Mitä viranomaisen tulee ottaa huomioon käsitellessään julkisuuslain mukaisia asiakirjapyyntöjä?

Kun viranomaisen asiakirjasta luovutetaan tietoja, tulee huomioon ottaa sekä salassapitosäännökset että henkilötietojen suoja. Koulutuksessa pureudutaan julkisuuslain erityiskysymyksiin ja erilaisiin rajanvetotilanteisiin tietopyyntöjen osalta.

Seminaarissa saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten julkisuuslain uudistaminen vaikuttaa tietopyyntöihin?
 • Mitä tulee ottaa huomioon, kun luovutetaan henkilötietoja sisältäviä julkisia asiakirjoja?
 • Missä vaiheessa tietopyyntöön vastaamisesta saa alkaa laskuttaa?
 • Selvityspyyntöjen tekeminen, joissa pyydetään tietoa, jota kaupungilla ei ole valmiiksi kerättynä asiakirjaksi?
 • Terveystiedot eurooppalaisessa data-avaruudessa – laajenevatko rekisterinpitäjän velvollisuudet?
 • Mitä ajankohtaisesta oikeuskäytännöstä tulee ilmi?
 • Millä perustein voi kieltäytyä tiedon luovuttamisesta laajoissa ja epäselvissä tietopyynnöissä?

Seminaarin puheenjohtajana toimitusjohtaja, varatuomari, OTM, LKV Susanna Ijäs, Lakimaa Oy.

Tervetuloa seminaariin!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa: #tietopyynnöt23 #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Puhujat

Susanna Ijäs

toimitusjohtaja, varatuomari, OTM, LKV

Lakimaa Oy

Yrityksen perustaja, varatuomari, OTM, LKV. Kuntaliiton lakimies vuosina 2011-2017, Hämeenlinnan kaupunginlakimies 2015 -2016, Helsingin kaupungin tonttiosaston kiinteistölakimies 2009 – 2011,...

Lue lisää

Ida Sulin

Johtava lakimies

Kuntaliitto

Lue lisää

Tomi Voutilainen

julkisoikeuden professori

Itä-Suomen yliopisto

Tomi Voutilainen toimii julkisoikeuden professorina ja dosenttina Itä-Suomen yliopistossa. Hänen erityisalojansa ovat digitalisaation ja informaation käsittelyn oikeudelliset kysymykset. Tomi Voutilainen on myös...

Lue lisää

Sari-Anna Pennanen

kaupunginlakimies

Vantaan kaupunki

 

Olen toiminut kolme vuotta Vantaan kaupungin kaupunginlakimiehenä. Aiemmin olen työskennellyt pitkään Helsingin kaupungin oikeuspalveluissa, asianajajana ja pankkilakimiehenä.

 

Lue lisää

Päivi Korpisaari

OTT, viestintäoikeuden professori

Helsingin yliopisto

Lue lisää

Jarno Liski

Toimittaja

Iltalehti

Lue lisää

Ohjelma 20.1.2023

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus

Susanna Ijäs, toimitusjohtaja, varatuomari, OTM, LKV

Lakimaa Oy

9.05 Julkisuuslain uudistamisen vaikutuksista tietopyyntöihin

 • Julkisuuslain uudistamisen lähtökohdat
 • Mitä nykylainsäädännössä moititaan ja miksi?
 • Uudistuksessa yhteensovitettavat intressit
 • Esimerkkinä ennakoivat tietopyynnöt

Ida Sulin, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto ry

9.50  Julkisuuslain mukaiset liikesalaisuudet

 • liikesalaisuuden käsite
 • liikesalaisuus salassapidon perusteena viranomaisen asiakirjoissa
 • liikesalaisuuksia sisältävien asiakirjojen antamisessa huomioitavat seikat

Tomi Voutilainen, julkisoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto

10.35 Kahvia ja keskustelua
10.55 Missä vaiheessa tietopyyntöön vastaamisesta saa alkaa laskuttaa? 

 • JulkL 34 § säätelee maksujen perimistä.
 • Milloin asiakirjojen toimittaminen on neuvonta-, kuulemis- ja tiedottamisvelvollisuuden piirissä?
 • Mitä on arvokas tietoaineisto?
 • Mikä merkitys on sillä, miten asiakirjat annetaan tiedoksi asiakkaalle?
 • Ovatko asiakirjat löydettävissä normaaleilla hakutoiminnoilla?
 • Mikä on tavanomainen asiakirjapyyntö?

Sari-Anna Pennanen, kaupunginlakimies, Vantaan kaupunki

11.40 Lounas
12.40 Ajankohtaista oikeuskäytäntöä

Susanna Ijäs, toimitusjohtaja, varatuomari, OTM, LKV, Lakimaa Oy

13.40 Kahvia ja keskustelua
14.00 Paneelikeskustelu

Susanna Ijäs, PJ


Päivi Korpisaari
, professori, Helsingin Yliopisto

Sari-Anna Pennanen, kaupunginlakimies, Vantaan kaupunki

Ida Sulin, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto ry

Jarno Liski, toimittaja, Iltalehti

15.15 Puheenjohtajan yhteenveto
15.20 Seminaari päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Hinnat

Yksityinen sektori (etuhinta 20.11. asti) (norm. 845 €)745 €
Julkinen sektori (etuhinta 20.11. asti) (norm. 633 €)583 €
Lakimiesliiton jäsen (etuhinta 20.11. asti) (norm. 633 €)583 €
Striimi, yksityinen sektori (etuhinta 20.11. asti) (norm. 845 €)745 €
Striimi, julkinen sektori (etuhinta 20.11. asti) (norm. 633 €)583 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen (etuhinta 20.11. asti) (norm. 633 €)583 €

Hintaan lisätään alv 24%. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä striimin katseluoikeuden kolmen arkipäivän ajan seminaarin jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Anna Hedman

Sisältöpäällikkö

anna.hedman@almamedia.fi

050 433 8867

Paikka

Helsinki