Liity yli 500:n kouluttautuneen tietosuojavastaavan joukkoon

Oletko valmis tietosuojan supersankariksi?

Tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon tehostuessa osaava tietosuojavastaava on yhä kriittisempi tekijä organisaatiossa. Vaikka tietosuoja-asetuksessa ei määritellä tietosuojavastaavan vaadittavaa pätevyyttä tarkemmin, käytännössä tietosuojavastaavalta on löydyttävä laajasti valmiuksia onnistuakseen tehtävässään. Osaamaton tietosuojavastaava on huomattava tietosuojariski.

Organisaation toimialan lisäksi tietosuojavastaavan on tunnettava sekä EU:n tietosuoja-asetuksen että kansallinen lainsäädännön vaatimukset. Tietosuojavastaavalla on oltava valmiudet auttaa, neuvoa ja tukea organisaatiotaan. Tietosuojavastaavan on oltava perillä rekisteröidyn oikeuksista, henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä sekä valmiudet pitää organisaation tietosuojakulttuuria yllä.

Laajasta tehtäväkentästä selviytyäkseen tietosuojavastaavalla on oikeus saada tehtävän edellyttämät resurssit sekä kouluttautua ja ylläpitää osaamistaan tietosuojavastaavana.

Tietosuojavastaavan koulutusohjelmassa saat käytännön työkaluja tietosuojavastaavan tehtävien hoitamiseen. Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Suomen johtavien asiantuntijoiden kanssa.

Miksi osallistua?

Koulutusohjelmassa saat kattavasti valmiuksia tietosuojan eri osa-alueilla:

 • Henkilötietojen suojaa koskevan sääntelykehikon haltuunotto
 • Osoitusvelvollisuuden osatekijät ja niiden toteuttaminen käytännössä
 • Tietosuojan vuosikellon suunnittelu ja ylläpito
 • Tietosuojariskien tunnistaminen, arviointi, hallinta ja dokumentointi
 • Tietovirtojen tunnistaminen, kuvaaminen ja tietosuojavaikutusten arviointi
 • Henkilötietojen kaupallinen hyödyntäminen
 • Henkilötietojen luovuttaminen
 • Informointivelvoitteen täyttäminen
 • Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
 • Tietoturvaloukkaukset ja niistä ilmoittaminen
 • Kansainväliset henkilötietojen siirrot
 • Yhteistyö valvontaviranomaisten kanssa
 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit
 • Henkilökunnan koulutus ja sisäiset ohjeistukset
 • Tietosuojaohjelman rakentaminen, hallinnointi ja jalkauttaminen
 • Tietotilinpäätös ja muu raportointi

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa:
 #Tietosuojavastaavankoulutusohjelma  #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Koulutusohjelman osat

I Tietosuojariskit, vastuut ja tietojen suojaaminen 16.–17.2.2023

 • Tietosuoja-asetuksen kipukohdat ja mitä seuraavaksi
 • Tietosuojavaatimusten toteuttaminen käytännössä
 • Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden tunnistaminen ja varmistaminen
 • Käyttöoikeuksien määrittelyn ja hallinnan tärkeys ja vaikutus tiedon käytettävyyteen, sekä pääsynhallintaan
 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien identifiointi ja hallinta
 • Henkilötietoihin kohdistuvat kyberuhat
 • Kuinka tietosuoja- ja tietoturvariskejä voi hallita sopimuksin?
 • HARJOITUS: Tietosuoja yrityksen sopimuksissa

II Henkilötietojen luovutukset ja kaupallinen hyödyntäminen 30.–31.3.2023

 • HARJOITUS: Tietovirtakaavio – tietovirtojen ja riskien kartoitus
 • Käsittelyperusteet ja käsittelyperusteen oikean valinnan merkitys viimeaikaisen ratkaisukäytännön valossa
 • Tietojen minimointi ja poistaminen
 • Lähtökohdat tietojen kaupalliseen hyödyntämiseen
 • Henkilötietojen luovutukset
 • Henkilötietojen käsittely kaupallisessa toiminnassa ja suoramarkkinoinnissa
 • Case Verohallinto – tietosuoja-asetuksen soveltaminen – henkilötietojen käsittely verotuksessa

