Tuotamme vuosittain lähes 120 lakikoulutusta juridiikan eri aihealueilta. Seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Koulutuksemme soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

Yhteistoiminta yrityksissä - säännökset ja käytännöt

27.9.2023, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi yhteistoimintalain soveltamisalaa ja sen osapuolia, jatkuvaa vuoropuhelua, muutosneuvotteluita ja hallintoedustusta sekä säännösten että käytännön näkökulmista.

Lue lisää

Sopimustekniikka I & II

27.9.2023-31.10.2023, Helsinki

Seminaarisarjassa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Lue lisää

Sopimustekniikka I

27.9.2023, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin.

Lue lisää

Pakotepäivä

28.9.2023, Helsinki

Tunnetko viimeaikaisen pakotteita koskevan oikeuskäytännön? Entä tiedätkö pakotteiden oikeusvaikutukset ja niiden hyödyntämisvaihtoehdot yrityksissä?

Lue lisää

Rakentamisvaiheen asuntokauppa ja RS-järjestelmä

28.9.2023, Helsinki

Päivän aikana käydään läpi asuntokauppalain määritelmät, asunnon ostajien oikeuksia asunnon rakentamisvaiheessa suojaava RS-järjestelmä ja muut keskeiset asiakirjat.

Lue lisää

Compliance ja riskienhallinta

29.9.2023, Helsinki

Compliance & riskienhallinta -seminaari syventyy käytännönläheisellä otteella compliancen erityiskysymyksiin pintaa syvemmälle.

Lue lisää

Yritystaloutta juristeille -koulutussarja

5.10.2023-24.10.2023, Etäkoulutus

Koulutussarja rakentaa osallistujille johdonmukaisesti talousteoriaan ja liiketoimintaan perustuvat kehikot ja työkalut yrityksen tilinpäätösinformaation ymmärtämiseksi ja hyödyntämiseksi.

Lue lisää

Yrityksen taloudelliset tavoitteet ja tilinpäätösinformaation tulkinta (Yritystaloutta juristeille -koulutussarja, osa 1)

5.10.2023, Etäkoulutus

Koulutuksessa keskitytään tilinpäätöslaskelmien ja -informaation ymmärtämiseen ja tulkintaan.

Lue lisää

Osakassopimuspäivä

6.10.2023, Helsinki

Seminaarin ohjelmassa: Osakassopimukset sijoittajan suojana ja riitatilanteissa.

Lue lisää

Privacy Pro (CIPP/E ja CIPM)

10.10.2023-14.12.2023, Helsinki

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Osa-aikatyön juridiikkaa

10.10.2023, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi osa-aikatyön eri muotoja ja selvitetään muun muassa millä perusteilla osa-aikatyötä voidaan tehdä ja mikä on työnantajan velvollisuus tarjota lisätyötä osa-aikaiselle.

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

10.10.2023-11.10.2023, Helsinki

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Data Act

10.10.2023, Helsinki

Päivän aikana pureudutaan kiinnostavien esimerkkien avulla datasäännökseen liittyviin ongelmakohtiin ja ratkaisuihin.

Lue lisää

Työelämän tietosuoja

12.10.2023, Helsinki

Mitä tietoja työnantaja voi kerätä työntekijästä ja mistä niitä voi hankkia? Milloin ja miten työnantaja saa kerätä ja käsitellä työntekijän terveydentilatietoja?

Lue lisää

Yrityksen taloudellisen suorituskyvyn, elinkelpoisuuden ja aseman analysointi tunnusluvuilla (Yritystaloutta juristeille -koulutussarja osa 2)

12.10.2023, Etäkoulutus

Koulutuksessa keskitytään muun muassa tilinpäätösinformaatioon perustuvien tunnuslukujen ymmärtämiseen, tulkintaan ja käyttöön yrityksen taloudellisen suorituksen ja aseman analysoinnissa.

Lue lisää

Työpaikan pakolliset henkilöstösuunnitelmat käytännönläheisesti

24.10.2023, Helsinki

Käytännönläheisessä koulutuksessa saat konkreettisia ohjeita ja työkaluja henkilöstösuunnitelmien laatimiseen, hyödyntämiseen ja ylläpitämiseen.

Lue lisää

Yrityksen rahoituksen perusteet ja arvonmääritys (Yritystaloutta juristeille -koulutussarja, osa 3)

24.10.2023, Etäkoulutus

Koulutuksessa keskitytään yrityksen arvonmäärityksen ymmärtämiseen, tulkintaan ja analysointiin.

