtaa?
 • Digitalisaation välineet verkostokäytössä – miksi suuri ei kohta ole enää kaunista?

Ilkka Halava, tulevaisuustutkija, valmentaja ja toimitusjohtaja, Prime Frontier ja Future Works

10.00 Työllistämisen ajankohtaiskatsaus

 • Kuinka korkealla 75 % tai 78 % työllisyysastetavoitteiden rima on?
 • Tulosperusteinen työllistäminen – mitä kysymyksiä ns. SIB-malliin liittyy
 • Työllisyyspalvelujen vaikuttavuus: miten todennetaan ja millä mittareilla

Timo Lindholm, johtava asiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Tulosperusteiset hankinnat ja SIB:t

 • Hankintalainsäädännön näkökulma

Anna Kuusniemi-Laine, asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

10.50 Kahvitauko
11.10 NÄKÖKULMIA JULKISEN JA YKSITYISEN YHTEISTYÖSTÄ

 

Markkinavuopuhelun käytäntöjä ja onnistumisia

 • Miksi markkinavuoropuhelu kannattaa
 • Millaista on parhaimmillaan hyvä markkinavuoropuhelu?
 • Vinkkejä ja malleja onnistuneeseen vuoropuheluun

Jan Blomberg, yksikön päällikkö, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Yhteistyöllä tuloksellisuutta työnvälitykseen

 • Yksityisten palveluntarjoajien rooli työllisyyspalveluissa
 • Yksityisten palveluntarjoajien vahvuudet
 • Kehitysideoita työnvälityksen yhteistyöhön

Merru Tuliara, toimitusjohtaja, Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL)

12.00 Lounas
13.00 DIGITALISAATION MAHDOLLISUUKSIA – TULEVAISUUDEN TYÖLLISTÄMINEN

 

Mistä puhutaan, kun puhutaan tekoälystä ja automaatiosta?

 • Tekoäly vaikuttaa työtehtäviin, prosesseihin, asiakasrajapintaan ja liiketoimintaan – mitä voimme odottaa tulevaisuudessa?
 • Tekoälyn vahvuuksia ja mahdollisuuksia, haasteita ja pelkoja – vaikutukset työhön ja tulonjakoon
 • Kuinka paljon meidän pitää voida luottaa tekoälyyn

Heikki Ailisto, tutkimusprofessori, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

13.50 Kahvitauko
14.10 Tulevaisuuden työelämäpalvelut Työmarkkinatorilta – työn ja osaamisen palvelusta, jossa…

 • työpaikat ja työntekijät kohtaavat
 • on tietoa koulutustarjonnasta ja osaamisen kehittämisestä
 • on tietoa työmarkkinoista, ammateista ja tulevaisuuden työelämästä
 • joka on henkilökohtainen ja taipuu käyttäjän tilanteeseen helposti, ennakoivasti ja kokonaisvaltaisesti
 • yhdistyvät julkinen ja yksityinen työnvälitys sekä kehittämisen palvelut uudella verkostomaisella toimintatavalla

Leena Rankila, kehittämisasiantuntija, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

 

Keskustelurobottien ja tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet työllisyyspalveluissa

 • Miten keskustelurobotin kanssa toimitaan onnistuneesti, mitä haasteita siihen liittyy?
 • Kuinka tekoäly onnistuu löytämään työnhakijan piilevän osaamisen ja tarjoamaan sopivia töitä?
 • Hyödyt ja edut asiakkaalle?

Minna Vierula, projektipäällikkö, Tampereen kaupunki & Jari Ovaskainen, Osaamisbotti Oy

15.00 Henkilöstöhallinto digiajassa – tietoturva ja tietosuoja työelämässä ja työllistämispalveluissa

 • Miten EU:n yleinen tietosuoja-asetus on vaikuttanut työelämään ja henkilöstöhallintoon
 • Tekoälyn ja uusien teknologioiden käyttöönoton juridiset reunaehdot ja edellytykset
 • Tietosuojalainsäädännön reunaehdot uusien digitaalisten palveluiden toteuttamisessa
 • Mihin kiinnittää huomio digitaalisia työelämäpalveluita suunnitellessa

