Hallitsetko yrityskauppatilanteiden työoikeudelliset kysymykset?

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita? Seminaarissa käsitellään kysymyksiä, jotka nousevat esille sekä ennen erilaisia yritysjärjestelyjä että niiden jälkeen.

Seminaari on seitsemänjaksoisen Työoikeuden asiantuntijaohjelman  kuudes osa. Seminaari toimii myös itsenäisenä koulutuksena eikä edellytä koko ohjelmaan osallistumista.

Seminaarin asiantuntijoina:

Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Susanna Tiihonen, Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy
Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän  keskusliitto EK


Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa:
 #TyöoikeudenAsiantuntijaohjelma #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Puhujat

Petteri Uoti

Asianajaja

Dittmar & Indrenius

Asianajaja Petteri Uotin työsuhdepraktiikka Dittmar & Indreniuksella on yli 25 vuoden ajan keskittynyt yrityskauppojen sekä yritysten toiminnan uudelleenjärjestelyiden oikeudellisiin kysymyksiin...

Lue lisää

Markus Äimälä

Lakiasiainjohtaja

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Varatuomari Markus Äimälä on osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun. Äimälä on toiminut mm. työaikalainsäädäntökomitean ja työsopimuslakikomitean sihteerinä sekä yhteistoimintalakikomitean...

Lue lisää

Susanna Tiihonen

Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy

Lue lisää

Ohjelma 8.-9.3.2022

1. seminaaripäivän puheenjohtajana toimii asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
8.30 ilmoittautuminen ja aamukahvi paikan päällä
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Osakekauppa, liiketoimintakauppa, sulautuminen ja jakautuminen

 • yrityskaupan toteuttamisen perusmuodot
 • miten yrityskaupan toteuttamisen muoto vaikuttaa henkilöstön asemaan

Asianajaja Petteri Uoti

 9.45 Tauko
10.00 Liikkeen tai sen osan luovutuksen tunnusmerkit

 • liikkeen luovutuksen kriteerit
 • oikeudellinen yhteys
 • toiminnallinen kokonaisuus
 • keskeytymättömyys
 • kokonaisarviointi ja eri kriteerien painottuminen erilaisissa tapauksissa
 • ulkoistaminen
 • alihankkijan/palveluntarjoajan vaihtaminen
 • luovutus valtiosta toiseen

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

11.45 Lounas
12.45 Liikkeen luovutuksen oikeusvaikutukset

 • miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan?
 • siirtymisen automaattisuus
 • ketkä siirtyvät, liikkeen osan luovutus?
 • millaisin ehdoin?
 • mitä tapahtuu, kun tilanne arvioidaan väärin?
 • luovuttajan / luovutuksensaajan tiedonsaantiin liittyvät ongelmat

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä

14.15 Kahvi
14.30 Kaupan kohteen tarkastukseen liittyvät henkilöstökysymykset (Due Diligence)

 • henkilöstökysymysten käsittely myyjän ja ostajan kannalta
 • yrityskaupan rakenteen vaikutus henkilöstökysymyksiin
 • keskeiset henkilöstökysymykset Due Diligence -tarkastuksessa
 •  henkilöstökysymykset osana Due Diligence -kokonaisuutta

Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Susanna Tiihonen, Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy

15.30 Henkilöstöön liittyvät kauppakirjan ehdot

 • yrityskaupan rakenteen vaikutus henkilöstöä koskeviin ehtoihin
 • kauppakirjaan liittyvät tavoitteet myyjän ja ostajan kannalta
 • oikeuksien ja vastuiden käsittelystä sopiminen
 • myyjän ja ostajan henkilöstöä koskevat vakuutukset

Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Susanna Tiihonen, Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy

16.30 Ensimmäinen päivä päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin 
2. seminaaripäivän puheenjohtajana toimii asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi paikan päällä
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Johdon asema yritysjärjestelyissä

Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Susanna Tiihonen, Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy

10.00 Yhteistoimintakysymykset

 • mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?
 • liikkeen luovutus, sulautuminen ja jakautuminen YT-asioina
 • osakekauppa YT-asiana

Asianajaja Petteri Uoti

10.45 Tauko
11.00 Yrityskauppaan liittyvät työvoiman vähentämisen ominaispiirteet

 • työnantajan tyypilliset vähennysperusteet yrityskauppatilanteissa
 • työntekijän oikeus irtisanoutua liikkeen luovutuksen yhteydessä
 • luovuttaja- vai luovutuksensaajayritys irtisanojana?
 • yhteistoimintamenettely yrityskauppoihin liittyvissä henkilöstövähennystilanteissa
 • eropaketit

Asianajaja Petteri Uoti

12.00 Lounas
13.00 Edellinen esitysaihe jatkuu

Asianajaja Petteri Uoti

14.00 Kahvi
14.15 Yrityskauppaan liittyvät työsuhteen ehtojen yhtenäistämisen ominaispiirteet

 • oikeuksien ja velvollisuuksien säilyminen
 • vastaanottajayrityksen oikeus muuttaa työsuhteiden ehtoja ja muutoksista sopiminen
 • vastaanottajan vastuu työehtojen olennaisesta muutoksesta
 • yhteistoimintaneuvottelujen merkitys työsuhteiden ehtojen yhtenäistämisessä

Asianajaja Petteri Uoti

16.00 Seminaari päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin

Hinnat

Yksityinen sektori (etuhinta 8.1. asti) (norm.1395€)1295 €
Julkinen sektori (etuhinta 8.1 asti) (norm. 1046€)996 €
Lakimiesliiton jäsen (etuhinta 8.1 asti) (norm.1046€)996 €
Striimi, julkinen sektori (etuhinta 8.1 asti) (norm. 1046 €)996 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen (etuhinta 8.1. asti) (norm. 1046 €)996 €
Striimi, yksityinen sektori (etuhinta 8.1. asti) (norm. 1395 €)1295 €

Hintaan lisätään alv 24%. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut paikan päällä. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit.

Yhteyshenkilöt

Johanna Hirvi

Johanna Hirvi

Koulutuspäällikkö

johanna.hirvi@almamedia.fi

050 303 0808

Paikka

Helsinki