Kouluttaudu työoikeuden asiantuntijaksi!

Alma Talent/Lakimiesliiton Koulutus järjestää yhdessä Helsingin yliopiston kanssa Työoikeuden asiantuntijaohjelman kahdennentoista kerran. Koulutusohjelma antaa syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättymiseen saakka. Koulutusohjelmassa käsitellään myös erityistilanteita, kuten muun muassa yrityskauppoja.

 

Työoikeuden asiantuntijaohjelma sisältää seitsemän jaksoa

 

Työsuhteen ehtojen määräytyminen ja yhteistoiminta yrityksissä 8.–9.10.2018 Työsopimus ja siitä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet – miten lakeja sovelletaan? YT-laki ja yhteistoiminta yrityksissä – mitkä asiat kuuluvat yhteistoiminnan piiriin ja miten lakia sovelletaan yritystoiminnan muutostilanteissa?  

 

Työelämän tietosuoja 8.11. 2018
Seminaarissa käydään läpi uudet tietosuojavaatimukset konkreettisten esimerkkien kautta ja jaetaan parhaat käytännön vinkit henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn.

 

Syrjintä ja epäasiallinen kohtelu työssä  5.12. 2018
Syrjintää työpaikalla sääntelee tasa-arvolaki, työsopimuslaki, yhdenvertaisuuslaki, perustuslaki ja rikoslaki. Seminaarissa käydään läpi tasapuoliseen kohteluun ja syrjimättömyyteen liittyviä keskeisiä haasteita sekä lainsäädännön että käytännön näkökulmasta.

 

Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukiellot työsuhteissa 17.12. 2018
Kenelle kuuluvat oikeudet työn tulokseen? Mistä voidaan sopia, kenen kanssa ja mitä voidaan kieltää? Mitkä ovat seuraamukset kiellon rikkomisesta? Seminaarissa käsitellään työsuhdekeksintöjä ja tekijänoikeuksia työsuhteessa sekä työntekijän salassapitovelvollisuuteen ja salassapito- sekä kilpailukieltosopimuksiin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä.

 

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat 30.- 31.1.2019
Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä sekä voimassa olevan lain säännösten että eduskunnan käsittelyssä olevan työaikalakiuudistuksen näkökulmasta. Käsittelyssä ovat muun muassa säännöllisen työajan määräytymiseen, lisä- ja ylityöhön, työaikajoustoihin ja lepoaikoihin liittyvät kysymykset. Lisäksi käydään läpi vuosilomalain olennaisia kysymyksiä sekä vuorottelu-, opinto- ja perhevapaiden saamisen edellytyksiä ja vaikutuksia työsuhde-etuuksiin.

 

Yrityskaupat ja työoikeus 26.-27.2.2019
Hallitsetko yrityskauppatilanteiden työoikeudelliset kysymykset? Seminaarissa käsitellään kysymyksiä, jotka nousevat esille sekä ennen erilaisia yritysjärjestelyjä että niiden jälkeen.

 

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen 9.–10.4.2019
Seminaarissa käsitellään perusteellisesti normit, jotka koskevat henkilöstön vähentämistä sekä kollektiivi- että yksilöperusteilla, ja normien soveltamistavat eri käytännön tapauksissa. Lisäksi käsitellään mainittujen normien rikkomisen seuraamukset ja niiden määräytyminen.

 

Suorita ohjelma työn ohella

Koulutusohjelma on suunniteltu syventämään osaamista. Lähiopetusseminaareihin osallistuvien tietojen lähtötaso varmistetaan ennakkolukemistojen avulla. Tiedon omaksumista edistävät seminaarien välissä suoritettavat välitehtävät, joista osallistuja saa palautteen. Tiedon syventävä käsittely jatkuu osallistujan valmistautuessa koulutusohjelman kirjalliseen lopputenttiin.

 

Ennakkolukemistot, välitehtävät ja lopputentti

Koulutusohjelmaan liittyvien ennakkolukemistojen valinnasta, välitehtävien laadinnasta ja tarkastamisesta sekä loppukuulustelun vastaanottamisesta huolehtii Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, joka myös vahvistaa suorituksen koko koulutusohjelmasta.