Kira Ahveninen-Kuha, Lead, Data Protection and Cybersecurity Law, KPMG

15.50 Puheenjohtajan yhteenveto päivästä
16.00 Seminaaripäivä päättyy

 

2. Päivä
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Tervetuloa! Puheenjohtajan johdatus päivän aiheisiin

Mika Kiiskinen, Country Manager, Monster

9.10 KEYNOTE: Työ, elämä ja ihminen

 • Suomi 2019 – mistä olemme tulossa, missä olemme nyt ja minne olemme menossa

Petri Rajaniemi, thinker – writer – speaker – advisor

10.00 Asiakkaan parhaaksi – ihminen keskiössä ja ihmislähtöiset palvelut

 • Osallisuuden kokemus ja merkitys. Ihminen palveluverkoston keskiössä
 • Yksilöllisiä tarpeita, omia polkuja, räätälöityjä ratkaisuja – Näkökulmia palveluihin ihmisten eri elämäntilanteiden kautta
 • Myönteisyys ja luottamus ihmiseen tekoälymaailmassa

Kimmo Kumlander, toimitusjohtaja, Silta-Valmennusyhdistys ry ja Valo-Valmennusyhdistys ry

10.50 Kahvitauko
11.10 TARKASTELUSSA TYÖKYKY JA TERVEYS

 

Työnhakijoiden työkyky ja terveys

 • Palvelujen saumaton ja pitkäjänteinen toteutuminen tulevaisuudessa – näkökulmia osaamisen kehittämisestä, kuntoutuksesta ja sosiaali- ja terveyspalveluista
 • Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus yksilöllisten tarpeiden tunnistamisessa ja palveluissa

Tuija Oivo, johtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Kykyviisari apuna asiakastyössä

 • Asiakkaan kohtaaminen, puheeksi ottaminen, tavoitteiden asettelu ja ohjaus
 • Asiakasryhmien tilanteen kuvaaminen ja toiminnan suunnittelu
 • Palveluiden kohdentuminen ja vaikutusten arviointi organisaation sisäisesti ja laajemmin palvelujärjestelmässä

Matti Joensuu, ohjelmapäällikkö, Työterveyslaitos

 

Työttömien terveystarkastukset

 • Terveystarkastukset työkyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
 • Pitkäaikaistyöttömien ohjaus sosiaali- ja terveyspalveluihin

Katriina Lehtovaara, hankepäällikkö, Työttömien Keskusjärjestö ry

12.00 Lounas
13.00 JATKUVA OPPIMINEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

 

”Uudistu tai kuole!” – Miksi osaamisen uudistaminen on välttämätöntä? Ja hienoa!

 • Mitä osaamisen uudistaminen käytännössä tarkoittaa?
 • Minkälaista osaamista työelämässä tarvitaan lähivuosina lisää?
 • Miten käytännössä kehittää osaamista?

Kati Korhonen-Yrjänheikki, työelämäpalvelujen johtaja, Keva

 

Kiihdytetty oppiminen työllistymisen tukena ja osaajapulan ratkaisuna

 • Mitä oppimismalli sisältää ja mistä se koostuu? Millaisille eri aloille malli sopii?
 • Miten työmarkkinoille saadaan uutta osaamista kiihdytetyn ja toiminnallisen oppimisen avulla?

Maisa Tuuli, Program Manager, Academy

13.50 Kahvitauko
14.10 YHTEISTYÖTÄ VERKOSTOISSA

 

Kunnan vahvuudet ja mahdollisuudet yhteistyökumppanina monitoimijaisissa verkostoissa

 • Kunnat työllisyyskysymysten hoitajana ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittäjänä
 • Miten toimia muutoksessa, asiakkaiden tilannetta parhaalla mahdollisella tavalla edistäen?
 • Terveisiä ja toiveita kaikille työllisyyden äärellä yhdessä toimiville

Erja Lindberg, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto

 

Monialaiset työelämäpalvelut

 • case Kymsote – Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta
 • Yhdenvertaista työelämäpalvelua läpi Kymenlaakson

Niina Holm-Richardson, palvelupäällikkö, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

15.00 Työllisyyden ekosysteemiä kehittämässä

 • Milloin on onnistuttu?

