Kaikki koulutuksemme etäyhteydellä!

Tiesitkö, että voit osallistua seminaareihimme myös etäyhteydellä? Ilmoittaudu mukaan! 

Ymmärrätkö, mitä talouden tunnusluvut kertovat toiminnan kannattavuudesta, rahoitusasemasta tai kasvusta?

Yritystoiminnassa kaikki kulminoituu sen taloudelliseen suorituskykyyn ja asemaan. Taloudellisten periaatteiden ja suorituskyvyn mittaamisen ja raportoinnin ymmärtäminen on perustavanlaatuinen lähtökohta niin oman organisaation kuin myös sen sidosryhmien – mukaan lukien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden – toiminnan ymmärtämisesi, arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

 

Yritystaloutta juristeille -koulutussarja rakentaa osallistujille johdonmukaiset, talousteoriaan perustuvat ja ajanmukaiset tiedot ja taidot yrityksen tilinpäätösinformaation – ja siis yrityksen operatiivisen, investointi ja rahoitustoiminnan – ymmärtämiseksi, analysoimiseksi ja hyödyntämiseksi. Ohjelma kehittää osallistujien kykyä hyödyntää taloudellista informaatiota päätöksenteon tueksi sekä myös kykyä kommunikoida tehokkaasti rahoitusammattilaisten kanssa.

 

Seminaarisarjan 2. osassa keskitytään tilinpäätösanalyysiin, ja saat työkaluja tilinpäätöksen lukemiseen eri tilanteissa.

 

Tutustu myös seminaarisarjan muihin osiin:

 

Yritystaloutta juristeille I – yrityksen tavoitteet ja tilinpäätös 9.2.

  • Opit ymmärtämään kuinka tilinpäätös mittaa ja raportoi yrityksen strategian mukaisia tavoitteita sekä sen operatiivista, investointi- ja rahoitustoimintaa.
  • Opit yksilöimään yrityksen toiminnan avain tilinpäätösmittarit ja tulkitsemaan ns. vaihtoehtoisia pro forma mittareita kuten käyttökate (EBITDA), sidottu ja sijoitettu pääoma, käyttöpääoma sekä vapaa kassavirta.
  • Opit tulkitsemaan ja analysoimaan yrityksen kasvua ja kannattavuutta sekä riskejä tilinpäätösinformaation perustuen, sekä ymmärtämään milloin yritys on elinkelpoinen, kasvaa kannattavasti, tuottaa positiivista kassavirtaa sekä luo taloudellista lisäarvoa ja omistaja

 

Yritystaloutta juristeille III – yrityksen luottoluokitus, maksukykytesti ja arvonmääritys 25.3.

  • Opit ymmärtämään elin- ja luottokelpoisuutta sekä luottotappioriskin arvioimista, luottoluokituksia, sekä kuinka ne indikoivat yrityksen maksukykyä ja konkurssiriskiä?
  • Opit ymmärtämään tilinpäätösinformaation soveltamista yrityksen OYL:n vaatimaa tase- ja maksukykytestiä?
  • Opit yrityksen arvonmäärityksen periaatteet.

 

Tästä voit ilmoittautua kaikkiin kolmeen seminaariin alennettuun yhteishintaan 1 300 € + alv 24 % !

Kouluttaja

Harri Seppänen

KTT, riippumaton yritysten taloudellisten analyysien ja arvonmäärityksen sekä IVS-standardien asiantuntija, kouluttaja ja tutkija

Harrilla on yli 30 vuoden kansainvälinen kokemus yritysten arvonmäärityksestä, strategian ja suorituskyvyn taloudellisesta analysoinnista ja mittaamisesta, taloudellisesta suunnittelusta sekä luottoriskianalyyseistä....

Lue lisää

Ohjelma

08.45 Etäyhteys avautuu 
9.00 Opit ymmärtämään, tulkitsemaan ja analysoimaan yrityksen taloudellista suorituskykyä ja asemaa tunnuslukujen avulla.
Opit ymmärtämään miksi ja kuinka tilinpäätöstunnuslukuja käytetään taloudellisessa analysoinnissa ja niiden laskemisen ja tulkinnan periaatteet, sekä milloin tunnusluvun arvo on hyvä tai huono – ja mikä on oikea benchmark tunnusluvulle.

 

10.45 Keskustelua ja kahvitauko 
11.05 Opit tulkitsemaan ja analysoimaan yrityksen kasvua ja kannattavuutta sekä riskejä tunnuslukuihin perustuen: operatiivista kasvua, kannattavuutta ja tehokkuutta; rahoitusriskiä – vakavaraisuutta, maksukykyä ja likviditeettiä; sekä kilpailukykyä, kykyä kasvaa kannattavasti, tuottaa taloudellista lisäarvoa ja luoda omistaja-arvoa.

 

12.45 Yhteenveto ja keskustelua
13.00 Seminaari päättyy

Hinnat

Striimi, yksityinen sektori595 €
Striimi, julkinen sektori446 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen446 €

Hintaan lisätään alv 24%. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Yhteyshenkilöt

Tiia-Maria Rytsälä

Koulutuspäällikkö

tiia-maria.rytsala@almamedia.fi

040 764 0691

Paikka

Etäosallistuminen

Etäosallistujana kuulet ja näet puhujan sekä materiaalin ja voit osallistua keskusteluun viestiseinän kautta. Etäosallistuminen ei vaadi sinulta asennuksia koneelle, pelkkä internetyhteys riittää. Ennen seminaaria lähetämme Tervetuloa-viestin, jossa on linkki seminaarin seuraamiseen etänä sekä linkki sähköiseen materiaaliin. Kyseessä on livestriimaus, joka on katsottavissa vielä kolmen päivän ajan seminaarin jälkeen. Etäosallistuminen on henkilökohtainen.