Liity yli 500:n kouluttautuneen tietosuojavastaavan joukkoon

Oletko valmis tietosuojan supersankariksi?

Tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon tehostuessa osaava tietosuojavastaava on yhä kriittisempi tekijä organisaatiossa. Vaikka tietosuoja-asetuksessa ei määritellä tietosuojavastaavan vaadittavaa pätevyyttä tarkemmin, käytännössä tietosuojavastaavalta on löydyttävä laajasti valmiuksia onnistuakseen tehtävässään. Osaamaton tietosuojavastaava on huomattava tietosuojariski.

Organisaation toimialan lisäksi tietosuojavastaavan on tunnettava sekä EU:n tietosuoja-asetuksen että kansallinen lainsäädännön vaatimukset. Tietosuojavastaavalla on oltava valmiudet auttaa, neuvoa ja tukea organisaatiotaan. Tietosuojavastaavan on oltava perillä rekisteröidyn oikeuksista, henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä sekä valmiudet pitää organisaation tietosuojakulttuuria yllä.

Laajasta tehtäväkentästä selviytyäkseen tietosuojavastaavalla on oikeus saada tehtävän edellyttämät resurssit sekä kouluttautua ja ylläpitää osaamistaan tietosuojavastaavana.

Tietosuojavastaavan koulutusohjelmassa saat käytännön työkaluja tietosuojavastaavan tehtävien hoitamiseen. Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Suomen johtavien asiantuntijoiden kanssa.

Miksi osallistua?

Koulutusohjelmassa saat kattavasti valmiuksia tietosuojan eri osa-alueilla:

 • Henkilötietojen suojaa koskevan sääntelykehikon haltuunotto
 • Osoitusvelvollisuuden osatekijät ja niiden toteuttaminen käytännössä
 • Tietosuojan vuosikellon suunnittelu ja ylläpito
 • Tietosuojariskien tunnistaminen, arviointi, hallinta ja dokumentointi
 • Tietovirtojen tunnistaminen, kuvaaminen ja tietosuojavaikutusten arviointi
 • Henkilötietojen kaupallinen hyödyntäminen
 • Henkilötietojen luovuttaminen
 • Informointivelvoitteen täyttäminen
 • Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
 • Tietoturvaloukkaukset ja niistä ilmoittaminen
 • Kansainväliset henkilötietojen siirrot
 • Yhteistyö valvontaviranomaisten kanssa
 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit
 • Henkilökunnan koulutus ja sisäiset ohjeistukset
 • Tietosuojaohjelman rakentaminen, hallinnointi ja jalkauttaminen
 • Tietotilinpäätös ja muu raportointi

Koulutusohjelman suunnittelussa mukana

Eija Warma-Lehtinen

Asianajaja, LL.M., CIPP/E

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen vastaa henkilötietojen käsittelyyn, yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:ssä ja hän...

Lue lisää

Reijo Aarnio

Tietosuojavaltuutettu 1997-2020

Oikeustieteen kandidaatti Reijo Aarnio on toiminut tietosuojavaltuutettuna vuodesta 1997 vuoteen 2020. Tietosuojavaltuutettu valvoo EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden henkilötietojen käsittelyä...

Lue lisää

Helena Eronen

Tietosuojavastaava

Itä-Suomen yliopisto

Lue lisää

Oskari Rovamo

Chief Privacy Officer

Fortum Oyj

Lue lisää

Ahti Saarenpää

Professori

Lapin yliopisto

Ahti Saarenpää on toiminut Lapin yliopiston yksityisoikeuden professorina vuodesta 1979 ja johtaa oikeusinformatiikan instituuttia. Hän on osallistunut akateemisen uransa lisäksi...

Lue lisää

Puhujat

Ari Andreasson

Tietosuojavastaava

Tampereen kaupunki

Lue lisää

Jari Alvinen

Director, Head of Compliance

Nokia Technologies

Jari Alvinen toimii Nokia Technologies Ltd liiketoimintayksikön Compliance  johtajana. Hänen  maailmanlaajuiseen vastuualueisiin kuuluvat myös yksikön tietosuoja. Jarin oma erikoisala onkin...

Lue lisää

Jori Jokinen

tietosuojavastaava, lakimies, VT, CIPP/E

Elisa Oyj

Jori Jokinen toimii Elisa Oyj:n tietosuojavastaavana ja lakimiehenä. Jokisen osaamisalueisiin kuuluu tietosuojan ohella sähköiseen viestintään liittyvä lainsäädäntö sekä IT- ja...

