Laaja valikoima ICT-koulutuksia ja seminaareja ajankohtaisista teemoista kuten pilvipalvelut, robotiikka, tietosuoja, IPR ja tekoäly. Kehitä osaamistasi ja hanki uusia näkemyksiä oppien suoraan alan kokeneilta asiantuntijoilta. Tutustu tuleviin ICT-koulutuksiin ja varaa paikkasi.

Digitaalisen ajan assistentti - digityökalut ja -tavat haltuun

1.12.2021-2.12.2021, Helsinki

Digitalisaatio on merkittävimmin assistentin työtä muuttava ilmiö. Tässä koulutuksessa kehitetään digiosaamistasi!

Lue lisää

Pilvipalveluiden tietoturva

2.12.2021, Etäkoulutus

Koulutuksessa käydään vaiheittain läpi, miten tietoturvaan ja riskienhallintaan liittyvät asiat on käytännössä huomioitavissa oikea-aikaisesti.

Lue lisää

ESG ja Sustainable Finance – vastuullisuusraportoinnista strategista kilpailuetua

7.12.2021-8.12.2021, Etäkoulutus

Lue lisää

Teknologia ja sopimukset

9.12.2021, Helsinki

Miten selvität monitoimittajaympäristön haasteet? Miten ratkaiset t&k -projektien keskeisimmät rahoitus- ja sopimuskysymykset?

Lue lisää

Datan kaupallinen hyödyntäminen

10.12.2021, Helsinki

Päivän aikana pureudutaan käytännön esimerkkien avulla profilointiin, datan luovutuksiin ja analytiikkaan liittyviin tietosuojaratkaisuihin sekä siihen, miten roolit ja vastuut jakautuvat eri toimijoiden välillä.

Lue lisää

HR-teknologiat 2021

14.12.2021, Helsinki

Millaisia välineitä Hr tarvitsee, jotta se pystyy tarjoamaan merkittävää ja kiinnostavaa tietoa johtamisen tueksi?

Lue lisää

Digitaalinen työympäristö O365:lla - suunnittelu, roolitus ja jalkautus

14.12.2021, Etäkoulutus

Miten saat kaiken hyödyn irti O365-työympäristöstä?

Lue lisää

Ketterän tuotekehitystiimin ja tuotteen johtaminen

14.12.2021, Etäkoulutus

Ketterissä työskentelytavoissa korostetaan tiimin vapautta toimia haluamalla tavallaan ilman aikatauluja. Miten teet muutoksen perinteisestä tiiminvetäjästä ketteräksi?

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osa II

15.12.2021, Helsinki

Mitkä ovat kiellettyjä sopimusmuutoksia? Mitkä ovat onnistuneen hankinnan edellytykset hankintasopimuksen valossa?

Lue lisää

(D)PIA - Tietosuojan vaikutuksenarviointi käytännössä

20.1.2022, Etäkoulutus

Opi tunnistamaan vaikutuksenarvioinnin työkalut ja mahdollisuudet organisaatiossasi.

Lue lisää

Bottien asiakaspolkujen ja keskusteluiden rakentaminen

20.1.2022, Etäkoulutus

Miten luot loogisia ja optimoituja bottikeskusteluita?

Lue lisää

Lean + Automaatio – tee tämä ennen, kun ryhdyt robotisoimaan!

20.1.2022, Etäkoulutus

Automaatio ei ole tavoite – hyvät tulokset ovat

Lue lisää

Integraatiot ja tiedon siirto

27.1.2022, Etäkoulutus

Tietojärjestelmät ja niiden välinen kommunikointi - mitä tarkoitetaan modernilla järjestelmäintegraatiolla ja mitä se vaatii?

Lue lisää

Tekijänoikeuspäivä

27.1.2022, Helsinki

Tule kuulemaan viimeisin tieto lainsäädäntöuudistuksesta sekä tilannekatsaus kotimaisen IPR-strategian valmistelusta!

Lue lisää

Tietoturva-auditoinnit – Mitä auditointi on ja miten auditoinnit auttavat organisaation johtamista ja tietoturvan hallintaa?

