Uudistettu kokonaisuus tietosuojalainsäädännön vaatimuksista ja tietosuojavastaavan tehtävistä. Liity yli 400:n kouluttautuneen tietosuojavastaavan joukkoon.

GDPR:n täytäntöönpanon tehostuessa tietosuojavastaavan osaaminen on yhä kriittisempää. Tietosuojavastaavan koulutusohjelma tarjoaa sinulle avaimia käytännön tietosuojatyöhön kokeneiden ammattilaisten johdolla.

 

 

Tietosuojavastaavana

 

 • seuraat tietosuojasääntelyn toteutumista ja noudattamista koko organisaatiossa ja puutut riskeihin ja puutteisiin
 • annat ohjeistusta ja neuvoja tietosuojavelvollisuuksista liiketoiminnoille, johdolle ja henkilötietoja käsitteleville työntekijöille
 • tunnet rekisteröityjen oikeudet ja tiedät miten huomioit ne käytännössä
 • olet rekisteröityjen yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
 • teet yhteistyötä tietosuojaviranomaisten kanssa

 

Miksi osallistua?

 

1. Opit, miten perustelet johdolle, että tietosuojavastaavalla on oltava riittävästi työaikaa ja -välineitä. Tietosuojakenttä elää ja osaamista on ylläpidettävä kouluttautumalla.

2. Ymmärrät tietosuojasääntelyn tarkoituksen, tulkintaperiaatteet ja systematiikan sekä viranomaisen roolin tietojen käsittelyssä.

3. Ymmärrät, että tietosuoja on huomioitava kaikessa tekemisessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Koulutusohjelman aikana opit, miten riskejä tunnistetaan, miten tiedot luokitellaan ja suojataan, ja miten tietosuojaa hallitaan koko tietojen elinkaaren ajan.

4. Opit miten jalkautat tietosuojan sopimuksiin ja mikä on roolituksen (rekisterinpitäjä, yhteisrekisterinpitäjä, käsittelijä) merkitys vastuisiin.

5. Ymmärrät, mitä GDPR:n riskiperusteinen ajattelutapa tarkoittaa käytännössä. Opit harjoituksen avulla tuntemaan organisaatiosi tietovirrat ja muodostamaan niiden pohjalta käsityksen tietosuojariskeistä sekä mm. osoitusvelvoitteen täyttämiseksi tarvittavasta dokumentaatiosta

6. Opit, miten henkilötietoja voidaan hyödyntää kaupallisesti ja millä mekanismeilla tietoja voidaan siirtää kansainvälisesti.

7. Prosessit tietoturvaloukkauksen varalle kannattaa rakentaa kuntoon etukäteen. Saat harjoituksessa työkaluja, miten tietoturvaloukkauksen sattuessa kannattaa toimia.

8. Ymmärrät, miten informointivelvoite täytetään, miten yksilön oikeuksien toteutumisesta huolehditaan, ja miten sisäinen ohjeistus rakennetaan.

9. Kuulet, mitä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä viranomaisprosesseja on olemassa, ja kuinka viranomaisprosesseihin ja hallinto- ja siviilioikeudenkäynteihin kannattaa varautua.

10. Ymmärrät, miten tietosuojaohjelma rakennetaan, miten sitä hallinnoidaan ja miten tietosuojan toteutumista valvotaan ja mitataan.

Palautetta aiemmista Tietosuojavastaavan koulutusohjelmista:

”Yhden päivän seminaareista poiketen tässä päästiin syvemmälle itse asiaan, kun puheenvuorot olivat riittävän pitkiä. Esitykset oli hyvin valmisteltuja.”

”Monipuolinen ohjelma ja asiaa esitetty hyvin useasta näkökulmasta. Harjoitukset myös hyviä, samoin mahdollisuus keskustella esittäjien kanssa.”

”Toimiva kokonaisuus! Puhujia ja esimerkkejä eri sektoreilta ja hyvin erilaisista organisaatioista.”

”Erityiset plussapisteet workshop-tyyppisestä koulutuksesta. Kädet savessa oppii”

”Olen omassa organisaatiossa sähköisten järjestelmien kehitykseen osallistuva henkilö. Tulin koulutukseen esimiehen lähettämänä jo valmiiksi hieman ahdistuneena. Seminaarissa onnistuttiin luomaan tunnelma, että tietosuoja on iloinen asia, toimintakulttuurit kehittyvät ja suuri joukko ihmisiä haluaa kehittää asiaa hyvässä hengessä ja löytää ratkaisuja.”

