Työoikeudellisissa kysymyksissä pelkkä lain hallinta ei käytännössä riitä.

Saat työoikeuden koulutuksista erinomaiset valmiudet käytännön työhön. Aihe- ja puhujavalinnoissa sekä sisällöissä otamme huomioon niin työnantajan kuin työntekijän näkökulmat – lainsäätäjän tavoitetta ja tarkoitusta unohtamatta. Pystyt koulutusten avulla arvioimaan ja ratkaisemaan työelämässä esille tulevia työoikeudellisia asioita laajasti eri näkökulmista. Laadukkaista koulutuksista vastaa monipuolinen työoikeuden asiantuntijaverkosto. Teemme koulutusyhteistyötä alan arvostettujen asiantuntijoiden kanssa.

Yhteistoimintalakipäivä

29.9.2020, Helsinki

Yhteistoimintalaki - osaatko soveltaa oikein? Seminaarissa käydään läpi suunnitteilla olevat yhteistoimintalain muutokset.

Lue lisää

Työoikeuden asiantuntijaohjelma 2020-2021

1.10.2020-14.4.2021

Saat syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättymiseen saakka.

Lue lisää

Työsuhteen ehtojen määräytyminen ja yhteistoiminta yrityksissä

1.10.2020-2.10.2020, Helsinki

Lue lisää

Liiketoiminnan luovutus ja sen vaikutukset työ- ja virkasuhteisiin

6.10.2020, Helsinki

Milloin yritysjärjestely on liikkeenluovutus?

Lue lisää

Häirintäpäivä

22.10.2020, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan häirintätilanteen selvittämiseen työpaikalla Suomen johtavien työoikeusammattilaisten johdolla.

Lue lisää

Sairauspoissaolojen hallinta - juridiikkaa ja ratkaisuja käytännön ongelmiin

29.10.2020, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työelämässä esille tulevia työkykyyn ja sairauspoissaoloihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja tilanteiden käytännön ratkaisukeinoja.

Lue lisää

Työelämän tietosuoja

3.11.2020, Helsinki

Lue lisää

Työrikospäivä 2020

12.11.2020, Helsinki

Työrikoksiin liittyy monenlaisia erityiskysymyksiä, joista työpaikoilla on tärkeää tietää.

Lue lisää

Syrjintä ja epäasiallinen kohtelu työssä

18.11.2020, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi tasapuoliseen kohteluun ja syrjimättömyyteen liittyviä keskeisiä haasteita sekä lainsäädännön että käytännön näkökulmasta.

Lue lisää

Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukiellot työsuhteissa

15.12.2020, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työsuhdekeksintöjä ja tekijänoikeuksia työsuhteessa sekä työntekijän salassapitovelvollisuuteen ja salassapito- sekä kilpailukieltosopimuksiin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä.

Lue lisää

Työoikeusriitaan valmistautuminen ennen oikeudenkäyntiä: Työriitojen oikeudenkäyntitaidot, jakso 1:

12.1.2021, Helsinki

Joudummeko oikeuteen vai harkitsemmeko sovintoa? Mitä tapahtuu ennen kuin asia etenee oikeudenkäyntiin asti? Miten yhteydenpito asianosaisiin hoituu prosessin alkuvaiheessa?

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja

12.1.2021-16.2.2021, Helsinki

Kun riita tulee pöydälle, työoikeuden substanssiosaaminen ei yksin riitä. Tule oppimaan käytännön prosessitaitoja kokeneilta työ- ja prosessioikeuden ammattilaisilta.

Lue lisää

Oikeudenkäyntikirjelmät ja työoikeusriidan valmisteluvaihe tuomioistuimessa: Työriitojen oikeudenkäyntitaidot, jakso 2:

26.1.2021, Helsinki

Oikeudenkäyntikirjelmien laatiminen, riita-asian käytännön valmistelut, asian käsittely ja eteneminen tuomioistuimessa sekä vakuuttavan ja oikeakielisen juridisen tekstin kirjoittaminen.

Lue lisää

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat

27.1.2021-28.1.2021, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä vuoden 2020 alusta voimaan tulevan työaikalain näkökulmasta.

Lue lisää

Tietosuojapäivä 2021

28.1.2021, Helsinki

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Alma Talent kutsuvat sinut Tietosuojapäivään kehittämään tietosuojatyötä ja löytämään ratkaisuja yhdessä!

Lue lisää

Työoikeusriidan pääkäsittely ja oikeussalikäyttäytyminen: Työriitojen oikeudenkäyntitaidot, jakso 3:

16.2.2021, Helsinki

Työriita-asian pääkäsittelyn kulku käytännössä sekä loppupuheenvuoroihin liittyvät haasteet ja oikeudenkäyntikululaskujen käsittely.

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

2.3.2021-3.3.2021, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

13.4.2021-14.4.2021, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää