Tuotamme vuosittain lähes 120 lakikoulutusta juridiikan eri aihealueilta. Seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Koulutuksemme soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

Vahingonkorvaus ja sopimukset

15.4.2024, Helsinki

Seminaarissa tarkastellaan muun muassa riskienhallintaa sopimuksissa, vastuunrajoja ja sekä kaupallisten sopimusten irtisanomista.

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

16.4.2024-17.4.2024, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää

Tietosuojan vaikutustenarviointi (DPIA)

19.4.2024, Helsinki

Tietosuojan vaikutustenarviointiprosessissa tunnistetaan ja vähennetään henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä sekä tuotetaan aineistoa, jonka avulla rekisterinpitäjä voi osoittaa toimivansa tietosuojasääntelyn edellyttämällä tavalla.

Lue lisää

Kiinteistökehitys ja kaavoitus

22.4.2024, Helsinki

Seminaarissa käsitellään kiinteistökehittämiseen ja kaavoitukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä juridiikan näkökulmasta.

Lue lisää

Häirintäpäivä - näin puutut häirintään ja hoidat selvitysprosessin työpaikalla

23.4.2024, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan häirintätilanteen selvittämiseen työpaikalla Suomen johtavien työoikeusammattilaisten johdolla.

Lue lisää

Data Act

24.4.2024, Helsinki

Miten EU:n datasäädös vaikuttaa yritysten datan hallintaan ja hyödyntämiseen?

Lue lisää

Tietosuojan oikeustapausaamupäivä

25.4.2024, Helsinki

Tuoreet kotimaiset ja kansainväliset tietosuojaratkaisut asiantuntijoiden analysoimina. Mistä tapauksessa oli kysymys ja mihin ratkaisu perustui? Mitä vaikutuksia oikeustapauksella ja sen ratkaisulla on?

Lue lisää

Talousrikospäivä

25.4.2024, Helsinki

Päivän aikana kuulet miten talousrikostoimeksiannot näyttäytyvät asiamiehen silmin ja miten etenee veropetoksen ja kirjanpitorikoksen esitutkinta ja näyttökynnys.

Lue lisää

Työkyky ja johtaminen - juridiikkaa ja käytäntöä

7.5.2024, Helsinki

Seminaarissa saat vastauksia työkykyjohtamisen ajankohtaisiin kysymyksiin ja ratkaisukeinoja sekä suorituksen johtamiseen että työkykyyn ja sairauspoissaoloihin liittyviin käytännön tilanteisiin.

Lue lisää

AI Governance Professional (AIGP)

7.5.2024-8.5.2024, Helsinki

Tule oppimaan governance-käytäntöjä, joilla muutat tekoälyn riskistä voimavaraksi.

Lue lisää

YSE2: Urakoitsijan virhevastuu ja lisä- ja muutostyöt

8.5.2024, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi erityisesti urakoitsijan laatuvastuuta sekä taloudellisesti usein erittäin merkityksellisiä sekä ristiriita-alttiita lisä- ja muutostöitä.

Lue lisää

Liikehuoneistojen vuokrasopimukset

14.5.2024, Helsinki

Seminaarissa syvennytään vuokrasopimuksen keskeiseen sisältöön mukaan lukien tietosuojaan ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset, ja saadaan käytännön vinkkejä vuokrasopimuksen tekemiseen.

Lue lisää

Aviovarallisuuspäivä

14.5.2024, Helsinki

Aviovarallisuuspäivässä tarkastellaan ajankohtaista oikeuskäytäntöä avioliitto-oikeudesta.

Lue lisää

Yritysvastuuoikeus I-II

16.5.2024-4.6.2024, Helsinki

Yritysvastuuoikeuden koulutus tarjoaa kattavan kokonaisuuden keskeisistä teemoista ja käytännön oppia esimerkiksi siitä, miten aloittaa yrityksessä yritysvastuutyö.

Lue lisää

Yritysvastuuoikeus I Mitä on yritysvastuuoikeus?

16.5.2024, Helsinki

Yritysvastuuoikeus on oikeudenalana kasvava ja sen merkitys muun muassa yritysjuristin työssä on koko ajan painavampi.

Lue lisää

Rekisteröidyn oikeudet ja viranomaisprosessit

16.5.2024-17.5.2024, Helsinki

Seminaarin ohjelmassa muun muassa yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen – tietosuojakuvaus, informointi ja käyttötarkoituksen muuttaminen.

Lue lisää

Energiaoikeuspäivä

17.5.2024, Helsinki

Päivän aikana perehdytään kattavasti energiaoikeuden juridiikkaan erityisesti uusiutuvan energian ja vihreän siirtymän kannalta.

Lue lisää

Julkiset hankinnat 2024

20.5.2024, Helsinki

Tarkastelussa muun muassa Hankintasäännösten uudistaminen: hankintojen kilpailullisuuden ja markkinoiden toimivuuden edistäminen. Lisäksi tietoa korruption tunnistamisesta julkisissa hankinnoissa – mitä on oikeudeton suosiminen?

Lue lisää

Tekoälypäivä 2024

21.5.2024, Helsinki

EU:n uuden tekoälyasetuksen tarkastelun lisäksi seminaarissa analysoidaan generatiivisen tekoälyn vaikutuksia tekijänoikeuteen – esimerkiksi, soveltuuko uusi tiedonlouhintapoikkeus tekijänoikeudella suojatun aineiston hyödyntämiseen?

Lue lisää

Asiakas- ja potilastietojen käsittelyn sääntely

22.5.2024, Helsinki

Seminaarissa asiantuntijamme johdattavat osallistujat asiakas- ja potilastietojen sääntelyjärjestelmään ja avaavat uuden lain lisäksi huomioitavien säädösten keskinäisiä suhteita.

Lue lisää

YSE3: Työmaan toiminta ja sopimussuhteen päättyminen

22.5.2024, Helsinki

Miten ennakoida, estää ja ratkaista urakkaan liittyviä häiriötilanteita ja riitoja?

Lue lisää

Tekijänoikeuspäivä 2024

23.5.2024, Helsinki

Millaisia vaikutuksia EU:n tekoälysääntelyllä on tekijänoikeuksiin ja miten kestävyysajattelu integroituu kokonaisuuteen? Millainen oli tekijänoikeuslain ensimmäinen vuosi ja mitä voimme oppia ajankohtaisista oikeustapauksista?

Lue lisää

Työoikeuspäivä 2024

23.5.2024, Helsinki

Työoikeuspäivä - näin olet askeleen edellä! Ajankohtaisin tieto työoikeuden asiantuntijoille päivässä. Näkökulma käytännön työelämässä. Puhujina kokeneet ja arvostetut työoikeuden asiantuntijat.

Lue lisää

Rahoitussopimukset I & II

29.5.2024-12.6.2024, Helsinki

Seminaarisarjassa käsitellään viimeaikaista kehitystä kestävien rahoitusratkaisujen markkinassa - kuten esimerkiksi vastuullisuustavoitteet ja niiden vaikutus yritysrahoitukseen. Koulutuksen aikana käydään läpi käytännönläheisesti hyviä sopimuskäytäntöjä, neuvottelustrategiaa sekä käsitellään erityisehtoja myös liiketoiminnallisen liikkumavaran näkökulmasta.

Lue lisää

Yrityssaneerauspäivä

29.5.2024, Helsinki

Yrityssaneerauspäivässä käsitellään muun muassa konsernisaneerausta ja tarkastellaan, mitkä ovat onnistuneen yrityssaneerauksen elementit.

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

30.5.2024-31.5.2024, Helsinki

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Kirjelmäpäivä

4.6.2024, Helsinki

Kun kirjoittaa oikeudenkäyntikirjelmää, olennaista on osata jutun juridiikka. Se ratkaisee, mitkä väitteet on tarpeen esittää. Kirjoittamisen kannalta tärkeää on myös kiteyttäminen.

Lue lisää

Yritysvastuuoikeus II Poimintoja keskeisistä erityiskysymyksistä

4.6.2024, Helsinki

Yritysvastuuoikeus on oikeudenalana kasvava ja sen merkitys muun muassa yritysjuristin työssä on koko ajan painavampi.

Lue lisää

Uusi rakentamislaki ja korjaussarja – käytännön vaikutukset

5.6.2024, Helsinki

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Minkälaista osaamista ja työkaluja jatkossa tarvitaan?

Lue lisää

Tuotevastuupäivä

6.6.2024, Helsinki

Euroopan unionin tuotevastuulainsäädäntö uudistuu ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Mitä muutoksia on luvassa ja kuinka yritykset voivat näihin varautua.

Lue lisää

Ilmoittajansuojelulaki käytännössä

10.6.2024, Helsinki

Sisäisten selvitysprosessien käytännön toteutus

Lue lisää

Julkisuus, salaisuus ja tietopyynnöt

10.6.2024-11.6.2024, Helsinki

Lue lisää

Julkisuusperiaate

10.6.2024, Helsinki

Julkisuusperiaate on julkishallinnon avoimuutta määrittelevä perusoikeus, jolla on kiinteä yhteys sananvapauden toteuttamisessa.

Lue lisää

Tietopyynnöt

11.6.2024, Helsinki

Seminaarissa käsitellään julkisuuslain erityiskysymyksiä ja erilaisia rajanvetotilanteita tietopyyntöjen osalta.

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus

22.8.2024, Helsinki

Lue lisää