Kattava valikoima HR:n, henkilöstöhallinnon ja johtamisen koulutuksia sekä seminaareja ajankohtaisista teemoista kuten esimiestyö, työnantajabrändäys, HR:n palvelumuotoilu ja henkilöarvioinnit. Kehitä osaamistasi henkilöstöjohtamisen ja johtamisen koulutusten avulla sekä hanki uusia näkemyksiä oppien suoraan alan kokeneilta asiantuntijoilta. Tutustu tuleviin HR:n ja johtamisen koulutuksiin alla ja varaa paikkasi.

Valmentava palautteen antaminen

22.1.2020, Helsinki

Koulutus antaa esimiehille tietoa ja taitoja hyvästä palautteen antamisesta, työkaluja palautteen antamiseen, varmuutta antaa sekä positiivista että korjaavaa/kriittistä palautetta ja palautekulttuurin rakentamisesta omassa tiimissä.

Lue lisää

Johda hajautettu tiimi huippukuntoon

23.1.2020

Lue lisää

Esimiehen retoriikkataidot

28.1.2020-29.1.2020, Helsinki

Lue lisää

Robotiikka ja kyberturvallisuus

28.1.2020, Helsinki

Koulutuksessa opit, mitkä ovat tyypillisiä vaaranpaikkoja Robotic Process Automation (RPA) -ratkaisuissa ja ymmärrät millä keinoin voit torjua näitä tietoturvauhkia.

Lue lisää

Näin menestyt kilpailutuksessa - kaikki mitä yrityksen tarvitsee tietää julkisista hankinnoista

28.1.2020, Helsinki

Käytännön läheisessä koulutuksessa kuulet yhdessä päivässä kaiken tarjoajan kannalta olennaisen julkisista hankinnoista.

Lue lisää

Assistentti Forum 2020 - Startti tulevaisuuteen

28.1.2020-29.1.2020, Helsinki

Suosittu seminaari on suunnattu assistenttityön asiantuntijoille ja siinä keskitytään oman osaamisen kehittämiseen.

Lue lisää

Digitaalisen ajan työtavat -webinaari

28.1.2020

Webinaari antaa vinkkejä ajanhallintaan, työn rytmittämiseen sekä voimavarojen hallintaan. Tee työsi laadukkaammin, vähennä kiirettä ja voi paremmin.

Lue lisää

Uupuminen - tunnistaminen, puuttumisen työkalut ja juridiikka

29.1.2020-30.1.2020, Helsinki

Lue lisää

Potilasturvallisuuspäivät

4.2.2020-5.2.2020

Potilasturvallisuuspäivillä käsitellään potilas- ja asiakasturvallisuuden haasteita ja ratkaisuja tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

Sisäinen valvonta osana johtamisjärjestelmää

4.2.2020-5.2.2020, Helsinki

Koulutuksessa käsitellään mm. sisäisen valvonnan tavoitteita ja osa-alueita, käytännön näkökulmia sisäisen valvontajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen sekä sisäisen valvonnan toimivuuden arviointia.

Lue lisää

People analytics - HR-tiedolla johtaminen liiketoiminnassa

5.2.2020-6.2.2020, Helsinki

Tässä koulutuksessa henkilöstötuottavuuden uusin teoria viedään käytäntöön sekä rautalankamallilla että tarkemmalla laskenta-analytiikalla.

Lue lisää

Tiiminvetäjän ajanhallintaklinikka

5.2.2020

Kuinka huolehdit sekä omasta että tiimisi ajanhallinnasta?

Lue lisää

Compliance 2020 - korruptio, pakotteet ja MAR

6.2.2020, Helsinki

Seminaareissa pureudutaan asioihin otsikoiden takana ja kuullaan minkälaisia juridisia seikkoja ja käytäntöjä liittyy korruption ja muiden compliance -epäselvyyksien selvittelyihin, ja kuinka tulee toimia, kun mahdollinen tutkinta asiasta on vireillä.

Lue lisää

Compliance 2020

6.2.2020-11.3.2020, Helsinki

Seminaareissa pureudutaan asioihin otsikoiden takana ja kuullaan minkälaisia juridisia seikkoja ja käytäntöjä liittyy korruption ja muiden compliance -epäselvyyksien selvittelyihin, ja kuinka tulee toimia, kun mahdollinen tutkinta asiasta on vireillä.

