Työoikeudellisissa kysymyksissä pelkkä lain hallinta ei käytännössä riitä.

Saat työoikeuden koulutuksista erinomaiset valmiudet käytännön työhön. Aihe- ja puhujavalinnoissa sekä sisällöissä otamme huomioon niin työnantajan kuin työntekijän näkökulmat – lainsäätäjän tavoitetta ja tarkoitusta unohtamatta. Pystyt koulutusten avulla arvioimaan ja ratkaisemaan työelämässä esille tulevia työoikeudellisia asioita laajasti eri näkökulmista. Laadukkaista koulutuksista vastaa monipuolinen työoikeuden asiantuntijaverkosto. Teemme koulutusyhteistyötä alan arvostettujen asiantuntijoiden kanssa.

Työriita- ja työrikospäivä 2023

28.2.2023, Helsinki

Työriita- ja rikospäivässä keskitytään ajankohtaisiin työelämän riitoihin ja rikoksiin liittyviin kysymyksiin.

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

7.3.2023-8.3.2023, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

16.3.2023, Helsinki

Mistä työsuhteen ehdot tulevat? Voiko työnantaja muuttaa kahdeksantuntisen päivittäisen työajan kuusituntiseksi? Mitä palkalle käy?

Lue lisää

Suoriutumisen johtaminen – liikaa vai liian vähän?

22.3.2023, Helsinki

Työntekijän alisuoriutumiseen puuttuminen on työnantajan velvollisuus. Miten työnantaja voi ja miten hänen pitää puuttua alisuoriutumiseen? Entä ylisuorittajat?

Lue lisää

Mielenterveyden häiriöt ja niiden käsittely työpaikalla

18.4.2023, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi mielenterveyden häiriöihin liittyvät peruskäsitteet ja häiriöihin liittyvät työkyvyn haasteet työpaikoilla nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

18.4.2023-19.4.2023, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää

Sairauspoissaolojen hallinta - juridiikkaa ja ratkaisuja käytännön ongelmatilanteisiin

9.5.2023, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työelämässä esille tulevia työkykyyn ja sairauspoissaoloihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja tilanteiden käytännön ratkaisukeinoja.

Lue lisää