”Esiintyjiltä tuli hyviä käytännön neuvoja tietoturvan/-suojan jalkauttamiseen organisaatioissa.”

Koulutusohjelman suunnittelussa mukana

Eija Warma-Lehtinen

Asianajaja, LL.M., CIPP/E

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen vastaa henkilötietojen käsittelyyn, yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:ssä ja hän...

Lue lisää

Reijo Aarnio

Tietosuojavaltuutettu 1997-2020

Oikeustieteen kandidaatti Reijo Aarnio on toiminut tietosuojavaltuutettuna vuodesta 1997 vuoteen 2020. Tietosuojavaltuutettu valvoo EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden henkilötietojen käsittelyä...

Lue lisää

Helena Eronen

Tietosuojavastaava

Itä-Suomen yliopisto

Lue lisää

Oskari Rovamo

Chief Privacy Officer

Fortum Oyj

Lue lisää

Ahti Saarenpää

Professori

Lapin yliopisto

Ahti Saarenpää on toiminut Lapin yliopiston yksityisoikeuden professorina vuodesta 1979 ja johtaa oikeusinformatiikan instituuttia. Hän on osallistunut akateemisen uransa lisäksi...

Lue lisää

Puhujat

Jari Alvinen

Director, Head of Compliance

Nokia Technologies

Lue lisää

Ari Andreasson

Tietosuojavastaava

Tampereen kaupunki

Lue lisää

Jori Jokinen

tietosuojavastaava, lakimies, VT, CIPP/E

Elisa Oyj

Jori Jokinen toimii Elisa Oyj:n tietosuojavastaavana ja lakimiehenä. Jokisen osaamisalueisiin kuuluu tietosuojan ohella sähköiseen viestintään liittyvä lainsäädäntö sekä IT- ja...

Lue lisää

Päivi Konttila-Lokio

Tietosuojavastaava

Accountor

Lue lisää

Pasi Korhonen

Principal Consultant

F-Secure

Pasi on toiminut tietoturvan johtamisen ja IT-riskienhallinnan toimissa yli 20 vuotta, vuodesta 2005 lähtien hän on toiminut täysipäiväisenä konsulttina useiden...

Lue lisää

Kai Kuohuva

Senior Legal Counsel

Tieto Oyj

Lue lisää

Leena Kuusniemi

Legal Adviser, Leegal

Visiting Fellow at European Centre on Privacy and Cybersecurity

Leena Kuusniemi on teknologiajuristi ja ennen Leegal Oy:n perustamista ollut lakimiehenä mm Roviolla ja Nokialla. Leena on Helsingin yliopiston Legal...
Lue lisää

Hanna Lankinen

Chief Privacy Officer

OP Ryhmä 

Hanna Lankinen toimii tietosuojan tiimipäällikkönä OP Ryhmässä ja johtaa tietosuojan asiantuntijaorganisaatiota. Hän ohjaa digitaalisen liiketoiminnan ja älykkäiden palveluiden kehittämistä tietosuojan...

Lue lisää

Otto Lindholm

Senior Legal Counsel

Fonecta Oy

Otto on data- ja teknologiajuristi, jolla on monipuolinen kokemus digitaalisen transformaation hankkeista, datapohjaisen liiketoiminnan ja sen edellytysten luomisesta sekä datan...

Lue lisää

Jukka Lång

Partner, CIPP/E, asianajaja

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Jukka Lång johtaa Dittmar & Indreniuksen Data Protection, Marketing & Consumers -praktikkaa ja on erikoistunut monimutkaisiin tietosuojaan ja  kyberturvallisuuteen liittyviin...

Lue lisää

Heidi Mäkelä

Legal Counsel

Telia Finland

Heidi työskentelee tietosuojajuristina Telia Finlandissa. Heidi vastaa henkilö- ja välitystietojen käsittelyyn liittyvistä linjauksista ja tukee organisaatiota lainsäädännön implementoinnissa. Tästä viimeisimpänä...

