Miten voit varautua yhtiön sisäisiin riitoihin osakassopimuksessa?

Millä kriteereillä johdon toimintaa arvioidaan erilaisissa kriisitilanteissa?

Hallituskoodi -seminaarisarjassa saat ratkaisuja yhtiön sisäisiin ja ulkoisiin riitatilanteisiin, hallituksen vastuukysymyksiin sekä hallitustyöskentelyn tehostamiseen.

Seminaarisarja sopii hallitustyötä tekeville tai sitä harkitseville sekä lakimiehille, asianajajille ja konsulteille, jotka työssään neuvovat yrityksen johtoa.

Osakeyhtiöriitapäivä 5.10.2022

 • Osakeyhtiölain tulkintaan liittyvät riidat ja oikeussuojakeinot
 • Erityinen tarkastus OYL riitojen esitoimena
 • Vaikutusvallan väärinkäyttö ja vastuun samastus
 • Yhtiöoikeudellisten riitojen ajaminen oikeudessa
 • Vastuu osakeyhtiössä oikeuskäytännön valossa
 • Mille seikoille riidan ratkaisija antaa merkitystä?

Osakassopimuspäivä 2.11.2022

 • Osakassopimusten kilpailukieltoehdot ja työsopimuslain muutokset
 • Työntekijät osakassopimuksen osapuolina
 • Osakassopimus yrityskaupassa
 • Osakassopimus ja exit -keskustelu
 • Osakassopimus riidat ja osakassopimuksista irtaantuminen
 • Pääomasijoittajat ja osakassopimus
 • Startuppien rahoituskierrokset

Hallitustyöskentely ja vastuu 1.12.2022. 

 • Hallitusvastuun perusteet
 • Vastuuvapaus ja vastuunrajoitus yhtiöjärjestyksessä
 • Vastuun ajallinen ulottuvuus
 • Hallituksen jäsen rikosepäilyn tai korvauskanteen kohteena
 • Yhdenvertaisuusperiaate ja huolellisuusvelvollisuus eri tilanteissa
 • Hallitustyöskentely prosessina ja vastuu eri tilanteissa
 • Hallituksen rooli riskien hallinnassa
 • Pörssiyhtiön erityispiirteitä ja kansainvälisiä erityiskysymyksiä
 • Hallitus johdon tukena – kysymyksiä, rajanvetotilanteita ja keskustelua

Lämpimästi tervetuloa seminaariin!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa: #hallituskoodi #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Vesa Rasinaho

Senior Counsel

Castrén & Snellman Asianajotoimisto Oy

Vesa Rasinaho on yhtiöoikeuden asiantuntija, joka toimii asianajotoimistossa verosuunnittelu- ja strukturointi -asiantuntijaryhmän vetäjänä. Lisäksi hän on osallistunut uuden osakeyhtiölain valmisteluun...

Lue lisää

Manne Airaksinen

Senior Advisor

Roschier Asianajotoimisto Oy

Manne Airaksinen on osakkaana Roschier Asianajotoimisto Oy:ssä. Airaksinen on osallistunut osakeyhtiölain valmisteluun mm. lakia valmistelleen osakeyhtiölakityöryhmän puheenjohtajana. Päätoimensa ohella hän...

Lue lisää

Heikki Huhtamäki

Asianajaja, varatuomari, OTT, KTM

Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

 

Asianajaja, varatuomari, oikeustieteen tohtori ja kauppatieteiden maisteri Heikki Huhtamäki on kokenut oikeudenkäyntijuristi sekä tuomioistuin- että välimiesmenettelyissä. Hän neuvoo päämiehiään muun...

Lue lisää

Veikko Vahtera

Professori

Tampereen yliopisto

Lue lisää

Patrik Lindfors

Asianajaja, VT

Asianajotoimisto Lindfors & Co Oy

Asianajaja Patrik Lindfors toimii osakkaana helsinkiläisessä vuonna 2008 perustetussa Asianajotoimisto Lindfors & Co Oy:ssä. Hänellä on vankka kokemus riita-asioiden ajamisesta...

Lue lisää

Ilona Karppinen

asianajaja, osakas, varatuomari

Castrén & Snellman Asianajotoimisto Oy

 

Asianajaja Ilona Karppinen toimii osakkaana Castrén & Snellmanin Riitojen ratkaiseminen -ryhmässä. Hän hoitaa laajoja kaupallisia riitoja eri toimialoilla, mukaan lukien...

Lue lisää

Ville Pönkä

Professori

Helsingin yliopisto

 

OTT, VT Ville Pönkä on Helsingin yliopiston yksityisoikeuden professori. Pönkä on erikoistunut sopimus- ja yhteisöoikeuteen sekä liike-elämän riidanratkaisuun. Pönkä on...