Lue lisää

Taito von Konow

Erityisasiantuntija

Verohallinto

Lue lisää

Päivi Konttila-Lokio

Tietosuojavastaava

Accountor

Lue lisää

Niina Koponen

Legal Counsel

TietoEVRY

 

 

Lue lisää

Mari-Ilona Korhonen

Ylitarkastaja

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Olen työskennellyt tsv:ssä ylitarkastajan tehtävissä 2 vuotta ja tsv:ssä yhteensä 4 vuoden ajan. Työskentelen yksityisen sektorin ylitarkastajana, erityisesti vastuualueelleni kuuluu...

Lue lisää

Pasi Korhonen

Principal Consultant

F-Secure

Pasi on toiminut tietoturvan johtamisen ja IT-riskienhallinnan toimissa yli 20 vuotta, vuodesta 2005 lähtien hän on toiminut täysipäiväisenä konsulttina useiden...

Lue lisää

Hanna Lankinen

Chief Privacy Officer

OP Ryhmä 

Hanna Lankinen toimii tietosuojan tiimipäällikkönä OP Ryhmässä ja johtaa tietosuojan asiantuntijaorganisaatiota. Hän ohjaa digitaalisen liiketoiminnan ja älykkäiden palveluiden kehittämistä tietosuojan...

Lue lisää

Otto Lindholm

Teknologia- ja datajuristi, asianajaja

Dottir Asianajotoimisto Oy

Otto on data- ja teknologiajuristi, jolla on monipuolinen kokemus digitaalisen transformaation hankkeista, datapohjaisen liiketoiminnan ja sen edellytysten luomisesta sekä datan...

Lue lisää

Leena Kuusniemi

Legal Adviser, Leegal

Visiting Fellow at European Centre on Privacy and Cybersecurity

Leena Kuusniemi on teknologiajuristi ja ennen Leegal Oy:n perustamista ollut lakimiehenä mm Roviolla ja Nokialla. Leena on Helsingin yliopiston Legal...
Lue lisää

Jukka Lång

Partner, asianajaja, CIPP/E, Head of Data Protection

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Jukka Lång johtaa Dittmar & Indreniuksen Data Protection, Marketing & Consumers praktiikkaa. Hän toimii suomalaisten ja ulkomaisten yritysten neuvonantajana tietosuojaan...

Lue lisää

Heidi Mäkelä

Senior Legal Counsel, Privacy & CIPP/E

Telia Finland

Heidi Mäkelä työskentelee tietosuojajuristina Telia Finlandin lakiasioissa. Mäkelä vastaa henkilötietojen käsittelyyn ja luottamuksellisen viestinnän suojaan liittyvistä linjauksista sekä toimii online-,...

Lue lisää

Ian Oliver

Dr., Cybersecurity Research, Distinguished Member of Technical Staff

Nokia Bell Labs

Dr Ian Oliver works for NokiaBell Labs and also holds a Research Fellow position at the University of Brighton. Prior...

Lue lisää

Kim Parviainen

Counsel, asianajaja

Asianajotoimisto Castrén & Snellman

Lue lisää

Heljä-Tuulia Pihamaa

Apulaistietosuojavaltuutettu

Tietosuojavaltuutetun toimisto

 

Apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa on toiminut tehtävässään maaliskuusta 2021 lähtien. Tietosuojavaltuutettu valvoo EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien...

Lue lisää

Laura Tarhonen

Privacy Counsel

Schibsted

Laura Tarhonen on yksityisyydeen ja tietosuojaan erikoistunut juristi, joka työskentelee tällä hetkellä Schibstedillä Privacy Counselina. Ennen siirtymistään Schibstedille Laura työskenteli...

Lue lisää

Heikki Tolvanen

Chief Legal Engineer

PrivacyAnt Oy

Heikki Tolvasella on laajaa kokemusta niin tietojenkäsittelystä ja koodaamisesta kuin juridiikasta. Hän on työskennellyt sekä rekisterinpitäjien että henkilötietojen käsittelijöiden palveluksessa....

Lue lisää

Hannes Saarinen

Senior Privacy Consultant

F-Secure Oyj

Vastattuaan kansainvälisen tietoturvayrityksen tietosuojatoimista kaikilla yrityksen toimialueilla, Hannes johtaa nykyään F-Secure Oyj’n tietosuojakonsultointia. Hän myös konsultoi asiakkaita useilla eri liiketoiminta-aloilla...

