Laaja valikoima ICT-koulutuksia ja seminaareja ajankohtaisista teemoista kuten pilvipalvelut, robotiikka, tietosuoja, IPR ja tekoäly. Kehitä osaamistasi ja hanki uusia näkemyksiä oppien suoraan alan kokeneilta asiantuntijoilta. Tutustu tuleviin ICT-koulutuksiin ja varaa paikkasi.

Datan laatu ja tieto-ohjautuvuus

26.2.2020, Helsinki

Lue lisää

Tivi Sisällön- & dokumenttienhallinta 2020

26.2.2020-27.2.2020, Helsinki

Kohti menestyksekästä sisällön- ja dokumenttienhallintaa - avaimet onnistumiseen!

Lue lisää

Palveluiden kehittäminen ennakoivan analytiikan avulla

4.3.2020, Helsinki

Lue lisää

Tietosuojariidat ja sopimustekniikka

5.3.2020

Koulutuksessa kuulet ennakoivasta sopimisesta ja tietoriskien hallitsemisesta sopimuksin aina sopimusneuvotteluista ehtojen täytäntöönpanovaiheeseen.

Lue lisää

Henkilötietojen luovutukset ja kaupallinen hyödyntäminen – palveluntarjoajien vastuut ja velvoitteet, käsittelyyn liittyvät sopimukset, markkinointi

9.3.2020-10.3.2020, Helsinki

Mikä merkitys on käsittelyperusteen oikealla valinnalla? Miten voit hyödyntää henkilötietoja markkinoinnissa?

Lue lisää

Excel makrot ja VBA

10.3.2020-11.3.2020, Helsinki

Lue lisää

Robot Frameworkin perusteet

10.3.2020-11.3.2020, Helsinki

Lue lisää

Compliance 2020 – väärinkäytökset ja investigaatioprosessi

11.3.2020, Helsinki

Seminaareissa pureudutaan asioihin otsikoiden takana ja kuullaan minkälaisia juridisia seikkoja ja käytäntöjä liittyy korruption ja muiden compliance -epäselvyyksien selvittelyihin, ja kuinka tulee toimia, kun mahdollinen tutkinta asiasta on vireillä.

Lue lisää

Robotiikka riskienhallinnassa ja sisäisessä valvonnassa

17.3.2020, Helsinki

Lue lisää

Lean Enterprise Architecture 2020

17.3.2020-18.3.2020, Helsinki

Vuosittainen Lean Enterprise Architecture -seminaari tarjoaa välttämättömän katsauksen arkkitehtuurityön ja leanin maailmaan, sekä opettaa miten niitä voidaan tuloksellisesti soveltaa yhdessä.

Lue lisää

Teknologiajuristi 2020

18.3.2020-7.5.2020, Helsinki

Päivien teemoina mm. tekoälyn korvaus- ja vastuukysymykset, pilvipalveluista sopiminen, ekosysteemit ja sopimukset sekä tekoälyn, tuotteiden ja digialustojen kehittäminen juristin näkökulmasta.

Lue lisää

IT-vaatimusten määrittely

18.3.2020-19.3.2020

Lue lisää

Tutkivan testauksen työkurssi

18.3.2020-19.3.2020

Tule mukaan kokemaan kuinka tutkiva testaus eroaa perinteisestä testauksesta, ja kerää konkreettisia ideoita oman testauksen tehostamiseksi.

Lue lisää

Teknologiajuristi – Tekoäly ja vastuu

18.3.2020, Helsinki

Kuka on vastuussa ja kuka maksaa tekoälyn aiheuttamat vahingot? Käyttäjä, omistaja, valmistaja vai vakuuttaja? Mitkä ovat automaattisen päätöksenteon reunaehdot?

Lue lisää

HOHA: Hands-On Hacking Advanced

24.3.2020-26.3.2020, Helsinki

Lue lisää

Data, tietosuoja ja IPR

24.3.2020

Seminaarissa saat vastauksia datan, tietosuojan, IP-oikeuksien sekä digialustojen ja teknologioiden kehittämisen riskienhallintaan, kehitykseen ja sopimustekniikkaan liittyviin kysymyksiin.

Lue lisää

Maksamisen tulevaisuus 2020

24.3.2020-25.3.2020, Helsinki

Data, P27 ja asiakas Z - tervetuloa maksamisen huomiseen!

Lue lisää

Tivi Service Desk 2020

25.3.2020-26.3.2020, Helsinki

Lue lisää

Data Driven Director

25.3.2020-13.5.2020

Koulutusohjelma tarjoaa tietoa ja näkökulmia tiedolla johtamisen perusteista ja tiedon hyödyntämisestä päätöksenteossa.

Lue lisää

(D)PIA - Tietosuojan vaikutuksenarviointi käytännössä

25.3.2020

Opi tunnistamaan vaikutuksenarvioinnin työkalut ja mahdollisuudet organisaatiossasi.

Lue lisää

Tietosuoja pilvipalveluissa 2020

31.3.2020, Helsinki

Kuinka varmistat pilvipalveluiden tietosuojan toteutumisen jo hankintavaiheessa? Mitä pilvipalveluihin talletetulla datalla saa ja ei saa tehdä?

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat

31.3.2020-26.5.2020, Helsinki

Milloin sopimusmuutos on olennainen? Osaatko varautua sopimuksen muutostarpeisiin sopimusehdoissa? Miten voit minimoida hankintavalitusriskin?

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat OSA 1

31.3.2020, Helsinki

Lue lisää

RoboHR - Älykkäät ja tehokkaat prosessit

1.4.2020-2.4.2020, Helsinki

Seminaarissa kuulet, kuinka tekoälyä ja ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää henkilöstöhallinnon prosesseissa ja mitä realistisia mahdollisuuksia on näköpiirissä?

Lue lisää

Ponnistus ohjelmistorobotiikasta prosessien laajempaan kehittämiseen

2.4.2020

Lue lisää

ITIL 4 Foundation

15.4.2020-16.4.2020, Helsinki

Lue lisää

Tietoturvan ekosysteemi ja sen johtaminen

16.4.2020, Helsinki

Koulutuksessa käydään läpi tietoturvapoikkeamiin varautuminen, jatkuvuus- ja palautumisharjoittelu, tietoturvan mittaaminen, raportointi sekä jatkuva parantaminen.

Lue lisää

HOHE: Hands-On Hacking Essentials

21.4.2020-22.4.2020, Helsinki

Lue lisää

Tivi Tunnistautuminen 2020

21.4.2020-22.4.2020, Helsinki

Tässä tunnistautumisen ajankohtaispäivässä luodaan katsaus tunnistautumisen trendeihin, uusiin tietoturvariskeihin ja lakimuutosten vaikutuksiin

Lue lisää

Yrityksen sisäiset chatbotit työelämän mullistajina

21.4.2020, Helsinki

Koulutuksessa opit perusteet chatboteista, teknologioista, chatbottien käyttökohteita ja hyötyjä yrityksissä sekä lopulta opit itse kehittämään oman chatbotin ilman teknisiä osaamisvaatimuksia.

Lue lisää

ArchiMate kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisessa

21.4.2020-22.4.2020, Helsinki

Lue lisää

Tietojärjestelmien uusinta- ja hankintaprojektit

21.4.2020-22.4.2020, Helsinki

Lue lisää

Pilvipalveluiden tietoturva

22.4.2020, Helsinki

Koulutuksessa käydään vaiheittain läpi, miten tietoturvaan ja riskienhallintaan liittyvät asiat on käytännössä huomioitavissa oikea-aikaisesti.

Lue lisää

IT-riskienhallinta

22.4.2020, Helsinki

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi tietojärjestelmiin liittyvien riskien luonnetta ja IT-riskienhallinnan käytännön periaatteita.

