Työoikeudellisissa kysymyksissä pelkkä lain hallinta ei käytännössä riitä.

Saat työoikeuden koulutuksista erinomaiset valmiudet käytännön työhön. Aihe- ja puhujavalinnoissa sekä sisällöissä otamme huomioon niin työnantajan kuin työntekijän näkökulmat – lainsäätäjän tavoitetta ja tarkoitusta unohtamatta. Pystyt koulutusten avulla arvioimaan ja ratkaisemaan työelämässä esille tulevia työoikeudellisia asioita laajasti eri näkökulmista. Laadukkaista koulutuksista vastaa monipuolinen työoikeuden asiantuntijaverkosto. Teemme koulutusyhteistyötä alan arvostettujen asiantuntijoiden kanssa.

Työoikeuden oikeustapauspäivä

23.3.2021, Etäosallistuminen

Mistä tapauksessa oli kysymys? Mihin ratkaisu perustui? KKO:n, TT:n ja EUT:n työoikeudelliset ratkaisut asiantuntijoiden analysoimina.

Lue lisää

Alisuoriutuminen työssä

25.3.2021, Etäosallistuminen

Työntekijän alisuoriutumiseen puuttuminen on työnantajan velvollisuus. Miten työnantaja voi ja miten hänen pitää puuttua alisuoriutumiseen?

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

13.4.2021-14.4.2021, Etäosallistuminen

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää

Sairauspoissaolojen hallinta - juridiikkaa ja ratkaisuja käytännön ongelmatilanteisiin

15.4.2021, Etäosallistuminen

Seminaarissa käsitellään työelämässä esille tulevia työkykyyn ja sairauspoissaoloihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja tilanteiden käytännön ratkaisukeinoja.

Lue lisää

Uusi työaikalaki -webinaari

27.4.2021

Lue lisää

Työoikeuspäivä 2021

1.6.2021, Etäosallistuminen

Työoikeuspäivä - näin olet askeleen edellä! Ajankohtaisin tieto työoikeuden asiantuntijoille päivässä. Näkökulma käytännön työelämässä. Puhujina kokeneet ja arvostetut työoikeuden asiantuntijat.

Lue lisää