Työnantajabrändi pohjautuu organisaation nykyiseen työntekijäkokemukseen 

Hyvä työnantajabrändi vaikuttaa merkittävästi organisaation menestymiseen: avoimeen paikkaan saadaan osaavia hakijoita, työntekijöiden pysyvyys ja sitoutuminen kasvavat ja työnantajaa suositellaan omassa verkostossa muille. 

 

Tänä päivänä organisaatioiden maine kaikuu sosiaalisen median kautta niin hyvässä kuin pahassaMistä hyvä työnantajabrändi sitten koostuu? Moni mieltää sen markkinointitaktiikaksi, jossa sosiaalisen median ja markkinoinnin keinoin vaikutetaan mielikuviin yrityksestä. Ulkoisten kampanjoiden sijaan kannattaa lähteä liikenteeseen yrityksen nykyisten työntekijöiden työntekijäkokemuksesta ja organisaatioiden sisäisestä kehittämisestä. Tunnemmeko, mikä alamme huipputyöntekijöille työssä on tärkeää ja merkityksellistä sekä miten nämä asiat meillä tällä hetkellä ovat ja mihin ensimmäisenä tulisi vaikuttaa työntekijäkokemuksen kehittämiseksi? 

 

Yrityskulttuurin kehittäminen on pitkäjänteistä ja strategista työtä, jonka onnistumisen tuloksena rakentuu hyvä työntekijäkokemus. Kun arjen toiminta on organisaation kulttuurin ja arvojen mukaista, syntyy pohja työnantajabrändin monipuoliselle ja totuudenmukaiselle viestinnälle. Organisaation sisällä kulttuuri ja arvot toimivat myös pohjana työyhteisöjen kehittämiselle. Hyvin toimiva työyhteisö tuottaa samalla tavalla hyvää työntekijäkokemusta tukemalla jäsentensä työhyvinvointia ja onnistumista työssä. Organisaatio voi johtaa välittämiään mielikuvia itsestään, mutta mielikuvien tulee pohjautua todelliseen arjessa näkyvään kulttuuriin.  

 

Koulutus koostuu kahdesta koulutuspäivästä 19.9. ja 24.10.

Ohjelma

8.30  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
9.00 Tervetuloa 

 • Koulutuksen tavoitteet, työskentelyn muodot sekä osallistujien odotusten läpikäynti
9.30 Miten työnantajabrändi ja työntekijäkokemus kytkeytyvät yhteen?  

 • Miten työnmurros haastaa työntekijäkokemuksen? 
 • Työntekijäkokemuksen vaikutus yritysten ja organisaatioiden menestykseen lukujen valossa 

Työntekijäkokemuksen tila Suomessa -tutkimuksen tulokset 

 • Kuinka työntekijäkokemus strategisena prioriteettina vaikuttaa organisaatioiden menestykseen? 
 • Työntekijäkokemuksen elementit ja mitkä niistä kaikkein relevanteimmat organisaation menestyksen kannalta 
 • Tuloksista reflektoiva keskustelu, oivallukset omaan arkeen 
10.15 Kahvitauko 
10.30 Työnantajabrändin kehittäminen 

 • Iso kuva työnantajabrändin ja työntekijäkokemuksen muotoilusta: mitä ja mistä lähteä kehittämisessä liikkeelle? 
 • Case Talent Vectia – Työntekijäkokemuksen yhteys asiakaskokemukseen 
 • Case X – Matkalla erinomaiseen työntekijäkokemukseen
12.00  Lounas 
13.00  Oman organisaation työnantajabrändin kehittämissuunnitelman luonti 

 • Työnantajabrändin visio ja tavoitteet 
 • Millainen johtajuus ja kulttuuri luo hyvää työntekijäkokemusta? 
 • Onnistumisen johtamisen malli 
13.30  Alustavien työnantajabrändien kehittämisen sparraus ja jatkojalostus vertaistrioissa 
14.15  Kahvitauko 
14.30  Toimintasuunnitelmien yhteinen sparraus 

Valmentajan sparrauksella valittujen toimintasuunnitelmien tarkempi läpikäynti ja käytännön vientiin viemisen varmistaminen 

15.30  Päivän oppimisten reflektointi oppimistavoitteisiin, välityöskentelystä sopiminen sekä päivän yhteenveto 
8.30  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
9.00 Tervetuloa, päivän sisältö, työskentelymuodot, osallistujan omat oppimistavoitteet 
9.20 Työnantajabränditoimintasuunnitelmien edistyminen 

Osallistujien kehitysprojektien edistyminen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen 

10.15  Kahvitauko 
10.30 Miksi työntekijäkokemuksen muotoilu ei toisinaan onnistu? 

Case-esimerkkejä työntekijäkokemuksen onnistumiseen liittyvistä keskeisistä tekijöistä 

Opit ja oivallukset omaan arkeen, reflektoiva keskustelu osallistujien kesken 

12.00  Lounas 
13.00 Vetovoimainen työyhteisö 

Arvojen toteutuminen arjessa, osaamisen kehittäminen, yhteisöllisyys ja itsensä toteuttaminen työssä. 

14.15  Kahvitauko 
14.30 Työyhteisön vetovoiman kehittäminen 

Strateginen työyhteisön kehittämissuunnitelma: miten ja mitä. 

16.00  Koulutuspäivä päättyy 

Kouluttaja

Hinnat

Julkinen sektori1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Kallion kortteli, Kuntatalo

Toinen linja 14

00530 Helsinki

Koulutus järjestetään Kallion kortteli- Kokous- ja kongressikeskuksessa, Kuntatalo, osoitteessa Toinen linja 14, 00530 Helsinki.

Olemme neuvotelleet erikoishinnat useisiin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan.

Huonehinnat

 • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
 • Clarion Hotel Helsinki: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta
 • Scandic Paasi -15% Flex-hinnasta & Scandic Park -15% Flex-hinnasta