Onko viestinnän tehtävä toimia tunteiden tulkkina ja merkityksen luojana? Strateginen viestintä murrosaikana ja painetilanteissa.

Työn murros ravistelee jokaista organisaatiota ja koskettaa myös viestinnän asiantuntijoiden työtä. Kun muutos on arkea ja arki yhtä muutosjohtamista, miten ihmiset kohdataan tunneälykkäästi ja sitoutetaan arvostavasti? Entä kuinka jälleen uusi strategia jalkautetaan tehokkaasti? Pohdintaa aiheuttaa myös se, miten henkilöstö autetaan viestimään esim. intrassa ja myös lukemaan viestejä ihan itse. Minkälainen rooli työyhteisön viestinnällä tulevaisuudessa on? Ja onko työyhteisön viestinnällä vaikutusta työntekijöiden työhyvinvointiin? Näihin ja muihin kysymyksiin vastataan marraskuussa Alma Talentin Työyhteisöviestintä 2019 -seminaarissa.

 

Tässä seminaarissa keskitytään mm. strategiseen viestintään murrosaikana ja painetilanteissa sekä sisäisen viestinnän palvelumuotoiluun. Työyhteisöviestintä 2019 -seminaari tiivistää organisaatioiden viestinnän tärkeimmät suuntaviivat nyt ja tulevaisuudessa. Kuulet inspiroivia puhujia, jotka sukeltavat syvälle työyhteisöviestinnän ilmiöihin.

 

Lämpimästi tervetuloa!

 

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa: #työyhteisöviestintä19 #almatalent

Ohjelma

1. Päivä: 13.11.
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Tervetuloa! Puheenjohtajan avaus

Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, Bonava

9.10 KEYNOTE: Murrosaika ja strategian viestintä

 • Miten toimia, kun organisaatiossa puhaltaa muutoksen tuulet? Viestintä kohtaa yleensä haasteita uutta strategiaa jalkautettaessa organisaatioon. Miten muutosviestintä toteutetaan hyvin? Kuinka strategia ja sen arvot jalkautetaan ohjaamaan työntekijöiden tekemistä ja työssä tehtäviä valintoja? Entä miten johto saadaan mukaan viestimään? Tässä puheenvuorossa keskitytään strategiaviestintään organisaatiossa murrosaikana.

Marjaana Toiminen, liiketoimintajohtaja, Ellun Kanat

10.10 CASE Lumon: Strategian viestintä. Näin sitoutimme ihmiset yhteiseen narratiiviin.

 • Miten uusi strategia jalkautettiin kansainväliseen 1000 hengen organisaatioon? Mitä keinoja käytettiin, mitä tehtiin eri tavalla kuin ennen?

Taru Nikulainen, toimitusjohtaja, Brunnen Communications

Kimmo Hilliaho, HR-johtaja, Lumon Oy

10.50 Kahvitauko
11.10 Tiedottajasta valmentajaksi: Kuinka auttaa asiantuntijoita viestimään?

 • Viestinnän tarve on lisääntynyt ja monipuolistunut kaikissa organisaatioissa niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Viestinnästä vastaavista on tullut kuin varkain johdon ja muiden asiantuntijoiden viestinnän valmentajia. Tukea ja apua tähän tärkeään tehtävään on ollut vaikea löytää. Tästä puheenvuorosta saat käyttöösi konkreettisia ja toimiviksi todettuja käytännön toimintamalleja ja työkaluja asiantuntijoiden viestintävalmiuksien parantamiseen. Keinoja, joiden avulla voi lisätä organisaation avoimuutta, saada ihmiset kiinnostumaan sisäisten viestintäkanavien seuraamisesta ja voittamaan valkoisen paperin kammon.

Kati Keronen, toimitusjohtaja, viestinnän asiantuntija, Valoria Oy

12.05 Lounas
13.05 CASE OP: Intrauudistus – aina väärään aikaan?

 • Miten sujuu intrauudistus keskellä suurta toimintatapamuutosta? Kun viestinnän asiantuntijat ovat kiinni intran teknisessä uudistamisessa, miten käy sisällön tuotannolle ja suunnitelmallisuudelle? Voiko intran kilpailijat vetää pidemmän korren? Lukuja ja kokemuksia elävästä elämästä.

