Kaikki koulutuksemme etäyhteydellä!

Tiesitkö, että voit osallistua seminaareihimme etäyhteydellä? Ilmoittaudu mukaan!

Työsuhteen päättäminen henkilö- vai kollektiiviperusteella? Irtisanominen vai purku?

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti normit, jotka koskevat henkilöstön vähentämistä sekä kollektiivi- että yksilöperusteilla, ja normien soveltamistavat eri käytännön tapauksissa. Lisäksi käsitellään mainittujen normien rikkomisen seuraamukset ja niiden määräytyminen.

 

Seminaari on seitsemänjaksoisen Työoikeuden asiantuntijaohjelman viimeinen osa. Seminaari toimii myös itsenäisenä koulutuksena eikä edellytä koko ohjelmaan osallistumista.

 

Seminaarin asiantuntijoina:

Hallitusneuvos Tarja Kröger, Työ- ja elinkeinoministeriö
Osakas, asianajaja, OTL, VT Esa Schön Asianajotoimisto Aika
Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän  keskusliitto EK.

Puhujat

Markus Äimälä

Lakiasiainjohtaja

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Varatuomari Markus Äimälä on osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun. Äimälä on toiminut mm. työaikalainsäädäntökomitean ja työsopimuslakikomitean sihteerinä sekä yhteistoimintalakikomitean...

Lue lisää

Tarja Kröger

Hallitusneuvos

työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos, OTL, VT Tarja Kröger on työ- ja elinkeinoministeriön työlainsäädännön valmistelusta vastaavan ryhmän päällikkö ja osallistunut keskeisen työlainsäädännön ja merityölainsäädännön...

Lue lisää

Petteri Uoti

Asianajaja

Dittmar & Indrenius

Asianajaja Petteri Uotin työsuhdepraktiikka Dittmar & Indreniuksella on yli 25 vuoden ajan keskittynyt yrityskauppojen sekä yritysten toiminnan uudelleenjärjestelyiden oikeudellisiin kysymyksiin...

Lue lisää

Esa Schön

Osakas, asianajaja, OTL, VT

Asianajotoimisto Aika

Lue lisää

Ohjelma

1. seminaaripäivän puheenjohtajana toimii lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
8.50 Etäyhteys avautuu
9.00 Työsopimuksen kestoaika

 • Työsopimuksen päättämistavat
 • Työsopimuksen irtisanominen ja purkaminen sekä ”purkautuneena pitäminen”
 • Koeaika ja koeaikaisen työsopimuksen päättäminen

Lakiasiainjohtaja  Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto

10.00 Keskustelua ja tauko
10.15 Individuaaliperusteinen irtisanominen ja purkaminen

 • Menettelytavat
 • Irtisanomisperusteet
 • Individuaaliperusteinen irtisanominen ja purkaminen
 • Irtisanomisperusteet
 • Purkamisperusteet
 • Purkautuneena pitäminen

Lakiasiainjohtaja  Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto
Hallitusneuvos Tarja Kröger, Työ- ja elinkeinoministeriö

11.45 Lounas
12.45 Edellinen esitysaihe jatkuu

Hallitusneuvos Tarja Kröger, Työ- ja elinkeinoministeriö

13.15 Lomauttaminen

 • Lomauttamisen perusteet ja menettelytavat
 • Lomauttamisen oikeusvaikutukset
 • Lomautetun työntekijän työsuhteen päättyminen

Osakas, asianajaja, OTL, VT Esa Schön Asianajotoimisto Aika

14.15 Tauko
 14.30 YT-menettely työnantajan lomautettaessa tai irtisanoessa tuotannollisin tai taloudellisin perustein

 • Valmistautuminen YT-menettelyyn; mitä työnantajan pitää tehdä ja tietää
 • Neuvottelukutsu, ennakkotiedot ja neuvotteluiden aloittaminen
 • Neuvotteluiden käyminen ja toimenpiteet neuvotteluvelvoitteen täyttämisen jälkeen
 • Tarkoituksenmukaiset toimintavaihtoehdot
 • Tyypillisimmät työnantajan virheet, mitä niistä seuraa ja miten ne vältetään

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

15.30 Tauko
 15.40 Edellinen esitysaihe jatkuu

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

16.45 Ensimmäinen seminaaripäivä päättyy
2. seminaaripäivän puheenjohtajana toimii asianajaja Petteri Uoti, Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius Oy
8.50 Etäyhteys avautuu
9.00 Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet

 • Yleiset perusteet
 • Erityiset perusteet; yrityssaneeraus

Osakas, asianajaja, OTL, VT Esa Schön Asianajotoimisto Aika

10.00 Keskustelua ja tauko
10.15 Edellinen esitysaihe jatkuu

Osakas, asianajaja, OTL, VT Esa Schön Asianajotoimisto Aika

 11.00 Kollektiivivähennysten erityiskysymyksiä

 • ”Yleinen” irtisanomisjärjestys
 • Työehtosopimusten mukainen irtisanomisjärjestys
 • Syrjintä kollektiivi-irtisanomisissa
 • Erityissuojan piiriin kuuluvat työntekijät
 • Työnantajan takaisinottovelvollisuus

Asianajaja Petteri Uoti, Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius Oy

12.00 Lounas
13.00 Korvausvelvollisuus työsopimuksen laittomasta päättämisestä

Hallitusneuvos Tarja Kröger, Työ- ja elinkeinoministeriö

14.00 Kahvi
14.15 Työsuhteen päättämistä koskevat sopimukset

 • Työsuhteen lakkaaminen sopimalla
 • Irtisanominen ja sopimuksen tekeminen
 • Sopimusten tyypilliset ehdot
 • Sopimus ja työlainsäädännön
 • Pakottavuus sopimus ja TSL 12:3 §:n mukainen työttömyyskorvausten huomioon ottaminen

Asianajaja Petteri Uoti, Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius Oy

16.00 Seminaari päättyy

Hinnat

Striimi, yksityinen sektori1395 €
Striimi, julkinen sektori1046 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen1046 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Yhteyshenkilöt

Johanna Hirvi

Johanna Hirvi

Koulutuspäällikkö

johanna.hirvi@almamedia.fi

050 303 0808

Paikka

Etäosallistuminen

Etäosallistujana kuulet ja näet puhujan sekä materiaalin ja voit osallistua keskusteluun viestiseinän kautta. Etäosallistuminen ei vaadi sinulta asennuksia koneelle, vaan pelkkä internetyhteys riittää. Ennen seminaaria lähetämme Tervetuloa-viestin, jossa on linkki seminaarin seuraamiseen etänä sekä linkki sähköiseen materiaaliin. Kyseessä on livestriimaus, joka on katsottavissa vielä kolmen päivän ajan seminaarin jälkeen. Etäosallistuminen on henkilökohtainen.