III Rekisteröidyn oikeudet ja viranomaisprosessit 11.–12.5.2023

 • Informointivelvoitteen täyttäminen
 • Rekisteröidyn oikeudet ja valvontaviranomaisen rooli tietojen käsittelyssä
 • HARJOITUS: Tietoturvaloukkaukset ja niistä ilmoittaminen
 • Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen – tarkastuspyyntöihin vastaaminen
 • Kansainväliset tietojen siirrot
 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit

IV Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus 24.8.2023

 • Henkilötietojen käsittelyn ohjeistus, henkilökunnan koulutus ja sisäiset valvontakäytännöt
 • Tietotilinpäätöksen laatiminen
 • Privacy by Design – Privacy Engineering
 • Tietosuojaohjelman rakentaminen, hallinnointi ja toteuttaminen käytännössä – periaatteet, vaatimukset, resurssit, prosessit, työkalut, riskinhallinta, monitorointi

Koulutusohjelman suunnittelussa mukana

Eija Warma-Lehtinen

Asianajaja, LL.M., CIPP/E

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen vastaa henkilötietojen käsittelyyn, yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:ssä ja hän...

Lue lisää

Reijo Aarnio

Tietosuojavaltuutettu 1997-2020

Oikeustieteen kandidaatti Reijo Aarnio on toiminut tietosuojavaltuutettuna vuodesta 1997 vuoteen 2020. Tietosuojavaltuutettu valvoo EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden henkilötietojen käsittelyä...

Lue lisää

Helena Eronen

Tietosuojavastaava

Itä-Suomen yliopisto

Lue lisää

Oskari Rovamo

Chief Privacy Officer

Fortum Oyj

Lue lisää

Ahti Saarenpää

Professori

Lapin yliopisto

Ahti Saarenpää on toiminut Lapin yliopiston yksityisoikeuden professorina vuodesta 1979 ja johtaa oikeusinformatiikan instituuttia. Hän on osallistunut akateemisen uransa lisäksi...

Lue lisää

Puhujat

Laura Tarhonen

Senior Privacy Counsel

Schibsted

Laura Tarhonen on yksityisyydeen ja tietosuojaan erikoistunut juristi, joka työskentelee tällä hetkellä Schibstedillä Senior Privacy Counselina. Ennen siirtymistään Schibstedille Laura...

Lue lisää

Ari Andreasson

Tietosuojavastaava

Tampereen kaupunki

Ari Andreasson on toiminut Tampereen kaupungin tietosuojavastaavan työroolissa vuodesta 2008 lähtien. Ensin sote-sektorilla ja vuodesta...

Lue lisää

Päivi Konttila-Lokio

Tietosuojavastaava

Accountor

Lue lisää

Pasi Korhonen

Principal Consultant, Solutions

WithSecure™

Pasi on toiminut tietoturvan johtamisen ja IT-riskienhallinnan toimissa yli 20 vuotta, vuodesta 2005 lähtien hän on toiminut täysipäiväisenä konsulttina useiden...

Lue lisää

Mikko Viemerö

Tietosuojavastaava, CIPP/E, CIPM, CIPT

SOK

 

Mikko on sertifioitu tietosuojan ja tietoturvan ammattilainen sekä kokenut kouluttaja ja sai Tietoturva ry:ltä tunnustuksen Vuoden tietosuojavastaava 2022. Yli kymmenen...

Lue lisää

Erka Koivunen

Kyberturvallisuusjohtaja

Finavia

Erka Koivunen on Finavian kyberturvallisuusjohtaja. Hän on toiminut aiemmin Suomen kansallisen tietoturvaloukkauksia käsittelevän CERT-FI-viranomaisen ja kyberturvallisuuskeskuksen johtajana sekä WithSecuren tietoturvajohtajana....

Lue lisää

Leila Hanhela-Lappeteläinen

Tietosuojapäällikkö

Liikenne-ja viestintävirasto Traficom

 

 

 

Lue lisää

Jukka Lång

Partner, asianajaja, CIPP/E, Head of Data Protection

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Jukka Lång johtaa Dittmar & Indreniuksen Data Protection, Marketing & Consumers praktiikkaa. Hän toimii suomalaisten ja ulkomaisten yritysten neuvonantajana tietosuojaan...

Lue lisää

Hannes Saarinen

Director, Privacy

RELEX Solutions

 

Hannes Saarinen on yksityisyyteen ja tietoturvaan erikoistunut lakimies, joka toimii RELEX Solutionsin tietosuojajohtajana. Yli 10 vuoden tietosuojatyön tämänhetkisinä painotusalueina hänellä...

