Tuotamme vuosittain lähes 120 lakikoulutusta juridiikan eri aihealueilta. Seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Koulutuksemme soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

Bondipäivä (Rahoitusjuristi -seminaarisarja osa 1)

2.2.2023, Helsinki

Bondipäivä vastaa monipuolisesti kysymyksiin yritysjoukkolainojen käyttämisestä aina liikkeellelaskuprosessista lainaehtojen muutostilanteisiin käytännön esimerkkien kautta.

Lue lisää

Rahoitusjuristi-seminaarisarja

2.2.2023-20.4.2023, Helsinki

Lue lisää

Sopimusriitapäivä

8.2.2023, Helsinki

Sopimusriitapäivässä pureudutaan kokeneiden ammattilaisten johdolla yleisimpien sopimusriitatyyppien substanssiin ja riitaprosessissa toimimiseen.

Lue lisää

Privacy Pro (CIPP/E ja CIPM)

9.2.2023-24.3.2023, Helsinki

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

9.2.2023-10.2.2023, Helsinki

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Contract Drafting in English II

14.2.2023, Helsinki

This seminar will look at specific contracts and will focus on the most common company and commercial contracts dealt with by Finnish lawyers in English.

Lue lisää

Osakeyhtiölaki ja kannustinjärjestelmät

16.2.2023, Helsinki

Yhtiöoikeuden lisäksi aihetta tarkastellaan kirjanpidon, verotuksen, työoikeuden ja arvopaperimarkkinalain näkökulmista alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla.

Lue lisää

Tietosuojariskit, vastuut ja tietojen suojaaminen

16.2.2023-17.2.2023, Helsinki

Seminaarissa opit, miten riskejä tunnistetaan, miten tiedot luokitellaan ja suojataan, ja miten tietosuojaa hallitaan koko tietojen elinkaaren ajan.

Lue lisää

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 2023

16.2.2023-24.8.2023, Helsinki

Huippusuosittu kokonaisuus tietosuojalainsäädännön vaatimuksista ja tietosuojavastaavan tehtävistä! Tule mukaan!

Lue lisää

Yhteisomistus – sääntely, sopimukset ja verotus

16.2.2023, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi yhteisomistuksen syntymiseen ja yhteisomistajan oikeusasemaan sekä yhteisomistuslain mukaisesti määrätyn uskotun miehen toimivaltaan liittyviä kysymyksiä.

Lue lisää

Data Act 2023

28.2.2023, Helsinki

Päivän aikana pureudutaan kiinnostavien esimerkkien avulla datasäännökseen liittyviin ongelmakohtiin ja ratkaisuihin.

Lue lisää

Työriita- ja työrikospäivä 2023

28.2.2023, Helsinki

Työriita- ja rikospäivässä keskitytään ajankohtaisiin työelämän riitoihin ja rikoksiin liittyviin kysymyksiin.

Lue lisää

Vahingonkorvaus ja sopimukset

1.3.2023, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi muun muassa riskienhallintaa sopimuksissa, vastuunrajoja ja törkeää tuottamusta sekä työntekijän irtisanomisen vahingonoikeudellisia kysymyksiä.

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

7.3.2023-8.3.2023, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Konkurssioikeuspäivä

8.3.2023, Helsinki

Tule hakemaan käytännön työkaluja työhösi konkurssiasioiden parissa.

Lue lisää

Yritystaloutta juristeille -koulutussarja

14.3.2023-28.3.2023, Etäkoulutus

Koulutussarja rakentaa osallistujille johdonmukaisesti talousteoriaan ja liiketoimintaan perustuvat kehikot ja työkalut yrityksen tilinpäätösinformaation ymmärtämiseksi ja hyödyntämiseksi.

Lue lisää

Osakeyhtiöpäivä

14.3.2023, Helsinki

Yritysten toimintaympäristön muutos on tuonut esiin uudenlaisia yhtiöoikeudellisia kysymyksiä mm. rahoituksesta ja pääomanhankinnasta, varojenjaosta sekä johdon vastuista.