Lue lisää

Ilkka Osanen

Asianajaja, osakas

Avail Asianajotoimisto Oy

Lue lisää

Antti Antikainen

Investment Manager, MBA (IE Business School), OTM

Juuri Partners Oy

 

Antti Antikainen on juristitaustainen pääomasijoittaja, jolla on vahva kaupallinen ja juridinen osaaminen osakassopimuksista sekä hänen aikaisemmasta 6 vuoden kokemuksestaan asianajotoimistossa...

Lue lisää

Daniel Villarreal

Legal Counsel

Ilmarinen

 

Daniel Villarreal on työskennellyt institutionaalisten sijoittajien osakassopimuskysymysten parissa yli kymmenen vuoden ajan sekä in-house -juristina että asianajajana. Nykyisessä tehtävässään hän...

Lue lisää

Robert Peldán

Asianajaja

Borenius Asianajotoimisto Oy

Robert Peldán on insolvenssioikeuden asiantuntija, jolla on lähes viidentoista vuoden kokemus insolvenssiliitännäisten toimeksiantojen hoitamisesta. Robert...

Lue lisää

Mikko Heinonen

Asianajaja, Senior Partner

Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy

Lue lisää

Marko Kohtamäki

Johtamisen professori

Vaasan yliopisto

 

Marko Kohtamäki (KTT, Professori) toimii strategiaprofessorina Vaasan yliopiston johtamisen akateemisessa yksikössä, vierailevana professori Luulajan Teknillisessä Yliopistossa, sekä USN Business Schoolissa...

Lue lisää

Sanna Suvanto-Harsaae

Hallituksen puheenjohtaja

Posti, Orthex, BoConcept

Lue lisää

Lauri Ratia

Hallituksen puheenjohtaja

Terrafame Oy

Lauri Ratia on yritysjohtaja ja hallitusammattilainen. Hänelle on myönnetty teollisuusneuvoksen arvo.

Diplomi-insinööriksi kouluttautunut Ratia teki pitkän ja kansainvälisen uran Nokialla. Vuosina...

Lue lisää

Ohjelmat

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Puheenjohtajan avaus

Vesa Rasinaho, Senior Counsel, Castrén & Snellman Asianajotoimisto Oy

9.05 Osakeyhtiölain tulkintaan liittyvät riidat

• Tärkeimmät osakeyhtiölain tulkintaan liittyvät riitatyypit
– Osakassopimuksia koskevat riidat
– Yhtiökokouksen päätöksiä koskevat pätemättömyysväitteet ja moitekanteet
– Yhtiöoikeudelliset vahingonkorvauskanteet
– Erilaiset lunastusriidat

• Osakeyhtiölain oikeussuojakeinojen systematiikkaa

Manne Airaksinen, Senior Advisor, Roschier Asianajotoimisto Oy

10.15 Kahvia ja keskustelua
10.35

 

Vahingonkorvauskanteen menestymisen keskeiset kriteerit

 • Vastuun syntymisen elementit
 • Vastuun peruste, tuottamuksen arviointi, syy-yhteys sekä vahinko sen määrä vahingonkorvausriidoissa

Veikko Vahtera, professori, Tampereen yliopisto

11.05 Erityinen tarkastus OYL-riitojen esitoimena

 • Tarvitaanko lisänäyttöä ennen riidan aloittamista?
 • Milloin erityinen tarkastus soveltuu?
 • Miten erityiseen tarkastukseen liittyvä menettely toteutuu käytännössä`
 • Erityisen tarkastuksen määräämisen ratkaisukäytäntö

Veikko Vahtera, professori, Tampereen yliopisto

11.35 Lounas
12.35 Osakeyhtiölain vahingonkorvaus- ja muu seuraamusjärjestelmä

 • Yleistä yhtiöoikeudellisesta korvausvastuusta oikeuskäytännön valossa
 • Vastuun samastus
 • Enemmistövallan väärinkäytöstä aiheutuva lunastusvelvollisuus
 • Yhtiöoikeudellinen rikosvastuu

Vesa Rasinaho, Senior Counsel, Castrén & Snellman Asianajotoimisto Oy

13.35 Hyvinvointitauko  

Tauon aikana järjestetään noin 5 minuutin mittainen virkistävä ryhtiharjoitus. Sopii niin paikan päällä kuin etänä osallistuville.  

Tauon ohjaa: Lifted 

13.55 Yhtiöoikeudellisten riitojen ajaminen ja ratkaiseminen

 • Näyttökysymykset käytännössä
 • Prosessioikeuden merkitys yhtiöoikeudellisissa riidoissa
 • Turvaamistoimet

Patrik Lindfors, asianajaja, VT, Asianajotoimisto Lindfors & Co Oy

14.55 Tauko
15.15 Paneelikeskustelu päivän aiheista

 

Vesa Rasinaho, PJ

Patrik Lindfors, asianajaja, VT, Asianajotoimisto Lindfors & Co Oy

Manne Airaksinen, Senior Advisor, Roschier Asianajotoimisto Oy

Ilona Karppinen, asianajaja, osakas, varatuomari, Castrén & Snellman Asianajotoimisto Oy

