Tunnista, ennaltaehkäise ja puutu vastuuttomaan työkäytökseen!

Viime vuosien aikana on työpaikkakiusaamisen yhteydessä alettu puhua työpaikalle sopimattomasta käytöksestä, joka ei kuitenkaan täytä kiusaamisen tunnusmerkkejä. Työterveyslaitoksen lanseeraama termi ”vastuuton työkäyttäytyminen” on käytöstä, joka häiritsee ja vaikeuttaa työyhteisön toimintaa ja aiheuttaa mielipahaa, ärtymystä ja työmotivaation laskua muissa työyhteisön jäsenissä, mutta ei ole varsinaisesti kiusaamista. Käytös voi olla vaikkapa omien valtuuksien ylittämistä, muiden komentelua, tehtävien laiminlyöntiä tai muuta mielenosoittamista. Vastuuton työkäyttäytyminen on kiusaamista yleisempää ja voi samalla tavalla aikaansaada merkittäviä muutoksia työpaikan ilmapiirissä, työssä jaksamisessa ja viihtymisessä.

Vastuuton työkäyttäytyminen -koulutuksen myötä käytöksen havaitseminen on helpompaa ja siihen voidaan puuttua ennen vakavampia seurauksia. Saat koulutuksessa yleiskäsityksen vastuuttomasta työkäyttäytymisestä ilmiönä, sen vaikutuksista, yleisistä häirikkötyypeistä. Valmennus tarjoaa käytännön tietoa vastuuttoman työkäyttäytymisen ennaltaehkäisystä ja hankalan käyttäytymisen puheeksi ottamisesta.

Luentojen lisäksi päivän aikana on lukuisia keskustelutilaisuuksia, joissa tilanteita käydään läpi esimerkkien avulla.

Ohjelma

8.45 Etäyhteys avautuu
9.00 Mitä vastuuton työkäyttäytyminen itse asiassa tarkoittaa?

 • Osallistujien esittäytyminen ja omakohtaiset tavoitteet koulutuksen osalta
 • Esimerkkejä viime aikoina mediassa esillä olleista tapauksista
 • Koulutuksen sisällön esittely ja tavoitteet
 • Mitä työhyvinvointi tarkoittaa?
 • Vastuuttoman työkäyttäytymisen määritelmä
10.15 Kahvitauko
10.30 Hieman synkempiin vesiin

 • Entä sitten kohdennettu, suunnitelmallinen aggressio ja seksuaalinen häirintä?
 • Työpaikkaväkivallan määritelmä
 • Kolme eri häirikkötyyppiä
 • Minkälaisia uhreja ja kohteita työpaikoilta löytyy?
11.00 Tauko
11.10 Miten näihin tilanteisiin päädytään?

 • Mitkä asiat organisaatiotasolla johtavat siihen, että vastuutonta työkäytöstä esiintyy?
 • Organisaatiokohtainen ja henkilökohtainen resilienssi
 • Miten resilienssiä pystyään kasvattamaan?
 • Esimiestyöskentelyn merkitys ennaltaehkäisyssä
12.00 Lounas
13.00 Häirinnän vaikutukset kohteissa

 • Mitä seurauksia vastuuttomasta työkäytöksestä on itse organisaatioille?
 • Taloudelliset vaikutukset, maineenhallintaongelmat ja henkilöstön pahoinvointi
 • Miten vaikean käytöksen vaikutuspiirissä työskentelevät ihmiset usein reagoivat?
14.15 Kahvitauko
14.30 Ennaltaehkäisy

 • Miten vastuutonta työkäytöstä voidaan ennakoida ja ennaltaehkäistä?
 • Vastuiden jakaminen, ohjeiden seuranta ja seuraamukset
 • Työtyytyväisyystutkimukset
 • Työpaikan sisäiset normit
 • Raportointijärjestelmä ja ilmoituksiin reagointi
15.00 Tauko
15.10 Puheeksi ottaminen

 • Miksi puheeksi ottaminen on meille niin vaikeaa?
 • Puheeksi ottamisen askelkuviot
 •  FAA:n viisiportainen malli vaikeiden asioiden käsittelyyn
 • Tapausten seuranta
 • Koulutuspäivän yhteenveto
16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori, etuhinta 29.10 asti (norm. 1295 €)1245 €
Julkinen sektori, etuhinta 29.10 asti (norm. 895 €)845 €
Striimi, yksityinen sektori, etuhinta 29.10 asti (norm. 1195 €)1145 €
Striimi, julkinen sektori, etuhinta 29.10 asti (norm. 795 €)745 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Helsinki