Lue lisää

Yrityksen taloudelliset tavoitteet ja tilinpäätösinformaation tulkinta (Yritystaloutta juristeille -koulutussarja, osa 1)

14.3.2023, Etäkoulutus

Koulutuksessa keskitytään tilinpäätöslaskelmien ja -informaation ymmärtämiseen ja tulkintaan.

Lue lisää

Verorikospäivä

15.3.2023, Helsinki

Veropetos on yleisin talousrikos Suomessa. Kansainvälinen sääntely kiristyy ja virheiden tekemisen mahdollisuus on entistä suurempi.

Lue lisää

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

16.3.2023, Helsinki

Mistä työsuhteen ehdot tulevat? Voiko työnantaja muuttaa kahdeksantuntisen päivittäisen työajan kuusituntiseksi? Mitä palkalle käy?

Lue lisää

Rakennusjuridiikka 2023

21.3.2023, Helsinki

Seminaarissa käsitellään uusinta oikeuskäytäntöä ja ajankohtaisia rakennushankkeisiin liittyviä kysymyksiä sekä rakennuttajan että urakoitsijan näkökulmasta.

Lue lisää

Vakuusoikeuspäivä

21.3.2023, Helsinki

Miten projektirahoituksen direct agreementia voi hyödyntää Suomessa? Vakuusoikeuspäivässä on jälleen tarjolla kattaus kaikkein ajankohtaisimpia vakuusaiheita.

Lue lisää

Yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ja aseman analysointi tunnusluvuilla (Yritystaloutta juristeille, -koulutussarja osa 2)

21.3.2023, Etäkoulutus

Koulutuksessa keskitytään muun muassa tilinpäätösinformaatioon perustuvien tunnuslukujen ymmärtämiseen, tulkintaan ja käyttöön yrityksen taloudellisen suorituksen ja aseman analysoinnissa.

Lue lisää

Suoriutumisen johtaminen – liikaa vai liian vähän?

22.3.2023, Helsinki

Työntekijän alisuoriutumiseen puuttuminen on työnantajan velvollisuus. Miten työnantaja voi ja miten hänen pitää puuttua alisuoriutumiseen? Entä ylisuorittajat?

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

23.3.2023-24.3.2023, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Yrityksen arvo ja arvonmääritys (Yritystaloutta juristeille -koulutussarja, osa 3)

28.3.2023, Etäkoulutus

Koulutuksessa keskitytään yrityksen arvonmäärityksen ymmärtämiseen, tulkintaan ja analysointiin.

Lue lisää

Energiaoikeuspäivä - vihreä siirtymä

28.3.2023, Helsinki

Energiaoikeuspäivä kokoaa yhteen energiamarkkinoiden parissa työskentelevät ammattilaiset päivittämään tietonsa ajan tasalle alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla.

Lue lisää

Compliance & riskienhallinta 2023

28.3.2023, Helsinki

Compliance & riskienhallinta 2023 -seminaari syventyy käytännönläheisellä otteella compliancen erityiskysymyksiin pintaa syvemmälle.

Lue lisää

Jäämistöveropäivä

29.3.2023, Helsinki

Seminaarissa käsitellään muun muassa lesken lakisääteisten oikeuksien ja perillisaseman vaikutusta perittävän kuolinpesän ja lesken saaman luovutusvoiton verotuksessa.

Lue lisää

Henkilötietojen luovutukset ja kaupallinen hyödyntäminen

30.3.2023-31.3.2023, Helsinki

Seminaarissa opit, miten henkilötietoja voidaan hyödyntää kaupallisesti, ja kuinka käsittelyperusteen virheellinen valinta vaikuttaa myöhempään käsittelyyn ja datan hyödyntämismahdollisuuksiin.