Veikko Vahtera, professori, Tampereen yliopisto

16.00 Puheenjohtajan yhteenveto
16.05 Seminaari päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Puheenjohtajan avaus ja johdatus päivän teemoihin

Heikki Huhtamäki, Asianajaja, varatuomari, OTT, KTM, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

9.15 Osakassopimuksen sitovuus

 • Osakassopimus ja yhtiöjärjestys
 • Osakassopimuksen sopimus- ja yhtiöoikeudellinen sitovuus
 • Osakassopimuksen sitovuus ja osakkeiden siirtotilanteet
 • Osakassopimuksen sovittelu ja päättyminen

Ville Pönkä, Professori, Helsingin yliopisto

10.15 Kahvia ja keskustelua
10.35 Osakassopimusten kilpailukielto- ja salassapitoehdot

 • Kilpailukieltovelvoite osakassopimuksissa
 • Työsopimuslain muutokset
 • Salassapitovelvoitteen ongelmat

Heikki Huhtamäki, Asianajaja, varatuomari, OTT, KTM, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

11.35 Lounas
12.35 Osakassopimusriidat ja osakassopimuksista irtaantuminen

Heikki Huhtamäki, Asianajaja, varatuomari, OTT, KTM, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

 

13.05 Osakassopimukset yrityskaupoissa ja startuppien rahoituskierroksilla

 • Osakkeiden luovutukset ja exit
 • Päätöksenteko
 • Varojenjakojärjestys, konversio-oikeus ja antidiluutio-suoja

Ilkka Osanen, Asianajaja, osakas, Avail Asianajotoimisto Oy

13.55 Kahvia ja keskustelua
14.15 Osakassopimukset pääomasijoittajan näkökulmasta

 • Osakassopimuksen rooli pääomasijoitustoiminnassa
 • Keskeisimmät ehdot ja usein neuvoteltavat ehdot; yrittäjän kilpailukielto ja työvelvoite
 • Vähemmistösijoittajan erityisehdot ja sopimusosapuolten välinen dynamiikka

Antti Antikainen, Investment Manager, Juuri Partners Oy

15.00 Kahvia ja keskustelua
15.15 Institutionaalinen sijoittaja ja osakassopimus

 • Institutionaalinen vähemmistösijoittaja
 • Määräysvallan ongelma
 • Yhtiöhallinnon erityiskysymyksiä
 • Exit välttämättömyytenä

Daniel Villarreal, Legal Counsel, Ilmarinen

16.15 Loppuyhteenveto ja seminaarin päätös
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Puheenjohtajan avaus ja johdatus päivän teemoihin

Heikki Huhtamäki, asianajaja, varatuomari, OTT, KTM, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

9.10 Mitä hallituksen vastuu on ja vastuusta yhtiön maksukyvyttömyyden yhteydessä

 • Hallitusvastuun perusteet
 • Vastuuvapaus
 • Vastuun ajallinen kesto
 • Hallituksen jäsen rikosepäilyn tai korvauskanteen kohteena
 • Hallituksen jäsen ja insolvenssi

Heikki Huhtamäki, asianajaja, varatuomari, OTT, KTM, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

Robert Peldán, asianajaja, Partner, Borenius Asianajotoimisto Oy

10.25 Kahvia ja keskustelua
10.45 Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan tehtävät, velvollisuudet ja vastuu

 • Yhdenvertaisuusperiaate ja huolellisuusvelvollisuus eri tilanteissa
 • Hallitustyöskentely prosessina ja vastuu eri tilanteissa
 • Pörssiyhtiön erityispiirteitä ja kansainvälisiä erityiskysymyksiä
 • Yritysjohdon toiminta ”kriisitilanteessa”

Mikko Heinonen, Asianajaja, Senior Partner, Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy

11.55 Lounas
12.55 Strategiatyö osana hallituksen työskentelyä

Marko Kohtamäki, Professori (johtaminen) Vaasan yliopisto

13.30 Tauko 
13.50 Paneelikeskustelu riskien johtamisesta ja hallitustyöskentelystä

Heikki Huhtamäki, PJ

Manne Airaksinen, asianajaja, Senior Advisor, Roschier Asianajotoimisto Oy

Marko Kohtamäki Professori (johtaminen), Vaasan yliopisto

Sanna Suvanto-Harsaae, Hallituksen puheenjohtaja Posti, Orthex, BoConcept

Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, Terrafame Oy

14.40 Puheenjohtajan yhteenveto
14.45 Seminaarin päätös
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Hinnat

Yksityinen sektori2435 €
Julkinen sektori1799 €
Lakimiesliiton jäsen1799 €
Striimi, yksityinen sektori2435 €
Striimi, julkinen sektori1799 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen1799 €

Hintaan lisätään alv 24%. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä striimin katseluoikeuden kolmen arkipäivän ajan seminaarin jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Anna Hedman

Sisältöpäällikkö

anna.hedman@almamedia.fi

050 433 8867

Paikka

Helsinki