Alma Talent tuottaa vuosittain lähes 120 Juristiliiton Koulutuksen seminaaria juridiikan eri aihealueilta. Eri osaamisalojen rajat ylittävät seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Juristiliiton Koulutuksen seminaarit soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

IPR-riitapäivä

30.11.2022, Helsinki

Käytännönläheisessä IPR-riitapäivässä käsitellään IP-oikeuksia koskevia sopimuksia sekä mm. riitoihin varautumista sopimuksissa.

Lue lisää

Hallitustyöskentely ja vastuu

1.12.2022, Helsinki

Seminaarissa keskitytään osakeyhtiön hallitustyöskentelyn ja vastuun sekä vahingonkorvauksen ajankohtaisiin ja tärkeisiin kysymyksiin.

Lue lisää

Kollektiivi-irtisanominen – yleisiä ja erityiskysymyksiä

1.12.2022, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi kollektiivi-irtisanomiseen liittyviä yleisiä ja erityiskysymyksiä sekä lainsäädännön että oikeustapausten avulla.

Lue lisää

Muutoksenhaku − valituksen kohdentaminen ja rajaaminen

1.12.2022, Helsinki

Päivän aikana saat johdonmukaisen kuvan muutoksenhakujärjestelmästä ja muutoksenhakuprosessin etenemisestä oikeusastejärjestyksessä – käräjäoikeus, hovioikeus ja korkein oikeus.

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

8.12.2022-9.12.2022, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukieltosopimukset

8.12.2022

Seminaarissa käsitellään työsuhdekeksintöjä ja tekijänoikeuksia työsuhteessa sekä työntekijän salassapitovelvollisuuteen ja salassapito- sekä kilpailukieltosopimuksiin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä.

Lue lisää

Oikeudenkäyntipäivä - siviiliprosessit

9.12.2022, Helsinki

Oikeudenkäyntipäivä -seminaarissa pureudutaan siviiliprosessien oikeudenkäynteihin kattavasti ja käytännönläheisellä otteella.

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osa II

13.12.2022, Helsinki

Miksi riitoja syntyy ja miten tulee toimia, jos toimitusprojekti alkaa käydä riitaisaksi? Mitkä ovat kiellettyjä sopimusmuutoksia?

Lue lisää

Julkisuusperiaate

14.12.2022

Julkisuusperiaate on julkishallinnon avoimuutta määrittelevä perusoikeus, jolla on kiinteä yhteys sananvapauden toteuttamisessa.

Lue lisää

Urakka- ja hankintasopimusten laatiminen ja kirjaukset

15.12.2022, Helsinki

Seminaarissa tarkastellaan urakkasopimusten solmimista, urakkasopimuksista neuvottelemista ja YSE 1998 -rakennusehtojen riitaherkkiä kohtia, kun urakka toteutetaan.

Lue lisää

Suuri säätiöpäivä

15.12.2022

Suuri säätiöpäivä 2022 kokoaa jälleen säätiöiden ammattilaiset päivittämään tietonsa ajan tasalle alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla.

Lue lisää

Tietopyynnöt

20.1.2023, Helsinki

Mitä viranomaisen tulee ottaa huomioon käsitellessään julkisuuslain mukaisia asiakirjapyyntöjä? Miten julkisuuslain uudistaminen vaikuttaa tietopyyntöihin?

Lue lisää

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat

25.1.2023-26.1.2023

Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä

Lue lisää

Tietosuojapäivä 2023

27.1.2023, Helsinki

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Alma Talent kutsuvat sinut Tietosuojapäivään kehittämään tietosuojatyötä ja löytämään ratkaisuja yhdessä.

Lue lisää

Bondipäivä (Rahoitusjuristi -seminaarisarja osa 1)

2.2.2023, Helsinki

Bondipäivä vastaa monipuolisesti kysymyksiin yritysjoukkolainojen käyttämisestä aina liikkeellelaskuprosessista lainaehtojen muutostilanteisiin käytännön esimerkkien kautta.

Lue lisää

Rahoitusjuristi-seminaarisarja

2.2.2023-20.4.2023, Helsinki

Lue lisää

Sopimusriitapäivä

8.2.2023, Helsinki

Sopimusriitapäivässä pureudutaan kokeneiden ammattilaisten johdolla yleisimpien sopimusriitatyyppien substanssiin ja riitaprosessissa toimimiseen.