Lue lisää

Sertifioitu prosessin johtaja

10.2.2020-13.2.2020, Helsinki

Tämä kokonaisuus tarjoaa sinulle näköalapaikan parhaimpiin prosessinjohdollisiin käytäntöihin. Työkalut, johtamismenetelmät, mittaristot sekä strategian ja prosessien yhdistäminen ovat esimerkkejä aiheista, joita käydään läpi tiivistetyn nelipäiväisen koulutuksen aikana.

Lue lisää

Esimiestyön haasteet ja onnistumisen edellytykset

11.2.2020, Helsinki

Kuinka pitää työilmapiiri kunnossa ja innostaa työntekijät hyviin suorituksiin myös jatkuvassa muutoksessa?

Lue lisää

Onnistunut etäjohtaminen

12.2.2020

Lue lisää

Tulevaisuuskyvykkyys – tulevaisuuden kilpailukyky ja osaamistarpeiden ennakointi

13.2.2020

Koulutuksessa tarjoamme ainutlaatuisen mahdollisuuden syventyä tulevaisuustyöskentelyyn henkilöstöjohtamisen ja erityisesti osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Lue lisää

Osaamisen kehittämisen digitalisaatio

13.2.2020

Millaisia mahdollisuuksia teknologia ja digitaaliset työkalut tarjoavat osaamisen kehittämiseen?

Lue lisää

Perehdytys 2.0: Näin rakennat modernin ja työntekijälähtöisen perehdytyksen

25.2.2020, Helsinki

Paneudumme perehdytyksen keskeisiin osa-alueisiin sekä siihen, miten rakennetaan suunnitelmallinen perehdytysprosessi ja minkälaisia aktiviteetteja perehdytysprosessissa kannattaa suosia.

Lue lisää

Palkanlaskijasta henkilöstöhallinnon asiantuntijaksi

25.2.2020-26.2.2020, Helsinki

Lue lisää

Vetovoimainen työyhteisö ja työnantajabrändi julkisella sektorilla

26.2.2020-12.3.2020, Helsinki

Lue lisää

Esimies työuupumuksen ennaltaehkäisijänä

3.3.2020-4.3.2020, Helsinki

Lue lisää

Vakuuttamisen ja vaikuttamisen taito – Retoriikkaa asiantuntijoille

3.3.2020-4.3.2020, Helsinki

Vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot ovat kiinteä osa kenen tahansa työpäivää. Opi keinot niin puheenvuoron tai esityksen pitämiseen kuin ohjeiden tekemiseen tai sähköpostin koostamiseen.

Lue lisää

Lean-johtaminen ja prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

11.3.2020-12.3.2020, Helsinki

Miten tehostaa asiakaspalvelua lean-menetelmin? Tämä käytännönläheinen koulutus tuo sinut lean-filosofian perusteiden äärelle hyödyllisten case-esimerkkien avulla.

Lue lisää

Esimiehen työoikeuspäivät

11.3.2020-12.3.2020, Helsinki

Esimies – tiedätkö työlainsäädännön tärkeimmät normit ja osaatko soveltaa niitä oikein käytännön työssä?

Lue lisää

Riskienhallinta johtamisen tukena

12.3.2020-13.3.2020, Helsinki

Lue lisää

Vastuuton työkäyttäytyminen

17.3.2020, Helsinki

Lue lisää

Työyhteisön coachiksi

17.3.2020-16.4.2020, Helsinki

Edistä muutosta ja kehittymistä työyhteisössäsi, sen kulttuurissa, työntekijöissä, esimiehissä ja johtajissa. Koulutuksessa opit coachin ydintaidot ja omaksut niihin liittyvät konkreettiset työvälineet.

Lue lisää

Ketteryyttä päätöksentekoon – Sosiokratia 3.0:n tehopäivä

18.3.2020, Helsinki

Lue lisää

Onnistu rekrytointihaastattelussa

19.3.2020, Helsinki

Lue lisää

Osaamisen kehittäminen ja ohjaaminen

24.3.2020-25.3.2020, Helsinki

Tämä suosittu koulutus keskittyy liiketoimintalähtöiseen osaamisen kehittämiseen niin yritys-, tiimi- kuin yksilötasollakin.

