Laaja valikoima ICT-koulutuksia ja seminaareja ajankohtaisista teemoista kuten pilvipalvelut, robotiikka, tietosuoja, IPR ja tekoäly. Kehitä osaamistasi ja hanki uusia näkemyksiä oppien suoraan alan kokeneilta asiantuntijoilta. Tutustu tuleviin ICT-koulutuksiin ja varaa paikkasi.

Office 365 -tietoturva, tietomurrot ja haavoittuvuudet

15.4.2021, Etäkoulutus

Minkälaisia uhkia Microsoftin pilveen kohdistuu, ja mitä tarkoittaa pilviympäristöissä huomioitava jaetun vastuun malli?

Lue lisää

Robot Frameworkin perusteet

20.4.2021-21.4.2021, Etäosallistuminen

Lue lisää

IT-riskienhallinta

21.4.2021, Etäkoulutus

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi tietojärjestelmiin liittyvien riskien luonnetta ja IT-riskienhallinnan käytännön periaatteita.

Lue lisää

Tivi Tunnistautuminen 2021

21.4.2021, Etäosallistuminen

Tässä tunnistautumisen ajankohtaispäivässä luodaan katsaus tunnistautumisen trendeihin, uusiin tietoturvariskeihin ja lakimuutosten vaikutuksiin

Lue lisää

Saavutettavuusratkaisuja edistyneille verkkosisällön tuottajille

22.4.2021, Etäkoulutus

Käytännön ratkaisuja haastavien sisältöjen saavutettavuuteen

Lue lisää

Pilvipalveluiden tietoturva

26.4.2021, Etäkoulutus

Koulutuksessa käydään vaiheittain läpi, miten tietoturvaan ja riskienhallintaan liittyvät asiat on käytännössä huomioitavissa oikea-aikaisesti.

Lue lisää

HOHA: Hands-On Hacking Advanced

27.4.2021-29.4.2021, Etäkoulutus

Lue lisää

Certified Information Privacy Technologist (CIPT)

28.4.2021-29.4.2021, Etäkoulutus

Lue lisää

Compliance-ohjelmat ja eettiset toimintaohjelmat käytännössä

4.5.2021-5.5.2021, Etäkoulutus

Koulutuksessa pohditaan käytännönläheisesti ja konkreettisesti sitä, mistä eettisissä ja compliance-riskeissä on kyse ja miten niitä voidaan hallita eettisen ohjelman tai compliance-ohjelman avulla.

Lue lisää

Bottien sääntely - juridiikka ja riskit

4.5.2021, Etäkoulutus

Kuka vastaa siitä, mitä botti tekee?

Lue lisää

IAM-hankkeen toteutus

4.5.2021, Etäkoulutus

Lue lisää

Maksamisen tulevaisuus 2021

5.5.2021, Etäosallistuminen

Mobiilimaksaminen, yhä nopeammat maksutavat ja käteisen katoaminen ovat seurausta kuluttajakäyttäytymisen muutoksesta.

Lue lisää

Yksilön oikeudet, valvontakeinot ja seuraamukset

6.5.2021-7.5.2021, Etäosallistuminen

Lue lisää

Tieto-ohjautuva liiketoiminta - tiedolla johtamisen perusteet asiantuntijoille

10.5.2021, Etäkoulutus

Mikä data on liiketoiminnalle merkittävää? Kuinka hyödynnät dataa kasvun tukena?

Lue lisää

ICT-projekti - riskit, vastuut ja onnistumiset

11.5.2021, Etäosallistuminen

Kuinka löydät lisäarvoa ICT-hankkeista? Osaatko välttää pilvipalvelusopimusten ongelmakohdat? Miten voit varautua ICT-projektien riskeihin sopimuksissa?

Lue lisää

Dokumenttienhallinnan järjestelmien vertailu

12.5.2021, Etäkoulutus

Pureudu dokumenttien hallintaan järjestelmänäkökulmasta. Tee viisaita investointeja, jotka takaavat tehokkaan työskentelyn ja säästä aikaa sekä rahaa.

Lue lisää

Pilvenhallintamallin onnistunut toteutus

18.5.2021, Etäkoulutus

Pilvenhallinta ja sen toteutus ratkaisee onnistuneen matkan pilveen

Lue lisää

Pilvi-Integraatiot 2021

19.5.2021, Etäosallistuminen

Pilvi-integraatiot 2021- seminaarissa kuulet eturivin asiantuntijoita ja case-puheenvuoroja pilvi-integraatioihin liittyvistä ajankohtaisia asioita. Lue lisää!

Lue lisää

Privacy Pro

20.5.2021-9.6.2021, Helsinki

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

ERP-uudistus 2021

20.5.2021, Etäosallistuminen

Milloin ERP-järjestelmä kannattaa uusia? 

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

20.5.2021-21.5.2021, Etäkoulutus

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Tutkivan testauksen työkurssi

26.5.2021-27.5.2021, Etäkoulutus

Tule mukaan kokemaan kuinka tutkiva testaus eroaa perinteisestä testauksesta, ja kerää konkreettisia ideoita oman testauksen tehostamiseksi.

Lue lisää

Digimarkkinointi - Säännöt ja vastuut

26.5.2021, Etäosallistuminen

Digimarkkinointi on murroksessa niin sääntöjen kuin markkinakäytäntöjen osalta.

