Sairauspoissaolojen hallinta – juridiikkaa ja ratkaisuja käytännön ongelmatilanteisiin

Erilaiset työkykyyn ja sairauspoissaoloihin liittyvät ongelmatilanteet ovat työelämässä tyypillisiä – ja erittäin haastavia. Käytännön ongelmatilanteiden ratkaiseminen edellyttää usein myös toimivaa yhteistyötä työnantajan ja työterveyshuollon välillä.

Seminaarissa käsitellään työelämässä esille tulevia työkykyyn ja sairauspoissaoloihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja tilanteiden käytännön ratkaisukeinoja. Seminaarissa tarkastellaan myös työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyöhön liittyviä haasteita ja annetaan ohjeistuksia yhteistyön kehittämiseksi. Lisäksi käsitellään terveydentilatietoihin liittyviä vaativia tietosuojakysymyksiä.

Aiheita käsitellään käytännön näkökulmasta työoikeuden ja työelämän tietosuojan asiantuntijoiden sekä työterveyshuollon erikoislääkärin johdolla.

 

Käsiteltäviä teemoja:

 • Milloin työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, diagnoosin merkitys? itse aiheutettu sairaus ja tapaturma? – oikeuskäytäntöä ja käytännön ohjeistuksia
 • Kenen lääkärin todistus kelpaa? Entä jos työnantaja epäilee perusteen aitoutta?
 • Irtisanominen sairauden perusteella – sallittua, kiellettyä?
 • Mitä työnantaja voi edellyttää työterveyshuollolta?
 • Tietosuoja ja salassapito – kuinka työntekijöiden terveydentilatietoja käsitellään oikein?
 • Käytännön ratkaisumalleja sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä aiheutuviin ongelmatilanteisiin
 • Työnantajan ja työterveyshuollon vastuunjako ja toimiva yhteistyö – ratkaisuja yhteistyön kehittämiseen
 • Toimintamalleja työkyvyn ja terveydentilan selvittämiseen.

 

Seminaarin asiantuntijoina:

Asianajaja Mari Mohsen, Roschier Asianajotoimisto Oy, seminaarin pj
Lakimies Sonja Heiskala, Avance Asianajotoimisto Oy
Työterveyshuollon erikoislääkäri Armi Saari
Senior Employment Counsel Tapio Syrén Kesko HR.

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa: #sairauspoissaolot @Alma_Talent  

Puhujat

Mari Mohsen

Asianajaja, varatuomari

Roschier Asianajotoimisto Oy

Mari Mohsen on työoikeuden monipuolinen asiantuntija. Hänellä on laaja kokemus työoikeudellisten riita-asioiden hoitamisesta, minkä lisäksi hän neuvoo ja kouluttaa erilaisissa...

Lue lisää

Sonja Heiskala

Lakimies

Avance Asianajotoimisto Oy

Lakimies Sonja Heiskala Avance Asianajotoimisto Oy:stä on työelämän tietosuojakysymysten asiantuntija, joka on erikoistunut työntekijän terveystietojen käsittelyn juridiikkaan. Terveystietojen ja muiden työntekijän...

Lue lisää

Armi Saari

Työterveyshuollon erikoislääkäri

Lue lisää

Tapio Syrén

Senior Employment Counsel

Kesko HR

Tapio Syrén toimii Keskolla konsernin työsuhdejuristina ja hänellä on laajaa käytännön kokemusta tuhansien tapausten kautta. Hän avustaa työnantajaa työsuhdeasioissa kokonaisvaltaisesti...

Lue lisää

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja, VT Mari Mohsen, Roschier Asianajotoimisto Oy
08.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09.00 Seminaarin avaus
09.05 Johdatus aiheeseen: Ratkaisuja sairauspoissaolojen aiheuttamiin ongelmatilanteisiin

 • Haastavat työkyvyttömyystilanteet, vastuunjako ja yhteistyön haasteet
 • Mitä työnantaja voi edellyttää työterveyshuollolta?
 • Työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyön haasteet
 • Ratkaisukeinoja usein esiintyviin ongelmiin

Asianajaja, VT Mari Mohsen, Roschier Asianajotoimisto Oy

09.30 Sairauspoissaolo ja palkanmaksuvelvollisuus – ohjeistuksia oikeuskäytännöstä

 • Sairauspoissaolosta ilmoittaminen
 • Kuka arvioi työkyvyttömyyden?
 • Oikeus olla pois työstä – oikeus saada palkkaa?
 • Sairauslomaoikeuden väärinkäytökset?

Asianajaja, VT Mari Mohsen, Roschier Asianajotoimisto Oy

10.30 Kahvitauko
10.45 Työsuhteen päättäminen sairauden perusteella – sallittua, kiellettyä?

 • Mitä tarkoittaa työkyvyn heikentyminen olennaisesti ja pysyvästi
 • Poissaoloprosentit, sama vai eri sairaus, yhdenjaksoinen poissaolo vai toistuvia lyhyitä poissaoloja
 • Lääketieteellisen ennusteen merkitys
 • Syrjintä sairauden perusteella?
 • Kuinka tilanteita selvitetään käytännössä?

Asianajaja, VT Mari Mohsen, Roschier Asianajotoimisto Oy

12.00 Lounas
12.45 Tietosuoja ja salassapito – kuinka työntekijöiden terveydentilatietoja käsitellään oikein?

 • Mitä terveydentilatietoja työnantaja saa käsitellä?
 • Työterveyshuollon ja työnantajan välinen tiedonkulku – mitä laki sallii?
 • Tietosuojaa yleisiin ongelmatilanteisiin
 • Tietojen säilyttäminen

Lakimies Sonja Heiskala, Avance Asianajotoimisto Oy

13.45 Kahvitauko
14.00 Työterveyshuollon erikoislääkärin näkökulma

 • Työterveyshuollon ja työterveyslääkärin rooli puolueettomana asiantuntijana
 • Mitä työnantaja voi edellyttää työterveyshuollolta?
 • Sopivuuslausunnot
 • Työkyvyttömyyden oikea kesto

 

Työnantajan edustajan näkökulma

 • Työkyvyn johtaminen työnantajan näkökulmasta
 • Keskon työkykyjohtamisen malli ja välineet

 

Työterveysyhteistyö – työterveyslääkärin ja työnantajan vuoropuhelu

 • Käytännön työvälineitä toimivalle yhteistyölle
 • Haastavat työkyvyttömyystilanteet, vastuunjako ja yhteistyön haasteet
 • Epäselvät diagnoosit, päihde-epäily, epäasiallinen käytös
 • Sairausloma, mukautukset, muu työ, korvaava työ?
 • Työhön paluun tukeminen
 • Osasairausloma, ammatillinen kuntoutus

 

Työterveyshuollon erikoislääkäri Armi Saari
Senior Employment Counsel Tapio Syrén Kesko HR

16.15 Seminaarin päättäminen

Hinnat

Yksityinen sektori (etuhinta 12.2 asti) (norm. 845 €)745 €
Julkinen sektori (etuhinta 12.2. asti) (norm. 633 €)583 €
Lakimiesliiton jäsen (etuhinta 12.2 asti) (norm. 633 €)583 €
Striimi, yksityinen sektori (etuhinta 12.2 asti) (norm. 845 €)745 €
Striimi, julkinen sektori (etuhinta 12.2. asti) (norm. 633 €)583 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen (etuhinta 12.2 asti) (norm. 633 €)583 €
Striimi, julkinen sektori633 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut paikan päällä. Osallistumisen hinta on sama riippumatta siitä, oletko paikan päällä vai etänä. Voit päättää miten osallistut vielä viikkoa ennen seminaaria. Etäosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit. Myös etäosallistuminen on henkilökohtainen.

Yhteyshenkilöt

Johanna Hirvi

Johanna Hirvi

Koulutuspäällikkö

johanna.hirvi@almamedia.fi

050 303 0808

Paikka

Helsinki