Miten voit kehittää hallitustyöskentelyä? Miten voit välttyä yhtiön sisäisiltä riidoilta? Mikä on hallituksen rooli riskien hallinnassa? Millä perusteilla hallituksenjäsenet voivat joutua vastuuseen?

Hallituskoodi -koulutusohjelmassa kuulet kokeneilta asiantuntijoilta muun muassa hallituksen vastuukysymyksistä, miten hallitustyöskentelyä voidaan tehostaa, mistä asioista yleensä riidellään, sekä erityisesti, miten riidat ja vastuuriskit voitaisiin välttää.

 

Seminaarisarja sopii hallitustyötä tekeville tai sitä harkitseville sekä lakimiehille, asianajajille ja konsulteille, jotka työssään neuvovat yrityksen johtoa.

 

Ilmoittaudu kaikkiin kolmeen osaan yhteishintaan 1 700 € + alv 24 %.

Yhteishinnasta ei myönnetä muita alennuksia.

 

Osakassopimuspäivä 18.9.

 • osakassopimuksen sitovuus
 • osakassopimusten salassapito- ja kilpailukieltoehdot
 • työntekijät osakassopimuksen osapuolina
 • milloin osakassopimusta on arvioitava kilpailuoikeudellisesti?
 • osakassopimus yrityskaupassa
 • osakassopimusten rahoitus- ja vähemmistöoikeudet riitatilanteissa
 • osakassopimuksen merkitys perheyhtiöissä
 • osakassopimuksen merkitys avioeron ja perinnönjaon yhteydessä

 

Osakeyhtiölaki ja kannustinjärjestelmät 30.10.

 • osakeyhtiölain suhde erilaisiin kannustinjärjestelmiin
 • osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin täytäntöönpano Suomessa
 • käytännön näkökulmia erilaisiin kannustinjärjestelmiin
 • ajankohtaista kannustinjärjestelmien verotuksesta
 • osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät ja työnantajan verotus
 • työntekijän verotus ja osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät

 

Hallitustyöskentely ja vastuu 21.11. 

 • Hallitus ja strategiatyö
 • Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan tehtävät, velvollisuudet ja vastuu
 • Yhtiön vastuu osakkaita ja sijoittajia kohtaan ja muiden tahojen vastuu
 • Vastuun toteuttaminen
 • Erityiskysymyksiä

Puhujat

Heikki Huhtamäki

Asianajaja, varatuomari, OTT (in spe), , KTM

Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

Asianajaja, varatuomari, oikeustieteen tohtori ( in spe ) ja kauppatieteiden maisteri Heikki Huhtamäki on kokenut oikeudenkäyntijuristi sekä tuomioistuin- että välimiesmenettelyissä....

Lue lisää

Mikko Heinonen

Asianajaja, osakas

Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy

Lue lisää

Matti Huhtamäki

Asianajaja

Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

Lue lisää

Marko Kohtamäki

Johtamisen professori

Vaasan yliopisto

Lue lisää

Markus Manninen

Asianajaja, osakas

Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy

Lue lisää

Jaakko Ossa

OTT, VT, professori

Turun yliopisto

Lue lisää

Ilkka Osanen

Asianajaja, osakas

Itäinen & Ojantakanen Asianajotoimisto Oy

Lue lisää

Ville Pönkä

Professori

Helsingin yliopisto

Lue lisää

Veikko Vahtera

Professori

Tampereen yliopisto

Lue lisää

Ohjelmat

Seminaarin puheenjohtaja asianajaja, varatuomari, OTL, KTM Heikki Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy
08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00 Puheenjohtajan avaus ja johdatus päivän teemoihin

 

Asianajaja, varatuomari, OTL, KTM Heikki Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

09.15 Osakassopimuksen sitovuus

 • Osakassopimus ja yhtiöjärjestys
 • Osakassopimuksen sopimus- ja yhtiöoikeudellinen sitovuus
 • Osakassopimuksen sitovuus ja osakkeiden siirtotilanteet
 • Osakassopimuksen sitovuusvaikutuksen tehostaminen
 • Osakassopimuksen sovittelu ja päättyminen

 

Professori Ville Pönkä, Helsingin yliopisto

10.15 Kahvia ja keskustelua
10.30 Osakassopimusten salassapito- ja kilpailukieltoehdot

 • Salassapitovelvoitteen ongelmat
 • Kilpailukieltovelvoite osakassopimuksissa

 

Asianajaja, varatuomari, OTL, KTM Heikki Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

11.30 Lounas
12.30 Osakassopimus yrityskaupassa

 

Asianajaja, osakas Ilkka Osanen, Itäinen & Ojantakanen Asianajotoimisto Oy

13.30 Osakassopimusten rahoitus- ja vähemmistöoikeudet riitatilanteissa

 • Rahoitusoikeudet ja -velvoitteet osakassopimuksissa
 • Vähemmistöoikeudet osakassopimuksissa

 

Asianajaja, varatuomari, OTL, KTM Heikki Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

14.15 Kahvia ja keskustelua
14.30 Yrityksen sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja verotus

 

Jaakko Ossa, OTT, VT, professori, Turun yliopisto

15.55 Puheenjohtajan yhteenveto ja seminaarin päätös

 