Lue lisää

Niina Koponen

Head Legal Partner Care

Tietoevry, Legal & Compliance

Niina työskentelee teknologiayritys Tietoevryssä vastuualueenaan Tietoevry Care liiketoiminta-alueen juridinen tuki. Tietoevry Care tarjoaa IT-ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon arkeen Pohjoismaissa...

Lue lisää

Heikki Tolvanen

Chief Legal Engineer, CIPP/E, CIPM, CIPT & FIP

PrivacyDesigner

Heikki Tolvasella on laajaa kokemusta niin tietojenkäsittelystä ja koodaamisesta kuin juridiikasta. Hän on työskennellyt sekä rekisterinpitäjien että henkilötietojen käsittelijöiden palveluksessa....

Lue lisää

Otto Lindholm

Teknologia- ja datajuristi, asianajaja

Dottir Asianajotoimisto Oy

Otto on data- ja teknologiajuristi, jolla on monipuolinen kokemus digitaalisen transformaation hankkeista, datapohjaisen liiketoiminnan ja sen edellytysten luomisesta sekä datan...

Lue lisää

Leena Kuusniemi

Legal Adviser, Leegal

Visiting Fellow at European Centre on Privacy and Cybersecurity

Leena Kuusniemi on teknologiajuristi ja ennen Leegal Oy:n perustamista ollut lakimiehenä mm Roviolla ja Nokialla. Leena on Helsingin yliopiston Legal...
Lue lisää

Hanna Lankinen

Chief Privacy Officer

OP Ryhmä 

 

Hanna Lankinen (CIPP/E, CIPM) toimii tietosuoja-asioiden päällikkönä OP Ryhmässä ja johtaa tietosuojan asiantuntijaorganisaatiota. Hän ohjaa digitaalisen liiketoiminnan ja älykkäiden palveluiden...

Lue lisää

Taito von Konow

Erityisasiantuntija

Verohallinto

Lue lisää

Heidi Mäkelä

Group Legal Privacy Director

Telia Company AB

Heidi Mäkelä työskentelee Telia Companyn lakiyksikössä ja vetää konsernin tietosuojajuristien tiimiä. Mäkelän tehtävänä on vastata tietosuojaan liittyvistä lakiasioista ja lakiasioiden...

Lue lisää

Mari-Ilona Korhonen

Ylitarkastaja

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Mari-Ilona Korhonen työskentelee tietosuojavaltuutetun toimistossa ylitarkastajana yksityisen sektorin kansallisten ja rajatylittävien tietosuojakysymysten parissa. Lisäksi Mari-Ilona osallistuu Euroopan tietosuojaneuvoston alatyöryhmätyöhön, jossa...

Lue lisää

Riikka Turunen

Director, Data Protection & Privacy

Sanoma Oyj

Lue lisää

Niina Harjunheimo

Chief Privacy Officer, CIPP/E

SOK

Lue lisää

Jari Alvinen

Director, Head of Compliance

Nokia Technologies

Jari Alvinen toimii Nokia Technologies Ltd liiketoimintayksikön Compliance  johtajana. Hänen  maailmanlaajuiseen vastuualueisiin kuuluvat myös yksikön tietosuoja. Jarin oma erikoisala onkin...

Lue lisää

Kim Parviainen

Counsel, asianajaja

Asianajotoimisto Castrén & Snellman

Lue lisää

Ian Oliver

Dr., Cybersecurity Research, Distinguished Member of Technical Staff

Nokia Bell Labs

Dr Ian Oliver works for NokiaBell Labs and also holds a Research Fellow position at the University of Brighton. Prior...

Lue lisää

Titta Penttilä

Chief Privacy Officer & Head of Privacy Office, EU Consumer Mobile Service

Huawei

Titta Penttilä on kokenut tietosuojajuristi, joka on työkennellyt laaja-alaisesti eri tehtävissä liittyen tietosuojaan ja – turvaan. Hän johtaa Huawei EU...

Lue lisää

Kristiina Lappalainen

Tietosuojapäällikkö, Turvallisuus

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Olen toiminut hallinto- ja valvontalakimiehenä valtiolla pitkään. Erityisenä osa-alueena tietosuoja on kuulunut tehtäviini lähes kahdeksan vuoden ajan, ensin henkilötietojen käsittelyyn...

