Tuotamme vuosittain lähes 120 lakikoulutusta juridiikan eri aihealueilta. Seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Koulutuksemme soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

Tekoäly ja ChatGPT juristin työssä – näin käytät tekoälyä työsi tukena

16.6.2023, Etäkoulutus

Uudet tekoälysovellukset tehostavat juristien työtä. Miten ja milloin niitä voi käyttää?

Lue lisää

Uusi rakentamislaki

16.6.2023, Helsinki

Kokosimme kolmen tunnin kohdennetun koulutuksen rakentamiseen liittyvistä lakimuutoksista ja käytännön kysymyksistä.

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus

24.8.2023, Helsinki

Lue lisää

Tietopyynnöt

30.8.2023, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan julkisuuslain erityiskysymyksiin ja erilaisiin rajanvetotilanteisiin tietopyyntöjen osalta.

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

31.8.2023-1.9.2023, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Työsuhteen ehtojen määräytyminen (TAO1)

14.9.2023, Helsinki

Työsopimus ja siitä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet – miten lakeja sovelletaan? YT-laki ja yhteistoiminta yrityksissä – mitkä asiat kuuluvat yhteistoiminnan piiriin ja miten lakia sovelletaan yritystoiminnan muutostilanteissa?

Lue lisää

Työoikeuden asiantuntijaohjelma 2023-2024

14.9.2023-17.4.2024, Helsinki

Saat syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättymiseen saakka.

Lue lisää

Yhteistoiminta yrityksissä - säännökset ja käytännöt (TAO2)

27.9.2023, Helsinki

Lue lisää

Pakotepäivä

28.9.2023, Helsinki

Tunnetko viimeaikaisen pakotteita koskevan oikeuskäytännön? Entä tiedätkö pakotteiden oikeusvaikutukset ja niiden hyödyntämisvaihtoehdot yrityksissä?

Lue lisää

Yritystaloutta juristeille -koulutussarja

5.10.2023-24.10.2023, Etäkoulutus

Koulutussarja rakentaa osallistujille johdonmukaisesti talousteoriaan ja liiketoimintaan perustuvat kehikot ja työkalut yrityksen tilinpäätösinformaation ymmärtämiseksi ja hyödyntämiseksi.

Lue lisää

Yrityksen taloudelliset tavoitteet ja tilinpäätösinformaation tulkinta (Yritystaloutta juristeille -koulutussarja, osa 1)

5.10.2023, Etäkoulutus

Koulutuksessa keskitytään tilinpäätöslaskelmien ja -informaation ymmärtämiseen ja tulkintaan.

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

10.10.2023-11.10.2023, Helsinki

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Data Act

10.10.2023, Helsinki

Päivän aikana pureudutaan kiinnostavien esimerkkien avulla datasäännökseen liittyviin ongelmakohtiin ja ratkaisuihin.

Lue lisää

Työelämän tietosuoja (TAO3)

12.10.2023, Helsinki

Mitä tietoja työnantaja voi kerätä työntekijästä ja mistä niitä voi hankkia? Milloin ja miten työnantaja saa kerätä ja käsitellä työntekijän terveydentilatietoja?

Lue lisää

Yrityksen taloudellisen suorituskyvyn, elinkelpoisuuden ja aseman analysointi tunnusluvuilla (Yritystaloutta juristeille -koulutussarja osa 2)

12.10.2023, Etäkoulutus

Koulutuksessa keskitytään muun muassa tilinpäätösinformaatioon perustuvien tunnuslukujen ymmärtämiseen, tulkintaan ja käyttöön yrityksen taloudellisen suorituksen ja aseman analysoinnissa.

Lue lisää

Työpaikan pakolliset henkilöstösuunnitelmat käytännönläheisesti

24.10.2023, Helsinki

Käytännönläheisessä koulutuksessa saat konkreettisia ohjeita ja työkaluja henkilöstösuunnitelmien laatimiseen, hyödyntämiseen ja ylläpitämiseen.

Lue lisää

Yrityksen rahoituksen perusteet ja arvonmääritys (Yritystaloutta juristeille -koulutussarja, osa 3)

24.10.2023, Etäkoulutus

Koulutuksessa keskitytään yrityksen arvonmäärityksen ymmärtämiseen, tulkintaan ja analysointiin.

Lue lisää

Kiinteistötransaktiopäivä 2023

25.10.2023, Helsinki

Seminaarissa keskitytään toimitila- ja sijoituskiinteistöjen transaktioihin liittyvien ajankohtaisten haasteiden ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen sekä järkevään riskien hallintaan.

Lue lisää

Contract Drafting in English I-II

9.11.2023-10.11.2023, Helsinki

Lue lisää

Syrjintä ja epäasiallinen kohtelu työssä (TAO4)

9.11.2023, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi tasapuoliseen kohteluun ja syrjimättömyyteen liittyviä keskeisiä haasteita sekä lainsäädännön että käytännön näkökulmasta.

Lue lisää

Contract Drafting in English I

9.11.2023, Helsinki

The course will be ”hands on”.  Delegates will be invited to undertake practical exercises eg analysing and improving poor drafting, suggesting changes to clauses presented by ”the other side”.

Lue lisää

Contract Drafting in English II

10.11.2023, Helsinki

This seminar will look at specific contracts and will focus on the most common company and commercial contracts dealt with by Finnish lawyers in English.

Lue lisää

Muutoksenhaku - valituksen kohdentaminen ja rajaaminen

11.12.2023, Helsinki

Päivän aikana saat johdonmukaisen kuvan muutoksenhakujärjestelmästä ja muutoksenhakuprosessin etenemisestä oikeusastejärjestyksessä. Miten muutoksenhaussa menetellään? Miten laadit hyvän valituskirjelmän? Miten vastaat valituskirjelmään?

Lue lisää

Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukiellot työsuhteissa (TAO5)

14.12.2023, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työsuhdekeksintöjä ja tekijänoikeuksia työsuhteessa sekä työntekijän salassapitovelvollisuuteen ja salassapito- sekä kilpailukieltosopimuksiin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä.

Lue lisää

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat

24.1.2024-25.1.2024, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä

Lue lisää

Tietosuojapäivä 2024

26.1.2024, Helsinki

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Alma Talent kutsuvat sinut Tietosuojapäivään kehittämään tietosuojatyötä ja löytämään ratkaisuja yhdessä.

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

5.3.2024-6.3.2024, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

16.4.2024-17.4.2024, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää