Liity lähes 600:n kouluttautuneen tietosuojavastaavan joukkoon

Oletko valmis tietosuojan supersankariksi?

Tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon tehostuessa osaava tietosuojavastaava on yhä kriittisempi tekijä organisaatiossa. Vaikka tietosuoja-asetuksessa ei määritellä tietosuojavastaavan vaadittavaa pätevyyttä tarkemmin, käytännössä tietosuojavastaavalta on löydyttävä laajasti valmiuksia onnistuakseen tehtävässään. Osaamaton tietosuojavastaava on huomattava tietosuojariski.

Organisaation toimialan lisäksi tietosuojavastaavan on tunnettava sekä EU:n tietosuoja-asetuksen että kansallinen lainsäädännön vaatimukset. Tietosuojavastaavalla on oltava valmiudet auttaa, neuvoa ja tukea organisaatiotaan. Tietosuojavastaavan on oltava perillä rekisteröidyn oikeuksista, henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä sekä valmiudet pitää organisaation tietosuojakulttuuria yllä.

Laajasta tehtäväkentästä selviytyäkseen tietosuojavastaavalla on oikeus saada tehtävän edellyttämät resurssit sekä kouluttautua ja ylläpitää osaamistaan tietosuojavastaavana.

Tietosuojavastaavan koulutusohjelmassa saat käytännön työkaluja tietosuojavastaavan tehtävien hoitamiseen. Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Suomen johtavien asiantuntijoiden kanssa.

Miksi osallistua?

Koulutusohjelmassa saat kattavasti valmiuksia tietosuojan eri osa-alueilla:

 • Henkilötietojen suojaa koskevan sääntelykehikon haltuunotto
 • Osoitusvelvollisuuden osatekijät ja niiden toteuttaminen käytännössä
 • Tietosuojan vuosikellon suunnittelu ja ylläpito
 • Tietosuojariskien tunnistaminen, arviointi, hallinta ja dokumentointi
 • Tietovirtojen tunnistaminen, kuvaaminen ja tietosuojavaikutusten arviointi
 • Henkilötietojen kaupallinen hyödyntäminen
 • Henkilötietojen luovuttaminen
 • Informointivelvoitteen täyttäminen
 • Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
 • Tietoturvaloukkaukset ja niistä ilmoittaminen
 • Kansainväliset henkilötietojen siirrot
 • Yhteistyö valvontaviranomaisten kanssa
 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit
 • Henkilökunnan koulutus ja sisäiset ohjeistukset
 • Tietosuojaohjelman rakentaminen, hallinnointi ja jalkauttaminen
 • Tietotilinpäätös ja muu raportointi

Koulutusohjelman puheenjohtajana toimii Asianajaja, LL.M., CIPP/E Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa:
 #Tietosuojavastaavankoulutusohjelma #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Koulutusohjelman suunnittelussa mukana

Eija Warma-Lehtinen

Osakas, asianajaja, LL.M., CIPP/E

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen vastaa henkilötietojen käsittelyyn, yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:ssä ja hän...

Lue lisää

Reijo Aarnio

Tietosuojavaltuutettu 1997-2020

Reijo Aarnio graduated from the University of Helsinki, Faculty of Law in 1981. He then worked at several expert and...

Lue lisää

Helena Eronen

Tietosuojavastaava

Itä-Suomen yliopisto

Lue lisää

Oskari Rovamo

Vice President of Legal

Fortum Consumer Solutions

Lue lisää

Ahti Saarenpää

Professori

Lapin yliopisto

Ahti Saarenpää on toiminut Lapin yliopiston yksityisoikeuden professorina vuodesta 1979 ja johtaa oikeusinformatiikan instituuttia. Hän on osallistunut akateemisen uransa lisäksi...

Lue lisää

Puhujina muun muassa

Eija Warma-Lehtinen

Osakas, asianajaja, LL.M., CIPP/E

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen vastaa henkilötietojen käsittelyyn, yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:ssä ja hän...

Lue lisää

Ahti Saarenpää

Professori

Lapin yliopisto

Ahti Saarenpää on toiminut Lapin yliopiston yksityisoikeuden professorina vuodesta 1979 ja johtaa oikeusinformatiikan instituuttia. Hän on osallistunut akateemisen uransa lisäksi...