Lue lisää

Ian Oliver

Dr., Cybersecurity Research, Distinguished Member of Technical Staff

Nokia Bell Labs

Dr Ian Oliver works for NokiaBell Labs and also holds a Research Fellow position at the University of Brighton. Prior...

Lue lisää

Kim Parviainen

Counsel, asianajaja

Asianajotoimisto Castrén & Snellman

Lue lisää

Hannes Saarinen

Senior Privacy Consultant

F-Secure Oyj

Vastattuaan kansainvälisen tietoturvayrityksen tietosuojatoimista kaikilla yrityksen toimialueilla, Hannes johtaa nykyään F-Secure Oyj’n tietosuojakonsultointia. Hän myös konsultoi asiakkaita useilla eri liiketoiminta-aloilla...

Lue lisää

Anu Talus

Tietosuojavaltuutettu

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Anu Talus toimii tietosuojavaltuutettuna 1.11.2020 alkaen. Anu on toiminut apulaistietosuojavaltuutettuna elokuusta 2019 lähtien ja ratkaissut pääasiassa yksityiseen sektoriin ja...

Lue lisää

Heikki Tolvanen

Chief Legal Engineer

PrivacyAnt Oy

Heikki Tolvasella on laajaa kokemusta niin tietojenkäsittelystä ja koodaamisesta kuin juridiikasta. Hän on työskennellyt sekä rekisterinpitäjien että henkilötietojen käsittelijöiden palveluksessa....

Lue lisää

Mikko Viemerö

Tietosuojavastaava

Finnair Oyj

Yli kymmenen vuoden työuransa aikana Mikko on kartuttanut kokemusta tietosuojan hallinnoinnista niin inhouse-näkökulmasta kuin konsultin roolissakin. Finnairissa hän on toiminut...

Lue lisää

Taito von Konow

Erityisasiantuntija

Verohallinto

Lue lisää

Ohjelma 2020 - 2021

 

Riskit, vastuut ja tietojen suojaaminen

 1. päivä 18.2.2021
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus seminaaripäivien aiheeseen

Eija Warma-Lehtinen

asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Missä mennään ajankohtaisten lainsäädäntöhankkeiden kanssa?

 • ePrivacy -asetus
 • Kansalliset lainsäädäntöhankkeet ja arviointityö
10.15 Keskustelua ja kahvitauko
10.30 Tietosuojavaatimusten toteuttaminen käytännössä

 • rekisterinpitäjän vastuut ja velvoitteet
 • osaavan tietosuojavastaavan merkitys organisaatiolle
 • tietojen elinkaaren hallinta
 • käytännön tietosuojariskejä ja niihin varautuminen

Ari Andreasson

tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki

12.00 Lounas
13.00 Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden tunnistaminen ja varmistaminen

 

Päivi Konttila-Lokio

tietosuojavastaava, Accountor

14.00 Keskustelua ja iltapäiväkahvi
Käyttöoikeuksien määrittelyn ja hallinnan tärkeys ja vaikutus tiedon käytettävyyteen, sekä pääsynhallintaan

 • 1. Älä kerää 2. Estä 3. Valvo käyttöä
 • Valvonta osana tiedon suojaamista ja käytön kontrollointia läpi tiedon elinkaaren
 • Toteutus tukemaan käytettyjä teknologioista ja tiedonkäsittelyn tapoja

 

Pasi Korhonen

Principal Consultant, Security Management, CSS, F-Secure

15.15 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien identifiointi ja hallinta

 • Riskilähtöisyys tietosuojan hallinnassa
 • Edellytykset tehokkaalle tietosuojariskien hallinnalle
 • Käytännön riskienhallintatoimet ja työkalut

Mikko Viemerö

Data Protection OfficerFinnair

16.15 Keskustelua päivän teemoista ja ensimmäisen seminaaripäivän päätös
16.30-
18.00
Kuohuvaa ja verkostoitumista

 

 

2. päivä 19.2.2021

8.30 Aamukahvi
9.00 Kertaus edellisen päivän teemoista

Eija Warma-Lehtinen

asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Henkilötietoihin kohdistuvat kyberuhat 

 • käytännön esimerkkejä millaisia uhkia organisaatioiden tietoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuu

 

 

