Huolehdi työmarkkina-arvostasi. Kouluttaudu työoikeuden asiantuntijaksi!

Helsingin yliopiston työoikeuden oppiaine ja Alma Talent / Lakimiesliiton Koulutus

Alma Talent / Lakimiesliiton Koulutus järjestää yhdessä Helsingin yliopiston työoikeuden oppiaineen kanssa Työoikeuden asiantuntijaohjelman. Koulutusohjelma antaa syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättymiseen saakka. Koulutusohjelmassa käsitellään myös erityistilanteita, kuten muun muassa yrityskauppoja.

Todellisen asiantuntijan tulee osata soveltaa lakeja

Koulutusohjelma on suunniteltu syventämään osaamista. Koulutuksesta osallistujat saavat vahvan teoriapohjan, jota soveltamalla he osaavat ratkaista työelämän moninaisia käytännön kysymyksiä. Tiedon omaksumista edistävät seminaarien välissä suoritettavat välitehtävät, joista osallistuja saa palautteen. Tiedon syventävä käsittely jatkuu osallistujan valmistautuessa koulutusohjelman kirjalliseen lopputenttiin.

Koulutusohjelman on hyväksyttävästi suorittanut jo yli 500 henkilöä

Työoikeuden asiantuntijaohjelma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004 ja siitä lähtien ohjelma on toteutettu joka vuosi. Koulutusohjelman sisältöä uudistetaan lainsäädännön ja työelämän muutosten mukaan. Näin taataan osallistujille suurin mahdollinen lisäarvo koulutuksesta. Nyt alkava ohjelma jakautuu syksylle (neljä jaksoa) ja keväälle (kolme jaksoa). Ohjelma sisältää myös kaksi välitehtävää ja lopputentin.

Välitehtävät ja lopputentti

Koulutusohjelmaan liittyvien välitehtävien laadinnasta ja tarkastamisesta sekä loppukuulustelun vastaanottamisesta huolehtii Helsingin yliopiston työoikeuden oppiaine, joka myös vahvistaa suorituksen koko koulutusohjelmasta.

Koulutusohjelman suorittaminen edellyttää läsnäoloa kaikissa seminaarijaksoissa, kaikkien välitehtävien hyväksyttyä palauttamista sekä hyväksyttyä suoritusta asiantuntijaohjelman loppukuulustelussa.

Työoikeuden asiantuntijaohjelmassa on seitsemän jaksoa:

Työsuhteen ehtojen määräytyminen ja yhteistoiminta yrityksissä 30.9-1.10.2021
Työsopimus ja siitä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet – miten lakeja sovelletaan? YT-laki ja yhteistoiminta yrityksissä – mitkä asiat kuuluvat yhteistoiminnan piiriin ja miten lakia sovelletaan yritystoiminnan muutostilanteissa?  

Työelämän tietosuoja online ja offline 10.11.2021
Seminaarissa käydään läpi työpaikan tietosuojavaatimukset konkreettisten esimerkkien kautta ja jaetaan parhaat käytännön vinkit henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn.

Syrjintä ja epäasiallinen kohtelu työssä 30.11.2021
Syrjintää työpaikalla sääntelee tasa-arvolaki, työsopimuslaki, yhdenvertaisuuslaki, perustuslaki ja rikoslaki. Seminaarissa käydään läpi tasapuoliseen kohteluun ja syrjimättömyyteen liittyviä keskeisiä haasteita sekä lainsäädännön että käytännön näkökulmasta.

Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukiellot työsuhteissa 14.12.2021
Kenelle kuuluvat oikeudet työn tulokseen? Mistä voidaan sopia, kenen kanssa ja mitä voidaan kieltää? Mitkä ovat seuraamukset kiellon rikkomisesta? Seminaarissa käsitellään työsuhdekeksintöjä ja tekijänoikeuksia työsuhteessa sekä työntekijän salassapitovelvollisuuteen ja salassapito- sekä kilpailukieltosopimuksiin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä.

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat 26.-27.1.2022
Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä. Käsittelyssä ovat muun muassa säännöllisen työajan määräytymiseen, lisä- ja ylityöhön, työaikajoustoihin ja lepoaikoihin liittyvät kysymykset. Lisäksi käydään läpi vuosilomalain olennaisia kysymyksiä sekä vuorottelu-, opinto- ja perhevapaiden saamisen edellytyksiä ja vaikutuksia työsuhde-etuuksiin.

