Laaja valikoima ICT-koulutuksia ja seminaareja ajankohtaisista teemoista kuten pilvipalvelut, robotiikka, tietosuoja, IPR ja tekoäly. Kehitä osaamistasi ja hanki uusia näkemyksiä oppien suoraan alan kokeneilta asiantuntijoilta. Tutustu tuleviin ICT-koulutuksiin ja varaa paikkasi.

(D)PIA - Tietosuojan vaikutuksenarviointi käytännössä

22.9.2021, Etäkoulutus

Opi tunnistamaan vaikutuksenarvioinnin työkalut ja mahdollisuudet organisaatiossasi.

Lue lisää

Sopimustekniikka I & II

23.9.2021-28.10.2021, Helsinki

Koulutuksessa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Lue lisää

Sopimustekniikka I

23.9.2021, Helsinki

Koulutuksessa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Lue lisää

Certified Information Privacy Technologist (CIPT)

23.9.2021-24.9.2021, Etäkoulutus

Lue lisää

Excel makrot ja VBA

23.9.2021-24.9.2021, Etäkoulutus

Lue lisää

Product Owner Day 2021

27.9.2021, Helsinki

Product Owner Day 2021 -seminaaripäivässä kuulet tuotejohtamisen trendejä ja kokemuksia käytännön tuotejohtamisen kehittämisestä. Lue lisää!

Lue lisää

Tavaramerkkipäivä

28.9.2021, Helsinki

Käsittelyssä on korkeimman hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden sekä EU:n tuomioistuinten ja EUIPO:n viimeaikaista tavaramerkkioikeudellista oikeuskäytäntöä.

Lue lisää

Tivi Enterprise Architecture 2021

28.9.2021, Helsinki

Tivi Enterprise Architecture 2021 -seminaarissa kuulet useita käytännön esimerkkejä kokonaisarkkitehtuurin viemisestä käytäntöön ja oppimiskokemuksia matkan varrelta.

Lue lisää

ICT-sopimukset I – ICT sopimukset käytännössä

28.9.2021, Helsinki

Projekti elää, miten hallitset muutokset? Miten ratkaiset rajapintoihin liittyvät tietoriskit? Mistä löydät neuvotteluvaraa pilvipalvelusopimuksissa?

Lue lisää

ICT-sopimukset I–II

28.9.2021-29.10.2021

Miten hallitset riskejä sopimuksilla? Miten ennaltaehkäiset riitoja? Valmistaudu sopimusneuvotteluihin ja ilmoittaudu koulutukseen.

Lue lisää

Lean kokonaisarkkitehtuuri

28.9.2021-29.9.2021, Etäkoulutus

Koulutus luo pohjan virtaustehokkaalle kehitystoiminnalle ja sen suunnittelulle. Se avaa lean-filosofian periaatteet kehittämistoiminnan suunnittelun ja johtamisen näkökulmasta sekä antaa valmiudet ketterään arkkitehtuurikehittämiseen.

Lue lisää

Privacy Pro

30.9.2021-25.11.2021, Helsinki

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

30.9.2021-1.10.2021, Etäkoulutus

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Qlik Sense -tehokäyttäjän koulutus

4.10.2021, Helsinki

Kaipaatko lisätehoja Qlik Sense -raportointiin?

Lue lisää

IT-projektipäällikkönä monitoimittajaprojektissa

4.10.2021, Etäkoulutus

Lue lisää

IT-riskienhallinta

6.10.2021, Helsinki

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi tietojärjestelmiin liittyvien riskien luonnetta ja IT-riskienhallinnan käytännön periaatteita.

Lue lisää

Data & asiakaspalvelu

14.10.2021, Helsinki

Miten hyödyntää asiakaskohtaamisissa kertynyttä dataa tehokkaasti?

Lue lisää

ESG ja Sustainable Finance – vastuullisuusraportoinnista strategista kilpailuetua

25.10.2021-26.10.2021, Helsinki

Lue lisää

Tulevaisuuden maksutekniikat 2021

26.10.2021

Miten maksaminen muuttuu, entä kuluttajien käyttäytyminen? Miltä näyttää kustannustehokas maksuteknologia?

