Tuotamme vuosittain lähes 120 lakikoulutusta juridiikan eri aihealueilta. Seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Koulutuksemme soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

AI Governance Professional (AIGP)

11.12.2023-12.12.2023, Helsinki

Tule oppimaan governance-käytäntöjä, joilla muutat tekoälyn riskistä voimavaraksi

Lue lisää

Julkisuusperiaate

11.12.2023, Helsinki

Julkisuusperiaate on julkishallinnon avoimuutta määrittelevä perusoikeus, jolla on kiinteä yhteys sananvapauden toteuttamisessa.

Lue lisää

Muutoksenhaku - valituksen kohdentaminen ja rajaaminen

11.12.2023, Helsinki

Päivän aikana saat johdonmukaisen kuvan muutoksenhakujärjestelmästä ja muutoksenhakuprosessin etenemisestä oikeusastejärjestyksessä. Miten muutoksenhaussa menetellään? Miten laadit hyvän valituskirjelmän? Miten vastaat valituskirjelmään?

Lue lisää

Vahingonkorvauspäivä

12.12.2023, Helsinki

Tarkastelussa mm. Vahingonkorvausvastuu katkenneista sopimusneuvotteluista sekä ajankohtaista ratkaisukäytäntöä.

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

13.12.2023-14.12.2023, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Edunvalvontaoikeuspäivä

13.12.2023, Helsinki

Mitä henkilökohtaiset asiat ovat edunvalvonnassa? Miten edunvalvonta ja sen tarve huomioidaan pankeissa ja pankkiasioinnissa?

Lue lisää

Yritysvastuuoikeuden koulutusohjelma osa III

14.12.2023, Helsinki

Yritysvastuuoikeus on oikeudenalana kasvava ja sen merkitys muun muassa yritysjuristin työssä on koko ajan painavampi.

Lue lisää

Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukiellot työsuhteissa

14.12.2023, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työsuhdekeksintöjä ja tekijänoikeuksia työsuhteessa sekä työntekijän salassapitovelvollisuuteen ja salassapito- sekä kilpailukieltosopimuksiin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä.

Lue lisää

Certified Information Privacy Technologist (CIPT)

18.1.2024-19.1.2024, Helsinki

IAPP:n CIPT-kurssi auttaa sinua ymmärtämään, miten tietosuojaperiaatteet, kontrollit ja standardit kääntyvät teknisiksi toiminnallisuuksiksi ja laadullisiksi vaatimuksiksi.

Lue lisää

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat

24.1.2024-25.1.2024, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä

Lue lisää

Tietosuojapäivä 2024

26.1.2024, Helsinki

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Alma Talent kutsuvat sinut Tietosuojapäivään kehittämään tietosuojatyötä ja löytämään ratkaisuja yhdessä.

Lue lisää

Rahoituksen uudelleenjärjestelyt ja insolvenssi (Rahoitusjuristi osa I)

31.1.2024, Helsinki

Seminaaripäivän aikana käydään käytännönläheisesti läpi rahoituksen vapaaehtoiset uudelleenjärjestelykeinot, niihin liittyvät takaisinsaantiriskit ja täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset.

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

1.2.2024-2.2.2024, Helsinki

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Yritystaloutta juristeille -koulutussarja

1.2.2024-16.2.2024, Etäkoulutus

Koulutussarja rakentaa osallistujille johdonmukaisesti talousteoriaan ja liiketoimintaan perustuvat kehikot ja työkalut yrityksen tilinpäätösinformaation ymmärtämiseksi ja hyödyntämiseksi.

Lue lisää

Yrityksen taloudelliset tavoitteet ja tilinpäätösinformaation tulkinta (Yritystaloutta juristeille -koulutussarja, osa 1)

1.2.2024, Etäkoulutus

Koulutuksessa keskitytään tilinpäätöslaskelmien ja -informaation ymmärtämiseen ja tulkintaan.

Lue lisää

Työoikeusriidan pääkäsittely

6.2.2024, Helsinki

Työriita-asian pääkäsittelyn kulku käytännössä sekä loppupuheenvuoroihin liittyvät haasteet ja oikeudenkäyntikululaskujen käsittely.

Lue lisää

Yrityksen taloudellisen suorituskyvyn, elinkelpoisuuden ja aseman analysointi tunnusluvuilla (Yritystaloutta juristeille -koulutussarja osa 2)

8.2.2024, Etäkoulutus

Koulutuksessa keskitytään muun muassa tilinpäätösinformaatioon perustuvien tunnuslukujen ymmärtämiseen, tulkintaan ja käyttöön yrityksen taloudellisen suorituksen ja aseman analysoinnissa.

Lue lisää

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 2024

15.2.2024-22.8.2024, Helsinki

Huippusuosittu kokonaisuus tietosuojalainsäädännön vaatimuksista ja tietosuojavastaavan tehtävistä! Tule mukaan!

Lue lisää

Tietosuojariskit, vastuut ja tietojen suojaaminen

15.2.2024-16.2.2024, Helsinki

Seminaarissa opit, miten riskejä tunnistetaan, miten tiedot luokitellaan ja suojataan, ja miten tietosuojaa hallitaan koko tietojen elinkaaren ajan.

Lue lisää

Yrityksen rahoituksen perusteet ja arvonmääritys (Yritystaloutta juristeille -koulutussarja, osa 3)

16.2.2024, Etäkoulutus

Koulutuksessa keskitytään yrityksen arvonmäärityksen ymmärtämiseen, tulkintaan ja analysointiin.

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

5.3.2024-6.3.2024, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Henkilötietojen luovutukset ja kaupallinen hyödyntäminen

14.3.2024-15.3.2024, Helsinki

Seminaarissa opit, miten henkilötietoja voidaan hyödyntää kaupallisesti, ja kuinka käsittelyperusteen virheellinen valinta vaikuttaa myöhempään käsittelyyn ja datan hyödyntämismahdollisuuksiin.

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

16.4.2024-17.4.2024, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää

Rekisteröidyn oikeudet ja viranomaisprosessit

16.5.2024-17.5.2024, Helsinki

Seminaarin ohjelmassa muun muassa yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen – tietosuojakuvaus, informointi ja käyttötarkoituksen muuttaminen.

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus

22.8.2024, Helsinki

Lue lisää