Mitä tilinpäätös ja tunnusluvut kertovat yrityksen strategian onnistumisesta, kilpailukyvystä ja kannattavasta kasvusta?

Yritystoiminnassa päätökset ja toiminta kulminoituvat taloudelliseen suorituskykyyn ja asemaan. Taloudelliset mittarit ja niiden tulkinta ovat usein myös osa juridiikkaa – osa erilaisia säädöksiä ja sopimuksia sekä niiden soveltamista käytännössä.  Taloudellisten periaatteiden ja mittareiden ymmärtäminen auttaa juristeja toimiaan omissa tehtävissään ja organisaatiossa asiantuntevammin sekä tarjoamaan arvoa tuottavia palveluita asiakkaille.

Koulutussarja rakentaa osallistujille johdonmukaisesti talousteoriaan ja liiketoimintaan perustuvat kehikot ja työkalut yrityksen tilinpäätösinformaation ymmärtämiseksi ja hyödyntämiseksi. Ohjelma kehittää osallistujien kykyä tulkita ja analysoida taloudellista informaatiota osana erilaisia liiketoiminnallisia sekä juridisia päätöksentekotilanteita. Koulutus myös vahvistaa osallistujien kykyä kommunikoida liiketoiminta- ja rahoitusammattilaisten kanssa kuin myös seurata talousuutisia.

Ohjelma antaa työkaluja mm. seuraavien yritystalouden peruskysymysten arviointiin: Mitä tilinpäätös ja tunnusluvut kertovat yrityksen strategian onnistumisesta, kilpailukyvystä ja kannattavasta kasvusta? Miten mitata ja arvioida yrityksen kykyä jatkaa toimintaa, maksukykyä, luottokelpoisuutta ja konkurssiriskiä? Mikä on yrityksen arvo ja onko yrityksellä kykyä luoda arvoa? Mitkä ovat yrityksen toiminnan talous- ja rahoitusteorian mukaiset perusperiaatteet?

Koulutussarja koostuu kolmesta erillisestä koulutuksesta, jotka toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina. Osion II kohdalla olisi hyvä, että osallistujalla on osiota I vastaavat tiedot. Samoin osion III kohdalla olisi hyvä, että osallistujalla on osioita I ja II vastaavat tiedot.

Koulutussarjan kouluttajana toimii KTT, riippumaton yritysten taloudellisten analyysien ja arvonmäärityksen sekä IVS-standardien asiantuntija, kouluttaja ja tutkija Harri Seppänen.

Tervetuloa kouluttautumaan!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa: #yritystalouttajuristeille #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Koulutussarjan osat

Yritystaloutta juristeille I – taloudelliset tavoitteet ja tilinpäätösinformaation tulkinta 1.2.2024

Ohjelman ensimmäisessä osassa keskitytään tilinpäätösinformaation ymmärtämiseen, tulkintaan ja analysointiin.

  • Opit ymmärtämään mistä yrityksen taloudelliset tavoitteet, suorituskyky ja asema muodostuvat.
  • Opit miten tilinpäätöslaskelmat tulos-, tase- ja rahavirtalaskelmat mittaavat ja raportoivat yrityksen kasvua, kannattavuutta ja operatiivisia sekä rahoitusriskejä.
  • Opit tulkitsemaan ja analysoimaan tilinpäätösinformaatiota ja identifioimaan taloudelliset avainmittarit mukaan lukien ns. vaihtoehtoiset eli pro forma mittarit.

Yritystaloutta juristeille II – Yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ja aseman analysointi tunnusluvuilla 8.2.2024

Ohjelman toisessa osassa keskitytään tilinpäätösinformaatioon perustuvien tunnuslukujen ymmärtämiseen, tulkintaan ja käyttöön yrityksen taloudellisen suorituksen ja aseman analysoinnissa niin yrityksen johdon, velkarahoittajien ja omistajien näkökulmasta.

  • Opit ymmärtämään miksi ja kuinka tunnuslukuja lasketaan, tulkitaan ja käytetään osana yrityksen taloudellista analysointia.
  • Opit analysoimaan yrityksen operatiivisen toiminnan kasvua, kannattavuutta ja tehokkuutta sekä yrityksen rahoituksellista vahvuutta ja joustavuutta tunnuslukujen avulla.
  • Opit käyttämään eri vertailuarvoja eli benchmarkeja olennaisena osana tunnuslukujen tulkintaa ja tunnuslukuanalyysejä.

Yritystaloutta juristeille III – Yrityksen arvo ja arvonmääritys 16.2.2024

Ohjelman kolmannessa osassa keskitytään yrityksen arvonmäärityksen ymmärtämiseen, tulkintaan ja analysointiin.

  • Opit ymmärtämään mitä arvo on ja mistä se muodostuu sekä mitä arvonmääritys on.
  • Opit ymmärtämään arvonmäärityksen eri menetelmien periaatteet sekä niiden vahvuuksia ja heikkouksia.
  • Opit mistä periaatteista luotettava arvonmääritys ja sen raportointi muodostuvat.

Kouluttaja

Harri Seppänen
KTT, riippumaton yritysten taloudellisten analyysien ja arvonmäärityksen sekä IVS-standardien asiantuntija, kouluttaja ja tutkija

”Juristien tarjoamien arvoa tuottavien palveluiden ja asiakkaan etujen edistäminen vaativat taloudellisissa asioissa talouden perusteiden ymmärtämistä. Ilman taloudellisten näkökulmien huomioimista oikealla tavalla ja asianmukaisiin periaatteisiin perustuen ei myöskään synny oikeudenmukaisia, tasapuolisia ja kohtuullisia ratkaisuja taloudellisiin erimielisyyksiin, kiistoihin ja riitoihin.”

Harri Seppänen, KTT, CVA®, on riippumaton yritysten arvonmäärityksen ja taloudellisten analyysien sekä kansainvälisten arvonmäärityksen IVS-standardien asiantuntija, kouluttaja ja tutkija. Hän on ensimmäinen suomalainen CVA® tutkinnon suorittanut sekä NACVA (U.S.A.) ja EACVA (Eurooppa) hyväksymä yrityksen analysoinnin ja arvonmäärityksen Practitioner Member.

Hänellä on yli 30 vuoden kansainvälinen kokemus yritysten arvonmäärityksestä sekä yritysten taloudellisen suorituksen mittaamisesta ja analysoinnista. Hänen erikoistumisalueisiinsa kuuluu kansainvälisten arvonmäärityksen IVS-standardien (IVSC:n laatima International Valuation Standards) asiantuntemus. Hän toimii myös IVSC:n ja EACVA:n yhteisjulkaisun European Business Valuation Magazine (EBVM) toimituskunnan jäsenenä.

Hinnat

Striimi, yksityinen sektori1300 €
Striimi, julkinen sektori1300 €
Striimi, Juristiliiton jäsen1300 €

Hinnoista ei myönnetä alennuksia, hintaan lisätään alv 24%. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Yhteyshenkilöt

Johanna Hirvi

Johanna Hirvi

Koulutuspäällikkö

johanna.hirvi@almamedia.fi

050 303 0808

Puhuja

Koulutusten asiakaspalvelu

koulutus@almainsights.fi

+358-(0)20 442 4110

Paikka

Etäkoulutus

Etäkoulutuksessa kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Kaikille osallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Koulutus on uudelleenkatsottavissa kolmen arkipäivän ajan koulutuksen jälkeen. Parhaimman hyödyn saat osallistumalla koulutukseen reaaliaikaisesti.