Lue lisää

Lean + digiprojektin johtaminen

27.10.2021-28.10.2021, Helsinki

Lue lisää

Data Breach

27.10.2021, Helsinki

Ilmoituskynnys – milloin tietoturvaloukkauksesta tulee ilmoittaa? Toimintavalmius ja ennakointi – miten voit varautua ja viilata prosessit kuntoon etukäteen? Tietomurto sopimusketjuissa – kertoisiko kumppanillekin?

Lue lisää

Sopimustekniikka II

28.10.2021, Helsinki

Koulutuksessa keskitytään sopimusten häiriöihin ja virheisiin varautumiseen sekä niiden seuraamuksiin.

Lue lisää

ICT -riitapäivä (ICT-sopimukset II)

29.10.2021, Helsinki

Osaatko varautua riitoihin sopimuksissa? Miten ICT-riitaa kannattaa ajaa eri foorumeissa? Miten todistelu kannattaa rakentaa?

Lue lisää

Tietosuojaprojekti 2.0

29.10.2021, Helsinki

Tietosuoja on projekti, joka ei tule koskaan valmiiksi. Laadukas tietosuoja vaatii jatkuvaa tekemistä, varautumista ja muutoksenhallintaa.

Lue lisää

Office 365 -tietoturva, tietomurrot ja haavoittuvuudet

2.11.2021, Helsinki

Minkälaisia uhkia Microsoftin pilveen kohdistuu, ja mitä tarkoittaa pilviympäristöissä huomioitava jaetun vastuun malli?

Lue lisää

Hallitse tietojärjestelmiesi elinkaarta

3.11.2021-10.11.2021, Etäkoulutus

Lue lisää

IAM-perusteet - käyttäjän- ja pääsynhallinta tutuksi

3.11.2021, Helsinki

Koulutus kuvaa IAM-peruskäsitteet ja -tekniikat helposti ymmärrettävässä muodossa ja esittää, miten ne nivoutuvat organisaation muihin prosesseihin ja toimintoihin.

Lue lisää

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 2021-2022

4.11.2021-26.8.2022, Helsinki

tietosuojalainsäädännön vaatimuksista ja tietosuojavastaavan tehtävistä

Lue lisää

Tietosuojavastaavan tehtävät ja osoitusvelvollisuus

4.11.2021

Seminaarin jälkeen ymmärrät tietosuojasääntelyn tarkoituksen, tulkintaperiaatteet ja systematiikan sekä viranomaisen roolin tietojen käsittelyssä.

Lue lisää

Työelämän tietosuoja online ja offline

10.11.2021, Helsinki

Minkälaisia tietosuojahaasteita kohdataan, kun työnteko monimuotoistuu ja työympäristö digitalisoituu? Miten haasteet ratkaistaan?

Lue lisää

Kvanttiohjelmointia aloittelijoille: opi kvanttilaskennan ja -tietokoneiden toiminnan alkeet

10.11.2021, Helsinki

Mikä ihmeen kvanttitietokone? Millä tavalla se mullistaa laskennan ja miten sitä ohjataan?

Lue lisää

Saavutettavuusratkaisuja edistyneille verkkosisällön tuottajille

10.11.2021, Helsinki

Käytännön ratkaisuja haastavien sisältöjen saavutettavuuteen

Lue lisää

Bottien sääntely - juridiikka ja riskit

10.11.2021, Helsinki

Kuka vastaa siitä, mitä botti tekee?

Lue lisää

Rekrytoinnin trendit

17.11.2021, Helsinki

Mitkä asiat trendaavat rekrytoinneissa juuri nyt ja miltä näyttää tulevaisuus? Rekrytoinnin trendit -seminaarissa kuulet alan asiantuntijoita ja useita mielenkiintoisia case-esimerkkejä kentältä.

Lue lisää

Taloushallinnon analytiikkatrendit

17.11.2021

Miten ennakoit tulevaa entistä paremmin? Mitä uutta tapahtuu talousdatan visualisoinnin saralla? Entä miten kehität organisaatiosi analytiikkakulttuuria?

Lue lisää

Tietosuojariskien hallinta ja sopimusvastuut

18.11.2021, Helsinki

Seminaarissa kuulet, kuinka saat sovitetuksi yhteen liiketoiminnalliset tavoitteet ja realiteetit sekä tietosuojasääntelyn asettamat vastuut, velvoitteet ja rajat sopimusvapaudelle.

