Työoikeudellisissa kysymyksissä pelkkä lain hallinta ei käytännössä riitä.

Saat työoikeuden koulutuksista erinomaiset valmiudet käytännön työhön. Aihe- ja puhujavalinnoissa sekä sisällöissä otamme huomioon niin työnantajan kuin työntekijän näkökulmat – lainsäätäjän tavoitetta ja tarkoitusta unohtamatta. Pystyt koulutusten avulla arvioimaan ja ratkaisemaan työelämässä esille tulevia työoikeudellisia asioita laajasti eri näkökulmista. Laadukkaista koulutuksista vastaa monipuolinen työoikeuden asiantuntijaverkosto. Teemme koulutusyhteistyötä alan arvostettujen asiantuntijoiden kanssa.

Yritysjohdon sopimukset ja kannustinjärjestelmät

11.10.2022, Helsinki

Seminaarissa tarkastellaan johtajasopimuksia ja kannustinjärjestelmiä työ-, sopimus- ja vero-oikeudellisista näkökulmista.

Lue lisää

Työelämän tietosuoja online ja offline

13.10.2022, Helsinki

Minkälaisia tietosuojahaasteita kohdataan, kun työnteko monimuotoistuu ja työympäristö digitalisoituu? Miten haasteet ratkaistaan?

Lue lisää

Virkasuhdepäivä 2022

26.10.2022

Päivässä aiheina ajankohtaiset julkishallintoa koskevat työ- ja virkamiesoikeudelliset kysymykset ja oikeuskäytäntö.

Lue lisää

Liiketoiminnan luovutus ja sen vaikutukset työ- ja virkasuhteisiin

7.11.2022, Helsinki

Milloin yritysjärjestely on liikkeenluovutus?

Lue lisää

Syrjintä ja epäasiallinen kohtelu työssä

8.11.2022, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi tasapuoliseen kohteluun ja syrjimättömyyteen liittyviä keskeisiä haasteita sekä lainsäädännön että käytännön näkökulmasta.

Lue lisää

Häirintäpäivä − näin puutut häirintään ja hoidat selvitysprosessin työpaikalla

10.11.2022, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan häirintätilanteen selvittämiseen työpaikalla Suomen johtavien työoikeusammattilaisten johdolla.

Lue lisää

Investigaatiopäivä − sisäiset selvitykset yhdessä päivässä

15.11.2022, Helsinki

Sisäisten selvitysprosessien käytännön toteutus

Lue lisää

Työoikeuden ajankohtaispäivä 2022

22.11.2022, Helsinki

Marraskuulle vakiintuneessa ajankohtaispäivässä käsitellään kiinnostavia ja ajankohtaisia työoikeuden teemoja.

Lue lisää

Kollektiivi-irtisanominen – yleisiä ja erityiskysymyksiä

1.12.2022, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi kollektiivi-irtisanomiseen liittyviä yleisiä ja erityiskysymyksiä sekä lainsäädännön että oikeustapausten avulla.

Lue lisää

Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukieltosopimukset

8.12.2022

Seminaarissa käsitellään työsuhdekeksintöjä ja tekijänoikeuksia työsuhteessa sekä työntekijän salassapitovelvollisuuteen ja salassapito- sekä kilpailukieltosopimuksiin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä.

Lue lisää

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat

25.1.2023-26.1.2023

Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

7.3.2023-8.3.2023, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

18.4.2023-19.4.2023, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää