Tuotamme vuosittain lähes 120 lakikoulutusta juridiikan eri aihealueilta. Seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Koulutuksemme soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

Henkilötietojen luovutukset ja kaupallinen hyödyntäminen

30.3.2023-31.3.2023, Helsinki

Seminaarissa opit, miten henkilötietoja voidaan hyödyntää kaupallisesti, ja kuinka käsittelyperusteen virheellinen valinta vaikuttaa myöhempään käsittelyyn ja datan hyödyntämismahdollisuuksiin.

Lue lisää

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot - YSE 1998 -seminaarisarja

4.4.2023-23.5.2023, Helsinki

Seminaarisarjassa käydään alan kokeneiden asiantuntijoiden toimesta kolmen päivän aikana YSE 1998 läpi kannesta kanteen.

Lue lisää

YSE1: Urakan sisältö ja urakka-aika

4.4.2023, Helsinki

Seminaarin aiheina mm. urakoitsijan suoritusvelvollisuus, urakoitsijan ja tilaajan viivästysvastuut sekä osapuolten vahingonkorvausvastuu.

Lue lisää

Kiinteistökehitys ja kaavoitus

12.4.2023, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan kiinteistökehittämiseen ja kaavoitukseen juridiikan näkökulmasta.

Lue lisää

Datapäivä

13.4.2023, Helsinki

Euroopan unioni on viime vuosina lisännyt merkittävästi dataa ja tietoa koskevaa lainsäädäntöä, eikä tahti vaikuta hidastavan. Tule kuulemaan millaista säätelyä on tulossa ja mitä voidaan vielä odottaa.

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

18.4.2023-19.4.2023, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää

Mielenterveyden häiriöt ja niiden käsittely työpaikalla

18.4.2023, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi mielenterveyden häiriöihin liittyvät peruskäsitteet ja häiriöihin liittyvät työkyvyn haasteet työpaikoilla nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

Tietosuojan oikeustapausaamu

18.4.2023, Helsinki

Tuoreet kotimaiset ja kansainväliset tietosuojaratkaisut asiantuntijoiden analysoimina. Mistä tapauksessa oli kysymys? Mihin ratkaisu perustui? Mitä vaikutuksia sillä on käytännössä?

Lue lisää

Rahoituksen uudelleenjärjestelyt ja insolvenssi (Rahoitusjuristi -seminaarisarja osa 2)

20.4.2023, Helsinki

Seminaaripäivän aikana käydään käytännönläheisesti läpi rahoituksen vapaaehtoiset uudelleenjärjestelykeinot, niihin liittyvät takaisinsaantiriskit ja täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset.

Lue lisää

Pesänselvityksen ja perinnönjaon tulkintatilanteita

20.4.2023, Helsinki

Koulutuksessa kokeneet asianajajat käsittelevät pesänselvitykseen ja perinnönjakoon liittyviä säännöksiä, tulkintoja ja käytäntöjä.

Lue lisää

Ihmisoikeuspäivä

21.4.2023, Helsinki

Asiantuntijat tulevat käsittelemään ihmisoikeuksien erityiskysymyksiä koskien mm. oikeudenkäyntiprosessia, sananvapautta sekä yksityisyydensuojaa.

Lue lisää

Työoikeuden oikeustapauspäivä

24.4.2023, Helsinki

Mistä tapauksessa oli kysymys? Mihin ratkaisu perustui? KKO:n ja TT:n työoikeudelliset ratkaisut asiantuntijoiden analysoimina.

Lue lisää

Investigaatiopäivä - sisäiset selvitykset yhdessä päivässä

24.4.2023, Helsinki

Sisäisten selvitysprosessien käytännön toteutus

Lue lisää

Kiinteistötransaktiopäivä 2023

26.4.2023, Helsinki

Seminaarissa keskitytään toimitila- ja sijoituskiinteistöjen transaktioihin liittyvien ajankohtaisten haasteiden ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen sekä järkevään riskien hallintaan.

Lue lisää

Certified Information Privacy Technologist (CIPT)

27.4.2023-28.4.2023, Helsinki

IAPP:n CIPT-kurssi auttaa sinua ymmärtämään, miten tietosuojaperiaatteet, kontrollit ja standardit kääntyvät teknisiksi toiminnallisuuksiksi ja laadullisiksi vaatimuksiksi.

Lue lisää

ESG-päivä

27.4.2023, Helsinki

EU:n yritysvastuudirektiiviehdotusten myötä vastuullisuus on yhä enemmän juridista toimintaa ja siksi juristin rooli onkin merkittävä

Lue lisää

Tekijänoikeuspäivä

28.4.2023, Helsinki

Tekijänoikeuslain vaiheikas valmistelu on loppusuoralla. Tässä seminaarissa saat viimeisimmän tiedon ajankohtaisista uudistuksista, viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä sekä jatkovalmisteluun jääneistä kysymyksistä.