27.1.2022, Etäkoulutus

Miten voimme varmistaa onko tietoturvamme taso riittävä? Entä ulkoistuskumppanimme tietoturvan taso?

Lue lisää

Pankkidatan monetisointi - PSD2 muuttamassa maksupalvelumarkkinoita

27.1.2022, Etäkoulutus

PSD2 avasi pankkien ovia – Miten uusia pankkidataan perustuvia liiketoimintamalleja säännellään?

Lue lisää

Tietosuojapäivä 2022

28.1.2022, Helsinki

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Alma Talent kutsuvat sinut Tietosuojapäivään kehittämään tietosuojatyötä ja löytämään ratkaisuja yhdessä.

Lue lisää

IT-sopimustyypin valinta ja neuvottelu

31.1.2022, Etäkoulutus

Onnistuneet IT-hankinnat ja -sopimusneuvottelut ovat tehokkaan IT-projektin pohja

Lue lisää

Kyberrikollisuuden menetelmät

1.2.2022, Etäkoulutus

Kyberrikollisuuden menetelmät -koulutuksessa käydään läpi tosielämän tietomurtotapauksia, tietojenkalastelun toimintatapoja ja -tekniikoita.

Lue lisää

Datan vastuullinen käyttö

3.2.2022, Etäkoulutus

Miten aloitat matkan lain noudattamisesta riskien ymmärtämiseen ja vastuullisuuteen?

Lue lisää

Lean kokonaisarkkitehtuuri

7.2.2022, Etäkoulutus

Miten valjastat lean-menetelmät kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen tueksi?

Lue lisää

Tutkivan testauksen työkurssi

7.2.2022-8.2.2022, Etäkoulutus

Tule mukaan kokemaan kuinka tutkiva testaus eroaa perinteisestä testauksesta, ja kerää konkreettisia ideoita oman testauksen tehostamiseksi.

Lue lisää

Hunt the Hacker

9.2.2022-10.2.2022, Etäkoulutus

Clarified Security’s ”Hunt The Hacker” course is a comprehensive introduction to the technology and skill sets required to hunt threats.

Lue lisää

Tietosuojan vuosikello

10.2.2022, Etäkoulutus

Lue lisää

Tietoturvapoikkeamat ja niiden hoito (IR - Incident Response)

15.2.2022, Etäkoulutus

Tietoturvatapahtumien hallinta – miten toimitaan, kun riski toteutuu?

Lue lisää

Tuoteomistaja fasilitoijana

16.2.2022, Etäkoulutus

Fasilitointi on tuoteomistajan ydintaito - kaipaisitko siihen lisää välineitä?

Lue lisää

Tietosuojariskit, vastuut ja tietojen suojaaminen

17.2.2022-18.2.2022, Helsinki

Seminaarissa opit, miten riskejä tunnistetaan, miten tiedot luokitellaan ja suojataan, ja miten tietosuojaa hallitaan koko tietojen elinkaaren ajan.

Lue lisää

IT-vaatimusten määrittely

1.3.2022-2.3.2022, Etäkoulutus

Lue lisää

IAM-perusteet - käyttäjän- ja pääsynhallinta tutuksi

8.3.2022, Etäkoulutus

Koulutus kuvaa IAM-peruskäsitteet ja -tekniikat helposti ymmärrettävässä muodossa ja esittää, miten ne nivoutuvat organisaation muihin prosesseihin ja toimintoihin.

Lue lisää

Henkilötietojen luovutukset ja kaupallinen hyödyntäminen

24.3.2022-25.3.2022, Helsinki

Seminaarissa opit, miten henkilötietoja voidaan hyödyntää kaupallisesti, ja kuinka käsittelyperusteen virheellinen valinta vaikuttaa myöhempään käsittelyyn ja datan hyödyntämismahdollisuuksiin.

Lue lisää

Rekisteröidyn oikeudet ja viranomaisprosessit

5.5.2022-6.5.2022, Helsinki

Seminaarin ohjelmassa muun muassa yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen – tietosuojakuvaus, informointi ja käyttötarkoituksen muuttaminen.

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan

26.8.2022, Helsinki

Lue lisää