Kaikki koulutuksemme etäyhteydellä!

Tiesitkö, että voit osallistua seminaareihimme myös etäyhteydellä? Katso hinnat ja ilmoittaudu mukaan! 

Työsopimus ja siitä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet – miten lakeja sovelletaan? YT-laki ja yhteistoiminta yrityksissä – mitkä asiat kuuluvat yhteistoiminnan piiriin ja miten lakia sovelletaan yritystoiminnan muutostilanteissa?

Työoikeuden merkitys on kasvanut niin yritysten jokapäiväisessä elämässä kuin esimerkiksi suurten yrityskauppojen toteuttamisessakin. Henkilöstökysymykset ja niihin liittyvät pelisäännöt ovat nousseet yritysten toiminnan keskeiseksi osa-alueeksi. Samaan aikaan muuttuvat säännökset ja niiden kehittyvät tulkinnat asettavat haasteen jokaiselle työsuhdejuristille ja henkilöstöasioiden ammattilaiselle.

Seminaarin ensimmäisenä päivänä hallitusneuvos Tarja Kröger, asianajaja Petteri Uoti ja lakiasiainjohtaja Markus Äimälä käsittelevät työntekijän aseman määräytymistä yleensä ja viimeaikaisen oikeuskäytännön perusteella, työehtosopimusjärjestelmää ja sen merkitystä sekä työsuhteen ehtojen määräytymistä ja niiden muuttamista. Seminaarin toisena päivänä professori Ulla Liukkunen ja varatuomari Harri Hietala käsittelevät yhteistoiminnan alaa ja sen osapuolia, työpaikan henkilöstösuunnitelmia sekä yt-menettelyä työsuhteen ehtojen muuttamisen, yritystoiminnan muutosten sekä työehtosopimusten näkökulmasta. Päivän aluksi hallitusneuvos Nico Steiner käy läpi uudistuvan yhteistoimintalain taustat, tavoitteet ja soveltamisalan.

Seminaarin pääteemoina ovat:

 • työntekijäaseman määritys
 • työsuhteen ehtojen määräytyminen
 • työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • määräaikaiset + vuokratyö, erityiskysymykset, työsuhteen ehtojen määräytyminen, vastuun jaot
 • työehtosopimus + työrauhavelvoite
 • uudistuva yhteistoimintalaki
 • yhteistoiminnan ala ja osapuolet
 • säännönmukainen yhteistoiminta ja erityistilanteet
 • työpaikan henkilöstösuunnitelmat
 • työsuhteen ehtojen muuttaminen ja yt-menettely
 • yritystoiminnan muutokset ja yhteistoiminta
 • yhteistoiminnasta sopiminen ja työehtosopimukset.

Seminaari käynnistää seitsemänjaksoisen Työoikeuden asiantuntijaohjelman. Voit päättää osallistumisestasi koko sarjaan myös tämän seminaarin käytyäsi. Seminaari toimii myös itsenäisenä koulutuksena eikä edellytä koko ohjelmaan osallistumista.

Lämpimästi tervetuloa seminaariin!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa:
 #TyöoikeudenAsiantuntijaohjelma #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Puhujat

Tarja Kröger

Hallitusneuvos

työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos, OTL, VT Tarja Kröger on työ- ja elinkeinoministeriön työlainsäädännön valmistelusta vastaavan ryhmän päällikkö ja osallistunut keskeisen työlainsäädännön ja merityölainsäädännön...

Lue lisää

Petteri Uoti

Asianajaja

Dittmar & Indrenius

Asianajaja Petteri Uotin työsuhdepraktiikka Dittmar & Indreniuksella on yli 25 vuoden ajan keskittynyt yrityskauppojen sekä yritysten toiminnan uudelleenjärjestelyiden oikeudellisiin kysymyksiin...

Lue lisää

Markus Äimälä

Lakiasiainjohtaja

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Varatuomari Markus Äimälä on osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun. Äimälä on toiminut mm. työaikalainsäädäntökomitean ja työsopimuslakikomitean sihteerinä sekä yhteistoimintalakikomitean...

Lue lisää

Ulla Liukkunen

Työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori, dosentti, varatuomari,

Helsingin yliopistosta

Lue lisää

Harri Hietala

Varatuomari

SOPLA

VT Harri Hietala toimii työlainsäädännön ja työehtosopimusten asiantuntijana (Sopla.fi). Hän on osallistunut yli 30 vuoden ajan muun muassa työehtosopimusneuvotteluihin,...

Lue lisää

Nico Steiner

Hallitusneuvos

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lue lisää

Ohjelman 30.9.-1.10.2021

Puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi paikan päällä 
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Puheenjohtajan avaus ja johdatus päivän teemoihin
9.10 Työsopimuksen tekeminen

 • Työntekijänaseman määritys
 • Rekrytointiin liittyvät kysymykset
 • Koeaikaehto ja sen merkitys
 • Määräaikaisen työsopimuksen solmimisen edellytykset
 • Osa-aikatyö
 • Vuokratyö (rakenne: kolmikanta, erityiskysymykset, työsuhteen ehtojen määräytyminen, vastuunjaot)

Hallitusneuvos Tarja Kröger

10.30 Tauko
10.45 Työehtosopimusjärjestelmä ja sen merkitys

 • Miten työehtosopimus syntyy, ketkä sopivat, ketä sitoo ja mistä voidaan sopia?
 • Henkilöstön edustajat (valitseminen, oikeudet/velvollisuudet/työsuhdeturva)
 • Paikallinen sopiminen
 • Työrauhavelvollisuus (sisältö sekä laittoman työtaistelun seuraamukset) Asiantuntija Mika Kärkkäinen,

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

11.30 Lounas
12.30 Edellisen teeman käsittely jatkuu

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä

13.15 Työsuhteen ehtojen määräytyminen

 • työsopimus
 • vakiintunut käytäntö
 • yhteistoimintalaissa tarkoitetut sopimukset (työsäännöt)
 • työehtosopimus
 • pakottavat ja semidispositiiviset lainsäännökset

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indenius Asianajotoimisto Oy

14.15 Kahvitauko
14.30 Työsuhteen ehtojen muuttaminen

 • Työsopimuksen viitatut lähteet
 • Työnantajan työnjohtovalta – sopimusehdon muuttaminen?
 • Työnantajaa kelpuuttava normi (lain säännös, työehtosopimuksen määräys, työsopimuksen ehto) ehdon yksipuolisesta muuttamisesta
 • Pacta sunt servanda ja sen oikeuskäytäntöön perustuvat ’muunnelmat’

Asianajaja Petteri Uoti

16.00 Ensimmäisen seminaaripäivä päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin
Puheenjohtajana toimii professori Ulla Liukkunen, Helsingin yliopisto
9.00 Uudistuva yhteistoimintalaki

 • Yhteistoimintalainsäädännön ja henkilöstön osallistumisoikeutta koskevan lainsäädännön kokonaisuus
 • Uudistuksen lähtökohdat ja rajaukset
 • Lain soveltamisala

Hallitusneuvos Nico Steiner, Työ- ja elinkeinoministeriö

9.45 Henkilöstön osallistumisjärjestelmät

 • osallistumisjärjestelmät ja niiden merkitys
 • henkilöstörahastot
 • hallintoedustus

Professori Ulla Liukkunen, Helsingin yliopisto
Varatuomari Harri Hietala, SOPLA

11.00 Tauko
11.15 Kansallinen ja rajat ylittävä konserniyhteistoiminta

Professori Ulla Liukkunen, Helsingin yliopisto

12.15 Lounas
13.00 Yhteistoiminnan perusteet ja säännönmukainen yhteistoiminta

 • yhteistoiminnan ala ja osapuolet, suhde muihin osallistumisjärjestelmiin
 • työehtosopimusten asema
 • EU-lainsäädännön vaikutus
 • yhteistoiminnan osapuolet
 • työnantajan tiedottamisvelvollisuudet
 • yt-menettelyssä käsiteltävät asiat

Professori Ulla Liukkunen, Helsingin yliopisto
Varatuomari Harri Hietala, SOPLA

14.00 Kahvitauko
14.15 Työpaikan henkilöstösuunnitelmat ja yhteistoimintamenettely

Professori Ulla Liukkunen, Helsingin yliopisto

14.45 Yritystoiminnan muutoksia ja työvoiman käytön vähentämistä koskeva yhteistoimintamenettely

 • yritystoiminnan muutosten henkilöstövaikutuksia koskeva yt-menettely, menettelyn suhde liikkeen luovutusta ja muita yritysjärjestelyitä sekä työvoiman vähentämistä koskevaan yt-menettelyyn
 • työvoiman käytön vähentämistä koskeva yt-menettely
 • valvonta, sanktiot

Professori Ulla Liukkunen, Helsingin yliopisto
Varatuomari Harri Hietala, SOPLA

16.00 Seminaarijakson päättäminen
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin 

Hinnat

Yksityinen sektori (etuhinta 20.8. asti) (norm.1395€)1295 €
Julkinen sektori (etuhinta 20.8. asti) (norm. 1046€)996 €
Lakimiesliiton jäsen (etuhinta 20.8. asti) (norm.1046€)996 €
Striimi, yksityinen sektori (etuhinta 20.8. asti) (norm. 1395 €)1295 €
Striimi, julkinen sektori (etuhinta 20.8. asti) (norm. 1046 €)996 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen (etuhinta 20.8. asti) (norm. 1046 €)996 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut paikan päällä. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit.

Yhteyshenkilöt

Johanna Hirvi

Johanna Hirvi

Koulutuspäällikkö

johanna.hirvi@almamedia.fi

050 303 0808

Paikka

Helsinki