Silja Nikkanen, johtaja, yhteisöviestintä ja strategian tuki, OP

13.35 CASE Varma: Varma kutsuu – kuuleeko varmalaiset?

 • ”Ei intraa lueta!” Tällaisia lauseita heitellään usein ilmaan ilman tarkempaa dataa. Varmassa intran uutisten saavuttavuutta ja yhteisöviestinnän työkalujen käyttöä seurataan ja tärkeiden strategisten viestien läpimenoon käytetään tarvittaessa koko viestintäarsenaalia. Viestintäpaletista löytyvät uutiset, videot ja suoratoistot, infotaulujen kuvat, sosiaalisen intranetin päivitykset, julisteet, sähköpostit ja tapahtumat. Viestintä ei ole vain uutisen julkaisua intranetissä. Jokaisen keinon käyttöä ohjaa vankka ymmärrys yrityksen painotuksista, vaikuttavuudesta ja käytettävissä olevasta ajasta. Tehokas viestintä syntyy yhteistyössä eri sisällöntuottajien kanssa.

Reetta Lehto, viestintäpäällikkö, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

14.10 Kahvitauko
14.30 Sisäisen viestinnän palvelumuotoilu: kysy, kuuntele ja kirkasta

 • Työyhteisöviestintää voi ajatella palveluna, jonka parantamisessa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä. Palvelumuotoiluprosessi tukee sisäisessä viestinnässä erityisen tärkeää osallisuuden kokemusta sekä motivaatiota: ihmiset sitoutuvat muutokseen paremmin, kun ovat itse olleet mukana vaikuttamassa. Keskeistä on näkökulman muutos ja systemaattinen vuorovaikutus: kuunnellaan käyttäjiä, huomioidaan pelot, toiveet ja tarpeet, ja määritellään yhdessä käytännöt, kanavat ja roolit.

Laura Mänki, viestinnän asiantuntija, Joy & Order

15.10

 

Läpinäkyvä työelämä – Optinen harha, rajaton totuus vai unelma paremmasta?

 • Työnantajamielikuva ja employer branding ovat asioita, joita tulisi kummuta organisaation sisältä ulospäin. Miten läpinäkyvää työelämää luodaan? Mihin kysymyksiin viestijän tulee ensin vastata voidakseen toteuttaa konseptoitua työnantajaviestintää? Kuka, ketkä tai mikä sitä työnantajamielikuvaa käytännössä luo? Entä jos organisaatiokulttuuriin ei kuulu avoimuus, mistä viestiä? Tässä puheenvuorossa sukelletaan syvälle työantajamielikuvan ytimeen työyhteisöviestinnän näkökulmasta.

Sanna Koivuranta, Business Owner, Employer Branding & Analytics, Tunto

15.50 Puheenjohtajan yhteenveto
16.00 Ensimmäinen seminaaripäivä päättyy

 

2. Päivä: 14.11.
8.30 Aamukahvi
9.00 Tervetuloa! Puheenjohtajan avaus

Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, Bonava

9.10 Ehkä olen sankari, en ainakaan luuseri – Uupumisen tabu työyhteisössä

 • Onko johtajalla, asiantuntijalla tai kellään oikeus väsyä? Minkälainen sankarimyytin illuusio sinun organisaatiossasi vallitsee, onko uupuminen tabu? Minkälainen vaikutus sankarinomaisella viestinnällä on yrityskuvaan ja työntekijöiden hyvinvointiin? Tässä puheenvuorossa laskeudutaan työhyvinvoinnin ja työyhteisöviestinnän äärelle.

Liisa Uusitalo-Arola, PsL, työn- ja organisaatioiden erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti (KAT), Pyöreä Pöytä Oy

10.00 Hyvin vaikeat viestintätilanteet suurissa organisaatiossa

 • Miten kriisit vaikuttavat työyhteisöön ja kuinka niitä voidaan käsitellä työyhteisöviestinnän keinoin? Esimerkkejä elävästä elämästä: seksuaalinen häirintä, vakava työtapaturma, yt-neuvottelut, tuotehuijaus… Mikä meni työyhteisöviestinnässä hyvin ja mitä olisi voitu tehdä paremmin?

Harri Saukkomaa, hallituksen puheenjohtaja, Tekir

10.40 Kahvitauko
11.00 KEYNOTE: Keskusteluälykkyys painetilanteissa

 • Miksi viestimme joskus surkeasti tärkeimmissä kohtaamisissa?
 • Mitä keskusteluälykkyydestä kannattaa muistaa?
 • Millä keinoilla voimme parantaa tilannetajuamme ja virittää tilanteen toimivaksi?

Helena Åhman, työpsykologian tohtori (TkT), KM

12.00 Lounas
13.00 Kuinka organisaation kulttuuri rakennetaan työyhteisön viestinnän avulla?

 • Miksi kulttuuri on kuningas? Miten haluttua yrityskulttuuria rakennetaan organisaatiossa – oikeasti? Kuka päättää, minkälaista kulttuuria? Miten viestintä tähän liittyy? Tässä puheenvuorossa keskitytään organisaatiokulttuurin merkitykseen ja sen rakentamiseen työyhteisön viestinnän näkökulmasta.

Siina Haapa-aho, kulttuurimuotoilija, Leidenschaft

13.40 URATARINA: Uratarinan avaimet: uteliaisuus ja yhteistyö

 

Leena Majamäki, viestintäjohtaja, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

14.05 Kahvitauko
14.25 CASE Posti: Vastuullisuus ja miten siitä viestitään

 • Miten organisaation kaikki viestijät, asiantuntijat ja työntekijät saadaan huomioimaan aikamme suurimman haasteen työssään: ilmastonmuutoksen? Saatuja oppeja, tulevaisuuden visioita ja kokemuksia käytännön tavoista sitouttaa työntekijät vastuullisuuteen.

Noomi Jägerhorn, vastuullisuusjohtaja, Posti

15.00 Yrityksen sisäinen some – Paradoksit ja jännitteet työntekijöiden tiedon jakamisessa sosiaalisessa mediassa

 • Organisaation sisäiset viestintävälineet kehittyvät ja monissa organisaatioissa on käytössä sisäisen sosiaalisen median alusta. Mikä sisäisen somen funktio on? Mikä merkitys sisäisellä sosiaalisella medialla on vuorovaikutuksen näkyvyyteen ja verkostojen rakentamiseen sekä viestinnän asiantuntijoiden työn muuttumiseen? Mikä merkitys jälleen yhdellä uudella viestintävälineellä on työntekijöiden tavoitettavuuteen ja hyvinvointiin? Puheenvuorossa katsastetaan käytänteitä, vuorovaikutusta, käyttäjien odotuksia ja viestintäteknologioita tulevaisuutta unohtamatta.

Anu Sivunen, professori, Viestintä, Jyväskylän yliopisto

15.50 Puheenjohtajan yhteenveto
16.00 Seminaari päättyy
 
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Puhujat

Marjaana Toiminen

Liiketoimintajohtaja

Ellun Kanat Oy

Marjaanalle on pitkä esimiesura toimitusjohtajana ja päätoimittajana sekä kokemusta johdon konsulttina toimimisesta. Hän kiinnostunut tulevaisuuden ennakoinnin käytännöistä, yritysten kyvystä muuttua...

Lue lisää

Kati Keronen

toimitusjohtaja ja perustaja

Valoria Oy

Kati Keronen on asiakaslähtöisen viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija – alan suomalaiseksi pioneeriksikin kutsuttu. Kati auttaa työssään Suomen johtavia yrityksiä viestimään...

Lue lisää

Helena Åhman

työpsykologian tohtori, johtamisen ja ihmismielen asiantuntija & johtoryhmien ja hallitusten sparraaja

Huntigs Mind

Helena Åhman on työpsykologian tohtori (TkT), KM, johdon sparraaja, Speakersforumin Vuoden puhuja 2015, tietokirjailija ja rikoskirjailija. Kaksi hänen kirjoistaan (Mielen...

Lue lisää

Taru Nikulainen

toimitusjohtaja

Brunnen Communications

Taru NikulainenFM, on kokenut viestinnän johtaja. Hän on työskennellyt...

Lue lisää

Sanna Koivuranta

Business Owner, Employer Branding & Analytics

Tunto

Sanna on työnantajabrändien rakentamisen asiantuntija ja toiminut koko työuransa organisaatioiden tutkimisen, kehittämisen sekä rekrytointiviestinnän parissa.

Nykyään hän vastaa Alma Medialla Tunto-palvelusta,...

Lue lisää

Kimmo Hilliaho

HR-johtaja

Lumon

Lumonilla työskentelevä Kimmo Hilliaho on siitä poikkeuksellinen HR-johtaja, että hän on taustaltaan tekniikan tohtori. Väitöskirjansa valmistuttua pari vuotta sitten Kimmon...

Lue lisää

Silja Nikkanen

johtaja, yhteisöviestintä ja strategian tuki

OP

Lue lisää

Noomi Jägerhorn

vastuullisuusjohtaja

Posti

VTM Noomi Jägerhorn on tehnyt viimeiset 8 vuotta töitä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen parissa. Hänellä on kokemusta niin eettisten ohjeiden, vastuullisen...

Lue lisää

Anu Sivunen

professori, Viestintä

Jyväskylän yliopisto

Anu Sivunen on viestinnän professori Jyväskylän yliopistossa, jonka tutkimus liittyy viestintäkäytänteisiin globaalissa ja teknologiavälitteisessä työssä, uusiin työelämän viestintävälineisiin sekä vuorovaikutukseen erilaisissa työtiloissa ja -ympäristöissä....

Lue lisää

Laura Mänki

viestinnän asiantuntija

Joy & Order

Laura Mänki on ihmisistä, ideoista, yhteisöistä ja oppimisesta innostuva viestintäkonsultti, jonka tausta on kulttuurin- ja kielentutkimuksessa ja tietojenkäsittelytieteessä. Laura on...

Lue lisää

Reetta Lehto

Viestintäpäällikkö

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Reetta Lehto on työeläkeyhtiö Varman viestintäpäällikkö, jolla vahva kehittämisen ja monimediaisen sisällön tuottamisen taito. Reetta vastaa viestintäpartnerina aktuaari- ja vakuutuspalveluiden...

Lue lisää

Harri Saukkomaa

hallituksen puheenjohtaja

Tekir

Lue lisää

Siina Haapa-aho

Yrityskulttuurimuotoilija

Leidenschaft

Siina toimii yrityskulttuurimutoilijana Leidenschaftissa ja auttaa työkseen erilaisia organisaatioita kehittämään houkuttavia ja koukuttavia yrityskulttuureita. Siina on kokenut HR-työn ammattilainen, muutosten...

Lue lisää

Joanna Linnermo-Kumpuoja

viestintäpäällikkö

Bonava

Joanna on energiaa täynnä oleva työyhteisöviestinnän ammattilainen, jolla on 10+ vuoden strateginen ja käytännön kokemus yritysviestinnästä ja sen kehittämisestä kansainvälisissä...

Lue lisää

Leena Majamäki

Viestintäjohtaja

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Leena Majamäellä on yli 20 vuoden kokemus viestinnän ja muutoksen johtamisesta yritysmaailmassa. ”Viestinnän rooli on muuttunut monin tavoin: työn tempo...

Lue lisää

Liisa Uusitalo-Arola

PsL, työn- ja organisaatioiden erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti (KAT)

Pyöreä Pöytä Oy

Liisa on eri psykologian sovellusaloilta tulevien ideoiden yhdistelijä, joka on liikkunut koko työuransa ajan työ- ja organisaatiopsykologian ja lyhytpsykoterapian välimaastossa....

Lue lisää

Hinnat

Yksityinen sektori1 395 €
Julkinen sektori1 045 €
Striimi, yksityinen sektori1 195 €
Striimi, julkinen sektori845 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Yhteyshenkilöt

Tarja Isola

Koulutuspäällikkö

tarja.isola@almamedia.fi

040 450 8644

Paikka

Finlandia-talo

Mannerheimintie 13 e

00100 Helsinki

Finlandia-taloon Helsingissä on helppo saapua kaikkialta Suomesta. Suosittelemme käyttämään julkisia liikennevälineitä mahdollisuuksien mukaan!

Julkiset kulkuvälineet

Raitiovaunut 4, 7 ja 10 sekä kaikki Mannerheimintietä kulkevat linja-autot pysähtyvät Finlandia-talolla (Kansallismuseon pysäkki). Katso lisätietoja reittioppaasta.

Saapuminen omalla autolla

Finlandia-talon vierestä löytyy parkkihalli josta on maanalainen kulkuyhteys Finlandia-taloon. Ajo-ohjeet parkkihalliin löydät täältä.

Majoitus

Olemme neuvotelleet erikoishinnat  useisiin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan, niin etuhinta tulee huomioitua. Mikäli kaipaat lisätietoja hotellien sijainneista, ota yhteys asiakaspalveluumme numeroon (020) 442 4110.

 

 • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
 • Clarion Hotel Helsinki: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta
 • Scandic Paasi -15% Flex-hinnasta & Scandic Park -15% Flex-hinnasta