Laaja valikoima ICT-koulutuksia ja seminaareja ajankohtaisista teemoista kuten pilvipalvelut, robotiikka, tietosuoja, IPR ja tekoäly. Kehitä osaamistasi ja hanki uusia näkemyksiä oppien suoraan alan kokeneilta asiantuntijoilta. Tutustu tuleviin ICT-koulutuksiin ja varaa paikkasi.

ITIL 4 Foundation

15.4.2020-16.4.2020, Etäosallistuminen

Lue lisää

Tivi Tunnistautuminen 2020

21.4.2020-22.4.2020, Etäosallistuminen

Tässä tunnistautumisen ajankohtaispäivässä luodaan katsaus tunnistautumisen trendeihin, uusiin tietoturvariskeihin ja lakimuutosten vaikutuksiin

Lue lisää

Tietojärjestelmien uusinta- ja hankintaprojektit

21.4.2020-22.4.2020, Etäosallistuminen

Lue lisää

Yrityksen sisäiset chatbotit työelämän mullistajina

21.4.2020, Etäosallistuminen

Koulutuksessa opit perusteet chatboteista, teknologioista, chatbottien käyttökohteita ja hyötyjä yrityksissä sekä lopulta opit itse kehittämään oman chatbotin ilman teknisiä osaamisvaatimuksia.

Lue lisää

ArchiMate kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisessa

21.4.2020-22.4.2020, Etäosallistuminen

Kurssilla käydään läpi ArchiMaten keskeisimmät elementit liiketoiminnan, tietojärjestelmäkokonaisuuden ja teknologian kuvaamiseen.

Lue lisää

Pilvipalveluiden tietoturva

22.4.2020, Etäosallistuminen

Koulutuksessa käydään vaiheittain läpi, miten tietoturvaan ja riskienhallintaan liittyvät asiat on käytännössä huomioitavissa oikea-aikaisesti.

Lue lisää

Digitaalisen ajan assistentti - digityökalut ja -tavat haltuun

22.4.2020-23.4.2020, Etäosallistuminen

Digitalisaatio on merkittävimmin assistentin työtä muuttava ilmiö. Tässä koulutuksessa kehitetään digiosaamistasi!

Lue lisää

IT-riskienhallinta

22.4.2020, Etäosallistuminen

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi tietojärjestelmiin liittyvien riskien luonnetta ja IT-riskienhallinnan käytännön periaatteita.

Lue lisää

Data Breach

28.4.2020, Etäosallistuminen

Ilmoituskynnys – milloin tietoturvaloukkauksesta tulee ilmoittaa? Toimintavalmius ja ennakointi – miten voit varautua ja viilata prosessit kuntoon etukäteen? Tietomurto sopimusketjuissa – kertoisiko kumppanillekin?

Lue lisää

Onnistu edistynyt analytiikka -projektissa

5.5.2020, Etäosallistuminen

Kaoottisista kokeiluprojekteista kohti hallittuja edistyneen analytiikan hankkeita!

Lue lisää

Onnistu digityökalun käyttöönotossa

6.5.2020, Etäosallistuminen

Mitkä tekijät edistävät digitaalisen työvälineen käyttöönottoa? Kuinka toteuttaa tietojärjestelmän käyttöönotto menestyksekkäästi? Miten muutosviestinnällä tuetaan käyttöönoton toteutumista?

Lue lisää

Teknologiajuristi – Sopimustekniikka ja riidat

7.5.2020, Etäosallistuminen

Mikä on suorituskykyvaatimusten suhde vahingonkorvaukseen ja vastuunrajoituksiin? Miten alustoihin liittyvät riskit sopimuksissa?

Lue lisää

IT-projektipäällikkönä kehittyminen

7.5.2020, Etäosallistuminen

Lue lisää

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden valvontakeinot – yksilön oikeuksien käyttäminen, viranomaisvalvonta, seuraamukset

12.5.2020-13.5.2020, Etäosallistuminen

Milloin ja miten ilmoitat tietoturvaloukkauksesta? Miten vastaat henkilötietojen tarkastuspyyntöön? Mikä rooli viranomaisella on tietojen käsittelyssä?

Lue lisää

Muutosjohtaminen automaatiossa

12.5.2020-13.5.2020, Etäosallistuminen

Koulutuksessa tarjoamme ainutlaatuisen mahdollisuuden syventyä tulevaisuustyöskentelyyn henkilöstöjohtamisen ja erityisesti osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Lue lisää

Toimitusketjun johtamisen kehittäminen

12.5.2020-13.5.2020, Etäosallistuminen

Toimitusketjun kilpailukyvyn merkitys korostuu – Mitä johtamisessa ja kehittämisessä tulee huomioida?

