Kaikki koulutuksemme etäyhteydellä!

Tiesitkö, että voit osallistua seminaareihimme myös etäyhteydellä? Ilmoittaudu mukaan! 

Ymmärrätkö, mitä talouden tunnusluvut kertovat toiminnan kannattavuudesta, rahoitusasemasta tai kasvusta?

Yritystoiminnassa kaikki kulminoituu sen taloudelliseen suorituskykyyn ja asemaan. Taloudellisten periaatteiden ja suorituskyvyn mittaamisen ja raportoinnin ymmärtäminen on perustavanlaatuinen lähtökohta niin oman organisaation kuin myös sen sidosryhmien – mukaan lukien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden – toiminnan ymmärtämisesi, arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

 

Yritystaloutta juristeille -koulutussarja rakentaa osallistujille johdonmukaiset, talousteoriaan perustuvat ja ajanmukaiset tiedot ja taidot yrityksen tilinpäätösinformaation – ja siis yrityksen operatiivisen, investointi ja rahoitustoiminnan – ymmärtämiseksi, analysoimiseksi ja hyödyntämiseksi. Ohjelma kehittää osallistujien kykyä hyödyntää taloudellista informaatiota päätöksenteon tueksi sekä myös kykyä kommunikoida tehokkaasti rahoitusammattilaisten kanssa.

 

Seminaarisarjan 2. osassa keskitytään tilinpäätösanalyysiin, ja saat työkaluja tilinpäätöksen lukemiseen eri tilanteissa.

 

Tutustu myös seminaarisarjan muihin osiin:

 

Yritystaloutta juristeille I – yrityksen tavoitteet ja tilinpäätös 9.2.

  • Opit ymmärtämään kuinka tilinpäätös mittaa ja raportoi yrityksen strategian mukaisia tavoitteita sekä sen operatiivista, investointi- ja rahoitustoimintaa.
  • Opit yksilöimään yrityksen toiminnan avain tilinpäätösmittarit ja tulkitsemaan ns. vaihtoehtoisia pro forma mittareita kuten käyttökate (EBITDA), sidottu ja sijoitettu pääoma, käyttöpääoma sekä vapaa kassavirta.
  • Opit tulkitsemaan ja analysoimaan yrityksen kasvua ja kannattavuutta sekä riskejä tilinpäätösinformaation perustuen, sekä ymmärtämään milloin yritys on elinkelpoinen, kasvaa kannattavasti, tuottaa positiivista kassavirtaa sekä luo taloudellista lisäarvoa ja omistaja

 

Yritystaloutta juristeille III – yrityksen luottoluokitus, maksukykytesti ja arvonmääritys 25.3.

  • Opit ymmärtämään elin- ja luottokelpoisuutta sekä luottotappioriskin arvioimista, luottoluokituksia, sekä kuinka ne indikoivat yrityksen maksukykyä ja konkurssiriskiä?
  • Opit ymmärtämään tilinpäätösinformaation soveltamista yrityksen OYL:n vaatimaa tase- ja maksukykytestiä?
  • Opit yrityksen arvonmäärityksen periaatteet.

 

Tästä voit ilmoittautua kaikkiin kolmeen seminaariin alennettuun yhteishintaan 1 300 € + alv 24 % !

Kouluttaja

Harri Seppänen

KTT, riippumaton yritysten taloudellisten analyysien ja arvonmäärityksen sekä IVS-standardien asiantuntija, kouluttaja ja tutkija

Harrilla on yli 30 vuoden kansainvälinen kokemus yritysten arvonmäärityksestä, strategian ja suorituskyvyn taloudellisesta analysoinnista ja mittaamisesta, taloudellisesta suunnittelusta sekä luottoriskianalyyseistä....

Lue lisää

Ohjelma

08.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen 
9.00 Kuinka tilinpäätös mittaa ja raportoi yrityksen strategian mukaisia tavoitteita sekä sen operatiivista, investointi- ja rahoitustoimintaa.
 

Miten yksilöidään yrityksen toiminnan avain tilinpäätösmittarit ja tulkitsemaan ns. vaihtoehtoisia pro forma mittareita kuten käyttökate (EBITDA), sidottu ja sijoitettu pääoma, käyttöpääoma sekä vapaa kassavirta.

10.45 Keskustelua ja kahvitauko 
11.05  

Opit tulkitsemaan ja analysoimaan yrityksen kasvua ja kannattavuutta sekä riskejä tilinpäätösinformaation perustuen, sekä ymmärtämään milloin yritys on elinkelpoinen, kasvaa kannattavasti, tuottaa positiivista kassavirtaa sekä luo taloudellista lisäarvoa ja omistaja-arvo.

12.45 Yhteenveto ja keskustelua
13.00 Seminaari päättyy

Hinnat

Yksityinen sektori595 €
Julkinen sektori446 €
Lakimiesliiton jäsen446 €
Striimi, yksityinen sektori595 €
Striimi, julkinen sektori446 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen446 €

Hintaan lisätään alv 24%. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, aamiainen ja kahvitauon tarjoilut. Etäosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit. Osallistumisen hinta on sama riippumatta siitä osallistuuko paikan päällä vai etänä. Osallistumista voi muuttaa vielä viikkoa ennen seminaaria. Myös etäosallistuminen on henkilökohtainen.

Yhteyshenkilöt

Tiia-Maria Rytsälä

Koulutuspäällikkö

tiia-maria.rytsala@almamedia.fi

040 764 0691

Paikka

Helsinki