Asiantuntijan tärkein pääoma on ajantasainen osaaminen. Kouluttautumalla huolehdit arvostasi työmarkkinoilla.

Tervetuloa kouluttautumaan työoikeuden asiantuntijaksi

Alma Talent / Juristiliiton Koulutus järjestää Työoikeuden asiantuntijaohjelman jo 20:nnen kerran. Koulutusohjelma antaa syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättymiseen saakka. Koulutusohjelmassa käsitellään myös erityistilanteita, kuten muun muassa yrityskauppoja.

Asiantuntijaohjelman ohjausryhmä

Koulutusohjelman suunnittelusta vastaavat kokeneet ja arvostetut työoikeuden asiantuntijat:

Hallitusneuvos Nico Steiner on työ- ja elinkeinoministeriön työlainsäädännön valmistelusta vastaavan tiimin vetäjä.
Asianajaja Petteri Uoti on Dittmar & Indreniuksen työsuhdejuridiikasta ja erimielisyyksien ratkaisemisesta vastaava osakas.
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä Elinkeinoelämän keskusliitosta on osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun.

Koulutusohjelman on suorittanut jo yli 500 henkilöä

Työoikeuden asiantuntijaohjelma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004 ja siitä lähtien ohjelma on toteutettu joka vuosi. Koulutusohjelman sisältöä uudistetaan lainsäädännön ja työelämän muutosten mukaan. Näin taataan osallistujille suurin mahdollinen lisäarvo koulutuksesta.

Todellisen asiantuntijan tulee osata soveltaa lakeja

Koulutusohjelma on suunniteltu syventämään osaamista. Koulutuksesta osallistujat saavat vahvan teoriapohjan, jota soveltamalla he osaavat ratkaista työelämän moninaisia käytännön kysymyksiä. Tiedon omaksumista edistävät seminaarien välissä suoritettavat välitehtävät.

Kahdeksan seminaaria ja kaksi välitehtävää

Nyt alkava ohjelma jakautuu syksylle (viisi jaksoa) ja keväälle (kolme jaksoa). Osallistujat tekevät koulutuksen aikana kaksi välitehtävää, joiden ratkaisut käydään yhdessä läpi erillisissä etätilaisuuksissa.

Esihenkilön Työoikeus ja Suomen Laki -hakupalvelu

Osallistuja saa koulutusohjelman keston ajaksi käyttöönsä Verkkokirjahyllyn Esihenkilön Työoikeus -teoksen sekä pääsyn Suomen Laki -hakupalveluun.

Ennakkokysymykset

Osallistujat voivat lähettää luennoitsijoille kysymyksiä etukäteen osoitteeseen koulutus.asiakaspalvelu@almatalent.fi.

Todistukset

Koulutusohjelman suorittaneet saavat erillisen todistuksen, josta käy ilmi koulutuksen laajuus. Yksittäisiin seminaareihin osallistuvat saavat halutessaan seminaarista todistuksen.

Hyödynnä ennakkoilmoittautujan etuhinta:

Ilmoittaudu koulutusohjelmaan viimeistään 10.8.2023 hintaan 5 350 € + alv 24%.
Koulutusohjelman hinta yksityiselle sektorille on 6 250 € + alv 24%, Lakimiesliiton jäsenille ja julkiselle sektorille 5 550 € + alv 24%.

Koulutusohjelman hinnasta ei myönnetä muita alennuksia.

Lämpimästi tervetuloa mukaan oppimaan ja verkostoitumaan!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa:
#TAO_AlmaTalent #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Työoikeuden asiantuntijaohjelman jaksot:

1. Työsuhteen ehtojen määräytyminen 14.9.2023
Työsopimus ja siitä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet – miten lakeja sovelletaan?

2. Yhteistoiminta yrityksissä – säännökset ja käytännöt 27.9.2023 
Yhteistoimintalaki ja yhteistoiminta työpaikoilla – mitkä asiat kuuluvat yhteistoiminnan piiriin ja miten lakia sovelletaan yritystoiminnan muutostilanteissa?

3. Työelämän tietosuoja 12.10.2023
Seminaarissa käydään läpi työpaikan tietosuojavaatimukset konkreettisten esimerkkien kautta ja jaetaan parhaat käytännön vinkit henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn.

 

4. Syrjintä ja epäasiallinen kohtelu työssä 9.11.2023
Syrjintää työpaikalla sääntelee tasa-arvolaki, työsopimuslaki, yhdenvertaisuuslaki, perustuslaki ja rikoslaki. Seminaarissa käydään läpi tasapuoliseen kohteluun ja syrjimättömyyteen liittyviä keskeisiä haasteita sekä lainsäädännön että käytännön näkökulmasta.

5. Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukiellot työsuhteissa 14.12.2023
Kenelle kuuluvat oikeudet työn tulokseen? Mistä voidaan sopia, kenen kanssa ja mitä voidaan kieltää? Mitkä ovat seuraamukset kiellon rikkomisesta? Seminaarissa käsitellään työsuhdekeksintöjä ja tekijänoikeuksia työsuhteessa sekä työntekijän salassapitovelvollisuuteen ja salassapito- sekä kilpailukieltosopimuksiin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä.

6. Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat 24.-25.1.2024
Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä. Käsittelyssä ovat muun muassa säännöllisen työajan määräytymiseen, lisä- ja ylityöhön, työaikajoustoihin ja lepoaikoihin liittyvät kysymykset. Lisäksi käydään läpi vuosilomalain olennaisia kysymyksiä sekä vuorottelu-, opinto- ja perhevapaiden saamisen edellytyksiä ja vaikutuksia työsuhde-etuuksiin.

7. Yrityskaupat ja työoikeus 5.-6.3.2024
Hallitsetko yrityskauppatilanteiden työoikeudelliset kysymykset? Seminaarissa käsitellään kysymyksiä, jotka nousevat esille sekä ennen erilaisia yritysjärjestelyjä että niiden jälkeen.

8. Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen 16.-17.4.2024
Seminaarissa käsitellään perusteellisesti normit, jotka koskevat henkilöstön vähentämistä sekä kollektiivi- että yksilöperusteilla, ja normien soveltamistavat eri käytännön tapauksissa. Lisäksi käsitellään mainittujen normien rikkomisen seuraamukset ja niiden määräytyminen.

Koulutusohjelman ohjausryhmä

Nico Steiner

Hallitusneuvos

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lue lisää

Petteri Uoti

Asianajaja

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Asianajaja Petteri Uotin työsuhdepraktiikka Dittmar & Indreniuksella on yli 25 vuoden ajan keskittynyt yrityskauppojen sekä yritysten toiminnan uudelleenjärjestelyiden oikeudellisiin kysymyksiin...

Lue lisää

Markus Äimälä

Lakiasiainjohtaja

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Varatuomari Markus Äimälä on osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun. Äimälä on toiminut mm. työaikalainsäädäntökomitean ja työsopimuslakikomitean sihteerinä sekä yhteistoimintalakikomitean...

Lue lisää

Seminaarijaksojen puhujat

Nico Steiner

Hallitusneuvos

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lue lisää

Niklas Bruun

Professori

Helsingin yliopisto

Lue lisää

Marjaana Maisonlahti

Hallitusneuvos

Sosiaali- ja terveysministeriö

Lue lisää

Jutta Nieminen

Counsel, asianajaja

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Jutta Nieminen työskentelee counsel-juristina Castrén & Snellmanilla Työoikeus-tiimissä. Jutan osaaminen kattaa työsuhteen koko elinkaaren rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen. Hänellä on laaja...

Lue lisää

Mika Ojanen

asianajaja

Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy

Lue lisää

Jenny Rintala

Erityisasiantuntija, Sosiaali- ja terveysministeriö

Työ- ja tasa-arvo-osasto

Lue lisää

Esa Schön

Osakas, asianajaja, OTT, VT

Asianajotoimisto Aika

Lue lisää

Susanna Tiihonen

Senior Legal Counsel, specialized on transactions and employment law

Fondia Oyj

 

 

Lue lisää

Petteri Uoti

Asianajaja

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Asianajaja Petteri Uotin työsuhdepraktiikka Dittmar & Indreniuksella on yli 25 vuoden ajan keskittynyt yrityskauppojen sekä yritysten toiminnan uudelleenjärjestelyiden oikeudellisiin kysymyksiin...

Lue lisää

Tom Vapaavuori

Asianajaja, osakas

Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Asianajaja, varatuomari Tom Vapaavuori on erikoistunut riitojen ratkaisuun ja...

Lue lisää

Eija Warma-Lehtinen

Asianajaja, LL.M., CIPP/E

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen vastaa henkilötietojen käsittelyyn, yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:ssä ja hän...

Lue lisää

Markus Äimälä

Lakiasiainjohtaja

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Varatuomari Markus Äimälä on osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun. Äimälä on toiminut mm. työaikalainsäädäntökomitean ja työsopimuslakikomitean sihteerinä sekä yhteistoimintalakikomitean...

Lue lisää

Outi Anttila

Työtuomioistuinneuvos

Työtuomioistuin

Lue lisää

Leena Alapuranen

OTL, CIPP/E, Senior Legal Counsel

OP

Lue lisää

Suvi Knaapila

Asianajaja, osakas

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

 

Asianajaja, osakas Suvi Knaapila on toinen Dittmar & Indreniuksen Employment, Benefits & Pensions -praktiikan vetäjistä. Hän työskentelee laaja-alaisesti suomalaisten ja...

Lue lisää

Joel Salminen

Yhteistoiminta-asiamies

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lue lisää

Hinnat

Yksityinen sektori6250 €
Julkinen sektori5550 €
Lakimiesliiton jäsen5550 €
Striimi, yksityinen sektori6250 €
Striimi, julkinen sektori5550 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen5550 €

Hintaan lisätään alv 24%. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit. Seminaarijakson striimaus on sarjalaisten katsottavissa kahden viikon ajan kunkin seminaarijakson jälkeen. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen yhteydessä.

Muutos- ja peruutusehdot: Ilmoittautuminen on sitova. Myöhemmin kuin yksi kuukausi ennen koulutusohjelman alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % koko sarjan hinnasta. Kaksi viikkoa ennen ohjelman alkua ja sen jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Esteen ilmetessä osallistumisen voi kuluitta luovuttaa kollegalle. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Yhteyshenkilöt

Johanna Hirvi

Johanna Hirvi

Koulutuspäällikkö

johanna.hirvi@almamedia.fi

050 303 0808

Paikka

Helsinki