Lue lisää

Riikka Turunen

Director, Data Protection & Privacy

Sanoma Oyj

Lue lisää

Mikko Viemerö

tietosuojavastaava, CIPP/E, CIPM, CIPT

SOK

Yli kymmenen vuoden työuransa aikana Mikko on kartuttanut kokemusta tietosuojasta ja sen hallinnoinnista niin inhouse-näkökulmasta kuin konsultin roolissakin. Mikolla on...

Lue lisää

Koulutusohjelman osat

I Tietosuojavastaavan tehtävät ja osoitusvelvollisuus 4.11.2021

 • Tietosuojasääntelyn tausta, tarkoitus ja toteutumisen takeet
 • Tietosuojasääntelykehikon haltuunotto – tietosuoja-asetus, kansallinen sääntely ja tuleva ePrivacy-asetus
 • Mitä rakennuspalikoita tarvitset osoitusvelvollisuuden täyttämiseen?
 • Miten osoitusvelvollisuutta todennetaan ja mitataan?
 • Henkilötietojen käsittelytoimiin liittyvät riskit – käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset
 • Tietosuojan vaikutukset käytännön työssä
 • Tietosuojatyön kehittäminen

II Tietosuojariskit, vastuut ja tietojen suojaaminen 17.–18.2.2022

 • Tietosuoja-asetuksen kipukohdat ja mitä seuraavaksi
 • Tietosuojavaatimusten toteuttaminen käytännössä
 • Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden tunnistaminen ja varmistaminen
 • Käyttöoikeuksien määrittelyn ja hallinnan tärkeys ja vaikutus tiedon käytettävyyteen, sekä pääsynhallintaan
 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien identifiointi ja hallinta
 • Henkilötietoihin kohdistuvat kyberuhat
 • Kuinka tietosuoja- ja tietoturvariskejä voi hallita sopimuksin?
 • HARJOITUS: Tietosuoja yrityksen sopimuksissa

III Henkilötietojen luovutukset ja kaupallinen hyödyntäminen 24.–25.3.2022

 • HARJOITUS: Tietovirtakaavio – tietovirtojen ja riskien kartoitus
 • Käsittelyperusteet ja käsittelyperusteen oikean valinnan merkitys viimeaikaisen ratkaisukäytännön valossa
 • Tietojen minimointi ja poistaminen
 • Lähtökohdat tietojen kaupalliseen hyödyntämiseen
 • Henkilötietojen luovutukset
 • Henkilötietojen käsittely kaupallisessa toiminnassa ja suoramarkkinoinnissa
 • Case Verohallinto – tietosuoja-asetuksen soveltaminen – henkilötietojen käsittely verotuksessa

IV Rekisteröidyn oikeudet ja viranomaisprosessit 5.–6.5.2022

 • Informointivelvoitteen täyttäminen
 • Rekisteröidyn oikeudet ja valvontaviranomaisen rooli tietojen käsittelyssä
 • HARJOITUS: Tietoturvaloukkaukset ja niistä ilmoittaminen
 • Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen – tarkastuspyyntöihin vastaaminen
 • Kansainväliset tietojen siirrot
 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit

V Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus 26.8.2022

 • Henkilötietojen käsittelyn ohjeistus, henkilökunnan koulutus ja sisäiset valvontakäytännöt
 • Tietotilinpäätöksen laatiminen
 • Privacy by Design – Privacy Engineering
 • Tietosuojaohjelman rakentaminen, hallinnointi ja toteuttaminen käytännössä – periaatteet, vaatimukset, resurssit, prosessit, työkalut, riskinhallinta, monitorointi

Palautetta aiemmista Tietosuojavastaavan koulutusohjelmista:

”Yhden päivän seminaareista poiketen tässä päästiin syvemmälle itse asiaan, kun puheenvuorot olivat riittävän pitkiä. Esitykset oli hyvin valmisteltuja.”

”Monipuolinen ohjelma ja asiaa esitetty hyvin useasta näkökulmasta. Harjoitukset myös hyviä, samoin mahdollisuus keskustella esittäjien kanssa.”

”Toimiva kokonaisuus! Puhujia ja esimerkkejä eri sektoreilta ja hyvin erilaisista organisaatioista.”

”Erityiset plussapisteet workshop-tyyppisestä koulutuksesta. Kädet savessa oppii”

”Olen omassa organisaatiossa sähköisten järjestelmien kehitykseen osallistuva henkilö. Tulin koulutukseen esimiehen lähettämänä jo valmiiksi hieman ahdistuneena. Seminaarissa onnistuttiin luomaan tunnelma, että tietosuoja on iloinen asia, toimintakulttuurit kehittyvät ja suuri joukko ihmisiä haluaa kehittää asiaa hyvässä hengessä ja löytää ratkaisuja.”

”Esiintyjiltä tuli hyviä käytännön neuvoja tietoturvan/-suojan jalkauttamiseen organisaatioissa.”

Ohjelma

 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Seminaarin avaus, johdatus Tietosuojavastaavan koulutusohjelmaan ja päivän aiheeseen

Leena Kuusniemi, Legal Adviser, Leegal Oy

9.10 Tietosuojasääntelyn tausta, tarkoitus ja toteutumisen takeet

 

Ahti Saarenpää

Emeritus professori, Lapin yliopisto

10.15 Keskustelua ja tauko
10.30 Tietosuojasääntelykehikon haltuunotto

 

Leena Kuusniemi, Legal Adviser, Leegal Oy

11.30 Lounas
12.30 Viranomaisen rooli, ajankohtaiset painopisteet ja linjaukset

Heljä-Tuulia Pihamaa

apulaistietosuojavaltuutettu, Tietosuojavaltuutetun toimisto

13.20 Keskustelua ja kahvitauko
13.45 Tietosuojan vaikutukset käytännön työssä

·       Henkilöstön kouluttaminen ja ohjeistus

·       Henkilötiedot tutkimuksessa ja korkeakoulujen tietosuojayhteistyö

·       Toiminnan kehittäminen

Helena Eronen

tietosuojavastaava, Itä-Suomen yliopisto

14.45 Osoitusvelvollisuus ja tietosuojavastaavan tehtäväkenttä

 • Mitä rakennuspalikoita tarvitset osoitusvelvollisuuden täyttämiseen? Miten osoitusvelvollisuus todennetaan ja mitataan?
 • Miksi tietosuojavastaava?
 • Henkilötietojen käsittelytoimiin liittyvät riskit – käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset

 

Oskari Rovamo

Chief Privacy Officer, Fortum Oyj

 

 

15.40 Keskustelua päivän teemoista ja loppuyhteenveto

Leena Kuusniemi, Legal Adviser, Leegal Oy

15.50 Seminaarin päätös

 

1. päivä 17.2.2022
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus seminaaripäivien aiheeseen

Eija Warma-Lehtinen, asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Tietosuoja-asetuksen kipukohdat ja mitä seuraavaksi (ePrivacy)

 • Tietosuoja-asetuksen käytännön ongelmakohtia 
 • Tietosuoja-asetuksen ja ePrivacyn rajapinnat 
 •  Askelmerkit ePrivacyyn – valmistautuminen ja vaikutukset käytännössä 

Laura Tarhonen, Privacy Counsel, Schibsted

10.15 Keskustelua ja kahvitauko
10.30 Tietosuojavaatimusten toteuttaminen käytännössä

 • rekisterinpitäjän vastuut ja velvoitteet
 • osaavan tietosuojavastaavan merkitys organisaatiolle
 • tietojen elinkaaren hallinta
 • käytännön tietosuojariskejä ja niihin varautuminen

Ari Andreasson, tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki

12.00 Lounas
13.00 Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden tunnistaminen ja varmistaminen

Päivi Konttila-Lokio, tietosuojavastaava, Accountor

14.00 Keskustelua ja iltapäiväkahvi
14.20 Käyttöoikeuksien määrittelyn ja hallinnan tärkeys ja vaikutus tiedon käytettävyyteen, sekä pääsynhallintaan

 • 1. Älä kerää 2. Estä 3. Valvo käyttöä
 • Valvonta osana tiedon suojaamista ja käytön kontrollointia läpi tiedon elinkaaren
 • Toteutus tukemaan käytettyjä teknologioista ja tiedonkäsittelyn tapoja

 

Pasi Korhonen, Principal Consultant, Security Management, CSS, F-Secure

15.15 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien identifiointi ja hallinta

 • Riskilähtöisyys tietosuojan hallinnassa
 • Edellytykset tehokkaalle tietosuojariskien hallinnalle
 • Käytännön riskienhallintatoimet ja työkalut

Mikko Viemerö, tietosuojavastaava, SOK

16.15 Keskustelua päivän teemoista ja ensimmäisen seminaaripäivän päätös
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin
2. päivä 18.2.2022
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Kertaus edellisen päivän teemoista

Eija Warma-Lehtinen, asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Henkilötietoihin kohdistuvat kyberuhat 

 • käytännön esimerkkejä millaisia uhkia organisaatioiden tietoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuu

Erka Koivunen,tietoturvajohtaja,F-Secure

10.15 Keskustelua ja kahvitauko
10.30 Kuinka tietosuoja- ja tietoturvariskejä voi hallita sopimuksin?

 • Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelevän palveluntarjoajan roolit ja vastuut
 • Vastuiden kohdentuminen eri toimijoiden välillä
 • Sopimusten merkitys riskienhallinnassa ja sopimusvapauden rajat
12.00 Lounas
13.00 HARJOITUS: Tietosuoja yrityksen sopimuksissa osa I

 • Osapuolten roolien ymmärtäminen ja vaikutukset
 • Tietosuojasopimusten rakentaminen ja sujuva sopiminen
 • Tietosuojasopimusten erityiskysymyksiä

Niina Koponen, Legal Counsel, Tieto Oyj

Hannes Saarinen, Senior Privacy Consultant, F-Secure Oyj

14.20 Keskustelua ja iltapäiväkahvi
14.40 HARJOITUS: Tietosuoja yrityksen sopimuksissa osa II

 • Käytännön harjoitus tietosuojasopimusten katselmoinnista ja neuvottelusta

Niina Koponen, Legal Counsel, Tieto Oyj

Hannes Saarinen, Senior Privacy Consultant, F-Secure Oyj

16.15 Keskustelua päivän teemoista ja loppuyhteenveto

Eija Warma-Lehtinen, asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

16.30 Seminaarin päätös
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin
1. päivä 24.3.2022
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus seminaaripäivien aiheeseen

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 HARJOITUS: Tietovirtakaavio – tietovirtojen ja riskien kartoitus

Tietovirtojen kuvaaminen auttaa organisaatiota ymmärtämään ja hallitsemaan tietojaan paremmin. Kaavion piirtäminen auttaa myös riskien tunnistamisessa EU:n tietosuoja-asetusten vaatimusten täyttämisessä.

 

Heikki Tolvanen, Chief Legal Engineer, PrivacyAnt Oy

10.30 Keskustelua ja kahvitauko
10.45 HARJOITUS: Tietovarantojen kartoitus

 

Heikki Tolvanen, Chief Legal Engineer, PrivacyAnt Oy

12.00 Lounas
13.00 Käsittelyperusteet ja käsittelyperusteen oikean valinnan merkitys viimeaikaisen ratkaisukäytännön valossa

Heikki Tolvanen, Chief Legal Engineer, PrivacyAnt Oy

14.00 Iltapäiväkahvi
14.20 Tietojen minimointi ja poistaminen

Jori Jokinen, Data Protection Officer & Legal Counsel, Elisa Oyj

15.30 Keskustelua päivän teemoista ja ensimmäisen seminaaripäivän päätös

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

15.45 Seminaaripäivän päätös
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin
 
2. päivä 25.3.2022
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Kertaus edellisen päivän teemoista

 

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Lähtökohdat tietojen kaupalliseen hyödyntämiseen

Otto Lindholm, Asianajaja, Counsel Dottir Asianajotoimisto Oy

10.30 Keskustelua ja tauko
10.45 Henkilötietojen luovutukset

Leena Kuusniemi, Legal Adviser, Leegal Oy

12.15 Lounas
13.15 Henkilötietojen käsittely kaupallisessa toiminnassa ja suoramarkkinoinnissa

 • Ajatuksia henkilötietojen hyödyntämisen edellytyksistä, älykkäistä palveluista sekä tietosuojan tulevaisuudesta?

Hanna Lankinen, Chief Privacy Officer, OP Ryhmä

14.30 Iltapäiväkahvi
14.50 Case Verohallinto – tietosuoja-asetuksen soveltaminen – henkilötietojen käsittely verotuksessa

 • Miten verotuksessa ja Verohallinnon toiminnassa huomioidaan tietosuojasääntelyn velvoitteet, esimerkkejä käytännön tilanteista

Taito von Konow, erityisasiantuntija, Verohallinto

 16.00 Keskustelua päivän teemoista ja loppuyhteenveto

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

16.30 Seminaarin päätös
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin

 

1. päivä 5.5.2022
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus seminaaripäivien aiheeseen

Eija Warma-Lehtinen, asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Informointivelvoitteen täyttäminen

 • Millainen on hyvä tietosuojakuvaus?