Lue lisää

Palautetta aiemmista Tietosuojavastaavan koulutusohjelmista:

”Yhden päivän seminaareista poiketen tässä päästiin syvemmälle itse asiaan, kun puheenvuorot olivat riittävän pitkiä. Esitykset oli hyvin valmisteltuja.”

”Monipuolinen ohjelma ja asiaa esitetty hyvin useasta näkökulmasta. Harjoitukset myös hyviä, samoin mahdollisuus keskustella esittäjien kanssa.”

”Toimiva kokonaisuus! Puhujia ja esimerkkejä eri sektoreilta ja hyvin erilaisista organisaatioista.”

”Erityiset plussapisteet workshop-tyyppisestä koulutuksesta. Kädet savessa oppii”

”Olen omassa organisaatiossa sähköisten järjestelmien kehitykseen osallistuva henkilö. Tulin koulutukseen esimiehen lähettämänä jo valmiiksi hieman ahdistuneena. Seminaarissa onnistuttiin luomaan tunnelma, että tietosuoja on iloinen asia, toimintakulttuurit kehittyvät ja suuri joukko ihmisiä haluaa kehittää asiaa hyvässä hengessä ja löytää ratkaisuja.”

”Esiintyjiltä tuli hyviä käytännön neuvoja tietoturvan/-suojan jalkauttamiseen organisaatioissa.”

Ohjelma 2023

1.päivä 16.2.2023

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus seminaaripäivien aiheeseen

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, LL.M., CIPP/E, Castrén & Snellman

9.15 Tietosuoja-asetuksen kipukohdat ja mitä seuraavaksi (ePrivacy)

 • Tietosuoja-asetuksen käytännön ongelmakohtia 
 • Tietosuoja-asetuksen ja ePrivacyn rajapinnat 
 •  Askelmerkit ePrivacyyn – valmistautuminen ja vaikutukset käytännössä 

Laura Tarhonen, Privacy Counsel, Schibsted

10.15 Keskustelua ja kahvitauko
10.30 Tietosuojavaatimusten toteuttaminen käytännössä

 • rekisterinpitäjän vastuut ja velvoitteet
 • osaavan tietosuojavastaavan merkitys organisaatiolle
 • tietojen elinkaaren hallinta
 • käytännön tietosuojariskejä ja niihin varautuminen

Ari Andreasson, tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki

12.00 Lounas
13.00 Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden tunnistaminen ja varmistaminen

Päivi Konttila-Lokio, tietosuojavastaava, Accountor

14.00 Keskustelua ja iltapäiväkahvi
14.20 Käyttöoikeuksien määrittelyn ja hallinnan tärkeys ja vaikutus tiedon käytettävyyteen, sekä pääsynhallintaan

 • 1. Älä kerää 2. Estä 3. Valvo käyttöä
 • Valvonta osana tiedon suojaamista ja käytön kontrollointia läpi tiedon elinkaaren
 • Toteutus tukemaan käytettyjä teknologioista ja tiedonkäsittelyn tapoja

Pasi Korhonen, Principal Consultant, WithSecure™

15.15 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien identifiointi ja hallinta

 • Riskilähtöisyys tietosuojan hallinnassa
 • Edellytykset tehokkaalle tietosuojariskien hallinnalle
 • Käytännön riskienhallintatoimet ja työkalut

Mikko Viemerö, tietosuojavastaava, SOK

16.15 Keskustelua päivän teemoista ja ensimmäisen seminaaripäivän päätös
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin

 

2. päivä 17.2.2023

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla 
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Kertaus edellisen päivän teemoista

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, LL.M., CIPP/E, Castrén & Snellman

9.15 Henkilötietoihin kohdistuvat kyberuhat 

 • käytännön esimerkkejä millaisia uhkia organisaatioiden tietoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuu

Erka Koivunen, Chief Information Security Officer, WithSecure™

10.15 Keskustelua ja kahvitauko
10.30 Kuinka tietosuoja- ja tietoturvariskejä voi hallita sopimuksin?

 • Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelevän palveluntarjoajan roolit ja vastuut
 • Vastuiden kohdentuminen eri toimijoiden välillä
 • Sopimusten merkitys riskienhallinnassa ja sopimusvapauden rajat
12.00 Lounas
13.00 HARJOITUS: Tietosuoja yrityksen sopimuksissa osa I