Maire Mäki, johtaja, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

15.50 Puheenjohtajan yhteenveto päivästä
16.00 Seminaari päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Puhujat

Petri Rajaniemi

thinker – writer – speaker – advisor

Petri Rajaniemen ydinosaamista on työn ja työllistämisen tämän hetken tilanteen peilaaminen tulevaisuuteen. Hän tietää, mihin organisaatiot ja työpaikat ovat menossa...

Lue lisää

Merru Tuliara

Toimitusjohtaja

Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL)

Merru Tuliaralla on pitkä kokemus henkilöstöpalvelualalta. Hän on nähnyt työelämän muutoksen näköalapaikalta ja alan kehityksen jo 15 vuoden ajalta. Merrulla...

Lue lisää

Ilkka Halava

Tulevaisuustutkija, valmentaja, toimitusjohtaja

Prime Frontier ja Future Works

Ilkka Halava (KTM, CBC) on tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja ja Prime Frontier Oy:n ja Future Works Oy:n toimitusjohtaja. Hän on yksi Suomen...

Lue lisää

Kira Ahveninen-Kuha

Lead, Data Protection and Cybersecurity Law

KPMG

Kira on tietohallinnon ja ohjelmistokehityksen tietosuojaan erikoistunut tietosuoja- ja teknologiajuristi. Osana työtään erilaisten tietosuojahankkeiden parissa hän avustaa yrityksiä määrittelemään tietoturvakontrolleja...

Lue lisää

Kimmo Kumlander

Toiminnanjohtaja

Silta-Valmennusyhdistys ry ja Valo-Valmennusyhdistys ry

Kimmo Kumlander on tarkastellut työelämää ja palvelujärjestelmää tutkijana, palkansaaja- ja työnantajajärjestön, työllisyyspalvelun tuottajan ja kansalaisjärjestön johtajan näkökulmista. Tarkastelun keskiössä on...

Lue lisää

Matti Joensuu

Ohjelmapäällikkö, vastaava tutkija

Työterveyslaitos

Matti Joensuu toimii ohjelmapäällikkönä Työterveyslaitoksella ja vastaa Kykyviisariin liittyvästä tutkimuksesta ESR rahoitteisessa Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos (SOLMU)...

Lue lisää

Maisa Tuuli

Program Manager

Academy

Maisa Tuuli oli mukana tuomassa kiihdytettyä oppimista Suomeen vuonna 2017 ja tähän päivään mennessä hän on auttanut jo 133 uutta...

Lue lisää

Minna Vierula

Projektipäällikkö, Smart Tampere -digiohjelma

Tampereen kaupunki

Minna Vierula on kehittänyt Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden digitaalisia palveluita ja työkaluja jo kahden vuoden ajan. Muuttuvat asiakastarpeet ja digitalisaation tuomat...

Lue lisää

Heikki Ailisto

Tutkimusprofessori, dosentti, PhD, eMBA

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Heikki Ailiston tutkimuskiinnostukset ovat teollinen internet, IoT, tekoäly ja digitalisaatio laajasti. Ailisto on vetänyt VTT:n tutkimusohjelmia jokapaikan tietotekniikasta ja esineiden...

Lue lisää

Tuija Oivo

Johtaja, ennakointi- ja politiikkasuunnittelu

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tuija Oivo on johtaja työ- ja elinkeinoministeriössä. Hän on työskennellyt aiemmin mm. ylijohtajana ja osastopäällikkönä ministeriön työllisyys- ja yrittäjyysosastolla sekä...

Lue lisää

Niina Holm-Richardson

Palvelupäällikkö, työelämäpalvelut

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Lue lisää

Jan Blomberg

Yksikön päällikkö

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Jan Blomberg toimii Yrittäjyys ja osaaminen -yksikön päällikkönä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Hänen vahvuusalueitaan ovat työmarkkinat, osaaminen ja julkiset...

Lue lisää

Leena Rankila

Kehittämisasiantuntija

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Leena toimii kehittämisasiantuntijana TE-digi –hankkeessa, jossa uudistetaan valtion työ- ja elinkeinopalveluita vuosina 2016-2020. Hankkeen näkyvimpiä osia ovat Työmarkkinatori ja asiakkaan...

Lue lisää

Jari Ovaskainen

Perustajajäsen

Osaamisbotti Oy

Jari Ovaskainen on Osaamisbotti Oy:n startupin perustajajäsen, vastuualueena liiketoiminnan kehittäminen ja asiakkuudet.

Lue lisää

Katriina Lehtovaara

Hankepäällikkö, Terveydeksi-hanke

Työttömien Keskusjärjestö ry

KM Katriina Lehtovaara toimii hankepäällikkönä Terveydeksi-hankkeessa (ESR), joka tiedottaa työttömille heidän oikeudestaan maksuttomaan terveystarkastukseen sekä ohjaa erityisesti pitkäaikaistyöttömiä heidän tarvitsemiinsa...

Lue lisää

Timo Lindholm

Johtava asiantuntija

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lue lisää

Maire Mäki

Johtaja

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Lue lisää

Anna Kuusniemi-Laine

asianajaja

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Anna Kuusniemi-Laineella on yli 20 vuoden kokemus julkisten hankintojen asiantuntijatehtävistä, kilpailuoikeudesta ja valtiotukiasioista. Anna työskentelee osakkaana Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla...

Lue lisää

Kati Korhonen-Yrjänheikki

Työelämäpalvelujen johtaja

Keva

Kati on strategisen henkilöstöjohtamisen ja yhteisön muutoksen johtamisen ammattilainen. Hänellä on monipuolinen kokemus ihmisten, palvelujen ja organisaation johtamis- ja kehittämistehtävistä....

Lue lisää

Mika Kiiskinen

Country Manager

Monster

Mika Kiiskisellä on 16 vuoden kokemus digitaalisista rekrytointipalveluista sekä yritysten rekrytointiin liittyvien haasteiden ratkaisusta aina työnantajamielikuvan rakentamiseen. Monster on yksi...

Lue lisää

Erja Lindberg

Kehittämispäällikkö, työllisyys

Kuntaliitto

Lue lisää

Hinnat

Hinta895 €

Hintaan lisätään alv 24%. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Haluatko ottaa mukaan kollegasi? Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle: events.oulu@almamedia.fi

Yhteyshenkilöt

Sirpa Sulku

Sirpa Sulku

Koulutuspäällikkö

sirpa.sulku@almamedia.fi

050 543 9300

Paikka

Paasitorni

Paasivuorenkatu 5 A

00530 Helsinki

Tapahtuma järjestetään Paasitornilla Helsingissä, jonne on helppo saapua kaikkialta Suomesta. Sisäänkäynti tapahtuu pääoven kautta, josta opasteet ohjaavat edelleen koulutustiloihin. Suosittelemme käyttämään julkisia liikennevälineitä mahdollisuuksien mukaan! 

Julkiset kulkuvälineet

Raitiovaunuilla 3, 6 ja 9 pääset suoraan Helsingin päärautatieaseman edestä Hakaniemen torille. Useat bussit, jotka lähtevät Rautatientorilta (päärautatieasemalta, Kansallisteatterin puolelta) pysähtyvät Hakaniemessä. Katso lisätietoja reittioppaasta.

Saapuminen omalla autolla

Yksityisautoilijalle löytyy maksullisia pysäköintipaikkoja Paasitornin läheisyydestä. Jaffa Stationin (Arena Center Hakaniemi) pysäköintihallissa on mahdollisuus pidempiaikaiseen pysäköintiin

Majoitus

Olemme neuvotelleet erikoishinnat  useisiin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan, niin etuhinta tulee huomioitua. Mikäli kaipaat lisätietoja hotellien sijainneista, ota yhteys asiakaspalveluumme numeroon (020) 442 4110.

 

 • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
 • Clarion Hotel Helsinki: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta
 • Scandic Paasi -15% Flex-hinnasta & Scandic Park -15% Flex-hinnasta