Koulutusohjelman suorittaminen edellyttää läsnäoloa kaikissa seminaarijaksoissa, kaikkien välitehtävien hyväksyttyä palauttamista sekä hyväksyttyä suoritusta asiantuntijaohjelman loppukuulustelussa.

 

Osaksi ammatillista lisensiaatin tutkintoa

Kun koulutusohjelma on kokonaisuudessaan hyväksyttävästi suoritettu, se voidaan liittää osaksi ammatillista lisensiaatintutkintoa 20 opintopisteen laajuisena. Lisätietoja ammatillisesta lisensiaatin tutkinnosta

 

Todistukset

Koulutusohjelman suorittaneet saavat erillisen tutkintotodistuksen, josta käy ilmi koulutuksen laajuus. Yksittäisiin seminaareihin osallistuvat saavat halutessaan seminaarista todistuksen.

 

Ennakkokysymykset

Osallistujat voivat lähettää luennoitsijoille kysymyksiä etukäteen osoitteeseen lakikoulutus@almamedia.fi.

 

Asiantuntijaohjelmaan sisältyy kolme kirjaa:

  • Kari-Pekka Tiitinen ja Tarja Kröger: Työsopimusoikeus (2012, arvo 112 €)
  • Markus Äimälä ja Mika Kärkkäinen: Yhteistoimintalaki (2015, arvo 79,70 €)
  • Tarja Kröger ja Pekka Orasmaa: Vuosilomalaki (2015, arvo 105 €)

Lisäksi saat koulutusohjelman keston ajaksi käyttöösi Fokus Esimiehen Työoikeus -teoksen sekä pääsyn Suomen Laki -hakupalveluun.

 

Hyödynnä ennakkoilmoittautujan etuhinta:

Ilmoittaudu koulutusohjelmaan viimeistään 31.8. hintaan 4 950 € + alv 24 %.
Koko koulutusohjelman hinta yksityiselle sektorille on 5 950 € + alv 24 %, Lakimiesliiton jäsenille ja julkiselle sektorille 5 250 € + alv 24 %.

Koulutusohjelman hinnasta ei myönnetä muita alennuksia.

 

Koko koulutusohjelman suunnittelusta vastaavat kokeneet ja arvostetut työoikeuden asiantuntijat:

Hallitusneuvos, OTL, VT Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriön työlainsäädännön valmistelusta vastaavan tiimin vetäjä.
Työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori, dosentti, varatuomari Ulla Liukkunen Helsingin yliopistosta.
Asianajaja Petteri Uoti on Dittmar & Indreniuksen työsuhdejuridiikasta ja erimielisyyksien ratkaisemisesta vastaava osakas.
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä Elinkeinoelämän keskusliitosta on osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun.

Puhujat

Tarja Kröger

Hallitusneuvos

työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos, OTL, VT Tarja Kröger on työ- ja elinkeinoministeriön työlainsäädännön valmistelusta vastaavan ryhmän päällikkö ja osallistunut keskeisen työlainsäädännön ja merityölainsäädännön...

Lue lisää

Ulla Liukkunen

Työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori, dosentti, varatuomari,

Helsingin yliopistosta

Lue lisää

Petteri Uoti

Asianajaja

Dittmar & Indrenius

Asianajaja Petteri Uotin työsuhdepraktiikka Dittmar & Indreniuksella on yli 25 vuoden ajan keskittynyt yrityskauppojen sekä yritysten toiminnan uudelleenjärjestelyiden oikeudellisiin kysymyksiin...

Lue lisää

Markus Äimälä,

Lakiasiainjohtaja

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Varatuomari Markus Äimälä on osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun. Äimälä on toiminut mm. työaikalainsäädäntökomitean ja työsopimuslakikomitean sihteerinä sekä yhteistoimintalakikomitean...

Lue lisää

Yhteyshenkilöt

Johanna Hirvi

Koulutuspäällikkö

johanna.hirvi@almamedia.fi

050 303 0808