 • Osapuolten roolien ymmärtäminen ja vaikutukset
 • Tietosuojasopimusten rakentaminen ja sujuva sopiminen
 • Tietosuojasopimusten erityiskysymyksiä

Hannes Saarinen, Director, Privacy, RELEX Solutions

Niina Koponen, Head Legal Partner Care, Tietoevry

14.30 Keskustelua ja iltapäiväkahvi
14.50 HARJOITUS: Tietosuoja yrityksen sopimuksissa osa II

 • Käytännön harjoitus tietosuojasopimusten katselmoinnista ja neuvottelusta

Hannes Saarinen, Director, Privacy, RELEX Solutions

Niina Koponen, Head Legal Partner Care, Tietoevry

16.15 Keskustelua päivän teemoista ja loppuyhteenveto

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, LL.M., CIPP/E, Castrén & Snellman

16.30 Seminaarin päätös
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin

1.päivä 30.3.2023

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus seminaaripäivien aiheeseen

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, LL.M., CIPP/E, Castrén & Snellman

9.15 HARJOITUS: Tietovarantojen kartoitus

Heikki Tolvanen, Chief Legal Engineer, PrivacyAnt Oy

10.30 Keskustelua ja kahvitauko
10.45 HARJOITUS: Tietovarantojen kartoitus

Heikki Tolvanen, Chief Legal Engineer, PrivacyAnt Oy

12.00 Lounas
13.00 Käsittelyperusteet ja käsittelyperusteen oikean valinnan merkitys viimeaikaisen ratkaisukäytännön valossa

Heikki Tolvanen, Chief Legal Engineer, PrivacyAnt Oy

14.00 Iltapäiväkahvi
14.20 Tietojen minimointi ja poistaminen

Kiinnitämme puhujaa parhaillaan

15.30 Keskustelua päivän teemoista ja ensimmäisen seminaaripäivän päätös

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, LL.M., CIPP/E, Castrén & Snellman

15.45 Seminaaripäivän päätös
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin

 

2.päivä 31.3.2023

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Kertaus edellisen päivän teemoista

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, LL.M., CIPP/E, Castrén & Snellman

9.15 Lähtökohdat tietojen kaupalliseen hyödyntämiseen

Otto Lindholm, asianajaja, Dottir Asianajotoimisto Oy

10.30 Keskustelua ja tauko
10.45 Henkilötietojen luovutukset

Leena Kuusniemi, Legal Adviser, Leegal Oy

12.15 Lounas
13.15 Henkilötietojen käsittely kaupallisessa toiminnassa ja suoramarkkinoinnissa

 • Ajatuksia henkilötietojen hyödyntämisen edellytyksistä, älykkäistä palveluista sekä tietosuojan tulevaisuudesta?

Hanna Lankinen, Chief Privacy Officer, OP Ryhmä

14.30 Iltapäiväkahvi
14.50 Case Verohallinto – tietosuoja-asetuksen soveltaminen – henkilötietojen käsittely verotuksessa

 • Miten verotuksessa ja Verohallinnon toiminnassa huomioidaan tietosuojasääntelyn velvoitteet, esimerkkejä käytännön tilanteista

Taito von Konow, erityisasiantuntija, Verohallinto

 16.00 Keskustelua päivän teemoista ja loppuyhteenveto

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, LL.M., CIPP/E, Castrén & Snellman

16.30 Seminaarin päätös
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin

1.päivä 11.5.2023

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus seminaaripäivien aiheeseen

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, LL.M., CIPP/E, Castrén & Snellman

9.15 Informointivelvoitteen täyttäminen

 • Millainen on hyvä tietosuojakuvaus?

