Tuotamme vuosittain lähes 120 lakikoulutusta juridiikan eri aihealueilta. Seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Koulutuksemme soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

AI Governance Professional (AIGP)

27.2.2024-28.2.2024, Helsinki

Tule oppimaan governance-käytäntöjä, joilla muutat tekoälyn riskistä voimavaraksi.

Lue lisää

Bondipäivä (Rahoitusjuristi osa II)

28.2.2024, Helsinki

Bondipäivä vastaa monipuolisesti kysymyksiin yritysjoukkolainojen käyttämisestä aina liikkeellelaskuprosessista lainaehtojen muutostilanteisiin käytännön esimerkkien kautta.

Lue lisää

Osakeyhtiöpäivä

4.3.2024, Helsinki

Yritysten toimintaympäristön muutos on tuonut esiin uudenlaisia yhtiöoikeudellisia kysymyksiä mm. rahoituksesta ja pääomanhankinnasta, varojenjaosta sekä johdon vastuista.

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

5.3.2024-6.3.2024, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Konkurssioikeuspäivä

6.3.2024, Helsinki

Tule hakemaan käytännön työkaluja työhösi konkurssiasioiden parissa.

Lue lisää

Tietopyynnöt

7.3.2024, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan julkisuuslain erityiskysymyksiin ja erilaisiin rajanvetotilanteisiin tietopyyntöjen osalta.

Lue lisää

Kestävyysraportointi – raportoinnin uudet vaatimukset I-II

8.3.2024-21.3.2024, Helsinki

Yritysten kestävä toiminta ja sen läpinäkyvä arviointi ovat yritysraportoinnin keskiössä. Kestävyysraportoinnin sääntely lisääntyy ja se on tarkempaa – vaatimukset ja soveltamisala laajenee.

Lue lisää

Kestävyysraportointi – raportoinnin uudet vaatimukset osa I

8.3.2024, Helsinki

Kestävyysraportoinnin sääntely lisääntyy ja se on tarkempaa – vaatimukset ja soveltamisala laajenee.

Lue lisää

AI Governance Professional (AIGP), etäkoulutus

11.3.2024-20.3.2024, Etäkoulutus

Tule oppimaan governance-käytäntöjä, joilla muutat tekoälyn riskistä voimavaraksi.

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat I-II

13.3.2024-25.3.2024, Helsinki

Päivien aikana pureudutaan julkisten ICT-hankintojen menestystekijöihin monipuolisesti alan eturivin asiantuntijoiden johdolla.

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat I

13.3.2024, Helsinki

Julkisissa hankinnoissa piilee säästöpotentiaalia, joka voidaan hyödyntää taitavalla kilpailutuksella. Tässä seminaarissa pureudutaan käytännön tasolla kilpailutusprosessin haastavimpiin ongelmakohtiin ja niiden ratkaisuihin.

Lue lisää

Whistleblowing ja investigaatiot – sisäiset selvitykset yhdessä päivässä

14.3.2024, Helsinki

Sisäisten selvitysprosessien käytännön toteutus

Lue lisää

Henkilötietojen luovutukset ja kaupallinen hyödyntäminen

14.3.2024-15.3.2024, Helsinki

Seminaarissa opit, miten henkilötietoja voidaan hyödyntää kaupallisesti, ja kuinka käsittelyperusteen virheellinen valinta vaikuttaa myöhempään käsittelyyn ja datan hyödyntämismahdollisuuksiin.

Lue lisää

Muutosneuvottelut – neuvotteluiden suunnittelu, käytännön toteutus ja neuvotteluiden jälkeen tehtävät toimenpiteet

19.3.2024, Helsinki

Päivän aikana saat selkeän kokonaiskuvan neuvotteluiden suunnittelusta, käytännön toteutuksesta ja neuvotteluiden jälkeen tehtävistä toimenpiteistä.

Lue lisää

ChatGPT juristin työn tehostajana – käytännön koulutus

20.3.2024, Helsinki

Kuinka voit hyödyntää ChatGPT:tä asiakirjojen laatimiseen ja argumentaation kehittämiseen? Entä asiakirjojen tarkistamiseen, korjaamiseen ja kääntämiseen?

Lue lisää

Kestävyysraportointi – raportoinnin uudet vaatimukset osa II

21.3.2024, Helsinki

Yritysten kestävä toiminta ja sen läpinäkyvä arviointi ovat yritysraportoinnin keskiössä. Kestävyysraportoinnin sääntely lisääntyy ja se on tarkempaa – vaatimukset ja soveltamisala laajenee.

Lue lisää

Työoikeuden oikeustapauspäivä

21.3.2024, Helsinki

Mistä tapauksessa oli kysymys? Mihin ratkaisu perustui? KKO:n ja TT:n työoikeudelliset ratkaisut asiantuntijoiden analysoimina.

Lue lisää

Contract Drafting in English I-II

25.3.2024-26.3.2024, Helsinki

The course will be ”hands on”. By attending the Contract Drafting in English -course yuo will get useful tips on contract drafting techniques and common pitfalls!

Lue lisää

Contract Drafting in English I

25.3.2024, Helsinki

The course will be ”hands on”.  Delegates will be invited to undertake practical exercises eg analysing and improving poor drafting, suggesting changes to clauses presented by ”the other side”.

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat II

25.3.2024, Helsinki

Millaisia ovat onnistuneen hankinnan edellytykset kilpailutusprosessin jälkeen? Mitkä ovat kiellettyjä sopimusmuutoksia?