Lue lisää

Kiinteistötransaktiopäivä 2023

25.10.2023, Helsinki

Seminaarissa keskitytään toimitila- ja sijoituskiinteistöjen transaktioihin liittyvien ajankohtaisten haasteiden ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen sekä järkevään riskien hallintaan.

Lue lisää

Kilpailuoikeus 2023

26.10.2023-27.10.2023, Helsinki

Kilpailuoikeus-seminaari tarjoaa korkeatasoisia kotimaisia ja kansainvälisiä puheenvuoroja kilpailuoikeuden ajankohtaisimmista aiheista ja ilmiöistä.

Lue lisää

Competition Law 2023

26.10.2023, Helsinki

The annual Competition Law 2022 Conference is designed to help you gain insight of the key changes and developments in competition law over the past year.

Lue lisää

Maanvuokrasopimukset

27.10.2023, Helsinki

Miten kaavahanke vaikuttaa maanvuokrasopimusten ja liitännäisten sopimusten neuvotteluun?

Lue lisää

Todistelupäivä

30.10.2023, Helsinki

Tule kuulemaan, keskustelemaan ja oppimaan todisteluun liittyvistä keskeisistä käytännön kysymyksistä prosessioikeuden kokeneiden ammattilaisten johdolla!

Lue lisää

Tekoäly 2023 – ilmiö, sääntely, käytäntö

31.10.2023, Helsinki

Millaisia käytännön vaikutuksia tekoälyasetuksella tulee olemaan? Tässä seminaarissa saat ajankohtaisen katsauksen sääntelytilanteeseen ja juridisiin erityiskysymyksiin.

Lue lisää

Sopimustekniikka II

31.10.2023, Helsinki

Koulutuksessa keskitytään sopimusten häiriöihin ja virheisiin varautumiseen sekä niiden seuraamuksiin.

Lue lisää

Yritysvastuuoikeuden koulutusohjelma osa I

2.11.2023, Helsinki

Yritysvastuuoikeus on oikeudenalana kasvava ja sen merkitys muun muassa yritysjuristin työssä on koko ajan painavampi.

Lue lisää

Yritysvastuuoikeuden koulutusohjelma

2.11.2023-14.12.2023, Helsinki

Yritysvastuuoikeuden koulutusohjelma tarjoaa kattavan kokonaisuuden keskeisistä teemoista ja käytännön oppia esimerkiksi siitä, miten aloittaa yrityksessä yritysvastuutyö.

Lue lisää

ICT-sopimukset I – ICT sopimukset käytännössä

2.11.2023, Helsinki

ICT-sopimukset käytännössä -seminaarissa saat vastauksia it-sopimusten ajankohtaisiin ja keskeisimpiin kysymyksiin toimittajan ja ostajan näkökulmasta.

Lue lisää

ICT-sopimukset I–II

2.11.2023-15.11.2023, Helsinki

Miten hallitset riskejä sopimuksilla? Miten ennaltaehkäiset riitoja? Valmistaudu sopimusneuvotteluihin ja ilmoittaudu seminaarisarjaan.

Lue lisää

Tietosuojan oikeustapausaamupäivä

3.11.2023, Helsinki

Tuoreet kotimaiset ja kansainväliset tietosuojaratkaisut asiantuntijoiden analysoimina. Mistä tapauksessa oli kysymys? Mihin ratkaisu perustui? Mitä vaikutuksia sillä on käytännössä?

Lue lisää

Insolvenssipäivä

7.11.2023, Helsinki

Seminaarissa saat uusimman tiedon insolvenssioikeuden ajankohtaisista kysymyksistä yhdessä tehopäivässä.

Lue lisää

Julkiset ICT hankinnat I-II

8.11.2023-23.11.2023, Helsinki

Miten tekoälyn lisääntyminen vaikuttaa vaatimuksiin ja kilpailutukseen? Miksi riitoja syntyy ja miten tulee toimia, jos toimitusprojekti alkaa käydä riitaisaksi?

Lue lisää

Työkyky työsuhteessa – juridiikkaa ja käytännön ratkaisuja

8.11.2023, Helsinki

Seminaarissa saat vastauksia työkykyjohtamisen ajankohtaisiin kysymyksiin ja ratkaisukeinoja sekä suorituksen johtamiseen että työkykyyn ja sairauspoissaoloihin liittyviin käytännön tilanteisiin.