Lue lisää

Digitaalisen ajan assistentti - digityökalut ja -tavat haltuun

22.4.2020-23.4.2020

Digitalisaatio on merkittävimmin assistentin työtä muuttava ilmiö. Tässä koulutuksessa kehitetään digiosaamistasi!

Lue lisää

Data Breach

28.4.2020, Helsinki

Ilmoituskynnys – milloin tietoturvaloukkauksesta tulee ilmoittaa? Toimintavalmius ja ennakointi – miten voit varautua ja viilata prosessit kuntoon etukäteen? Tietomurto sopimusketjuissa – kertoisiko kumppanillekin?

Lue lisää

Onnistu edistynyt analytiikka -projektissa

5.5.2020, Helsinki

Kaoottisista kokeiluprojekteista kohti hallittuja edistyneen analytiikan hankkeita!

Lue lisää

Onnistu digityökalun käyttöönotossa

6.5.2020, Helsinki

Mitkä tekijät edistävät digitaalisen työvälineen käyttöönottoa? Kuinka toteuttaa tietojärjestelmän käyttöönotto menestyksekkäästi? Miten muutosviestinnällä tuetaan käyttöönoton toteutumista?

Lue lisää

Teknologiajuristi – Sopimustekniikka ja riidat

7.5.2020, Helsinki

Mikä on suorituskykyvaatimusten suhde vahingonkorvaukseen ja vastuunrajoituksiin? Miten alustoihin liittyvät riskit sopimuksissa?

Lue lisää

IT-projektipäällikkönä kehittyminen

7.5.2020, Helsinki

Lue lisää

Julkisen sektorin API-päivät

12.5.2020-13.5.2020, Helsinki

Lue lisää

Muutosjohtaminen automaatiossa

12.5.2020-13.5.2020, Helsinki

Koulutuksessa tarjoamme ainutlaatuisen mahdollisuuden syventyä tulevaisuustyöskentelyyn henkilöstöjohtamisen ja erityisesti osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Lue lisää

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden valvontakeinot – yksilön oikeuksien käyttäminen, viranomaisvalvonta, seuraamukset

12.5.2020-13.5.2020, Helsinki

Milloin ja miten ilmoitat tietoturvaloukkauksesta? Miten vastaat henkilötietojen tarkastuspyyntöön? Mikä rooli viranomaisella on tietojen käsittelyssä?

Lue lisää

Toimitusketjun johtamisen kehittäminen

12.5.2020-13.5.2020, Helsinki

Lue lisää

Kokonaisarkkitehtuurivälineen hankinnan ABC

12.5.2020, Helsinki

Lue lisää

Tiedon visualisointi

13.5.2020, Helsinki

Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti visualisointien käyttöön sekä tiedon välittämisen työkaluina että myös uuden tiedon löytämisen välineinä.

Lue lisää

Privacy Pro

25.5.2020-28.5.2020, Helsinki

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

25.5.2020-26.5.2020, Helsinki

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat OSA 2

26.5.2020, Helsinki

Lue lisää

Tivi Kyberturvallisuus 2020

27.5.2020-28.5.2020, Helsinki

Pysy kartalla ja johda kyberturvallisuutta oikein!

Lue lisää

AWS-perusteet

27.5.2020-28.5.2020, Helsinki

Koulutuksen tarkoituksena on antaa kurssilaisille syvälliset tiedot ja taidot AWS-alustalla käyttöönotettavista palveluista, niiden suunnittelusta sekä ylläpidosta

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

27.5.2020-28.5.2020, Helsinki

Valmennuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman perustamiseksi, ylläpitämiseksi ja hallitsemiseksi koko sen elinkaaren ajan.

Lue lisää

Julkisen sektorin ICT-hankinnat

2.6.2020-3.6.2020, Helsinki

Lue lisää

Henkilötietojen käsittelyn ohjeistus, omavalvonta ja sisäinen raportointi

25.8.2020, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi henkilötietojen käsittelyn ohjeistusta, omavalvontaa, raportointia ja tietotilinpäätöksen laatimista.

Lue lisää