Sammio

Tietosuoja-asetus on mahdollisuus asiakkaan luottamuksen lisäämiseen

Tiia Lifländer

Blogi > Tietosuoja-asetus on mahdollisuus asiakkaan luottamuksen lisäämiseen

EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen soveltaminen astui voimaan 25.5.2018. Tätä päivämäärää odotettiin jännityksellä. Organisaatiot pelkäsivät mm. sanktioita ja asiakkaiden yhteydenottojen tulvaa.

Tietosuoja-asetus asettaa velvoitteita henkilötietojen käsittelyyn sekä siitä kertomiseen läpinäkyvästi. Miksi tätä velvoitetta ei nähdä mahdollisuutena luottamuksen lisäämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen? Itse odotin näkeväni uusia ja innovatiivisia tapoja informoida käyttäjää henkilötietojen käytöstä. Tässä jouduin kuitenkin pettymään. Monet organisaatiot pyrkivät menemään sieltä, missä aita on matalin.

 

Yllättävän monessa digitaalisessa palvelussa ei kerrota lainkaan tietosuoja-asetuksen edellyttämiä asioita henkilötietojen käytöstä. Lisäksi tyypillinen tapa taklata tietosuoja-asetuksen vaatimukset on lykätä perinteisen mallinen tietosuojaseloste jonnekin verkkosivun loppuun. Tämä ei ole tietosuoja-asetuksen läpinäkyvyysperiaatteen mukaista eikä tuota hyvää asiakaskokemusta – päinvastoin. Tietosuojavaltuutettu on selkeästi ilmoittanut, että ”tietosuoja-asetus ei edellytä entisen kaltaista rekisteri- tai tietosuojaselostetta”.

 

Epämääräinen ja hankalasti toteutettu informointi on hämmentänyt, turhauttanut ja sitä kautta vaikuttanut asiakaskokemukseen negatiivisesti ja vähentänyt luottamusta tiettyihin palveluntarjoajiin. Olen itse esimerkiksi jättänyt ostotapahtuman tai tilausprosessin kesken, koska tietojenkeruuvaiheessa ei ole kerrottu, mihin tietojani käytetään.

 

Luottamus brändiin vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen merkittävästi

Onko luottamuksella yleisellä tasolla niin suurta merkitystä ostopäätöstä tehdessä? Eivätkö esimerkiksi hinta, kaverien suositukset, sijainti ja saatavuus ole määräävämpiä ostotekijöitä?

 

Itse asiassa ei.  PwC:n tutkimuksen mukaan hinnan ja tuotteen saatavuuden jälkeen tärkeimmäksi ostokriteeriksi esimerkiksi päivittäistavaroiden ostossa on noussut luottamus brändiin.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyen luottamusta lisäävät siitä avoimesti, ymmärrettävästi ja yhtenäisesti viestiminen sekä hyötyjen kertominen. Hyötyjä ovat esimerkiksi sujuvampi palvelu, nopeampi toimitusprosessi ja tietojen yhtenäisyys.

 

Eikö nyt olisi aika panostaa tietosuoja-asetuksen toteuttamiseen liittyvään hyvään asiakaskokemukseen? Tämä on selkeä erottautumis- ja kilpailutekijä palveluntarjoajille.

 

Palvelumuotoilun menetelmät auttavat kohti hyvää toteutusta

Henkilötietojen käsittelystä viestiminen tietosuoja-asetuksen mukaisesti asiakkaan näkökulmasta ymmärrettävällä tavalla, helposti saatavilla olevassa muodossa ja kerroksittain ei ole monimutkaista tai vaikeaa. Kaikki lähtee omien asiakkaiden tuntemisesta ja ymmärtämisestä. Palvelumuotoilun menetelmät auttavat suunnittelemaan, miten henkilötietojen käsittelystä viestitään asiakkaalle asiakaskokemusta parantaen.

 

Näin hyödynnät palvelumuotoilun menetelmiä tietojen käsittelystä viestimiseen:

1. Tunnista asiakaspolkuanalyysin avulla kaikki ne kohtaamiset, joissa asiakkaan henkilötietoja kerätään tai käsitellään. Suunnittele, missä kohdissa tietosuoja-asetuksen informointivelvoite tulee toteuttaa.

2. Selvitä esimerkiksi asiakashaastatteluin, mitkä tietojenkäsittelyä koskevat tiedot ovat asiakkaillesi kaikkein tärkeimmät näytettäväksi digitaalisen palveluprosessin ensimmäisessä vaiheessa.

3. Tutki ja testaa, mikä on asiakkaallesi ymmärrettävää ja brändisi mukaista kieltä.

4. Esitä henkilötietojen käsittelystä oleellisimmat seikat jo palveluprosessin aikana raskaan tietosuojaselosteen sijaan. Hyödynnä tilauslomakkeella esimerkiksi lyhyitä infotekstejä, jotka näkyvät täytettävän kentän vieressä.

5. Havainnollista tietojen käsittelyä kuvilla ja kaavioilla.

 

Hyvä tietosuoja-asetuksen toteutus ottaa huomioon sekä loppuasiakkaan tarpeet että tilanteen ja on sujuva osa palveluprosessia sitä katkaisematta. Lisäksi selkeä ja luottamusta herättävä viestintä tukee yrityksesi brändiä.

 

Työkaluja, menetelmiä ja osaamista tietosuoja-asetuksen läpinäkyvyysperiaatteen hyvään toteutukseen digitaalisissa palveluissa on jo olemassa – nyt niitä pitäisi vain hyödyntää ja miettiä asiaa enemmän asiakaskokemuksen näkökulmasta.

 

Twitter
LinkedIn

Tiia Lifländer

Principal Consultant, Digital Business

Innofactor

Hajoaako pää stressin keskellä? – Hyödynnä nämä 8 hyvinvointirutiinia arjessasi!

Tuntuuko, että pää hajoaa? Ei ole koskaan omaa aikaa? Todo-lista ei vaan koskaan lopu? Ota tilanteet rauhallisesti vastaa...

Lue lisää

Tapa etsiä töitä ja työntekijöitä muuttuu

Nykypäivänä työnhakijan pitäisi löytää itselleen sopivat avoimet työpaikat lukuisien työnhakukanavien joukosta ja s...

Lue lisää

Mitä tarkoittaa olla entistä inhimillisempi siinä, mitä robotit eivät korvaa?

Osallistuin viime lokakuussa heti RoboHR-seminaarin jälkeen Millennial Boardin Meet-up:iin, jonka aiheena oli tulevaisuuden ...

Lue lisää

Tunteiden, arjen ja hyvinvoinnin johtaminen

Muistatko tilannetta, jossa joku mielestäsi harmiton aihe tai kysymys sai aikaan keskustelukumppanissasi valtaisan, suhteett...

Lue lisää

Omaa asiantuntijuutta kannattaa ylläpitää

Oman osaamisen tunnistaminen ja sen kasvattaminen on aihe, joka puhututtaa jokaista jo tovin samassa työssä viihtynyttä ja...

Lue lisää