Osallistujistamme 98 % suosittelisi seminaarejamme myös kollegoilleen! Asiakastyytyväisyytemme 4,6/5 heijastaa sitoutumistamme laatuun ja erinomaiseen asiakaskokemukseen. Asiakaspalvelumme on aina seminaaripaikalla varmistamassa sujuvan päivän.

Tule mukaan oppimaan, verkostoitumaan ja kehittämään ammattitaitoasi!

Kirjelmäpäivä

4.6.2024, Helsinki

Kun kirjoittaa oikeudenkäyntikirjelmää, olennaista on osata jutun juridiikka. Se ratkaisee, mitkä väitteet on tarpeen esittää. Kirjoittamisen kannalta tärkeää on myös kiteyttäminen.

Lue lisää

Yritysvastuuoikeus II Poimintoja keskeisistä erityiskysymyksistä

4.6.2024, Helsinki

Yritysvastuuoikeus on oikeudenalana kasvava ja sen merkitys muun muassa yritysjuristin työssä on koko ajan painavampi.

Lue lisää

Uusi rakentamislaki ja korjaussarja – käytännön vaikutukset

5.6.2024, Helsinki

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Minkälaista osaamista ja työkaluja jatkossa tarvitaan?

Lue lisää

Tuotevastuupäivä

6.6.2024, Helsinki

Euroopan unionin tuotevastuulainsäädäntö uudistuu ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Mitä muutoksia on luvassa ja kuinka yritykset voivat näihin varautua.

Lue lisää

Ilmoittajansuojelulaki käytännössä

10.6.2024, Helsinki

Sisäisten selvitysprosessien käytännön toteutus

Lue lisää

Julkisuus, salaisuus ja tietopyynnöt

10.6.2024-11.6.2024, Helsinki

Lue lisää

Julkisuusperiaate

10.6.2024, Helsinki

Julkisuusperiaate on julkishallinnon avoimuutta määrittelevä perusoikeus, jolla on kiinteä yhteys sananvapauden toteuttamisessa.

Lue lisää

Tietopyynnöt

11.6.2024, Helsinki

Seminaarissa käsitellään julkisuuslain erityiskysymyksiä ja erilaisia rajanvetotilanteita tietopyyntöjen osalta.

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus

22.8.2024, Helsinki

Mitä ja miten henkilötietojen käsittelyä tulisi sisäisesti kouluttaa ja ohjeistaa? Millainen on tietosuoja-asiantuntijan työ tulevaisuudessa?

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

29.8.2024-30.8.2024, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Yritystoiminnan muutostilanteet – muutosneuvottelujen ja uudelleensijoittamisen juridiikkaa

4.9.2024, Helsinki

Koulutuksessa käydään läpi muutosneuvotteluihin ja uudelleensijoittamiseen liittyviä juridisia kysymyksiä, jotka nousevat esille yritystoiminnan muutostilanteissa.

Lue lisää

Rakennusalan maksukyvyttömyys ja konkurssi

4.9.2024, Helsinki

Rakennusalan maksukyvyttömyystilanteet lisääntyvät – miten varautua toisen osapuolen maksukyvyttömyyteen ja mitä tulee ottaa huomioon konkurssitilanteessa?

Lue lisää

AI Governance Professional (AIGP)

5.9.2024-6.9.2024, Helsinki

Tule oppimaan governance-käytäntöjä, joilla muutat tekoälyn riskistä voimavaraksi.

Lue lisää

Maanvuokrasopimukset

5.9.2024, Helsinki

Miten kaavahanke vaikuttaa maanvuokrasopimusten ja liitännäisten sopimusten neuvotteluun?

Lue lisää

ChatGPT ja Copilot juristin työn tehostajina – käytännön koulutus

11.9.2024, Helsinki

Kuinka voit hyödyntää ChatGPT:tä asiakirjojen laatimiseen ja argumentaation kehittämiseen? Entä asiakirjojen tarkistamiseen, korjaamiseen ja kääntämiseen?

Lue lisää

Oikeudenkäyntipäivä

20.9.2024, Helsinki

Oikeudenkäyntipäivässä käydään läpi siviiliprosessia niin tuomarin kuin asiamiehen näkökulmasta – miten prosessi viedään eteenpäin tehokkaasti?

Lue lisää

Tavaramerkkipäivä

24.9.2024, Helsinki

Mitä EU:n mallioikeusuudistus tarkoittaa? Millainen on tavaramerkkien tilanne Venäjällä?

Lue lisää

Työoikeuden asiantuntijaohjelma 2024-2025

24.9.2024-9.4.2025, Helsinki

Saat syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättymiseen saakka.

Lue lisää

Tietosuojapäivä 2025

28.1.2025, Helsinki

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Alma kutsuvat sinut Tietosuojapäivään kehittämään tietosuojatyötä ja löytämään ratkaisuja yhdessä.

Lue lisää