Yritystaloutta juristeille -koulutussarjan kolmannessa osassa keskitytään yrityksen arvonmäärityksen ymmärtämiseen, tulkintaan ja analysointiin.

 • Opit ymmärtämään mitä arvo on ja mistä se muodostuu sekä mitä arvonmääritys on.
 • Opit ymmärtämään arvonmäärityksen eri menetelmien periaatteet sekä niiden vahvuuksia ja heikkouksia.
 • Opit mistä periaatteista luotettava arvonmääritys ja sen raportointi muodostuvat.

Lisäksi käsitellään myös diskonttaamisen ja pääoman tuottovaatimuksen (CAPM, WACC) laskemisen periaatteita; milloin eri menetelmät soveltuvat ja milloin ne eivät sovellu; arvonmäärityksen soveltamista osana PerVL ja OYL 18 vaatimia arvonmäärityksiä.

Tämä koulutus on osa kolmiosaista Yritystaloutta juristeille -koulutussarjaa. Koulutussarja koostuu kolmesta erillisestä koulutuksesta, jotka toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina. Osion II kohdalla olisi hyvä, että osallistujalla on osiota I vastaavat tiedot. Samoin osion III kohdalla olisi hyvä, että osallistujalla on osioita I ja II vastaavat tiedot.

Tästä voit ilmoittautua kaikkiin kolmeen koulutukseen yhteishintaan 1 300 € + alv 24 % !

Kouluttajana toimii KTT, riippumaton yritysten taloudellisten analyysien ja arvonmäärityksen sekä IVS-standardien asiantuntija, kouluttaja ja tutkija Harri Seppänen.

Tervetuloa kouluttautumaan!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa: #yritystalouttajuristeille #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Ohjelma 16.2.2024

Päivä keskittyy yrityksen arvonmäärityksen periaatteisiin.

 1. Arvon käsite ja arvonmäärityksen avain vaiheet
 2. Markkina-arvolähestymistavan menetelmät: periaatteet, käyttö ja tulkinta
 3. Tuottoarvolähestymistavan menetelmät: periaatteet, käyttö ja tulkinta
 4. Kustannusarvolähestymistavan menetelmät: periaatteet, käyttö ja tulkinta
 5. Johtopäätösten tekeminen arvonmäärityksessä

Päivä alkaa klo 09.00, tauko pidetään klo 11.00-11.20 ja päivä päättyy klo 13.

 

Tutustu myös koulutussarjan muihin osiin:

Yritystaloutta juristeille I – Yrityksen taloudelliset tavoitteet ja tilinpäätösinformaation tulkinta 1.2.2024

Ohjelman ensimmäisessä osassa keskitytään tilinpäätösinformaation ymmärtämiseen, tulkintaa ja analysointiin.

 • Opit ymmärtämään mistä yrityksen taloudelliset tavoitteet, suorituskyky ja asema muodostuvat.
 • Opit miten tilinpäätöslaskelmat tulos-, tase- ja rahavirtalaskelmat mittaavat ja raportoivat yrityksen kasvua, kannattavuutta ja operatiivisia sekä rahoitusriskejä.
 • Opit tulkitsemaan ja analysoimaan tilinpäätösinformaatiota ja identifioimaan taloudelliset avainmittarit mukaan lukien ns. vaihtoehtoiset eli pro forma mittarit.

Yritystaloutta juristeille II – taloudellisen suorituskyvyn ja aseman analysointi tunnusluvuilla 8.2.2024

Ohjelman toisessa osassa keskitytään tilinpäätösinformaatioon perustuvien tunnuslukujen ymmärtämiseen, tulkintaan ja käyttöön yrityksen taloudellisen suorituksen ja aseman analysoinnissa niin yrityksen johdon, velkarahoittajien ja omistajien näkökulmasta.

 • Opit ymmärtämään miksi ja kuinka tunnuslukuja lasketaan, tulkitaan ja käytetään osana yrityksen taloudellista analysointia.
 • Opit analysoimaan yrityksen operatiivisen toiminnan kasvua, kannattavuutta ja tehokkuutta sekä yrityksen rahoituksellista vahvuutta ja joustavuutta tunnuslukujen avulla.
 • Opit käyttämään eri vertailuarvoja eli benchmarkeja olennaisena osana tunnuslukujen tulkintaa ja tunnuslukuanalyysejä.

Kouluttaja

Harri Seppänen

KTT, riippumaton yritysten taloudellisten analyysien ja arvonmäärityksen sekä IVS-standardien asiantuntija, kouluttaja ja tutkija

Harri Seppänen, KTT, CVA®, on riippumaton yritysten arvonmäärityksen ja taloudellisten analyysien sekä kansainvälisten arvonmäärityksen IVS-standardien asiantuntija, kouluttaja ja tutkija. Hän...

Lue lisää

Hinnat

Striimi, yksityinen sektori595 €
Striimi, julkinen sektori446 €
Striimi, Juristiliiton jäsen446 €

Hinnoista ei myönnetä alennuksia, hintaan lisätään alv 24%. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Yhteyshenkilöt

Johanna Hirvi

Johanna Hirvi

Koulutuspäällikkö

johanna.hirvi@almamedia.fi

050 303 0808

Puhuja

Koulutusten asiakaspalvelu

koulutus@almainsights.fi

+358-(0)20 442 4110

Paikka

Etäkoulutus

Etäkoulutuksessa kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Kaikille osallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Koulutus on uudelleenkatsottavissa kolmen arkipäivän ajan koulutuksen jälkeen. Parhaimman hyödyn saat osallistumalla koulutukseen reaaliaikaisesti.