10.15 Keskustelua ja kahvitauko
10.30 Kuinka tietosuoja- ja tietoturvariskejä voi hallita sopimuksin?

 • Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelevän palveluntarjoajan roolit ja vastuut
 • Vastuiden kohdentuminen eri toimijoiden välillä
 • Sopimusten merkitys riskienhallinnassa ja sopimusvapauden rajat

asianajaja,Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

12.00 Lounas
13.00 HARJOITUS: Tietosuoja yrityksen sopimuksissa osa I

 • Osapuolten roolien ymmärtäminen ja vaikutukset
 • Tietosuojasopimusten rakentaminen ja sujuva sopiminen
 • Tietosuojasopimusten erityiskysymyksiä

 

Kai Kuohuva

Senior Legal Counsel, Tieto Oyj

Hannes Saarinen

Data Protection Officer, F-Secure Oyj

 

14.30 Keskustelua ja iltapäiväkahvi
HARJOITUS: Tietosuoja yrityksen sopimuksissa osa II

 

 • Käytännön harjoitus tietosuojasopimusten katselmoinnista ja neuvottelusta

 

Kai Kuohuva

Senior Legal Counsel, Tieto Oyj

Hannes Saarinen

Data Protection Officer, F-Secure Oyj

 

16.15 Keskustelua päivän teemoista ja loppuyhteenveto

Eija Warma-Lehtinen

asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

16.30 Seminaarin päätös
Henkilötietojen kaupallinen hyödyntäminen ja tietovarantojen kartoitus

 1. päivä 25.3.2021
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus seminaaripäivien aiheeseen

 

Eija Warma-Lehtinen,

Asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15  HARJOITUS: Tietovarantojen kartoitus

 

Heikki Tolvanen,

Chief Legal Engineer, PrivacyAnt Oy

10.30 Keskustelua ja kahvitauko
10.45 HARJOITUS: Tietovarantojen kartoitus

 

Heikki Tolvanen,

Chief Legal Engineer, PrivacyAnt Oy

12.00 Lounas
13.00 Käsittelyperusteet ja käsittelyperusteen oikean valinnan merkitys viimeaikaisen ratkaisukäytännön valossa

 

 

14.00 Iltapäiväkahvi
14.20 Tietojen minimointi ja poistaminen

 

Jori Jokinen

Data Protection Officer & Legal Counsel, Elisa Oyj

15.30 Keskustelua päivän teemoista ja ensimmäisen seminaaripäivän päätös

 

Eija Warma-Lehtinen

Asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

15.45-
17.30
Kuohuvaa ja verkostoitumista

 

2. seminaaripäivä 26.3.2020
8.30 Aamukahvi
9.00 Kertaus edellisen päivän teemoista

 

Eija Warma-Lehtinen

Asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Lähtökohdat tietojen kaupalliseen hyödyntämiseen

 

Otto Lindholm

Tech & Data Lawyer, Senior Legal Counsel, Fonecta Oy

10.30 Keskustelua ja tauko
10.45 Henkilötietojen luovutukset

 

Leena Kuusniemi

Legal Adviser, Leegal Oy

12.15 Lounas
13.15 Henkilötietojen käsittely kaupallisessa toiminnassa ja suoramarkkinoinnissa

 • Ajatuksia henkilötietojen hyödyntämisen edellytyksistä, älykkäistä palveluista sekä tietosuojan tulevaisuudesta?

 

Hanna Lankinen

Chief Privacy Officer, OP Ryhmä

14.30 Iltapäiväkahvi
14.50 Case Verohallinto – tietosuoja-asetuksen soveltaminen – henkilötietojen käsittely verotuksessa

 • Miten verotuksessa ja Verohallinnon toiminnassa huomioidaan tietosuojasääntelyn velvoitteet, esimerkkejä käytännön tilanteista

 

Taito von Konow

erityisasiantuntija, Verohallinto

 16.00 Keskustelua päivän teemoista ja loppuyhteenveto

 

Eija Warma-Lehtinen,

Asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

16.30 Seminaarin päätös

 

 

 

 

 

Yksilön oikeudet, valvontakeinot ja seuraamukset

1. päivä 6.5.2021

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus seminaaripäivien aiheeseen

Eija Warma-Lehtinen

asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Informointivelvoitteen täyttäminen

 • Millainen on hyvä tietosuojakuvaus?