Lue lisää

YSE1: Urakan sisältö ja urakka-aika

4.4.2023, Helsinki

Seminaarin aiheina mm. urakoitsijan suoritusvelvollisuus, urakoitsijan ja tilaajan viivästysvastuut sekä osapuolten vahingonkorvausvastuu.

Lue lisää

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot - YSE 1998 -seminaarisarja

4.4.2023-23.5.2023, Helsinki

Seminaarisarjassa käydään alan kokeneiden asiantuntijoiden toimesta kolmen päivän aikana YSE 1998 läpi kannesta kanteen.

Lue lisää

Kiinteistökehitys ja kaavoitus

12.4.2023, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan kiinteistökehittämiseen ja kaavoitukseen juridiikan näkökulmasta.

Lue lisää

Datapäivä

13.4.2023, Helsinki

Euroopan unioni on viime vuosina lisännyt merkittävästi dataa ja tietoa koskevaa lainsäädäntöä, eikä tahti vaikuta hidastavan. Tule kuulemaan millaista säätelyä on tulossa ja mitä voidaan vielä odottaa.

Lue lisää

Teknologiajuristi: Tekoäly 2023

13.4.2023, Helsinki

Mihin tekoälyn sovellusala on menossa? Tekoälyprojektit ovat jo nyt käytännön arkea monella alalla, ja niihin liittyviä haasteita on paitsi tunnistettu myös ratkottu.

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

18.4.2023-19.4.2023, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää

Mielenterveyden häiriöt ja niiden käsittely työpaikalla

18.4.2023, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi mielenterveyden häiriöihin liittyvät peruskäsitteet ja häiriöihin liittyvät työkyvyn haasteet työpaikoilla nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

Rahoituksen uudelleenjärjestelyt ja insolvenssi (Rahoitusjuristi -seminaarisarja osa 2)

20.4.2023, Helsinki

Seminaaripäivän aikana käydään käytännönläheisesti läpi rahoituksen vapaaehtoiset uudelleenjärjestelykeinot, niihin liittyvät takaisinsaantiriskit ja täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset.

Lue lisää

Pesänselvityksen ja perinnönjaon tulkintatilanteita

20.4.2023, Helsinki

Koulutuksessa kokeneet asianajajat käsittelevät pesänselvitykseen ja perinnönjakoon liittyviä säännöksiä, tulkintoja ja käytäntöjä.

Lue lisää

Ihmisoikeuspäivä

21.4.2023, Helsinki

Asiantuntijat tulevat käsittelemään ihmisoikeuksien erityiskysymyksiä koskien mm. oikeudenkäyntiprosessia, sananvapautta sekä yksityisyydensuojaa.

Lue lisää

ESG-päivä

27.4.2023, Helsinki

EU:n yritysvastuudirektiiviehdotusten myötä vastuullisuus on yhä enemmän juridista toimintaa ja siksi juristin rooli onkin merkittävä

Lue lisää

YSE2: Urakoitsijan virhevastuu ja lisä- ja muutostyöt

4.5.2023, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi erityisesti urakoitsijan laatuvastuuta sekä taloudellisesti usein erittäin merkityksellisiä sekä ristiriita-alttiita lisä- ja muutostöitä.

Lue lisää

Sairauspoissaolojen hallinta - juridiikkaa ja ratkaisuja käytännön ongelmatilanteisiin

9.5.2023, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työelämässä esille tulevia työkykyyn ja sairauspoissaoloihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja tilanteiden käytännön ratkaisukeinoja.

Lue lisää

Rekisteröidyn oikeudet ja viranomaisprosessit

11.5.2023-12.5.2023, Helsinki

Seminaarin ohjelmassa muun muassa yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen – tietosuojakuvaus, informointi ja käyttötarkoituksen muuttaminen.

Lue lisää

YSE3: Työmaan toiminta ja sopimussuhteen päättyminen

23.5.2023, Helsinki

Miten ennakoida, estää ja ratkaista urakkaan liittyviä häiriötilanteita ja riitoja?

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus

24.8.2023, Helsinki

Lue lisää