Sammio

Omaa asiantuntijuutta kannattaa ylläpitää

Tarja Isola

Blogi > Omaa asiantuntijuutta kannattaa ylläpitää

Oman osaamisen tunnistaminen ja sen kasvattaminen on aihe, joka puhututtaa jokaista jo tovin samassa työssä viihtynyttä ja työpaikan tai alan vaihtajaa. Omaan osaamiseen sukeltaminen voi tuntua haastavalta, mutta se kannattaa. Oman osaamisen tunnistamiseen voi myös pyytää apua: pyydä itsellesi mentoria tai keskustele uravalmentajan kanssa. Tee listoja, pyydä työkaverilta palautetta. Oman osaamisen tunnistaminen aiheuttaa hyvää mieltä ja voimaannuttaa.

Miten omaa osaamista sitten kehitetään ja kasvatetaan?

Marko Kesti on kehittänyt tekoälysimulaation, joka on nopeutetun oppimisen väline esimiehille. Simulaatiossa pelataan omassa organisaatiossa (siis digitaalisessa kaksosessa) ja opitaan, miten esimiestyö vaikuttaa organisaation liiketoimintaan ja tulokseen. Simulaatiopeli nopeuttaa esimiestyössä kehittymistä useilla kokemusvuosilla. Tekoälyn ennustetaan vyöryvän kaikille aloille ja kaikkeen. Myös oppimiseen.

Toimiva keino kasvattaa omaa osaamistaan asiantuntijana on osallistua laadukkaisiin koulutuksiin ja seminaareihin luokkahuoneissa, auditorioissa, virtuaalisissa tiloissa tai webinaarien avulla. Luokkahuonekoulutusten ja seminaarien etuna on verkottuminen kollegoihin muista yrityksistä. Yhteiset keskustelut antavat oivalluksia, joita ei muutoin useinkaan saa. Webinaarien ja verkkokoulutusten etuna ovat usein ajattomuus ja aina paikattomuus, jolloin osallistumisesta tulee joustavaa ja kätevää.

Mitä taitoja kannattaa kehittää tulevaisuutta silmällä pitäen? Mitä osaamista kannattaisi hankkia?

Näiden kysymysten pitäisi olla myös kaikkien organisaatioiden osaamispääomasta vastaavien huulilla. Selvitin kohderyhmätutkimuksella Assistentti Forum 2019 -seminaarin kohderyhmän tarpeita ja odotuksia päivien sisältöön. Näitä ajatuksia sieltä nousi:

  • ”Muutoksiin sopeutumisesta ja turhan stressin vähentämisestä”
  • ”Digitaalisuudesta”
  • ”Mitä assistenteilta odotetaan tulevaisuudessa”
  • ”Miten sanoa ”ei, en ehdi”.”
  • ”Toisten ja erityisesti erilaisten työntekijöiden kunnioittamisesta työpaikalla”
  • ”Hyvästä ja oppivasta työyhteisöstä”
  • ”Itsensä kehittämisestä ja oman osaamisen johtamisesta. Haluaisin kuulla, miten pysyä ajan tasalla assistenttityössä.”

Muutoskyvykkyys, tiedonhallinta, priorisointi, vuorovaikutus- ja viestintä, yhteistyö- ja neuvottelu, ajattelun taidot! Itsensä johtamisen, ammatillisen osaamisen ja työelämän taidot!

Tulevaisuuden työelämän tutkimusten mukaan sihteerityö tulee vähenemään merkittävästi. Osa työtehtävistä voidaan automatisoida, ulkoistaa tekoälylle tai yhdistää osaksi muita työtehtäviä. Mikä rooli ihmiselle jää? Tunnetyötaidot ja ihmisten kohtaamistaidot. Robotti tai tekoäly ei (ainakaan toistaiseksi) osaa kohdata toista ihmistä empaattisesti tai ymmärtäen. Mitä tämä tarkoittaa tulevaisuuden työelämätaitojen kannalta?

Omaa asiantuntijuutta kannattaa siis ylläpitää!

Elinikäinen oppiminen muuttuu hiljalleen hyveestä velvollisuudeksi. Tänä päivänä työurien pirstaloituminen ja muuttuvat työsuhteet aiheuttavat sen, että omasta osaamisesta huolehtiminen siirtyy vahvemmin yksilön – eli sinun – vastuulle. Assistentti Forum 2019 – Suorittajasta supersankariksi -seminaarin ohjelma on jälleen valmistunut ja päivät on rakennettu kohderyhmän toiveita ja tarpeita kuunnellen. Tervetuloa kuulemaan, hakemaan vastauksia, oppimaan ja verkostoitumaan.

Tarja Isola

Koulutuspäällikkö

Alma Talent Oy

Mikä näitä ihmisiä oikein vaivaa?  

Monet työyhteisöt muistuttavat enemmän kolmevuotiaiden hiekkalaatikkoa kuin työpaikkaa. Useissa firmoissa tunnutaan unoh...

Lue lisää

Ohjelmistorobotiikasta seuraavalle tasolle

Suomalaisia esimerkkejä tekoälyn ja ihmisen yhteistyöstä Edelläkävijäyrityksissä ihmisen ja tekoälyn välisen yhtei...

Lue lisää

Etätyö yleistyy – miten hyvin työkulttuurin muutos on teillä onnistunut?

Etätyö on yleistynyt nopeasti viime vuosina. Edelleen on kuitenkin runsaasti organisaatioita, joissa on vasta vähän aik...

Lue lisää

Taloushallintopalveluiden ulkoistaminen – milloin se kannattaa ja miten se onnistuu?

Onnistuminen riippuu itse asiassa täysin ulkoistajasta. Selvää on, että ulkoistamalla voidaan saavuttaa suuria hyötyjä....

Lue lisää

Milleniaalit Liikkuu, Ainakin Töissä

Milleniaalien tuomasta muutoksesta on puhuttu ja paasattu viimeinen vuosikymmen. Milleniaalisen ajan jättiläiset, kuten ...

Lue lisää