Tietosuojavastaavan koulutusohjelman seminaareihin osallistuvat saavat osallistumisestaan CPE -pisteitä, joita vaaditaan IAPP:n myöntämien sertifikaattien ylläpitämiseen. Lue lisää.

Ilmoituskynnys – milloin tietoturvaloukkauksesta tulee ilmoittaa? Miten vastaat henkilötietojen tarkastuspyyntöön?

Miksi osallistua?

 

Prosessit tietoturvaloukkauksen varalle kannattaa rakentaa kuntoon etukäteen. Saat harjoituksessa työkaluja, miten tietoturvaloukkauksen sattuessa kannattaa toimia.

Ymmärrät, miten informointivelvoite täytetään, miten yksilön oikeuksien toteutumisesta huolehditaan, ja miten sisäinen ohjeistus rakennetaan.

Opit  millä mekanismeilla tietoja voidaan siirtää kansainvälisesti.

Kuulet, mitä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä viranomaisprosesseja on olemassa, ja kuinka viranomaisprosesseihin ja hallinto- ja siviilioikeudenkäynteihin kannattaa varautua.

 

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

  • Yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen – tietosuojakuvaus, informointi ja käyttötarkoituksen muuttaminen
  • Yksilön oikeudet ja valvontaviranomaisen rooli tietojen käsittelyssä
  • HARJOITUS: Tietoturvaloukkaukset ja niistä ilmoittaminen
  • Tarkastuspyyntöön vastaaminen ja muut rekisteröidyn oikeudet
  • Kansainväliset tietojen siirrot
  • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit

 

Seminaari Tietosuojavastaavan koulutusohjelman osa. Koulutusohjelman yksittäiset seminaarit toimivat itsenäisinä täsmäkoulutuksina.

Puhujat

Eija Warma-Lehtinen

Asianajaja, LL.M., CIPP/E

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen vastaa henkilötietojen käsittelyyn, yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:ssä ja hän...

Lue lisää

Jari Alvinen

Director, Head of Compliance

Nokia Technologies

Lue lisää

Heidi Mäkelä

Legal Counsel

Telia Finland

Heidi työskentelee tietosuojajuristina Telia Finlandissa. Heidi vastaa henkilö- ja välitystietojen käsittelyyn liittyvistä linjauksista ja tukee organisaatiota lainsäädännön implementoinnissa. Tästä viimeisimpänä...

Lue lisää

Kim Parviainen

Counsel, asianajaja

Asianajotoimisto Castrén & Snellman

Lue lisää

Riikka Turunen

Director – Data Protection & Privacy

Sanoma Oyj

Lue lisää

Ohjelma

 

Yksilön oikeudet, valvontakeinot ja seuraamukset

1. päivä 6.5.2021

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus seminaaripäivien aiheeseen

Eija Warma-Lehtinen

asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Informointivelvoitteen täyttäminen

  • Millainen on hyvä tietosuojakuvaus?

 

Heidi Mäkelä

Legal Counsel, Telia Finland

10.10 Keskustelua ja tauko
10.30 Yksilön oikeudet ja valvontaviranomaisen rooli tietojen käsittelyssä
11.30 Kysymyksiä ja keskustelua
12.00 Lounas
13.00 HARJOITUS: Tietoturvaloukkaukset ja niistä ilmoittaminen

 

Riikka Turunen

Director – Data Protection & Privacy, Sanoma Oyj

14.15 Keskustelua ja iltapäiväkahvi
14.45 Harjoituksen purku

 

Riikka Turunen

Director – Data Protection & Privacy, Sanoma Oyj

16.00 Keskustelua päivän teemoista ja ensimmäisen seminaaripäivän päätös

 

Eija Warma-Lehtinen

asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

16.30 Kuohuvaa ja verkostoitumista
17.30 1. seminaaripäivän päätös

 

2. päivä 7.5.2021
8.45 Aamukahvi
Kertaus edellisen päivän teemoista

 

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen,

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen – tarkastuspyyntöihin vastaaminen

 

 

10.30 Keskustelua ja kahvitauko
11.00 Kansainväliset tietojen siirrot

 

Jari Alvinen

Director, Head of Compliance, Nokia Technologies

12.15 Lounas
13.15 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit

 

Asianajaja Kim Parviainen ja asianajaja Eija Warma-Lehtinen, 

Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy

14.30 Keskustelua ja iltapäiväkahvi
14.50 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit

 

Asianajaja Kim Parviainen ja asianajaja Eija Warma-Lehtinen, 

Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy

                  

Keskustelua päivän teemoista ja loppuyhteenveto

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen,

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

16.00 Seminaarin päätös

 

 

 

 

Hinnat

Yksityinen sektori (etuhinta 6.3. asti) (norm. 1395 €)1295 €
Julkinen sektori (etuhinta 6.3. asti) (norm. 1046 €)996 €
Lakimiesliiton jäsen (etuhinta 6.3. asti) (norm. 1046 €)996 €
Etäosallistuminen, yksityinen sektori (etuhinta 6.3 .asti) (norm. 1395 €)1295 €
Etäosallistuminen, julkinen sektori (etuhinta 6.3. asti) (norm. 1046 €)996 €
Etäosallistuminen, Lakimiesliiton jäsen (etuhinta 6.3. asti) (norm. 1046 €)996 €

Yhteyshenkilöt

Ann-Marie Söderholm

Koulutuspäällikkö, CIPP/E

ann-marie.soderholm@almamedia.fi

050 570 4957

Paikka

Helsinki