Heidi Mäkelä, Senior Legal Counsel, Telia Company

10.10 Keskustelua ja tauko
10.30 Rekisteröidyn oikeudet ja valvontaviranomaisen rooli henkilötietojen käsittelyssä

Mari-Ilona Korhonen, Ylitarkastaja, Tietosuojavaltuutetun toimisto

11.30 Kysymyksiä ja keskustelua
11.45 Lounas
12.45 HARJOITUS: Tietoturvaloukkaukset ja niistä ilmoittaminen

Riikka Turunen, Director, Data Protection & Privacy, Sanoma Oyj

14.00 Keskustelua ja iltapäiväkahvi
14.20 Harjoituksen purku

Riikka Turunen, Director, Data Protection & Privacy, Sanoma Oyj

15.45 Keskustelua päivän teemoista ja ensimmäisen seminaaripäivän päätös

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, LL.M., CIPP/E, Castrén & Snellman

16.00 Seminaaripäivä päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin

 

2.päivä 12.5.2023

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Kertaus edellisen päivän teemoista

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, LL.M., CIPP/E, Castrén & Snellman

9.15 Yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen – tarkastuspyyntöihin vastaaminen

Niina Harjunheimo, Chief Privacy Officer, SOK

10.30 Keskustelua ja kahvitauko
11.00 Kansainväliset tietojen siirrot

Jari Alvinen, Director, Head of Compliance, Nokia Technologies

12.15 Lounas
13.15 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit

Kim Parviainen, Asianajaja, Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, LL.M., CIPP/E, Castrén & Snellman

14.30 Keskustelua ja iltapäiväkahvi
14.50 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit

Kim Parviainen, Asianajaja, Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, LL.M., CIPP/E, Castrén & Snellman

                  

Keskustelua päivän teemoista ja loppuyhteenveto

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, LL.M., CIPP/E, Castrén & Snellman

16.00 Seminaarin päätös
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheeseen

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, LL.M., CIPP/E, Castrén & Snellman

9.15 Henkilötietojen käsittelyn ohjeistus, henkilökunnan koulutus ja sisäinen valvonta 

Kiinnitämme puhujaa

10.15 Keskustelua ja kahvitauko
10.30 Tietotilinpäätöksen laatiminen

 • Mitä tietosuoja tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan Traficomin arkipäivässä?
 • Käytännön vinkkejä tietotilinpäätöksen laatimiseksi
 • Tietotilinpäätös luottamuksenrakentajana

Kiinnitämme puhujaa

11.30 Lounas
12.30 Privacy by Design – Privacy Engineering

Kiinnitämme puhujaa

13.40 Keskustelua ja iltapäiväkahvi
14.00 Tietosuojaohjelman rakentaminen, hallinnointi ja toteuttaminen käytännössä

 • periaatteet, vaatimukset, resurssit, prosessit, työkalut, riskinhallinta, monitorointi

Jokainen panelisti pitää aiheesta 7 minuutin alustuksen, jonka jälkeen kysymyksille ja keskustelulle on varattu aikaa noin 60 minuuttia

Ari Andreasson, tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki

Hanna Lankinen, Chief Privacy Officer, OP Ryhmä

Mikko Viemerö, tietosuojavastaava, CIPP/E, CIPM, CIPT, SOK

Paneelikeskustelun juontajana

Leena Kuusniemi, Legal Adviser, Leegal Visiting Fellow at European Centre on Privacy and Cybersecurity

15.40 Kertaus ja yhteenveto koulutusohjelman sisällöstä ja tietosuojavastaavan tehtävistä

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, LL.M., CIPP/E, Castrén & Snellman

16.00 Kuohuvaa ja todistusten jako

Kuplivaa, keskustelua, kokemusten vaihtoa…

17.00 Seminaarin päätös
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Hinnat

Yksityinen sektori3850 €
Julkinen sektori3500 €
Juristiliiton jäsen3500 €
Etäosallistuminen, yksityinen sektori3850 €
Etäosallistuminen, julkinen sektori3500 €
Etäosallistuminen, Juristiliiton jäsen3500 €

Hintaan lisätään alv 24%. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä striimin katseluoikeuden kolmen arkipäivän ajan seminaarijakson jälkeen. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen yhteydessä.

PERUUTUS- JA MUUTOSEHDOT KOKO KOULUTUSOHJELMAAN OSALLISTUVILLE: Ilmoittautuminen on sitova. Myöhemmin kuin yksi kuukausi ennen koulutusohjelman alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % koko sarjan hinnasta. Kaksi viikkoa ennen ohjelman alkua ja sen jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Esteen ilmetessä seminaaripaikan voi kuluitta luovuttaa kollegalle. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Yhteyshenkilöt

Anne Åkerberg

Anne Åkerberg

Koulutuspäällikkö

anne.akerberg@almamedia.fi

050 438 0979

Paikka

Helsinki