Lue lisää

Rakennusalan maksukyvyttömyys ja konkurssi

26.3.2024, Helsinki

Rakennusalan maksukyvyttömyystilanteet lisääntyvät – miten varautua toisen osapuolen maksukyvyttömyyteen ja mitä tulee ottaa huomioon konkurssitilanteessa?

Lue lisää

Contract Drafting in English II

26.3.2024, Helsinki

This seminar will look at specific contracts and will focus on the most common company and commercial contracts dealt with by Finnish lawyers in English.

Lue lisää

YSE1: Urakan sisältö ja urakka-aika

4.4.2024, Helsinki

Seminaarin aiheina mm. urakoitsijan suoritusvelvollisuus, urakoitsijan ja tilaajan viivästysvastuut sekä osapuolten vahingonkorvausvastuu.

Lue lisää

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot - YSE 1998 -seminaarisarja

4.4.2024-22.5.2024, Helsinki

Seminaarisarjassa käydään alan kokeneiden asiantuntijoiden toimesta kolmen päivän aikana YSE 1998 läpi kannesta kanteen.

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

11.4.2024-12.4.2024, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Compliance ja riskienhallinta

11.4.2024, Helsinki

Compliance & riskienhallinta -seminaari syventyy käytännönläheisellä otteella compliancen erityiskysymyksiin pintaa syvemmälle.

Lue lisää

Sopimusriitapäivä

12.4.2024, Helsinki

Sopimusriitapäivässä pureudutaan kokeneiden ammattilaisten johdolla yleisimpien sopimusriitatyyppien substanssiin ja riitaprosessissa toimimiseen.

Lue lisää

Vahingonkorvaus ja sopimukset

15.4.2024, Helsinki

Seminaarissa tarkastellaan muun muassa riskienhallintaa sopimuksissa, vastuunrajoja ja sekä kaupallisten sopimusten irtisanomista.

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

16.4.2024-17.4.2024, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää

Tietosuojan vaikutusten arviointi (DPIA)

19.4.2024, Helsinki

Tietosuojan vaikutusten arviointiprosessissa tunnistetaan ja vähennetään henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä sekä tuotetaan aineistoa, jonka avulla rekisterinpitäjä voi osoittaa toimivansa tietosuojasääntelyn edellyttämällä tavalla.

Lue lisää

Kiinteistökehitys ja kaavoitus

22.4.2024, Helsinki

Seminaarissa käsitellään kiinteistökehittämiseen ja kaavoitukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä juridiikan näkökulmasta.

Lue lisää

Häirintäpäivä - näit puutut häirintään ja hoidat selvitysprosessin työpaikalla

23.4.2024, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan häirintätilanteen selvittämiseen työpaikalla Suomen johtavien työoikeusammattilaisten johdolla.

Lue lisää

Data Act

24.4.2024, Helsinki

Seminaarissa syvennymme datasäädöksen vaikutuksiin ja saamme vastauksia muun muassa siihen millaisia datanjakovelvoitteita datasäädös sisältää?

Lue lisää

Tietosuojan oikeustapausaamupäivä

25.4.2024, Helsinki

Tuoreet kotimaiset ja kansainväliset tietosuojaratkaisut asiantuntijoiden analysoimina. Mistä tapauksessa oli kysymys ja mihin ratkaisu perustui? Mitä vaikutuksia oikeustapauksella ja sen ratkaisulla on?

Lue lisää

Talousrikospäivä

25.4.2024, Helsinki

Päivän aikana kuulet miten talousrikostoimeksiannot näyttäytyvät asiamiehen silmin ja miten etenee veropetoksen ja kirjanpitorikoksen esitutkinta ja näyttökynnys.

Lue lisää

Työkyky ja johtaminen - juridiikkaa ja käytäntöä

7.5.2024, Helsinki

Seminaarissa saat vastauksia työkykyjohtamisen ajankohtaisiin kysymyksiin ja ratkaisukeinoja sekä suorituksen johtamiseen että työkykyyn ja sairauspoissaoloihin liittyviin käytännön tilanteisiin.

Lue lisää

YSE2: Urakoitsijan virhevastuu ja lisä- ja muutostyöt

8.5.2024, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi erityisesti urakoitsijan laatuvastuuta sekä taloudellisesti usein erittäin merkityksellisiä sekä ristiriita-alttiita lisä- ja muutostöitä.

Lue lisää

Rekisteröidyn oikeudet ja viranomaisprosessit

16.5.2024-17.5.2024, Helsinki

Seminaarin ohjelmassa muun muassa yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen – tietosuojakuvaus, informointi ja käyttötarkoituksen muuttaminen.

Lue lisää

YSE3: Työmaan toiminta ja sopimussuhteen päättyminen

22.5.2024, Helsinki

Miten ennakoida, estää ja ratkaista urakkaan liittyviä häiriötilanteita ja riitoja?

Lue lisää

Työoikeuspäivä 2024

23.5.2024, Helsinki

Työoikeuspäivä - näin olet askeleen edellä! Ajankohtaisin tieto työoikeuden asiantuntijoille päivässä. Näkökulma käytännön työelämässä. Puhujina kokeneet ja arvostetut työoikeuden asiantuntijat.

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

30.5.2024-31.5.2024, Helsinki

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus

22.8.2024, Helsinki

Lue lisää