Lue lisää

Heljä-Tuulia Pihamaa

Apulaistietosuojavaltuutettu

Tietosuojavaltuutetun toimisto

 

Apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa on toiminut tehtävässään maaliskuusta 2021 lähtien. Tietosuojavaltuutettu valvoo EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien...

Lue lisää

Helena Eronen

Tietosuojavastaava

Itä-Suomen yliopisto

Lue lisää

Ari Andreasson

Tietosuojavastaava

Tampereen kaupunki

Ari Andreasson on toiminut Tampereen kaupungin tietosuojavastaavan työroolissa vuodesta 2008 lähtien. Ensin sote-sektorilla ja vuodesta...

Lue lisää

Päivi Konttila-Lokio

Tietosuojavastaava

Accountor

Lue lisää

Pasi Korhonen

Principal Consultant, Solutions

WithSecure™

Pasi on toiminut tietoturvan johtamisen ja IT-riskienhallinnan toimissa yli 20 vuotta, vuodesta 2005 lähtien hän on toiminut täysipäiväisenä konsulttina useiden...

Lue lisää

Mikko Viemerö

Tietosuojavastaava, CIPP/E, CIPM, CIPT

SOK

 

Mikko on sertifioitu tietosuojan ja tietoturvan ammattilainen sekä kokenut kouluttaja ja sai Tietoturva ry:ltä tunnustuksen Vuoden tietosuojavastaava 2022. Yli kymmenen...

Lue lisää

Erka Koivunen

Kyberturvallisuusjohtaja

Finavia

Erka Koivunen on Finavian kyberturvallisuusjohtaja. Hän on toiminut aiemmin Suomen kansallisen tietoturvaloukkauksia käsittelevän CERT-FI-viranomaisen ja kyberturvallisuuskeskuksen johtajana sekä WithSecuren tietoturvajohtajana....

Lue lisää

Kim Parviainen

Osakas, asianajaja

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Lue lisää

Jukka Lång

Partner, asianajaja, CIPP/E, Head of Data Protection

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Jukka Lång johtaa Dittmar & Indreniuksen Data Protection, Marketing & Consumers praktiikkaa. Hän toimii suomalaisten ja ulkomaisten yritysten neuvonantajana tietosuojaan...

Lue lisää

Hannes Saarinen

Director, Privacy

RELEX Solutions

 

Hannes Saarinen on yksityisyyteen ja tietoturvaan erikoistunut lakimies, joka toimii RELEX Solutionsin tietosuojajohtajana. Yli 10 vuoden tietosuojatyön tämänhetkisinä painotusalueina hänellä...

Lue lisää

Jyri Poutala

Privacy Counsel

Schibsted

Jyri Poutala toimii ylitarkastajana Tietosuojavaltuutetun toimistossa. Poutala vastaa työssään yksityisen sektorin tietosuojakysymyksiin ja hänen vastuualeisiinsa kuuluu mm. ePrivacy.

Lue lisää

Tiina Ojala

Privacy Manager

Tietoevry, terveyden- ja sosiaalihuollon liiketoiminta

Tiina työskentelee teknologiayritys Tietoevryssä vastuualueenaan Tietoevry Care liiketoiminta-alueen tietosuoja-asioiden hallinta. Tietoevry Care tarjoaa IT-ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon arkeen Pohjoismaissa sekä...

Lue lisää

Heikki Tolvanen

Chief Legal Engineer, CIPP/E, CIPM, CIPT & FIP

PrivacyDesigner Oy

 

Heikki Tolvasella on ainutlaatuista kokemusta niin tietojenkäsittelystä ja koodaamisesta kuin juridiikasta. Heikki toimii Chief Legal Engineerinä PrivacyDesignerilla, joka tarjoaa...

Lue lisää

Jori Jokinen

Director, Privacy, VT, CIPP/E

Wolt

 

Jori Jokinen on tietosuojajohtaja ja tietosuojavastaava Woltilla. Jori on erikoistunut tietosuojaa, sähköistä viestintää ja yleisemmin dataa koskevaan juridiikkaan. Hän on...