Lue lisää

YSE2: Urakoitsijan virhevastuu ja lisä- ja muutostyöt

4.5.2023, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi erityisesti urakoitsijan laatuvastuuta sekä taloudellisesti usein erittäin merkityksellisiä sekä ristiriita-alttiita lisä- ja muutostöitä.

Lue lisää

Sairauspoissaolojen hallinta - juridiikkaa ja ratkaisuja käytännön ongelmatilanteisiin

9.5.2023, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työelämässä esille tulevia työkykyyn ja sairauspoissaoloihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja tilanteiden käytännön ratkaisukeinoja.

Lue lisää

Rekisteröidyn oikeudet ja viranomaisprosessit

11.5.2023-12.5.2023, Helsinki

Seminaarin ohjelmassa muun muassa yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen – tietosuojakuvaus, informointi ja käyttötarkoituksen muuttaminen.

Lue lisää

Talousrikospäivä

11.5.2023, Helsinki

Päivän aikana kuulet miten talousrikostoimeksiannot näyttäytyvät asiamiehen silmin ja miten etenee veropetoksen ja kirjanpitorikoksen esitutkinta ja näyttökynnys.

Lue lisää

Työpaikan pakolliset henkilöstösuunnitelmat käytännönläheisesti

16.5.2023, Helsinki

Käytännönläheisessä koulutuksessa saat konkreettisia ohjeita ja työkaluja henkilöstösuunnitelmien laatimiseen, hyödyntämiseen ja ylläpitämiseen.

Lue lisää

YSE3: Työmaan toiminta ja sopimussuhteen päättyminen

23.5.2023, Helsinki

Miten ennakoida, estää ja ratkaista urakkaan liittyviä häiriötilanteita ja riitoja?

Lue lisää

Pääkäsittelypäivä

23.5.2023, Helsinki

Tule kuulemaan, keskustelemaan ja oppimaan pääkäsittelyyn liittyvistä käytännön kysymyksistä prosessioikeuden kokeneiden ammattilaisten johdolla!

Lue lisää

Tekoälypäivä

24.5.2023, Helsinki

Mihin tekoälyn sovellusala on menossa? Tekoälyprojektit ovat jo nyt käytännön arkea monella alalla, ja niihin liittyviä haasteita on paitsi tunnistettu myös ratkottu.

Lue lisää

Julkiset hankinnat 2023

24.5.2023, Helsinki

Tässä ajankohtaispäivässä pureudutaan julkisten hankintojen kiinnostavimpiin teemoihin käytännönläheisesti.

Lue lisää

Työoikeuspäivä 2023

25.5.2023, Helsinki

Työoikeuspäivä - näin olet askeleen edellä! Ajankohtaisin tieto työoikeuden asiantuntijoille päivässä. Näkökulma käytännön työelämässä. Puhujina kokeneet ja arvostetut työoikeuden asiantuntijat.

Lue lisää

Privacy Pro (CIPP/E ja CIPM)

25.5.2023-1.9.2023, Helsinki

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

25.5.2023-26.5.2023, Helsinki

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Julkisuusperiaate

26.5.2023, Helsinki

Julkisuusperiaate on julkishallinnon avoimuutta määrittelevä perusoikeus, jolla on kiinteä yhteys sananvapauden toteuttamisessa.

Lue lisää

Yrityssaneerauspäivä 2023

30.5.2023, Helsinki

Yrityssaneerauspäivässä pureudutaan alan ajankohtaisiin kysymyksiin ja käsitellään mm. kesällä 2023 voimaan tulevia yrityssaneerauslain muutoksia.

Lue lisää

Aviovarallisuuspäivä

30.5.2023, Helsinki

Aviovarallisuuspäivässä tarkastellaan monipuolisesti aviovarallisuusoikeuden haastavia ja ajankohtaisia kysymyksiä.

Lue lisää

Whistleblowing

31.5.2023, Helsinki

Uudella lainsäädännöllä pyritään tehostamaan petosten ja korruption ehkäisyä ja paljastamista.

Lue lisää

Käytetyn asunnon kauppa ja kiinteistön kauppa

1.6.2023, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi käytetyn asunnon kauppaan ja kiinteistön kauppaan liittyviä velvoitteita ja vastuita kaupan osapuolten kesken

Lue lisää

Ilmasto-oikeuspäivä

6.6.2023, Helsinki

Miten ilmasto-oikeus on kehittymässä Suomessa ja EU:ssa? Tässä seminaarissa saat ajankohtaisen katsauksen sääntelykehityksen viimeisimpään tilanteeseen ja tärkeimpiin teemoihin.

Lue lisää

Tietopyynnöt

7.6.2023, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan julkisuuslain erityiskysymyksiin ja erilaisiin rajanvetotilanteisiin tietopyyntöjen osalta.

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus

24.8.2023, Helsinki

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

31.8.2023-1.9.2023, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää