Asiantuntijan tärkein pääoma on ajantasainen osaaminen. Kouluttautumalla huolehdit arvostasi työmarkkinoilla.

Työoikeudessa tapahtuu tällä hetkellä paljon

”Vanhoja vakiintuneita periaatteita on muutettu, ja lisää muutoksia on luvassa. Asiantuntijaohjelmassa paneudutaan perusteellisesti sekä uusiin linjauksiin että vanhoihin normeihin. Nyt on hyvä aika päivittää tiedot työoikeudesta.” Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, EK, Työoikeuden asiantuntijaohjelman kouluttaja ja ohjausryhmän asiantuntija.

Tervetuloa kouluttautumaan työoikeuden asiantuntijaksi

Alma Talent / Juristiliiton Koulutus järjestää Työoikeuden asiantuntijaohjelman jo 21:sen kerran. Koulutusohjelma antaa syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättymiseen saakka. Koulutusohjelmassa käsitellään myös erityistilanteita, kuten muun muassa yrityskauppoja.

Asiantuntijaohjelman ohjausryhmä

Koulutusohjelman suunnittelusta vastaavat kokeneet ja arvostetut työoikeuden asiantuntijat:

Hallitusneuvos Nico Steiner on työ- ja elinkeinoministeriön työlainsäädännön valmistelusta vastaavan tiimin vetäjä.
Asianajaja Petteri Uoti on Dittmar & Indreniuksen työsuhdejuridiikasta ja erimielisyyksien ratkaisemisesta vastaava osakas.
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä Elinkeinoelämän keskusliitosta on osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun.

Koulutusohjelmaan on osallistunut jo useita satoja juristeja ja henkilöstöalan asiantuntijoita

Työoikeuden asiantuntijaohjelma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004 ja siitä lähtien ohjelma on toteutettu joka vuosi. Koulutusohjelman sisältöä uudistetaan lainsäädännön ja työelämän muutosten mukaan. Näin taataan osallistujille suurin mahdollinen lisäarvo koulutuksesta.

Todellisen asiantuntijan tulee osata soveltaa lakeja

Koulutusohjelma on suunniteltu syventämään osaamista. Koulutuksesta osallistujat saavat vahvan teoriapohjan, jota soveltamalla he osaavat ratkaista työelämän moninaisia käytännön kysymyksiä. Tiedon omaksumista edistävät seminaarien välissä suoritettavat välitehtävät.

Kahdeksan seminaaria ja kaksi välitehtävää

Nyt alkava ohjelma jakautuu syksylle (viisi jaksoa) ja keväälle (kolme jaksoa). Osallistujat tekevät koulutuksen aikana kaksi välitehtävää, joiden ratkaisut käydään yhdessä läpi erillisissä etätilaisuuksissa.

Esihenkilön Työoikeus ja Suomen Laki -hakupalvelu

Osallistuja saa koulutusohjelman keston ajaksi käyttöönsä Verkkokirjahyllyn Esihenkilön Työoikeus -teoksen sekä pääsyn Suomen Laki -hakupalveluun.

Ennakkokysymykset

Osallistujat voivat lähettää luennoitsijoille kysymyksiä etukäteen osoitteeseen koulutus.asiakaspalvelu@almatalent.fi.

Todistukset

Koulutusohjelman suorittaneet saavat erillisen todistuksen, josta käy ilmi koulutuksen laajuus. Yksittäisiin seminaareihin osallistuvat saavat halutessaan seminaarista todistuksen.

Hyödynnä ennakkoilmoittautujan etuhinta:

Ilmoittaudu koulutusohjelmaan viimeistään 24.7.2024 hintaan 5 350 € + alv 24%.
Koulutusohjelman hinta yksityiselle sektorille on 6 250 € + alv 24%, Juristiliiton jäsenille ja julkiselle sektorille 5 550 € + alv 24%.

Koulutusohjelman hinnasta ei myönnetä muita alennuksia.

Lämpimästi tervetuloa mukaan oppimaan ja verkostoitumaan!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa:

#TAO_almainsights #almakoulutus #lakikoulutus #juristiliitonkoulutus

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Työoikeuden asiantuntijaohjelman jaksot:

1. Työsuhteen ehtojen määräytyminen 24.9.2024
Työsopimus ja siitä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet – miten lakeja sovelletaan? Millä edellytyksillä työnantajan noudattama käytäntö voi vakiintua työsuhteessa sitovaksi ehdoksi?

2. Yhteistoiminta yrityksissä – säännökset ja käytännöt 10.10.2024
Yhteistoimintalaki ja yhteistoiminta työpaikoilla – mitkä asiat kuuluvat yhteistoiminnan piiriin ja miten lakia sovelletaan yritystoiminnan muutostilanteissa?

3. Työelämän tietosuoja 31.10.2024
Seminaarissa käydään läpi työpaikan tietosuojavaatimukset konkreettisten esimerkkien kautta ja jaetaan parhaat käytännön vinkit henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn.

 

4. Yhdenvertaisuus työelämässä 21.11.2024
Syrjintää työpaikalla sääntelee tasa-arvolaki, työsopimuslaki, yhdenvertaisuuslaki, perustuslaki ja rikoslaki. Seminaarissa käydään läpi tasapuoliseen kohteluun ja syrjimättömyyteen liittyviä keskeisiä haasteita sekä lainsäädännön että käytännön näkökulmasta.

5. Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukiellot työsuhteissa 17.12.2024
Kenelle kuuluvat oikeudet työn tulokseen? Mistä voidaan sopia, kenen kanssa ja mitä voidaan kieltää? Mitkä ovat seuraamukset kiellon rikkomisesta? Seminaarissa käsitellään työsuhdekeksintöjä ja tekijänoikeuksia työsuhteessa sekä työntekijän salassapitovelvollisuuteen ja salassapito- sekä kilpailukieltosopimuksiin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä.

6. Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat 22.-23.1.2025
Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä. Käsittelyssä ovat muun muassa säännöllisen työajan määräytymiseen, lisä- ja ylityöhön, työaikajoustoihin ja lepoaikoihin liittyvät kysymykset. Lisäksi käydään läpi vuosilomalain olennaisia kysymyksiä sekä opinto- ja perhevapaiden saamisen edellytyksiä ja vaikutuksia työsuhde-etuuksiin.

7. Yrityskaupat ja työoikeus 11.-12.3.2025
Hallitsetko yrityskauppatilanteiden työoikeudelliset kysymykset? Seminaarissa käsitellään kysymyksiä, jotka nousevat esille sekä ennen erilaisia yritysjärjestelyjä että niiden jälkeen.

8. Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen 8.-9.4.2025
Seminaarissa käsitellään perusteellisesti normit, jotka koskevat henkilöstön vähentämistä sekä kollektiivi- että yksilöperusteilla, ja normien soveltamistavat eri käytännön tapauksissa. Lisäksi käsitellään mainittujen normien rikkomisen seuraamukset ja niiden määräytyminen.

Koulutusohjelman ohjausryhmä

Nico Steiner

Hallitusneuvos

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lue lisää

Petteri Uoti

Asianajaja

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Asianajaja Petteri Uotin työsuhdepraktiikka Dittmar & Indreniuksella on yli 25 vuoden ajan keskittynyt yrityskauppojen sekä yritysten toiminnan uudelleenjärjestelyiden oikeudellisiin kysymyksiin...

Lue lisää

Markus Äimälä

Lakiasiainjohtaja

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Varatuomari Markus Äimälä on osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun. Äimälä on toiminut mm. työaikalainsäädäntökomitean ja työsopimuslakikomitean sihteerinä sekä yhteistoimintalakikomitean...

Lue lisää

Seminaarijaksojen puhujat

Nico Steiner

Hallitusneuvos

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lue lisää

Niklas Bruun

Professori

Helsingin yliopisto

Lue lisää

Jutta Nieminen

Counsel, asianajaja

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Jutta Nieminen työskentelee counsel-juristina Castrén & Snellmanilla Työoikeus-tiimissä. Jutan osaaminen kattaa työsuhteen koko elinkaaren rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen. Hänellä on laaja...

Lue lisää

Mika Ojanen

asianajaja

Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy

Lue lisää

Jenny Rintala

Erityisasiantuntija, Sosiaali- ja terveysministeriö

Työ- ja tasa-arvo-osasto

Lue lisää

Esa Schön

Osakas, asianajaja, OTT, VT

Asianajotoimisto Aika

Lue lisää

Susanna Tiihonen

Senior Legal Counsel, specialized on transactions and employment law

Fondia Oyj

 

 

Lue lisää

Petteri Uoti

Asianajaja

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Asianajaja Petteri Uotin työsuhdepraktiikka Dittmar & Indreniuksella on yli 25 vuoden ajan keskittynyt yrityskauppojen sekä yritysten toiminnan uudelleenjärjestelyiden oikeudellisiin kysymyksiin...

Lue lisää

Tom Vapaavuori

Asianajaja, osakas

Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Asianajaja, varatuomari Tom Vapaavuori on erikoistunut riitojen ratkaisuun ja...

Lue lisää

Eija Warma-Lehtinen

Osakas, asianajaja, LL.M., CIPP/E

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen vastaa henkilötietojen käsittelyyn, yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:ssä ja hän...

Lue lisää

Mari Mohsen

Osakas, asianajaja, varatuomari

Avance Asianajotoimisto Oy

Mari Mohsen on työoikeuden monipuolinen asiantuntija. Hänellä on laaja kokemus työoikeudellisten riita-asioiden hoitamisesta, minkä lisäksi hän neuvoo ja kouluttaa erilaisissa...

Lue lisää

Markus Äimälä

Lakiasiainjohtaja

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Varatuomari Markus Äimälä on osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun. Äimälä on toiminut mm. työaikalainsäädäntökomitean ja työsopimuslakikomitean sihteerinä sekä yhteistoimintalakikomitean...

Lue lisää

Joel Salminen

Yhteistoiminta-asiamies

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lue lisää

Sonja Heiskala

Asianajaja

Avance Asianajotoimisto Oy

Asianajaja Sonja Heiskala Avance Asianajotoimisto Oy:stä on työelämän tietosuojakysymysten asiantuntija, joka on erikoistunut työntekijän terveystietojen käsittelyn juridiikkaan. Terveystietojen ja muiden...

Lue lisää

Asta Salo

Asianajaja

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

 

Asta työskentelee asianajajana Data ja teknologia -tiimissä avustaen kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita erityisesti yksityisyydensuojaan ja teknologiaan liittyvissä asioissa. Juridiikan lisäksi...

Lue lisää

Hinnat

Yksityinen sektori (etuhinta 16.8. asti) (norm. 6 250 €)5350 €
Julkinen sektori (etuhinta 16.8. asti) (norm. 5 550 €)5350 €
Juristiliiton jäsen (etuhinta 16.8. asti) (norm. 5 550 €)5350 €
Striimi, yksityinen sektori (etuhinta 16.8. asti) (norm. 6 250 €)5350 €
Striimi, julkinen sektori (etuhinta 16.8. asti) (norm. 5 550 €)5350 €
Striimi, Juristiliiton jäsen (etuhinta 16.8. asti) (norm. 5 550 €)5350 €

Hintaan lisätään alv 24%. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit. Seminaarijakson striimaus on sarjalaisten katsottavissa kahden viikon ajan kunkin seminaarijakson jälkeen. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen yhteydessä.

Muutos- ja peruutusehdot: Ilmoittautuminen on sitova. Myöhemmin kuin yksi kuukausi ennen koulutusohjelman alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % koko sarjan hinnasta. Kaksi viikkoa ennen ohjelman alkua ja sen jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Esteen ilmetessä osallistumisen voi kuluitta luovuttaa kollegalle. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Yhteyshenkilöt

Johanna Hirvi

Johanna Hirvi

Koulutuspäällikkö

johanna.hirvi@almamedia.fi

050 303 0808

Puhuja

Koulutusten asiakaspalvelu

koulutus@almainsights.fi

+358-(0)20 442 4110

Paikka

Helsinki