Kuinka voit vaikuttaa asiakkaidesi valintoihin ja päätöksiin?

Vuoden 2017 taloustieteen Nobel-palkinto myönnettiin Richard Thalerille, käyttäytymistaloustieteen uranuurtajalle. Hän on tutkinut, miksi ihmiset tekevät itselleen epäedullisia – siis tyhmiä – valintoja. Thaler on myös käytännön mies ja osoittanut, kuinka hänen ja muiden käyttäytymistieteilijöiden tutkimustulosten avulla voidaan auttaa ihmisiä tekemään parempia valintoja.

 

Valintamuotoilu-koulutuksessa tutustutaan käyttäytymistaloustieteen perusperiaatteisiin ja miten niiden avulla voidaan yllättävän pienillä mutta älykkäillä muutoksilla muotoilla valintatilanteet sekä yksilöille että yhteiskunnalle kestävimmiksi muun muassa terveyden, ympäristön, talouden kuin hyvinvoinnin kannalta.  Samat keinot auttavat myös yrityksiä parantamaan asiakaskokemusta ja vaikuttamaan tehokkaammin asiakkaidensa valintoihin.

 

Koulutuksen tavoitteena on parantaa osallistujien keinovalikoimaa ohjata ihmisiä haluttuihin päämääriin teorian, case-esimerkkien ja käytännön harjoitusten avulla. Ensimmäisenä päivänä keskitytään lisäämään ymmärrystä ihmisten käyttäytymisestä ja miksi ihmiset tekevät omalta kannaltaan huonoja valintoja. Toisena päivänä tutustaan keinoihin, joilla voidaan vaikuttaa ihmisten valintoihin, ja harjoitellaan niiden soveltamista käytännön haasteiden ratkaisemiseen.

 

Koulutus on perustasoinen ja sopii kaikille, jotka haluavat syventää ymmärrystä ihmisten päätöksenteosta ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Koulutuksen jälkeen huomaat tarkastelevasi asiakkaidesi, organisaatiosi ja myös omaa päätöksentekoasi uudelta kantilta ja tiedät, miten pyrkiä vaikuttamaan siihen.

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Ihminen on ennakoitavan epärationaalinen

 • Olemme epärationaalisia
 • Systeemi 1 ja systeemi 2 – kaksi erilaista ajattelun tapaa
 • Käyttäytymistaloustiede vs. rationaalisen päätöksenteon malli
 • Kognitiiviset vinoumat ja heuristiikat
10.15 Kahvitauko
10.30 Valintamuotoilu ja tuuppaaminen

 • Kontekstin muuttamisen merkitys valinnoissa
 • Tuuppaaminen ohjauskeinona
 • Case-esimerkkejä
12.00 Lounas
13.00 Kuinka muokata valintatilanteet fiksummiksi?

 • Tuuppauksen kehittämisprosessin vaiheiden esittely
 • Ongelman tarkennus
 • Käyttäytymisen havainnointi ja tutkiminen

 

Harjoitus: Käyttäytymishaasteen identifiointi ja käyttäytymisen tutkiminen

14.15 Kahvitauko
14.30 Kuinka muokata valintatilanteet fiksummiksi? (jatkuu)

 • Päätöksentekopolku
 • Päätöksenteon pullonkaulat

 

Harjoitus: Päätöksentekopolun ja pullonkaulojen laadinta

16.00 Koulutuspäivä päättyy
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Käyttäytymiseen vaikuttavat vinoumat ja heurestiikat

 • Kertaus eilisestä
 • Vinoumien ja heurestiikkojen esittely

 

Keskustelu: Mitä vinoumia ja heurestiikkoja tunnistat arjesta?

Harjoitus: Pullonkaula-analyysin täydentäminen vinoumilla ja heurestiikoilla

10.30 Kahvitauko
10.45 Ratkaisujen kehittäminen ongelmiin

 • Periaate 1: Tee se helpoksi
 • Periaate 2: Tee se houkuttelevaksi

 

Harjoitus: Ratkaisujen ideointi

12.00 Lounas
13.00 Ratkaisujen kehittäminen ongelmiin jatkuu ja ratkaisujen arviointi

 • Periaate 3: Tee se sosiaaliseksi
 • Periaate 4: Tee se oikea-aikaiseksi
 • Ratkaisujen toteuttamisen arviointi ja eettiset kysymykset
 • Testaaminen

 

Harjoitus: Ratkaisujen ideointi jatkuu

14.30 Kahvitauko
14.45 Miten sovellat opittua koulutuksen jälkeen?

Keskustelu: Miten voin hyödyntää työssäni koulutuksessa oppimaani?

Harjoitus: Suunnitelma hyödyntämiseksi

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori1 645 €
Julkinen sektori1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Kallion kortteli, Kuntatalo

Toinen linja 14

00530 Helsinki

Koulutus järjestetään Kallion kortteli- Kokous- ja kongressikeskuksessa, Kuntatalo, osoitteessa Toinen linja 14, 00530 Helsinki.

Olemme neuvotelleet erikoishinnat useisiin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan.

Huonehinnat

 • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
 • Clarion Hotel Helsinki: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta
 • Scandic Paasi -15% Flex-hinnasta & Scandic Park -15% Flex-hinnasta