Yrityskaupat ja työoikeus 8.-9.3.2022
Hallitsetko yrityskauppatilanteiden työoikeudelliset kysymykset? Seminaarissa käsitellään kysymyksiä, jotka nousevat esille sekä ennen erilaisia yritysjärjestelyjä että niiden jälkeen.

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen 12.-13.4.2022
Seminaarissa käsitellään perusteellisesti normit, jotka koskevat henkilöstön vähentämistä sekä kollektiivi- että yksilöperusteilla, ja normien soveltamistavat eri käytännön tapauksissa. Lisäksi käsitellään mainittujen normien rikkomisen seuraamukset ja niiden määräytyminen.

Todistukset

Koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneet saavat erillisen todistuksen, josta käy ilmi koulutuksen laajuus. Yksittäisiin seminaareihin osallistuvat saavat halutessaan seminaarista todistuksen.

Ennakkokysymykset

Osallistujat voivat lähettää luennoitsijoille kysymyksiä etukäteen osoitteeseen koulutus.asiakaspalvelu@almatalent.fi.

Asiantuntijaohjelmaan sisältyy kaksi kirjaa:

  • Kari-Pekka Tiitinen ja Tarja Kröger: Työsopimusoikeus (2012, arvo 112 €)
  • Mikko Nyyssölä: Yksityisyyden suoja työsuhteessa (2018, arvo 85 €).

Hyödynnä ennakkoilmoittautujan etuhinta:

Ilmoittaudu koulutusohjelmaan viimeistään 31.8.2021 hintaan 4 950 € + alv 24%.
Koko koulutusohjelman hinta yksityiselle sektorille on 5 950 € + alv 24%, Lakimiesliiton jäsenille ja julkiselle sektorille 5 250 € + alv 24%.

Koulutusohjelman hinnasta ei myönnetä muita alennuksia.

Asiantuntijaohjelman ohjausryhmä

Koko koulutusohjelman suunnittelusta vastaavat kokeneet ja arvostetut työoikeuden asiantuntijat:

Hallitusneuvos, OTL, VT Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriön työlainsäädännön valmistelusta vastaavan tiimin vetäjä.
Työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori, dosentti, varatuomari Ulla Liukkunen Helsingin yliopistosta.
Asianajaja Petteri Uoti on Dittmar & Indreniuksen työsuhdejuridiikasta ja erimielisyyksien ratkaisemisesta vastaava osakas.
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä Elinkeinoelämän keskusliitosta on osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa:
#TyöoikeudenAsiantuntijaohjelma #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Puhujat

Tarja Kröger

Hallitusneuvos

työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos, OTL, VT Tarja Kröger on työ- ja elinkeinoministeriön työlainsäädännön valmistelusta vastaavan ryhmän päällikkö ja osallistunut keskeisen työlainsäädännön ja merityölainsäädännön...

Lue lisää

Ulla Liukkunen

Työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori, dosentti, varatuomari,

Helsingin yliopistosta

Lue lisää

Petteri Uoti

Asianajaja

Dittmar & Indrenius

Asianajaja Petteri Uotin työsuhdepraktiikka Dittmar & Indreniuksella on yli 25 vuoden ajan keskittynyt yrityskauppojen sekä yritysten toiminnan uudelleenjärjestelyiden oikeudellisiin kysymyksiin...

Lue lisää

Markus Äimälä

Lakiasiainjohtaja

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Varatuomari Markus Äimälä on osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun. Äimälä on toiminut mm. työaikalainsäädäntökomitean ja työsopimuslakikomitean sihteerinä sekä yhteistoimintalakikomitean...

Lue lisää

Hinnat

Yksityinen sektori5950 €
Julkinen sektori5250 €
Lakimiesliiton jäsen5250 €
Striimi, yksityinen sektori5950 €
Striimi, julkinen sektori5250 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen5250 €

Hintaan lisätään alv 24%. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmottautumisen yhteydessä.

Yhteyshenkilöt

Johanna Hirvi

Johanna Hirvi

Koulutuspäällikkö

johanna.hirvi@almamedia.fi

050 303 0808