Lue lisää

Julkiset ICT hankinnat I

8.11.2023, Helsinki

Miten tekoälyn lisääntyminen vaikuttaa vaatimuksiin ja kilpailutukseen? Millaisia ehtoja projektisopimuksissa kannattaa käytännössä suosia?

Lue lisää

Contract Drafting in English I-II

9.11.2023-10.11.2023, Helsinki

Lue lisää

Tietosuojavastaavan tehtävät ja osoitusvelvollisuus

9.11.2023, Helsinki

Seminaarin jälkeen ymmärrät tietosuojasääntelyn tarkoituksen, tulkintaperiaatteet ja systematiikan sekä viranomaisen roolin tietojen käsittelyssä.

Lue lisää

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 2023-2024

9.11.2023-22.8.2024, Helsinki

Tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon tehostuessa osaava tietosuojavastaava on yhä kriittisempi tekijä organisaatiossa. Osaamaton tietosuojavastaava on huomattava tietosuojariski.

Lue lisää

Syrjintä ja epäasiallinen kohtelu työssä

9.11.2023, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi tasapuoliseen kohteluun ja syrjimättömyyteen liittyviä keskeisiä haasteita sekä lainsäädännön että käytännön näkökulmasta.

Lue lisää

Contract Drafting in English I

9.11.2023, Helsinki

The course will be ”hands on”.  Delegates will be invited to undertake practical exercises eg analysing and improving poor drafting, suggesting changes to clauses presented by ”the other side”.

Lue lisää

Contract Drafting in English II

10.11.2023, Helsinki

This seminar will look at specific contracts and will focus on the most common company and commercial contracts dealt with by Finnish lawyers in English.

Lue lisää

Virkasuhdepäivä 2023

14.11.2023, Helsinki

Päivässä aiheina ajankohtaiset julkishallintoa koskevat työ- ja virkamiesoikeudelliset kysymykset ja oikeuskäytäntö.

Lue lisää

Rakennusriitapäivä 2023

14.11.2023, Helsinki

Rakennusriitapäivä kokoaa yhteen rakentamisen sopimuskäytäntöjen ja rakennusriitaprosessien parhaat asiantuntijat käsittelemään ajankohtaisia rakennushankkeiden vastuukysymyksiä.

Lue lisää

ICT-sopimukset II – ICT-riitapäivä

15.11.2023, Helsinki

Osaatko varautua riitoihin sopimuksissa? Miten ICT-riitaa kannattaa ajaa eri foorumeissa? Miten todistelu kannattaa rakentaa?

Lue lisää

Arvopaperimarkkinoiden ajankohtaispäivä

16.11.2023, Helsinki

Markkinatilannekatsauksen lisäksi seminaarissa käydään kattavasti läpi ajankohtaisia aiheita alan parhaiden osaajien johdolla.

Lue lisää

Certified Information Privacy Technologist (CIPT)

16.11.2023-17.11.2023, Helsinki

IAPP:n CIPT-kurssi auttaa sinua ymmärtämään, miten tietosuojaperiaatteet, kontrollit ja standardit kääntyvät teknisiksi toiminnallisuuksiksi ja laadullisiksi vaatimuksiksi.

Lue lisää

Hallitustyöskentely ja vastuu

17.11.2023, Helsinki

Seminaarissa keskitytään osakeyhtiön hallitustyöskentelyn ja vastuun sekä vahingonkorvauksen ajankohtaisiin ja tärkeisiin kysymyksiin.

Lue lisää

Ajankohtaista jäämistöstä ja osituksesta

21.11.2023, Helsinki

Jäämistösuunnittelun mahdollisuuksia ja karikoita – tiedä, miten toimia, ja miten nopeasti

Lue lisää

Yritysvastuuoikeuden koulutusohjelma osa II

22.11.2023, Helsinki

Yritysvastuuoikeus on oikeudenalana kasvava ja sen merkitys muun muassa yritysjuristin työssä on koko ajan painavampi.

Lue lisää

Datapäivä

22.11.2023, Helsinki

Euroopan unioni on viime vuosina lisännyt merkittävästi dataa ja tietoa koskevaa lainsäädäntöä, eikä tahti vaikuta hidastavan. Tule kuulemaan millaista säätelyä on tulossa ja mitä voidaan vielä odottaa.