Lue lisää

Yhteisomistus – sääntely, sopimukset ja verotus

9.2.2023, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi yhteisomistuksen syntymiseen ja yhteisomistajan oikeusasemaan sekä yhteisomistuslain mukaisesti määrätyn uskotun miehen toimivaltaan liittyviä kysymyksiä.

Lue lisää

Privacy Pro (CIPP/E ja CIPM)

9.2.2023-24.3.2023, Helsinki

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

9.2.2023-10.2.2023, Helsinki

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Contract Drafting in English II

14.2.2023, Helsinki

This seminar will look at specific contracts and will focus on the most common company and commercial contracts dealt with by Finnish lawyers in English.

Lue lisää

Julkiset rakennusurakat

15.2.2023, Helsinki

Seminaarissa perehdytään kattavasti rakennushankkeiden julkisten hankintojen käytännön kysymyksiin.

Lue lisää

Tietosuojariskit, vastuut ja tietojen suojaaminen

16.2.2023-17.2.2023, Helsinki

Seminaarissa opit, miten riskejä tunnistetaan, miten tiedot luokitellaan ja suojataan, ja miten tietosuojaa hallitaan koko tietojen elinkaaren ajan.

Lue lisää

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 2023

16.2.2023-24.8.2023, Helsinki

Huippusuosittu kokonaisuus tietosuojalainsäädännön vaatimuksista ja tietosuojavastaavan tehtävistä! Tule mukaan!

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

7.3.2023-8.3.2023, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Vakuusoikeuspäivä

21.3.2023, Helsinki

Miten projektirahoituksen direct agreementia voi hyödyntää Suomessa? Vakuusoikeuspäivässä on jälleen tarjolla kattaus kaikkein ajankohtaisimpia vakuusaiheita.

Lue lisää

Henkilötietojen luovutukset ja kaupallinen hyödyntäminen

30.3.2023-31.3.2023, Helsinki

Seminaarissa opit, miten henkilötietoja voidaan hyödyntää kaupallisesti, ja kuinka käsittelyperusteen virheellinen valinta vaikuttaa myöhempään käsittelyyn ja datan hyödyntämismahdollisuuksiin.

Lue lisää

YSE1: Urakan sisältö ja urakka-aika

4.4.2023, Helsinki

Seminaarin aiheina mm. urakoitsijan suoritusvelvollisuus, urakoitsijan ja tilaajan viivästysvastuut sekä osapuolten vahingonkorvausvastuu.

Lue lisää

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot - YSE 1998 -seminaarisarja

4.4.2023-23.5.2023, Helsinki

Seminaarisarjassa käydään alan kokeneiden asiantuntijoiden toimesta kolmen päivän aikana YSE 1998 läpi kannesta kanteen.

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

18.4.2023-19.4.2023, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää

Rahoituksen uudelleenjärjestelyt ja insolvenssi (Rahoitusjuristi -seminaarisarja osa 2)

20.4.2023, Helsinki

Seminaaripäivän aikana käydään käytännönläheisesti läpi rahoituksen vapaaehtoiset uudelleenjärjestelykeinot, niihin liittyvät takaisinsaantiriskit ja täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset.

Lue lisää

YSE2: Urakoitsijan virhevastuu ja lisä- ja muutostyöt

4.5.2023, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi erityisesti urakoitsijan laatuvastuuta sekä taloudellisesti usein erittäin merkityksellisiä sekä ristiriita-alttiita lisä- ja muutostöitä.

Lue lisää

Rekisteröidyn oikeudet ja viranomaisprosessit

11.5.2023-12.5.2023, Helsinki

Seminaarin ohjelmassa muun muassa yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen – tietosuojakuvaus, informointi ja käyttötarkoituksen muuttaminen.

Lue lisää

YSE3: Työmaan toiminta ja sopimussuhteen päättyminen

23.5.2023, Helsinki

Miten ennakoida, estää ja ratkaista urakkaan liittyviä häiriötilanteita ja riitoja?

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus

24.8.2023, Helsinki

Lue lisää