Yritysvastuuoikeus - kasvava tulevaisuuden oikeudenala. 

Yritysvastuuoikeus on oikeudenalana kasvava ja sen merkitys muun muassa yritysjuristin työssä on koko ajan painavampi. Yritysvastuuoikeuden koulutusohjelma tarjoaa kattavan kokonaisuuden keskeisistä teemoista ja käytännön oppia esimerkiksi siitä, miten aloittaa yrityksessä yritysvastuutyö. Koulutuskokonaisuuden ohjelmassa muun muassa:

 • Kattava katsaus yritysvastuun sääntelyyn
 • Juristin rooli yritysvastuun oikeudellistuessa
 • Mitä jokaisen yrityksen tulisi ymmärtää kestävästä sijoittamisesta: keskeinen sääntely – taksonomia ja kestävän rahoituksen tiedonantoasetus
 • Yritysvastuuraportointidirektiivi
 • Kilpailijoiden yhteistyö yritysvastuun toteuttamisessa
 • Supplier Code of Conduct ja toimitusketjujen hallinta
 • Vastuullinen datan käyttö – datan regulointi

Monipuolisen ohjelman lisäksi luvassa on keskustelua kollegoiden ja päivän asiantuntijoiden kanssa!

Voit ilmoittautua koulutusohjelmaan joko paikan päälle tai striimiosallistujaksi. Tarvittaessa voit muuttaa osallistumismuotoasi yksittäiseen päivään viikkoa ennen päivän ajankohtaa.

Osat toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Koulutusohjelman puheenjohtajana toimii Head of Sustainability, Partner Anna Kuusniemi-Laine, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Lämpimästi tervetuloa seminaariin!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa: #yritysvastuuoikeus #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Koulutusohjelman osat

Yritysvastuuoikeuden koulutusohjelma osa I – Mitä on yritysvastuuoikeus? 2.11.2023

Koulutusohjelma I-osassa ohjelmassa muun muassa:

 • Katsaus yritysvastuun sääntelyyn
 • Juristin rooli yritysvastuun oikeudellistuessa
 • Mitä jokaisen yrityksen tulisi ymmärtää kestävästä sijoittamisesta: keskeinen sääntely – taksonomia ja kestävän rahoituksen tiedonantoasetus
 • Yritysnäkökulma yritysvastuun toteuttamiseen: Ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinto yrityksen näkökulmasta

Yritysvastuuoikeuden koulutusohjelma osa II – Poimintoja keskeisistä erityiskysymyksistä – regulaatiosta raportointiin 22.11.2023

Koulutusohjelman II-osassa ohjelmassa muun muassa:

 • Yritysvastuuraportointidirektiivi – käytännön tietoa
 • EU:n yritysvastuudirektiivi
 • Kilpailijoiden yhteistyö yritysvastuun toteuttamisessa
 • Supplier Code of Conduct ja toimitusketjujen hallinta

Yritysvastuuoikeuden koulutusohjelma osa III – Etiikkaa ja yritysvastuuohjelma käytännön työssä 14.12.2023

Koulutusohjelman III-osassa ohjelmassa muun muassa:

 • Vastuullinen datan käyttö – datan regulointi
 • Ihmisoikeudet ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi
 • Yrityksen ympäristö- ja ilmastovastuu
 • Eettinen liiketoiminta ja korruption torjunta
 • Käytännön tietoa: Miten alkuun yrityksen yritysvastuutyössä:
  • Olennaisuusarvio
  • Yrityscase

Puhujat

Kuusniemi-Laine Anna

Anna Kuusniemi-Laine

Head of Sustainability, Partner

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Anna Kuusniemi-Laine auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa EU:n yritysvastuusääntelyn edellyttämällä tavalla. Anna on toiminut liikejuridiikan ja eurooppaoikeuden parissa 1990-luvun puolivälistä lähtien ja hänen asiantuntemuksensa kattaa yritysvastuuoikeuden lisäksi julkiset hankinnat, valtiontukiasiat ja kilpailuoikeudelliset asiat sekä näihin oikeudenaloihin liittyvät kestävyyskysymykset. Anna on yksi Yritysvastuuoikeuden yhdistyksen perustajajäsenistä ja hallituksen jäsen.

Mikko Rajavuori

OTT, dosentti

Turun yliopisto

Lue lisää

Sakari Wuolijoki

OTT, General Counsel, Nordea Large Corporates and Institutions

Nordea Finland

OTT Sakari Wuolijoki johtaa Nordea Private Bankingin lakiosastoa. Hän on työskennellyt rahoitusrahalla pitkään johto- ja lakimiestehtävissä mm. yritysrahoituksen, omaisuudenhoidon ja...

Lue lisää

Mira Hänninen

Contracts & Claims Specialist

Neste Oyj

Lue lisää

Timo Kaisanlahti

OTT, KTM, Kirjanpitolautakunnan puheenjohtaja

työelämäprofessori, Helsingin yliopisto; johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

Lue lisää

Taru Uotila

SVP, Legal, Sustainability and HR

Aspo-konserni

Lue lisää

Michael Ristaniemi

OTT, Legal and Policy Officer

Euroopan komissio

Lue lisää

Lotta Uusitalo

osakas

Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy

 

Lotta on Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy:n kilpailutiimin vetäjä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus kilpailuoikeuden syväosaajana. Hän on avustanut...

Lue lisää

Karolina Lehto

Johtava lakimies

Hansel Oy

 

Karolinalla on pitkä kokemus valtionhallinnosta ja julkisten hankintojen kilpailuttamisesta. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus laajojen ICT-sopimusten kilpailuttamisesta ja neuvottelemisesta...