Lue lisää

Hanna Lankinen

Chief Privacy Officer

OP Ryhmä 

 

Hanna Lankinen (CIPP/E, CIPM) toimii tietosuoja-asioiden päällikkönä OP Ryhmässä ja johtaa tietosuojan asiantuntijaorganisaatiota. Hän ohjaa digitaalisen liiketoiminnan ja älykkäiden palveluiden...

Lue lisää

Otto Lindholm

Teknologia- ja datajuristi, asianajaja

Dottir Asianajotoimisto Oy

Otto on data- ja teknologiajuristi, jolla on monipuolinen kokemus digitaalisen transformaation hankkeista, datapohjaisen liiketoiminnan ja sen edellytysten luomisesta sekä datan...

Lue lisää

Leena Kuusniemi

Legal Advisor, country manager

ICTLC Finland

Leena Kuusniemi on teknologiajuristi ja ennen Leegal Oy:n perustamista ollut lakimiehenä mm Roviolla ja Nokialla. Leena on Helsingin yliopiston...

Lue lisää

Asta Salo

Associate

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

 

Asta työskentelee asianajajana Data ja teknologia -tiimissä avustaen kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita erityisesti yksityisyydensuojaan ja teknologiaan liittyvissä asioissa. Juridiikan lisäksi...

Lue lisää

Taito von Konow

Erityisasiantuntija

Verohallinto

Lue lisää

Heidi Mäkelä

Group Legal Privacy Director, CIPP/E

Telia Company AB

 

Heidi Mäkelä työskentelee Telia Companyn lakiyksikössä ja vetää konsernin tietosuojajuristien tiimiä. Mäkelän tehtävänä on vastata tietosuojaan liittyvistä lakiasioista ja lakiasioiden...

Lue lisää

Niina Harjunheimo

Chief Privacy Officer, CIPP/E

SOK

Lue lisää

Jenny Mattila

OTM, Tietosuojavastaava

Oulun yliopisto

 

Jenny Mattila on toiminut Oulun yliopiston tietosuojavastaavana keväästä 2023 lähtien. Ennen siirtymistä tietosuojavastaavan tehtäviin, Jenny on työskennellyt erilaisissa tietosuojan asiantuntija-...

Lue lisää

Riikka Turunen

Director, Data Protection & Privacy

Sanoma Oyj

Lue lisää

Iida Lautsi

Ylitarkastaja, tietosuojavastaava

Tietosuojavaltuutetun toimisto

 

Iida Lautsi työskentelee Tietosuojavaltuutetun toimistossa ylitarkastajana ja tietosuojavastaavana. Vastuualueina hänellä ovat työelämän tietosuojaan liittyvät asiat, minkä lisäksi hän on mukana...

Lue lisää

Titta Penttilä

Juristi ja perustaja, CIPP/E

Privilo Oy

 

Titta Penttilä (OTK, CIPP/E) on erittäin kokenut juristi ja tietosuojajohtaja sekä Privilo Oy:n, tietosuojaan, dataan ja tekoälyyn liittyvään juridiikkaan erikoistuneen...

Lue lisää

Koulutusohjelman osat

I Tietosuojavastaavan tehtävät ja osoitusvelvollisuus 9.11.2023

 • Tietosuojasääntely – tausta, tarkoitus ja tulkintaperiaatteet
 • Tietosuojasääntelykehikon haltuunotto
 • Osoitusvelvollisuus ja tietosuojavastaavan tehtäväkenttä
 • Henkilötietojen käsittelytoimiin liittyvät riskit – käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset
 • Tietosuojan vaikutukset käytännön työssä
 • Viranomaisen rooli, ajankohtaiset painopisteet ja linjaukset

II Tietosuojariskit, vastuut ja tietojen suojaaminen 15.–16.2.2024

 • Tietosuoja-asetuksen kipukohdat ja mitä seuraavaksi (EU datasääntelyt ja ePrivacy)
 • Tietosuojavaatimusten toteuttaminen käytännössä
 • Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden tunnistaminen ja varmistaminen
 • Käyttöoikeuksien määrittelyn ja hallinnan tärkeys ja vaikutus tiedon käytettävyyteen, sekä pääsynhallintaan
 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien identifiointi ja hallinta
 • Henkilötietoihin kohdistuvat kyberuhat
 • Kuinka voit hallita tietosuoja- ja tietoturvariskejä sopimuksin?