Lue lisää

HOHA: Hands-On Hacking Advanced

24.3.2020-26.3.2020, Helsinki

Lue lisää

Maksamisen tulevaisuus 2020

24.3.2020-25.3.2020, Helsinki

Data, P27 ja asiakas Z - tervetuloa maksamisen huomiseen!

Lue lisää

Data Driven Director

25.3.2020-13.5.2020, Helsinki

Koulutusohjelma tarjoaa tietoa ja näkökulmia tiedolla johtamisen perusteista ja tiedon hyödyntämisestä päätöksenteossa.

Lue lisää

Vastuullisen yrityskulttuurin johtaminen ja aika

26.3.2020-27.3.2020, Helsinki

Jokainen organisaatio haluaa olla vastuullinen – miksi niin moni epäonnistuu?

Lue lisää

Sairauspoissaolojen hallinta - juridiikkaa ja ratkaisuja käytännön ongelmatilanteisiin

26.3.2020, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työelämässä esille tulevia työkykyyn ja sairauspoissaoloihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja tilanteiden käytännön ratkaisukeinoja.

Lue lisää

RoboHR - Älykkäät ja tehokkaat prosessit

1.4.2020-2.4.2020, Helsinki

Seminaarissa kuulet, kuinka tekoälyä ja ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää henkilöstöhallinnon prosesseissa ja mitä realistisia mahdollisuuksia on näköpiirissä?

Lue lisää

Työnantajabrändi ja rekrytointi sosiaalisessa mediassa

1.4.2020, Helsinki

Miten luoda työnantajabrändiä sosiaalisessa mediassa niin sisältöstrategian näkökulmasta kuin aktiivisena rekrytoinnin alustana? Tästä koulutuksesta käytännön eväät monipuolisempaan työskentelyyn sosiaalisessa mediassa.

Lue lisää

ITIL 4 Foundation

15.4.2020-16.4.2020, Helsinki

Lue lisää

Kollegasta esimieheksi

21.4.2020-22.4.2020, Helsinki

Opi kohtaamaan arjen haasteet ja rakenna itsellesi hyvät esimiestaidot! Saat konkreettisia, toimivia työkaluja henkilöjohtamiseen ja ymmärrät, miten toimia erilaisten ihmisten kanssa.

Lue lisää

Palvelumuotoilun johtaminen

21.4.2020-22.4.2020, Helsinki

Koulutuksessa saat mm. valmiuksia hyödyntää palvelumuotoilun periaatteita strategiatyössä ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Lue lisää

Työyhteisösovittelun prosessi

21.4.2020, Helsinki

Tässä koulutuksessa opit ymmärtämään ja soveltamaan työyhteisösovittelun prosessia.

Lue lisää

Assistentin suomen kielioppi - kuinka kirjoitat hyvää suomen kieltä työviestinnässä

21.4.2020-22.4.2020, Helsinki

Koulutuksessa sukelletaan suomen kielen käyttöön yritysviestinnässä käymällä läpi kielioppisääntöjen lisäksi myös viestintäkanavien luonteenpiirteitä sekä vältettäviä ilmaisun keinoja.

Lue lisää

Sisäisen viestinnän palvelumuotoilu

21.4.2020-22.4.2020, Helsinki

Koulutuksessa tutustutaan palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmiin yleisesti sekä syväsukelletaan niiden soveltamiseen käytännössä sisäisen viestinnän kehittämisessä.

Lue lisää

Sisäisen tarkastuksen kehittäminen

23.4.2020-24.4.2020, Helsinki

Lue lisää

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, kassaa voi

28.4.2020, Helsinki

Lue lisää

Väärinkäytösten estäminen osana yritysvastuuta

29.4.2020, Helsinki

Miksi petos kukoistaa? Millaiset toimenpiteet estävät väärinkäytöksiä - ja mitkä vain ruokkivat sitä? Kuinka oikein toimimisen kulttuuria rakennetaan jatkuvasti?

Lue lisää

Työyhteisöviestintä 2020

17.11.2020, Helsinki

Seminaarissa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin työyhteisöviestinnän ja sisäisen viestinnän ilmiöihin.

Lue lisää