Lue lisää

Työoikeuden ajankohtaispäivä

23.11.2023, Helsinki

Marraskuulle vakiintuneessa ajankohtaispäivässä käsitellään kiinnostavia ja ajankohtaisia työoikeuden teemoja.

Lue lisää

Julkiset ICT hankinnat II

23.11.2023, Helsinki

Millaisia ovat onnistuneen hankinnan edellytykset kilpailutusprosessin jälkeen? Mitkä ovat kiellettyjä sopimusmuutoksia?

Lue lisää

Osakeyhtiön kriisirahoitus

24.11.2023, Helsinki

Lue lisää

Valtiontuet ja kilpailuoikeus

28.11.2023, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan valtiontukien ja kilpailuoikeuden ajankohtaisimpiin kysymyksiin sekä sääntelyyn ja ratkaisukäytäntöön.

Lue lisää

Oikeuskäytäntöä kiinteistönvälittäjän vastuusta

30.11.2023, Etäkoulutus

Kolmen tunnin koulutuksessa käydään läpi asunto- ja kiinteistökauppaan liittyviä ongelmakohtia kiinteistönvälittäjän näkökulmasta oikeuskäytännön kautta.

Lue lisää

Suuri säätiöpäivä

1.12.2023, Helsinki

Suuri säätiöpäivä 2023 kokoaa jälleen säätiöiden ammattilaiset päivittämään tietonsa ajan tasalle alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla.

Lue lisää

Kollektiiviperusteinen irtisanominen – yleisiä ja erityisiä kysymyksiä

4.12.2023, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi kollektiivi-irtisanomiseen liittyviä yleisiä ja erityiskysymyksiä sekä lainsäädännön että oikeustapausten avulla.

Lue lisää

Urakkasopimusten ja YSE:n kipupisteet – mistä tavallisesti riidellään?

8.12.2023, Helsinki

Seminaarissa tarkastellaan urakkasopimusten solmimista, urakkasopimuksista neuvottelemista ja YSE 1998 -rakennusehtojen riitaherkkiä kohtia, kun urakka toteutetaan.

Lue lisää

Muutoksenhaku - valituksen kohdentaminen ja rajaaminen

11.12.2023, Helsinki

Päivän aikana saat johdonmukaisen kuvan muutoksenhakujärjestelmästä ja muutoksenhakuprosessin etenemisestä oikeusastejärjestyksessä. Miten muutoksenhaussa menetellään? Miten laadit hyvän valituskirjelmän? Miten vastaat valituskirjelmään?

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

13.12.2023-14.12.2023, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Yritysvastuuoikeuden koulutusohjelma osa III

14.12.2023, Helsinki

Yritysvastuuoikeus on oikeudenalana kasvava ja sen merkitys muun muassa yritysjuristin työssä on koko ajan painavampi.

Lue lisää

Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukiellot työsuhteissa

14.12.2023, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työsuhdekeksintöjä ja tekijänoikeuksia työsuhteessa sekä työntekijän salassapitovelvollisuuteen ja salassapito- sekä kilpailukieltosopimuksiin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä.

Lue lisää

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat

24.1.2024-25.1.2024, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä

Lue lisää

Tietosuojapäivä 2024

26.1.2024, Helsinki

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Alma Talent kutsuvat sinut Tietosuojapäivään kehittämään tietosuojatyötä ja löytämään ratkaisuja yhdessä.

Lue lisää

Tietosuojariskit, vastuut ja tietojen suojaaminen

15.2.2024-16.2.2024, Helsinki

Seminaarissa opit, miten riskejä tunnistetaan, miten tiedot luokitellaan ja suojataan, ja miten tietosuojaa hallitaan koko tietojen elinkaaren ajan.

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

5.3.2024-6.3.2024, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Henkilötietojen luovutukset ja kaupallinen hyödyntäminen

21.3.2024-22.3.2024, Helsinki

Seminaarissa opit, miten henkilötietoja voidaan hyödyntää kaupallisesti, ja kuinka käsittelyperusteen virheellinen valinta vaikuttaa myöhempään käsittelyyn ja datan hyödyntämismahdollisuuksiin.

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

16.4.2024-17.4.2024, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää

Rekisteröidyn oikeudet ja viranomaisprosessit

16.5.2024-17.5.2024, Helsinki

Seminaarin ohjelmassa muun muassa yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen – tietosuojakuvaus, informointi ja käyttötarkoituksen muuttaminen.

Lue lisää