III Henkilötietojen luovutukset ja kaupallinen hyödyntäminen 14.–15.3.2024

 • HARJOITUS: Tietovarantojen kartoitus
 • Käsittelyperusteet ja käsittelyperusteen oikean valinnan merkitys viimeaikaisen ratkaisukäytännön valossa
 • Lähtökohdat tietojen kaupalliseen hyödyntämiseen
 • Henkilötietojen luovutukset
 • Tietojen minimointi ja poistaminen
 • Henkilötietojen käsittely kaupallisessa toiminnassa ja suoramarkkinoinnissa
 • Case – tietosuoja-asetuksen soveltaminen

IV Rekisteröidyn oikeudet ja viranomaisprosessit 16.–17.5.2024

 • Yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen – tietosuojakuvaus, informointi ja käyttötarkoituksen muuttaminen
 • Yksilön oikeudet ja valvontaviranomaisen rooli tietojen käsittelyssä
 • HARJOITUS: Tietoturvaloukkaukset ja niistä ilmoittaminen
 • Tarkastuspyyntöön vastaaminen ja muut rekisteröidyn oikeudet
 • Kansainväliset tietojen siirrot
 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit

V Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus 22.8.2024

 • Miksi tietosuoja-asioissa tarvitaan jatkuvaa ohjeistusta ja lisäkoulutusta?
 • Henkilötietojen käsittelyn ohjeistaminen – mitä kannattaa huomioida
 • Tietosuoja-asioiden omavalvonta
 • Tietotilinpäätöksen laatiminen
 • Privacy by Design
 • Tietosuoja-asiantuntijan työ tulevaisuudessa -paneelikeskustelu

Palautetta aiemmista Tietosuojavastaavan koulutusohjelmista:

”Yhden päivän seminaareista poiketen tässä päästiin syvemmälle itse asiaan, kun puheenvuorot olivat riittävän pitkiä. Esitykset oli hyvin valmisteltuja.”

”Monipuolinen ohjelma ja asiaa esitetty hyvin useasta näkökulmasta. Harjoitukset myös hyviä, samoin mahdollisuus keskustella esittäjien kanssa.”

”Toimiva kokonaisuus! Puhujia ja esimerkkejä eri sektoreilta ja hyvin erilaisista organisaatioista.”

”Erityiset plussapisteet workshop-tyyppisestä koulutuksesta. Kädet savessa oppii.”

”Olen omassa organisaatiossa sähköisten järjestelmien kehitykseen osallistuva henkilö. Tulin koulutukseen esimiehen lähettämänä jo valmiiksi hieman ahdistuneena. Seminaarissa onnistuttiin luomaan tunnelma, että tietosuoja on iloinen asia, toimintakulttuurit kehittyvät ja suuri joukko ihmisiä haluaa kehittää asiaa hyvässä hengessä ja löytää ratkaisuja.”

”Esiintyjiltä tuli hyviä käytännön neuvoja tietoturvan/-suojan jalkauttamiseen organisaatioissa.”

Hinnat

Yksityinen sektori4400 €
Julkinen sektori3800 €
Juristiliiton jäsen3800 €
Etäosallistuminen yksityinen sektori4400 €
Etäosallistuminen julkinen sektori3800 €
Etäosallistuminen Juristiliiton jäsen3800 €

Hintaan lisätään alv 24%. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä striimin katseluoikeuden kolmen arkipäivän ajan seminaarijakson jälkeen. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen yhteydessä.

PERUUTUS- JA MUUTOSEHDOT KOKO KOULUTUSOHJELMAAN OSALLISTUVILLE: Ilmoittautuminen on sitova. Myöhemmin kuin yksi kuukausi ennen koulutusohjelman alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % koko sarjan hinnasta. Kaksi viikkoa ennen ohjelman alkua ja sen jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Esteen ilmetessä seminaaripaikan voi kuluitta luovuttaa kollegalle. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Yhteyshenkilöt

Puhuja

Minna Eronen

Koulutuspäällikkö

minna.eronen@almamedia.fi

050 300 7256

Paikka

Helsinki