Työoikeudellisissa kysymyksissä pelkkä lain hallinta ei käytännössä riitä.

Saat työoikeuden koulutuksista erinomaiset valmiudet käytännön työhön. Aihe- ja puhujavalinnoissa sekä sisällöissä otamme huomioon niin työnantajan kuin työntekijän näkökulmat – lainsäätäjän tavoitetta ja tarkoitusta unohtamatta. Pystyt koulutusten avulla arvioimaan ja ratkaisemaan työelämässä esille tulevia työoikeudellisia asioita laajasti eri näkökulmista. Laadukkaista koulutuksista vastaa monipuolinen työoikeuden asiantuntijaverkosto. Teemme koulutusyhteistyötä alan arvostettujen asiantuntijoiden kanssa.

Sisäinen tarkastus ja väärinkäytökset

1.12.2020, Etäosallistuminen

Lue lisää

Työoikeusriitapäivä

8.12.2020, Etäosallistuminen

Työoikeusriitapäivässä asetutaan vastakkain ja argumentoidaan puolesta ja vastaan. Aiheissa on edustettuna sekä työnantaja-, työntekijä- että tuomioistuinnäkökulma.

Lue lisää

Palkkapäivä

9.12.2020, Etäosallistuminen

Vuosittain järjestettävä Palkkapäivä tarjoaa tehokkaan tavan saada kerralla tieto tulevaa vuotta koskevista keskeisistä muutoksista niin verotuksen ja ennakkoperinnän kuin työoikeuden osalta.

Lue lisää

Uusi työaikalaki -webinaari – vastauksia käytännön kysymyksiin

10.12.2020

Lue lisää

Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukiellot työsuhteissa

15.12.2020, Etäosallistuminen

Seminaarissa käsitellään työsuhdekeksintöjä ja tekijänoikeuksia työsuhteessa sekä työntekijän salassapitovelvollisuuteen ja salassapito- sekä kilpailukieltosopimuksiin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä.

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja, jakso 1: Työoikeusriitaan valmistautuminen ennen oikeudenkäyntiä

12.1.2021, Helsinki

Joudummeko oikeuteen vai harkitsemmeko sovintoa? Mitä tapahtuu ennen kuin asia etenee oikeudenkäyntiin asti? Miten yhteydenpito asianosaisiin hoituu prosessin alkuvaiheessa?

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja

12.1.2021-16.2.2021, Helsinki

Kun riita tulee pöydälle, työoikeuden substanssiosaaminen ei yksin riitä. Tule oppimaan käytännön prosessitaitoja kokeneilta työ- ja prosessioikeuden ammattilaisilta.

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja, jakso 2: Oikeudenkäyntikirjelmät ja työoikeusriidan valmisteluvaihe tuomioistuimessa

26.1.2021, Helsinki

Oikeudenkäyntikirjelmien laatiminen, riita-asian käytännön valmistelut, asian käsittely ja eteneminen tuomioistuimessa sekä vakuuttavan ja oikeakielisen juridisen tekstin kirjoittaminen.

Lue lisää

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat

27.1.2021-28.1.2021, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä vuoden 2020 alusta voimaan tulevan työaikalain näkökulmasta.

Lue lisää

Mielenterveyden häiriöt ja niiden käsittely työpaikalla

11.2.2021, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi mielenterveyden häiriöihin liittyvät peruskäsitteet ja häiriöihin liittyvät työkyvyn haasteet työpaikoilla nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja, jakso 3: Työoikeusriidan pääkäsittely ja oikeussalikäyttäytyminen

16.2.2021, Helsinki

Työriita-asian pääkäsittelyn kulku käytännössä sekä loppupuheenvuoroihin liittyvät haasteet ja oikeudenkäyntikululaskujen käsittely.

Lue lisää

Individuaaliperusteinen irtisanominen

18.2.2021, Helsinki

Miten lain säännöksiä ja työehtosopimusten määräyksiä sovelletaan käytännössä silloin, kun työsopimus päättyy työntekijän henkilöstä tai hänen käyttäytymisestään aiheutunein perustein?

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

2.3.2021-3.3.2021, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

13.4.2021-14.4.2021, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää

Sairauspoissaolojen hallinta - juridiikkaa ja ratkaisuja käytännön ongelmatilanteisiin

15.4.2021, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työelämässä esille tulevia työkykyyn ja sairauspoissaoloihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja tilanteiden käytännön ratkaisukeinoja.

Lue lisää