Työoikeudellisissa kysymyksissä pelkkä lain hallinta ei käytännössä riitä.

Saat työoikeuden koulutuksista erinomaiset valmiudet käytännön työhön. Aihe- ja puhujavalinnoissa sekä sisällöissä otamme huomioon niin työnantajan kuin työntekijän näkökulmat – lainsäätäjän tavoitetta ja tarkoitusta unohtamatta. Pystyt koulutusten avulla arvioimaan ja ratkaisemaan työelämässä esille tulevia työoikeudellisia asioita laajasti eri näkökulmista. Laadukkaista koulutuksista vastaa monipuolinen työoikeuden asiantuntijaverkosto. Teemme koulutusyhteistyötä alan arvostettujen asiantuntijoiden kanssa.

Yritystoiminnan muutostilanteet – muutosneuvottelujen ja uudelleensijoittamisen juridiikkaa

4.9.2024, Helsinki

Koulutuksessa käydään läpi muutosneuvotteluihin ja uudelleensijoittamiseen liittyviä juridisia kysymyksiä, jotka nousevat esille yritystoiminnan muutostilanteissa.

Lue lisää

Työoikeuden asiantuntijaohjelma 2024-2025

24.9.2024-9.4.2025, Helsinki

Saat syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättymiseen saakka.

Lue lisää