Lue lisää

Otto Lindholm

Teknologia- ja datajuristi, asianajaja

Dottir Asianajotoimisto Oy

Otto on data- ja teknologiajuristi, jolla on monipuolinen kokemus digitaalisen transformaation hankkeista, datapohjaisen liiketoiminnan ja sen edellytysten luomisesta sekä datan...

Lue lisää

Juho Saloranta

yritysvastuujuristi, luennoitsija/tutkija

Opinio Juris Oy, Itä-Suomen yliopisto

Lue lisää

Jussi Nokkala

Partner, ESG Advisory

PwC Finland

 

Jussi vastaa ESG- ja ilmastokonsultointipalveluista liikkeenjohdon konsultoinnissa. Jussi työskentelee erityisesti listayhtiöiden ja pääomasijoittajien kanssa, ja tukee asiakkaita ESG- ja ilmastostrategiassa,...

Lue lisää

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Tervetuloa! Puheenjohtajan avaus

Head of Sustainability, Partner Anna Kuusniemi-Laine, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.10 Yleiskatsaus yritysvastuun sääntelyyn

 • EU-tason sääntely ja taustalla olevat soft law -instrumentit

OTT, dosentti Mikko Rajavuori, Turun yliopisto

10.30 Kahvitauko
11.10 Juristin rooli yritysvastuun oikeudellistuessa

 • Compliance ja yritysvastuu
 • Johdon huolellisuusvelvoite ja yritysvastuu – juristi johdon neuvonantajana
 • Sopimusvastuut

Head of Sustainability, Partner Anna Kuusniemi-Laine, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

12.15 Lounas
13.15 Kestävä rahoitus ja rahoittajien ja sijoittajien rooli kestävyyden edistäjinä

 • Keskeinen sääntely – taksonomia ja kestävän rahoituksen tiedonantoasetus
 • Mitä jokaisen yrityksen tulisi ymmärtää kestävästä sijoittamisesta
 • Yritysvastuu ja yritysrahoitus

OTT, General Counsel, Sakari Wuolijoki, Nordea Large Corporates and Institutions Nordea Finland

14.30 Kahvitauko
14.50 Yritysnäkökulma yritysvastuun toteuttamiseen

 • vastuullisuuden huomiointi hankinnassa ja arvoketjuissa
 • yrityksen sisäinen yhteistyö
 • sopimukset yritysvastuun toteutuksessa

Contracts & Claims Specialist Mira Hänninen, Neste Oyj

15.50 Keskustelua ja puheenjohtajan yhteenveto
16.05 Seminaaripäivä päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Tervetuloa! Puheenjohtajan avauspuheenvuoro

Head of Sustainability, Partner Anna Kuusniemi-Laine, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.10 Yritysvastuuraportointidirektiivi

 

Timo Kaisanlahti, työelämäprofessori, Helsingin yliopisto; johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

10.30 Kahvitauko
10.50 EU:n yritysvastuusääntelystä – teema- ja sektorikohtaisista säädöksistä laaja-alaiseen huolellisuusvelvoitteeseen

OTT, Legal and Policy Officer Michael Ristaniemi, Euroopan komissio

12.15 Lounas
13.15 Kilpailijoiden yhteistyö yritysvastuun toteuttamisessa

osakas Lotta Uusitalo, Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy

14.15 Kahvitauko
14.35 Vastuullinen sopiminen ja toimitusketjujen hallinta

Juho Saloranta, yritysvastuujuristi, luennoitsija/tutkija

Opinio Juris Oy, Itä-Suomen yliopisto

15.20

 

    Supplier Code of Conduct ja toimitusketjujen hallinta 

 • Julkisen hankintayksikön näkökulma – hankintojen code of conduct -ehdot

Johtava lakimies, Karolina Lehto, Hansel

16.00 Keskustelua ja puheenjohtajan yhteenveto
16.15 Seminaaripäivä päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Tervetuloa! Puheenjohtajan avauspuheenvuoro

Head of Sustainability, Partner Anna Kuusniemi-Laine, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.10 Eettinen liiketoiminta ja korruption torjunta

Ethics & Compliance Adviser, Founder, Niina Ratsula, Code of Conduct Company Oy

10.00 Yritysten ihmisoikeusvastuu

OTT, DES, ihmisoikeusjuristi, yritysvastuuasiantuntija Merja Pentikäinen, Opinio Juris Oy

10.50 Kahvitauko
11.10 Yrityksen ympäristö- ja ilmastovastuu

 • Kiertotalousnäkökulma
 • Päästökauppa, kompensointi

Professori Kai Kokko, Helsingin yliopisto

12.00 Lounas
13.00 Vastuullinen datan käyttö – datan regulointi

Counsel, Head of Data & Privacy Otto Lindholm, Dottir Asianajotoimisto Oy

13.50 Kahvitauko
14.10 Yrityscase Aspo-konserni: käytännön työkaluja yritysvastuutyön käynnistämiseen

 • Mitä tämä tarkoittaa yritysjuristin työn kannalta?

SVP, Legal, Sustainability and HR, Taru Uotila, Aspo-konserni

14.55 Miten alkuun yrityksen yritysvastuutyössä

 • Olennaisuusarvio
 • Yrityscase

Päätösklinikka

Partner, ESG Advisory Jussi Nokkala, PwC

16.05 Keskustelua ja puheenjohtajan yhteenveto
16.15 Koulutuspäivä päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Hinnat

Yksityinen sektori2435 €
Julkinen sektori1799 €
Juristiliiton jäsen1799 €
Striimi, yksityinen sektori2435 €
Striimi, julkinen sektori1799 €
Striimi, Juristiliiton jäsen1799 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä striimin katseluoikeuden kolmen arkipäivän ajan seminaarin jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Tiia-Maria Rytsälä

Koulutuspäällikkö

tiia-maria.rytsala@almamedia.fi

040 764 0691

Paikka

Helsinki