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osa I

18.11.2021, Helsinki

Mitkä ovat hankintasopimuksen keskeiset ehdot sopimushallinnan näkökulmasta? Miten onnistut pilvipalveluiden kilpailutuksessa ja hankinnassa?

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osat I-II

18.11.2021-15.12.2021, Helsinki

Miten onnistut pilvipalveluiden kilpailutuksessa ja hankinnassa? Mitkä ovat onnistuneen hankinnan edellytykset hankintasopimuksen valossa?

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

24.11.2021-25.11.2021, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Privacy By Design workshop - verkkosivut ja evästeet

24.11.2021, Helsinki

Kuinka eväste-artikloja tulisi soveltaa käytännössä? Miten dataohjattua markkinointia voidaan toteuttaa jatkossa?

Lue lisää

ICT –riskienhallinta

25.11.2021

Kuinka minimoida riskit jo sopimuksentekohetkellä? Entä millaisia haasteita globaalit pilvipalvelut tuovat riskienhallintaan?

Lue lisää

Digitaalisen ajan assistentti - digityökalut ja -tavat haltuun

1.12.2021-2.12.2021, Helsinki

Digitalisaatio on merkittävimmin assistentin työtä muuttava ilmiö. Tässä koulutuksessa kehitetään digiosaamistasi!

Lue lisää

Lean kokonaisarkkitehtuuri

1.12.2021-2.12.2021, Helsinki

Koulutus luo pohjan virtaustehokkaalle kehitystoiminnalle ja sen suunnittelulle. Se avaa lean-filosofian periaatteet kehittämistoiminnan suunnittelun ja johtamisen näkökulmasta sekä antaa valmiudet ketterään arkkitehtuurikehittämiseen.

Lue lisää

Toimitusketjun johtamisen kehittäminen

1.12.2021-2.12.2021, Helsinki

Toimitusketjun kilpailukyvyn merkitys korostuu – Mitä johtamisessa ja kehittämisessä tulee huomioida?

Lue lisää

Pilvipalveluiden tietoturva

2.12.2021, Helsinki

Koulutuksessa käydään vaiheittain läpi, miten tietoturvaan ja riskienhallintaan liittyvät asiat on käytännössä huomioitavissa oikea-aikaisesti.

Lue lisää

Ketterän tuotekehitystiimin ja tuotteen johtaminen

14.12.2021, Etäkoulutus

Ketterissä työskentelytavoissa korostetaan tiimin vapautta toimia haluamalla tavallaan ilman aikatauluja. Miten teet muutoksen perinteisestä tiiminvetäjästä ketteräksi?

Lue lisää

Digitaalinen työympäristö O365:lla - suunnittelu, roolitus ja jalkautus

14.12.2021, Helsinki

Miten saat kaiken hyödyn irti O365-työympäristöstä?

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osa II

15.12.2021, Helsinki

Mitkä ovat kiellettyjä sopimusmuutoksia? Mitkä ovat onnistuneen hankinnan edellytykset hankintasopimuksen valossa?

Lue lisää

Riskit, vastuut ja tietojen suojaaminen

17.2.2022-18.2.2022, Helsinki

Seminaarissa opit, miten riskejä tunnistetaan, miten tiedot luokitellaan ja suojataan, ja miten tietosuojaa hallitaan koko tietojen elinkaaren ajan.

Lue lisää

Henkilötietojen kaupallinen hyödyntäminen ja tietovarantojen kartoitus

24.3.2022-25.3.2022, Helsinki

Seminaarissa opit, miten henkilötietoja voidaan hyödyntää kaupallisesti, ja kuinka käsittelyperusteen virheellinen valinta vaikuttaa myöhempään käsittelyyn ja datan hyödyntämismahdollisuuksiin.

Lue lisää

Yksilön oikeudet, valvontakeinot ja seuraamukset

5.5.2022-6.5.2022, Helsinki

Seminaarin ohjelmassa muun muassa yksilön oikeudet ja niiden käyttäminen – tietosuojakuvaus, informointi ja käyttötarkoituksen muuttaminen.

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus

26.8.2022, Helsinki

Lue lisää