Työntekijäkokemus ei ole enää pelkkä ”nice-to-have” elementti

Onko työntekijäkokemus organisaatiossanne valittu strategiseksi prioriteetiksi? Kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta organisaation tärkein voimavara on sen ihmiset. Organisaatio on yhtä kyvykäs kuin sen henkilöt. Kilpailu osaajista kovenee, ja tässä työnantajamielikuva on tärkeässä osassa. Työnantajamielikuvan tulee vastata todellisuutta ja niinpä organisaatioille tulisi olla määritelty työntekijäkokemusvisio ja arvolupaus henkilöstölle sekä erinomaisen työntekijäkokemuksen vahvistamista tukeva polku. Jos edellä mainitut ovat asioita, jotka koet tärkeäksi eikä niitä ole vielä organisaatiossasi tehty, on tämä koulutus tarkoitettu juuri sinulle.

 

Työntekijäkokemus-koulutus antaa monipuoliset eväät työntekijäkokemuksen muotoiluun ja kehittämiseen. Koulutuksessa lähestytään työntekijäkokemuksen kokonaisuutta käytännönläheisesti ja case-esimerkkien avulla. Teet koulutuksen aikana toimintasuunnitelman työntekijäkokemuksen edistämiseksi omassa organisaatiossasi. Lisäksi koulutuksessa muodostetaan sparraustriot kehittämisen tueksi, millä vahvistetaan työntekijäkokemuksen kehittämisen aitoa edistymistä. Koulutuksen aikana otat jo ensimmäisiä edistysaskeleita työntekijäkokemukseen liittyen sekä teet sparratun toimintasuunnitelman, kuinka lähteä koulutuksen jälkeen teemaa edistämään omassa organisaatiossaan.

 

Valmennukseen kuuluu kaksi lähipäivää, joiden välissä pääset työstämään konkreettista työntekijäkokemuksen kehittämisen projektia omassa organisaatiossaan. Lähipäivien välissä voit keskustella ja verkostoitua muiden osallistujien kanssa sekä tutustua lisämateriaaliin verkko-oppimisalustalla.

 

Syksyn 2020 lähipäivät järjestetään 5.2. ja 2.4.

Ohjelma

 

Työntekijäkokemus osana strategista kilpailukykyä – perusteet, muotoilu ja työntekijäkokemuskehitysprojektien valmistelu

 

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00 Tervetuloa, koulutuksen tavoitteet, työskentelyn muodot sekä osallistujien odotusten läpikäynti
 09.20 Työntekijäkokemus strategisena prioriteettina – miksi, mitä ja miten?

 • Miten työnmurros haastaa työntekijäkokemuksen?
 • Työntekijäkokemuksen vaikutus liiketoiminnan menestykseen lukujen valossa

 

Työntekijäkokemuksen tila Suomessa -tutkimuksen tulokset

 • Kuinka työntekijäkokemus strategisena prioriteettina vaikuttaa organisaatioiden menestykseen?
 • Työntekijäkokemuksen elementit ja mitkä niistä kaikkein relevanteimmat organisaation menestyksen kannalta
 • Tuloksista reflektoiva keskustelu, oivallukset omaan arkeen
 10.15 Kahvitauko
 10.30 Työntekijäkokemuksen muotoilu

 • Iso kuva työntekijäkokemuksen muotoilusta: mitä ja mistä lähteä kehittämisessä liikkeelle?
 • Case Talent Vectia – Työntekijäkokemuksen yhteys asiakaskokemukseen
 • Case X – Matkalla erinomaiseen työntekijäkokemukseen
12.00 Lounas
13.00 Oman organisaation työntekijäkokemuskehittämissuunnitelman luonti

 • Työntekijäkokemuksen visio ja tavoitteet
 • Työntekijäpolun kriittisen pisteet
 • Onnistumisen johtamisen malli
13.30 Alustavien työntekijäkokemussuunnitelmien sparraus ja jatkojalostus vertaistrioissa
14.15 Kahvitauko
14.30 Toimintasuunnitelmien yhteinen sparraus

 • Valmentajan sparrauksella valittujen toimintasuunnitelmien tarkempi läpikäynti ja käytännön vientiin viemisen varmistaminen
15.30-
16.00
Päivän oppimisten reflektointi oppimistavoitteisiin, välityöskentelystä sopiminen sekä päivän yhteenveto

 

 

Työntekijäkokemus osana strategista kilpailukykyä – työntekijäkokemuskehitysprojektien purku, haasteet ja tulevaisuuden osaaminen työntekijäkokemuksen keskiössä

 

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00 Tervetuloa, päivän sisältö, työskentelymuodot, osallistujan omat oppimistavoitteet
 09.20 Työntekijäkokemustoimintasuunnitelmien edistyminen

 • Osallistujien kehitysprojektien edistyminen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen
 10.15 Kahvitauko
 10.30 Miksi työntekijäkokemuksen muotoilu ei toisinaan onnistu?

 • Case-esimerkkejä työntekijäkokemuksen onnistumiseen liittyvistä keskeisistä tekijöistä
 • Opit ja oivallukset omaan arkeen, reflektoiva keskustelu osallistujien kesken
12.00 Lounas
13.00 Arvolupaukset työntekijäryhmittäin

 • Monimuotoisuuden johtaminen eri työntekijäryhmien tarpeiden tunnistamisen ja onnistumisen johtamisen kautta
14.15 Kahvitauko
14.30 Tulevaisuuden osaamiset työntekijäkokemuksen keskiössä

 • Organisaation kyvykkyyden ja hyvän työntekijäkokemuksen varmistaminen tulevaisuuden osaamisfokuksen kautta
 • Millaiset ovat tulevaisuuden strategiset osaamiset meillä ja muilla?
 • Kuinka tunnistaa ja määritellä nämä omassa organisaatiossa?
 • Case Y – Tulevaisuuden osaamiset finanssialalla
15.30-
16.00
Päivien oppimisten reflektointi oppimistavoitteisiin ja seuraavat askeleet

 

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori (etuhinta 3.1. asti) (norm. 1645 €)1 545 €
Julkinen sektori (etuhinta 3.1. asti) (norm. 1045 €)995 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Helsinki