Yhteistoimintalaki ja yhteistoiminta työpaikoilla – mitkä asiat kuuluvat yhteistoiminnan piiriin ja miten lakia sovelletaan yritystoiminnan muutostilanteissa?

Seminaarissa käydään läpi yhteistoimintalain soveltamisalaa ja sen osapuolia, jatkuvaa vuoropuhelua, muutosneuvotteluita ja hallintoedustusta sekä säännösten että käytännön näkökulmista. Puheenvuoroissa huomioidaan valmisteilla olevan lakiuudistuksen käytännön vaikutukset.

Esillä ovat muun muassa seuraavat teemat ja kysymykset:

 • Jatkuva vuoropuhelu – mistä vuoropuhelua käydään ja miten?
 • Muutosneuvottelut – milloin ja millaisia muutosneuvotteluita tulee kulloinkin käydä?
 • Liikkeen luovutus – mitä YT-kysymyksiä liittyy liikkeen luovutukseen?
 • Hallintoedustus – miten henkilöstön edustus työnantajan hallinnossa toteutetaan?
 • Miten YT-asiamies edistää lain toteutumista työpaikoilla?

Seminaarin puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Nico Steiner, Työ- ja elinkeinoministeriö.

Seminaari on kahdeksanjaksoisen Työoikeuden asiantuntijaohjelman toinen osa. Seminaari toimii myös itsenäisenä koulutuksena eikä edellytä koko ohjelmaan osallistumista.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa:
#yhteistoimintayrityksissä #TAO_AlmaTalent #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Puhujat

Nico Steiner

Hallitusneuvos

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lue lisää

Petteri Uoti

Asianajaja

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Asianajaja Petteri Uotin työsuhdepraktiikka Dittmar & Indreniuksella on yli 25 vuoden ajan keskittynyt yrityskauppojen sekä yritysten toiminnan uudelleenjärjestelyiden oikeudellisiin kysymyksiin...

Lue lisää

Joel Salminen

Yhteistoiminta-asiamies

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lue lisää

Ohjelma 10.10.2024

Puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Nico Steiner, Työ- ja elinkeinoministeriö
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Tervetuloa ja johdanto päivän teemoihin
9.05 Yhteistoimintalain yleiset säännökset

 • Soveltamisala
 • Henkilöstön edustaja ja hänen valintansa
 • Avustajien käyttö
 • Salassapito
 • Lain dispositiivisuus / semidispositiivisuus

Hallitusneuvos Nico Steiner, Työ- ja elinkeinoministeriö

10.15 Tauko
10.35 Jatkuva vuoropuhelu

Hallitusneuvos Nico Steiner, Työ- ja elinkeinoministeriö

11.35 Liikkeen luovutukseen liittyvät YT-kysymykset

 • Erilaisiin yrityskauppatilanteisiin soveltuvat YT-velvoitteet
 • Liikkeen luovutukseen liittyvän YT-velvoitteen sisältö ja määräaika
 • Velvoitteen laiminlyömisen sanktiointi

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

11.50 Lounas
12.50 Muutosneuvottelut

 • Olennaisia muutoksia koskevat muutosneuvottelut
 • Työvoiman vähentämisiä koskevat muutosneuvottelut
 • Millaisia muutosneuvotteluita tulee kulloinkin käydä (vai tuleeko)?

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

14.20 Iltapäiväkahvitauko
14.40 Hallintoedustus eli henkilöstön edustus työnantajan hallinnossa

YT-asiamiehen rooli osallistumisjärjestelmien edistämisessä ja valvonnassa

 • Hallintoedustuksen tavoitteet ja edut yrityksille ja henkilöstölle
 • Milloin ja missä tilanteissa hallintoedustus pitää toteuttaa
 • Hallintoedustuksen toteutuksen tason vähimmäisehdot
 • Sopimukseen perustuva hallintoedustus
 • Lakiperusteinen hallintoedustus

Yhteistoiminta-asiamies Joel Salminen, Työ- ja elinkeinoministeriö

Tauko 5 min
15.25 Henkilöstörahastot osana yhteistoiminnan kokonaisuutta

 • Edut yrityksille ja työntekijöille
 • Perustaminen ja hallinnointi
 • Tulos- ja voittopalkkiojärjestelmästä henkilöstörahastoihin liittyen

Yhteistoiminta-asiamies Joel Salminen, Työ- ja elinkeinoministeriö

16.15 Seminaari päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Hinnat

Yksityinen sektori (etuhinta 10.8. asti) (norm. 895 €)795 €
Julkinen sektori (etuhinta 10.8. asti) (norm. 671 €)621 €
Juristiliiton jäsen (etuhinta 10.8. asti) (norm. 671 €)621 €
Striimi, yksityinen sektori (etuhinta 10.8. asti) (norm. 895€)795 €
Striimi, julkinen sektori (etuhinta 10.8. asti) (norm. 671 €)621 €
Striimi, Juristiliiton jäsen (etuhinta 10.8. asti) (norm. 671 €)621 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä striimin katseluoikeuden kolmen arkipäivän ajan seminaarin jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Johanna Hirvi

Johanna Hirvi

Koulutuspäällikkö

johanna.hirvi@almamedia.fi

050 303 0808

Puhuja

Koulutusten asiakaspalvelu

koulutus@almainsights.fi

+358-(0)20 442 4110

Paikka

Helsinki