Kaikki koulutuksemme etäyhteydellä!

Tiesitkö, että voit osallistua seminaareihimme myös etäyhteydellä? Ilmoittaudu mukaan!

Tunnetko yritystalouden tunnusluvut? Ymmärrätkö, mitä luvut kertovat toiminnan kannattavuudesta? Entä yrityksen vakavaraisuudesta tai maksuvalmiudesta?

 

Yritystoiminnassa kaikki kulminoituu sen taloudelliseen suorituskykyyn ja asemaan. Taloudellisten periaatteiden ja suorituskyvyn mittaamisen ja raportoinnin ymmärtäminen on perustavanlaatuinen lähtökohta niin oman organisaation kuin myös sen sidosryhmien – mukaan lukien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden – toiminnan ymmärtämiseksi, arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

 

Yritystaloutta juristeille -koulutussarja rakentaa osallistujille johdonmukaiset, talousteoriaan perustuvat ja ajanmukaiset tiedot ja taidot yrityksen tilinpäätösinformaation – ja siis yrityksen operatiivisen, investointi- ja rahoitustoiminnan – ymmärtämiseksi, analysoimiseksi ja hyödyntämiseksi. Ohjelma kehittää osallistujien kykyä hyödyntää taloudellista informaatiota päätöksenteon tueksi sekä myös kykyä kommunikoida tehokkaasti rahoitusammattilaisten kanssa.

 

Seminaarisarja koostuu kolmesta erillisestä koulutuksesta, jotka toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina. Osion II kohdalla olisi hyvä, että osallistujalla on osiota I vastaavat tiedot. Samoin osion III kohdalla olisi hyvä, että osallistujalla on osioita I ja II vastaavat tiedot.

 

Yritystaloutta juristeille I – yrityksen tavoitteet ja tilinpäätös 9.2.

  • Opit ymmärtämään kuinka tilinpäätös mittaa ja raportoi yrityksen strategian mukaisia tavoitteita sekä sen operatiivista, investointi- ja rahoitustoimintaa.
  • Opit yksilöimään yrityksen toiminnan avain-tilinpäätösmittarit ja tulkitsemaan ns. vaihtoehtoisia pro forma -mittareita kuten käyttökate (EBITDA), sidottu ja sijoitettu pääoma, käyttöpääoma sekä vapaa kassavirta.
  • Opit tulkitsemaan ja analysoimaan yrityksen kasvua ja kannattavuutta sekä riskejä tilinpäätösinformaatioon perustuen, sekä ymmärtämään milloin yritys on elinkelpoinen, kasvaa kannattavasti, tuottaa positiivista kassavirtaa sekä luo taloudellista lisäarvoa ja omistaja-arvoa.

 

Yritystaloutta juristeille II – yrityksen suorituskyvyn analysointi ja tunnusluvut 2.3.

  • Opit ymmärtämään, tulkitsemaan ja analysoimaan yrityksen taloudellista suorituskykyä ja asemaa tunnuslukujen avulla.
  • Opit ymmärtämään miksi ja kuinka tilinpäätöstunnuslukuja käytetään taloudellisessa analysoinnissa ja niiden laskemisen ja tulkinnan periaatteet, sekä milloin tunnusluvun arvo on hyvä tai huono – ja mikä on oikea benchmark tunnusluvulle.
  • Opit tulkitsemaan ja analysoimaan yrityksen kasvua ja kannattavuutta sekä riskejä tunnuslukuihin perustuen: operatiivista kasvua, kannattavuutta ja tehokkuutta; rahoitusriskiä – vakavaraisuutta, maksukykyä ja likviditeettiä; sekä kilpailukykyä, kykyä kasvaa kannattavasti, tuottaa taloudellista lisäarvoa ja luoda omistaja-arvoa.

Yritystaloutta juristeille III – yrityksen luottoluokitus, maksukykytesti ja arvonmääritys 25.3.

  • Opit ymmärtämään elin- ja luottokelpoisuutta sekä luottotappioriskin arvioimista, luottoluokituksia, sekä kuinka ne indikoivat yrityksen maksukykyä ja konkurssiriskiä?
  • Opit ymmärtämään tilinpäätösinformaation soveltamista yrityksen OYL:n vaatimaa tase- ja maksukykytestiä?
  • Opit yrityksen arvonmäärityksen periaatteet.

Kouluttaja

Harri Seppänen

KTT, riippumaton yritysten taloudellisten analyysien ja arvonmäärityksen sekä IVS-standardien asiantuntija, kouluttaja ja tutkija

Harrilla on yli 30 vuoden kansainvälinen kokemus yritysten arvonmäärityksestä, strategian ja suorituskyvyn taloudellisesta analysoinnista ja mittaamisesta, taloudellisesta suunnittelusta sekä luottoriskianalyyseistä....

Lue lisää

Hinnat

Normaali hinta1300 €
Lakimiesliiton jäsen1300 €
Striimi1300 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen1300 €

Hinnoista ei myönnetä alennuksia, hintaan lisätään alv 24%. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Yhteyshenkilöt

Tiia-Maria Rytsälä

Koulutuspäällikkö

tiia-maria.rytsala@almamedia.fi

040 764 0691