Lue lisää

Kokonaisarkkitehtuurivälineen hankinnan ABC

12.5.2020, Etäosallistuminen

Lue lisää

Tiedon visualisointi

13.5.2020, Etäosallistuminen

Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti visualisointien käyttöön sekä tiedon välittämisen työkaluina että myös uuden tiedon löytämisen välineinä.

Lue lisää

DevOps & palvelumuotoilu – avain kivuttomampaan palvelukehittämiseen

19.5.2020-26.5.2020, Etäosallistuminen

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

25.5.2020-26.5.2020, Etäosallistuminen

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Privacy Pro

25.5.2020-28.5.2020, Etäosallistuminen

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat OSA 2

26.5.2020, Etäosallistuminen

Lue lisää

Tivi Kyberturvallisuus 2020

27.5.2020-28.5.2020, Etäosallistuminen

Pysy kartalla ja johda kyberturvallisuutta oikein!

Lue lisää

AWS-perusteet

27.5.2020-28.5.2020, Etäosallistuminen

Koulutuksen tarkoituksena on antaa kurssilaisille syvälliset tiedot ja taidot AWS-alustalla käyttöönotettavista palveluista, niiden suunnittelusta sekä ylläpidosta

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

27.5.2020-28.5.2020, Etäosallistuminen

Valmennuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman perustamiseksi, ylläpitämiseksi ja hallitsemiseksi koko sen elinkaaren ajan.

Lue lisää

Emotion AI - tunnetekoäly liiketoiminnan avuksi

28.5.2020, Etäosallistuminen

Tunnetekoäly tulee – osaako yrityksesi hyödyntää sitä? Koulutuksessa käydään läpi tunnetekoälyn perusteet ja erilaisia tapoja hyödyntää tunnetekoälyä liiketoiminnassa

Lue lisää

Julkisen sektorin ICT-hankinnat

2.6.2020-3.6.2020, Etäosallistuminen

Julkiset ICT-hankinnat – näin onnistut on käytännön workshopkoulutus, joka syventää ymmärrystäsi ICT-hankintojen kilpailuttamisesta, ICT-sopimuksista ja sopimusneuvotteluista sekä toimitusprojektin aikaisista sopimuksiin ja toimitusriitoihin.

Lue lisää

IT-asiantuntijasta kouluttajaksi

2.6.2020-3.6.2020, Etäosallistuminen

Valmennuksessa saat konkreettiset eväät aidosti vuorovaikutteisten ja oppimista aikaansaavien koulutusten suunnitteluun ja pitämiseen.

Lue lisää

Kyberrikollisuuden menetelmät

2.6.2020, Etäosallistuminen

Kyberrikollisuuden menetelmät -koulutuksessa käydään läpi tosielämän tietomurtotapauksia, tietojenkalastelun toimintatapoja ja -tekniikoita.

Lue lisää

Dokumenttienhallinnan järjestelmien vertailu

3.6.2020, Etäosallistuminen

Pureudu dokumenttien hallintaan järjestelmänäkökulmasta. Tee viisaita investointeja, jotka takaavat tehokkaan työskentelyn ja säästä aikaa sekä rahaa.

Lue lisää

Näin ostat analytiikkaa

9.6.2020, Etäosallistuminen

Ota haltuun analytiikan ostamisen keskeisin sisältö!

Lue lisää

Assistentin juridiikkapäivä - tunne tietojen käsittelyn velvoitteet!

10.6.2020, Etäosallistuminen

Lue lisää

API-hallintaa leanisti

10.6.2020-11.6.2020, Etäosallistuminen

Lue lisää

Syventävä Excel

11.6.2020, Etäosallistuminen

Excelistä saa enemmänkin irti kuin pelkkiä laskukaavoja ja perusdiagrammeja. Astu Excelin käytössä seuraavalle tasolle!

Lue lisää

Kohti parempia chat-kokemuksia - bottien sisällöntuotanto ja käyttökokemus

16.6.2020, Etäosallistuminen

Lue lisää

Henkilötietojen käsittelyn ohjeistus, omavalvonta ja sisäinen raportointi

25.8.2020, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi henkilötietojen käsittelyn ohjeistusta, omavalvontaa, raportointia ja tietotilinpäätöksen laatimista.

Lue lisää

Digitaalisen ajan assistentti - digityökalut ja -tavat haltuun

9.9.2020-10.9.2020, Helsinki

Digitalisaatio on merkittävimmin assistentin työtä muuttava ilmiö. Tässä koulutuksessa kehitetään digiosaamistasi!

Lue lisää

ePrivacy 2020

22.9.2020, Helsinki

Mikä sähköisessä markkinoinnissa siis muuttuu, ja mitä toimenpiteitä se edellyttää? ePrivacy 2020 tarjoaa ajankohtaiskatsauksen ePrivacy-asetuksen nykytilanteeseen.

Lue lisää