Lue lisää

Tivi Kyberturvallisuus 2021

27.5.2021, Etäosallistuminen

Kyberuhat 2030 - Suomi vs. muu maailma. Lue lisää ja tule mukaan!

Lue lisää

Teknologiajuristi – teknologia ja sopimukset

27.5.2021, Etäosallistuminen

Miten selvität monitoimittajaympäristön haasteet? Miten ratkaiset t&k -projektien keskeisimmät rahoitus- ja sopimuskysymykset?

Lue lisää

Julkiset hankinnat I-II

27.5.2021-9.6.2021, Etäosallistuminen

Koulutuksessa syvennytään käytännönläheisesti mm. tuoreimpaan oikeuskäytäntöön ja tarkastellaan mm. hankintayksiköiden yhteistyötä ja toimivallan siirtoa.

Lue lisää

Integraatiot ja tiedon siirto

28.5.2021, Etäkoulutus

Integraatioissa siirretään tietoja – tiedätkö, mitä vaatimuksia lait ja muut määräykset asettavat niille?

Lue lisää

Tietoturva ja operatiivinen kyvykkyys

31.5.2021, Etäkoulutus

Lue lisää

Terveyden älypuhelinsovellukset – trendit, regulaatio ja arviointi

1.6.2021, Etäkoulutus

Lue lisää

Kyberrikollisuuden menetelmät

2.6.2021, Etäkoulutus

Kyberrikollisuuden menetelmät -koulutuksessa käydään läpi tosielämän tietomurtotapauksia, tietojenkalastelun toimintatapoja ja -tekniikoita.

Lue lisää

Viestinnän teknologiapäivä

2.6.2021, Etäosallistuminen

Viestinnän teknologiapäivä- seminaarissa kuulet eturivin asiantuntijoita ja case-puheenvuoroja ajankohtaisista asioista. Lue lisää!

Lue lisää

IPR-strategia ja sopimustekniikka

2.6.2021, Etäosallistuminen

Käytännönläheisessä seminaarissa käsitellään IP-riskejä ja IP-strategiaa, lisäksi perehdytään muun muassa vastuu- ja vastuunrajoitusehtoihin IPR-sopimuksissa sekä sovintosopimuksiin ja IP-riitojen sovitteluun.

Lue lisää

ICT-sopimusten perusteet -workshop

3.6.2021, Etäosallistuminen

ICT-sopimusten perusteet -workshop on kattava ja käytännönläheinen koulutus, joka vastaa ICT-sopimusten laatimisen ajankohtaisimpiin ja keskeisimpiin kysymyksiin ostajan näkökulmasta.

Lue lisää

Työelämän tietosuoja online ja offline

3.6.2021, Etäosallistuminen

Minkälaisia tietosuojahaasteita kohdataan, kun työnteko monimuotoistuu ja työympäristö digitalisoituu? Miten haasteet ratkaistaan?

Lue lisää

ePrivacy 2021

3.6.2021, Etäosallistuminen

Miten valmistaudut tehokkaasti ePrivacyn voimaantuloon tällä hetkellä? Mitkä konkreettisia toimenpiteitä kannattaa tehdä jo nyt? Lue lisää!

Lue lisää

API-hallintaa leanisti

7.6.2021-8.6.2021, Etäkoulutus

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

8.6.2021-9.6.2021, Etäosallistuminen

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

IT-järjestelmäprojektit 2021

9.6.2021, Etäosallistuminen

IT-järjestelmäprojektit 2021- seminaarissa kuulet asiantuntijapuheenvuoroja ja case-esimerkkejä IT-projektien kriittisistä menestystekijöistä ja siitä, mitä projekteista on opittu.

Lue lisää

Tekijänoikeuspäivä

10.6.2021, Etäosallistuminen

Päivän aikana perehdytään laajasti tekijänoikeuksien ajankohtaisiin kysymyksiin alan eturivin asiantuntijoiden johdolla.

Lue lisää

Saikkupäivä 2021

10.6.2021, Etäosallistuminen

Miten sairauspoissaolojen kustannuksiin voidaan vaikuttaa? Lue lisää!

Lue lisää

Syventävä Excel

15.6.2021, Etäkoulutus

Excelistä saa enemmänkin irti kuin pelkkiä laskukaavoja ja perusdiagrammeja. Astu Excelin käytössä seuraavalle tasolle!

Lue lisää

IT-vaatimusten määrittely

15.6.2021-16.6.2021, Etäkoulutus

Lue lisää

Finanssialan muuttuvat kyberturvallisuussäädökset

15.6.2021, Etäkoulutus

Lue lisää

Office 365 -tietoturva, tietomurrot ja haavoittuvuudet

17.6.2021, Etäkoulutus

Minkälaisia uhkia Microsoftin pilveen kohdistuu, ja mitä tarkoittaa pilviympäristöissä huomioitava jaetun vastuun malli?

Lue lisää

IAM 2021

17.6.2021, Etäosallistuminen

IAM 2021- seminaarissa kuulet eturivin asiantuntijoita ja case-puheenvuoroja käyttäjä - ja pääsynhallinnan ajankohtaisista asioista. Lue lisää!

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, raportointi ja sisäinen valvonta

27.8.2021, Helsinki

Lue lisää

Digitaalinen työympäristö 2021

15.9.2021-16.9.2021, Helsinki

Digitaalisen työympäristön teknologiat ja alustat – Mihin kannattaa panostaa juuri nyt?

Lue lisää