 

Heidi Mäkelä

Legal Counsel, Telia Finland

10.10 Keskustelua ja tauko
10.30 Yksilön oikeudet ja valvontaviranomaisen rooli tietojen käsittelyssä
11.30 Kysymyksiä ja keskustelua
12.00 Lounas
13.00 HARJOITUS: Tietoturvaloukkaukset ja niistä ilmoittaminen

 

Riikka Turunen

Director – Data Protection & Privacy, Sanoma Oyj

14.15 Keskustelua ja iltapäiväkahvi
14.45 Harjoituksen purku

 

Riikka Turunen

Director – Data Protection & Privacy, Sanoma Oyj

16.00 Keskustelua päivän teemoista ja ensimmäisen seminaaripäivän päätös

 

Eija Warma-Lehtinen

asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

16.30 Kuohuvaa ja verkostoitumista
17.30 1. seminaaripäivän päätös

 

2. päivä 7.5.2021
8.45 Aamukahvi
Kertaus edellisen päivän teemoista

 

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen,

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen – tarkastuspyyntöihin vastaaminen

 

 

10.30 Keskustelua ja kahvitauko
11.00 Kansainväliset tietojen siirrot

 

Jari Alvinen

Director, Head of Compliance, Nokia Technologies

12.15 Lounas
13.15 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit

 

Asianajaja Kim Parviainen ja asianajaja Eija Warma-Lehtinen, 

Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy

14.30 Keskustelua ja iltapäiväkahvi
14.50 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit

 

Asianajaja Kim Parviainen ja asianajaja Eija Warma-Lehtinen, 

Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy

                  

Keskustelua päivän teemoista ja loppuyhteenveto

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen,

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

16.00 Seminaarin päätös

 

 

 

 

Tietosuojaohjelma, raportointi ja sisäinen valvonta

27.8.2021

 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheeseen

Eija Warma-Lehtinen

asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Henkilötietojen käsittelyn ohjeistus, henkilökunnan koulutus ja omavalvonta 

 

10.15 Keskustelua ja kahvitauko
10.30 Tietotilinpäätöksen laatiminen

 • Mitä tietosuoja tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan Traficomin arkipäivässä?
 • Käytännön vinkkejä tietotilinpäätöksen laatimiseksi
 • Tietotilinpäätös luottamuksenrakentajana

 

Leila Hanhela-Lappeteläinen

tietosuojapäällikkö,

Liikenne-ja viestintävirasto Traficom

11.30 Lounas
12.30 Privacy by Design – Privacy Engineering

 

Dr. Ian Oliver

Cybersecurity Research, Distinguished Member of Technical Staff, Nokia

Bell Labs

13.40 Keskustelua ja iltapäiväkahvi
14.00 Tietosuojaohjelman rakentaminen, hallinnointi ja toteuttaminen käytännössä

 • periaatteet, vaatimukset, resurssit, prosessit, työkalut, riskinhallinta, monitorointi

 

Jokainen panelisti pitää aiheesta 7 minuutin alustuksen, jonka jälkeen kysymyksille ja keskustelulle on varattu aikaa 1 tunti 20 minuuttia

 

Tietosuojavastaavan koulutusohjelman osallistujien äänestämät panelistit julkaistaan myöhemmin

 

16.00 Kertaus ja yhteenveto koulutusohjelman sisällöstä ja tietosuojavastaavan tehtävistä

 

Eija Warma-Lehtinen

asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

 

16.30 Kuohuvaa ja todistusten jako

 

Kuplivaa, keskustelua, kokemusten vaihtoa…

 

17.30 Seminaarin päätös

 

Hinnat

Yksityinen sektori3850 €
Julkinen sektori3500 €
Lakimiesliiton jäsen3500 €

PERUUTUS- JA MUUTOSEHDOT KOKO KOULUTUSOHJELMAAN OSALLISTUVILLE: Ilmoittautuminen on sitova. Myöhemmin kuin yksi kuukausi ennen koulutusohjelman alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % koko sarjan hinnasta. Kaksi viikkoa ennen ohjelman alkua ja sen jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Esteen ilmetessä seminaaripaikan voi kuluitta luovuttaa kollegalle. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Yhteyshenkilöt

Ann-Marie Söderholm

Koulutuspäällikkö, CIPP/E

ann-marie.soderholm@almamedia.fi

050 570 4957

Paikka

Helsinki