Heidi Mäkelä, Legal Counsel, Telia Finland

10.10 Keskustelua ja tauko
10.30 Yksilön oikeudet ja valvontaviranomaisen rooli tietojen käsittelyssä

Mari-Ilona Korhonen, Ylitarkastaja, Tietosuojavaltuutetun toimisto

11.30 Kysymyksiä ja keskustelua
12.00 Lounas
13.00 HARJOITUS: Tietoturvaloukkaukset ja niistä ilmoittaminen

Riikka Turunen, Director – Data Protection & Privacy, Sanoma Oyj

14.15 Keskustelua ja iltapäiväkahvi
14.45 Harjoituksen purku

Riikka Turunen, Director – Data Protection & Privacy, Sanoma Oyj

16.00 Keskustelua päivän teemoista ja ensimmäisen seminaaripäivän päätös

Eija Warma-Lehtinen, asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

16.30 Seminaaripäivä päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin
2. päivä 6.5.2022
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
Kertaus edellisen päivän teemoista

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen – tarkastuspyyntöihin vastaaminen

Mirva Peltola, Tietosuojapäällikkö CIPM, CIPP/E, CISM, CRISC SOK

10.30 Keskustelua ja kahvitauko
11.00 Kansainväliset tietojen siirrot

Jari Alvinen, Director, Head of Compliance, Nokia Technologies

12.15 Lounas
13.15 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit

Asianajaja Kim Parviainen ja asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy

14.30 Keskustelua ja iltapäiväkahvi
14.50 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit

Asianajaja Kim Parviainen ja asianajaja Eija Warma-Lehtinen, 

Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy

                  

Keskustelua päivän teemoista ja loppuyhteenveto

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

16.00 Seminaarin päätös
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin

 

Tietosuojaohjelma, raportointi ja sisäinen valvonta

26.8.2022

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheeseen

Eija Warma-Lehtinen

asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Henkilötietojen käsittelyn ohjeistus, henkilökunnan koulutus ja sisäinen valvonta 

 

Titta Penttilä

Chief Privacy Officer & Head of Privacy Office, EU Consumer Mobile Service

Huawei

10.15 Keskustelua ja kahvitauko
10.30 Tietotilinpäätöksen laatiminen

 • Mitä tietosuoja tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan Traficomin arkipäivässä?
 • Käytännön vinkkejä tietotilinpäätöksen laatimiseksi
 • Tietotilinpäätös luottamuksenrakentajana

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

11.30 Lounas
12.30 Privacy by Design – Privacy Engineering

 

Dr. Ian Oliver

Cybersecurity Research, Distinguished Member of Technical Staff

Nokia Bell Labs

13.40 Keskustelua ja iltapäiväkahvi
14.00 Tietosuojaohjelman rakentaminen, hallinnointi ja toteuttaminen käytännössä

 • periaatteet, vaatimukset, resurssit, prosessit, työkalut, riskinhallinta, monitorointi

Jokainen panelisti pitää aiheesta 7 minuutin alustuksen, jonka jälkeen kysymyksille ja keskustelulle on varattu aikaa noin 60 minuuttia

Paneelikeskustelun juontajana

Leena Kuusniemi

Legal Adviser, Leegal

Visiting Fellow at European Centre on Privacy and Cybersecurity

15.40 Kertaus ja yhteenveto koulutusohjelman sisällöstä ja tietosuojavastaavan tehtävistä

Eija Warma-Lehtinen

asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

16.30 Kuohuvaa ja todistusten jako

Kuplivaa, keskustelua, kokemusten vaihtoa…

 

17.30 Seminaarin päätös

Hinnat

Yksityinen sektori4400 €
Julkinen sektori3800 €
Lakimiesliiton jäsen3800 €
Striimi, yksityinen sektori4400 €
Striimi, julkinen sektori3800 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen3800 €

PERUUTUS- JA MUUTOSEHDOT KOKO KOULUTUSOHJELMAAN OSALLISTUVILLE: Ilmoittautuminen on sitova. Myöhemmin kuin yksi kuukausi ennen koulutusohjelman alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % koko sarjan hinnasta. Kaksi viikkoa ennen ohjelman alkua ja sen jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Esteen ilmetessä seminaaripaikan voi kuluitta luovuttaa kollegalle. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Yhteyshenkilöt

Ann-Marie Söderholm

Koulutuspäällikkö, CIPP/E

ann-marie.soderholm@almamedia.fi

050 570 4957

Paikka

Helsinki