Seminaarin puheenjohtajana asianajaja Vesa Rasinaho, Roschier Asianajotoimisto Oy.
08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00 Puheenjohtajan avaus ja johdatus päivän teemoihin

 

Asianajaja Vesa Rasinaho, Roschier Asianajotoimisto Oy

09.15 Osakeyhtiölain suhde erilaisiin kannustinjärjestelmiin

 • Osakeyhtiölain yleiset periaatteet henkilöstön kannustamisessa
 • Omien osakkeiden käyttö kannustinvälineenä
 • Ilmaisannit, optiot ja vaihtovelkakirjat
 • Henkilöstön osakehankintojen rahoittaminen
 • Kannustinjärjestelmän valintaan ja rakenteeseen vaikuttavat seikat
 • Governance ja vastuu kannustimista päätettäessä
 • Noteeraamattomien yhtiöiden erilaiset tarpeet (perheyhtiöt, private equity ym.)
 • Management SPV -struktuurit

 

Osakas Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Oy

10.15 Kahvia ja keskustelua
10.30 Käytännön näkökulmia erilaisiin kannustinjärjestelmiin
11.15 Kommenttipuheenvuoro ja keskustelua

 

Asianajaja Vesa Rasinaho, Roschier Asianajotoimisto Oy

11.30 Lounas
12.30 Työntekijän verotus ja osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät

 • Verotettavan kannustinedun määrä ja sen syntyajankohta eri järjestelmissä
 • Työnantajavelvoitteet, verotus ja kannustinedun sivukulut
 • Kansainvälisten tilanteiden erityispiirteistä
13.30 Osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät ja työnantajan verotus

 • Yhtiön näkökulma – milloin ja mitä saa vähentää?
 • Konserniyhtiöiden väliset veloitukset
 • Keskustelua epävarmojen tilanteiden hallinnoimisesta ja yhtiön pidätysvelvollisuudesta
14.15 Kahvia ja keskustelua
14.30 Ajankohtaista työsuhdeoptioiden verotuksesta

 • Henkilöstölle annettujen osakkeiden arvostaminen tuloverotuksessa
 • Perintönä- tai lahjana saatujen työsuhdeoptioiden arvostaminen
 • Carried interest -järjestelyt – oikeustila verotuksessa
 • Työsuhdeoptioiden varainsiirtoverotus
 • Verohallinnon uusi ohje osakkeiden antamisesta kasvuyhtiöissä
 • Muita ajankohtaisia kysymyksiä
15.55 Puheenjohtajan yhteenveto
16.00 Seminaarin päätös

 

Seminaarin puheenjohtajana asianajaja, osakas Mikko Heinonen, Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy
08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00 Puheenjohtajan avaus ja johdatus päivän teemoihin
09.15 Hallitus ja strategiatyö

 

Johtamisen professori Marko Kohtamäki, Vaasan yliopisto

10.15 Keskustelua ja tauko
10.30 Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan tehtävät, velvollisuudet ja vastuu

 • hallituksen ja toimitusjohtajan välinen roolijako
 • huolellisuus-, lojaliteetti- ja muut keskeiset velvollisuudet
 • hallitustyöskentely prosessina
 • hallituksen rooli riskien hallinnassa
 • pörssiyhtiön erityispiirteitä – kansainvälisiä erityiskysymyksiä
 • yritysjohdon toiminta ”kriisitilanteessa”

 

Asianajaja, osakas Mikko Heinonen, Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy

11.15 Case-esimerkit

 •  Hallituksen toiminta: Case 1 esim. kartellisyytöstilanne, Case 2. osakassopimuksen rikkomista koskeva osakkaiden riita

 

Asianajaja Matti Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

12.00 Lounas
13.00 Yhtiön vastuu osakkaita ja sijoittajia kohtaan ja muiden tahojen vastuu

 • osakkeenomistajien vastuu
 • yhtiökokouksen puheenjohtajan vastuu
 • hallitusneuvoston jäsenen vastuu
 • yhtiön edustajan vastuu
 • tilintarkastajan vastuu

 

Asianajaja, osakas Markus Manninen, Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy

13.45 Keskustelua ja tauko
14.00 Vastuun toteuttaminen

 • kanneoikeudet
 • välilliset vahingot
 • vastuuvapaus ja vastuunrajoitus yhtiöjärjestyksessä
 • todistustaakka
 • vanhentuminen
 • prosessuaaliset säännökset

 

Asianajaja, varatuomari, OTL, KTM Heikki Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

15.00 Erityiskysymyksiä

 • tilintarkastajan vastuu
 • lähipiirin määrittely
 • apporttisäännökset ja niihin liittyvät vastuut
 • reagoiminen oman pääoman vähenemiseen
 •  laittoman varojenjaon seuraamukset

 

Professori Veikko Vahtera, Tampereen yliopisto

16.00 Puheenjohtajan yhteenveto ja seminaarin päätös

Hinnat

Yhteyshenkilöt

Ann-Marie Söderholm

Koulutuspäällikkö

ann-marie.soderholm@almamedia.fi

050 570 4957

Paikka

Helsinki