Laaja valikoima ICT-koulutuksia ja seminaareja ajankohtaisista teemoista kuten pilvipalvelut, robotiikka, tietosuoja, IPR ja tekoäly. Kehitä osaamistasi ja hanki uusia näkemyksiä oppien suoraan alan kokeneilta asiantuntijoilta. Tutustu tuleviin ICT-koulutuksiin ja varaa paikkasi.

Lean kokonaisarkkitehtuuri

20.1.2021-21.1.2021, Etäosallistuminen

Koulutus luo pohjan virtaustehokkaalle kehitystoiminnalle ja sen suunnittelulle. Se avaa lean-filosofian periaatteet kehittämistoiminnan suunnittelun ja johtamisen näkökulmasta sekä antaa valmiudet ketterään arkkitehtuurikehittämiseen.

Lue lisää

Integraatiot ja tiedon siirto

27.1.2021, Etäosallistuminen

Integraatioissa siirretään tietoja – tiedätkö, mitä vaatimuksia lait ja muut määräykset asettavat niille?

Lue lisää

Tietosuojapäivä 2021

28.1.2021, Etäosallistuminen

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Alma Talent kutsuvat sinut Tietosuojapäivään kehittämään tietosuojatyötä ja löytämään ratkaisuja yhdessä!

Lue lisää

Kyberrikollisuuden menetelmät

2.2.2021, Etäosallistuminen

Kyberrikollisuuden menetelmät -koulutuksessa käydään läpi tosielämän tietomurtotapauksia, tietojenkalastelun toimintatapoja ja -tekniikoita.

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat osa II

3.2.2021, Helsinki

Lue lisää

Privacy Pro (CIPP/E ja CIPM)

4.2.2021-12.3.2021, Helsinki

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

4.2.2021-5.2.2021, Helsinki

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Hunt the Hacker

9.2.2021-10.2.2021, Etäosallistuminen

Clarified Security’s ”Hunt The Hacker” course is a comprehensive introduction to the technology and skill sets required to hunt threats.

Lue lisää

Tutkivan testauksen työkurssi

9.2.2021-10.2.2021, Etäosallistuminen

Tule mukaan kokemaan kuinka tutkiva testaus eroaa perinteisestä testauksesta, ja kerää konkreettisia ideoita oman testauksen tehostamiseksi.

Lue lisää

ICT-sopimusten perusteet -workshop

11.2.2021, Etäosallistuminen

ICT-sopimusten perusteet -workshop on kattava ja käytännönläheinen koulutus, joka vastaa ICT-sopimusten laatimisen ajankohtaisimpiin ja keskeisimpiin kysymyksiin ostajan näkökulmasta.

Lue lisää

Certified Information Privacy Technologist (CIPT)

11.2.2021-12.2.2021, Helsinki

Lue lisää

Data Breach

12.2.2021, Helsinki

Ilmoituskynnys – milloin tietoturvaloukkauksesta tulee ilmoittaa? Toimintavalmius ja ennakointi – miten voit varautua ja viilata prosessit kuntoon etukäteen? Tietomurto sopimusketjuissa – kertoisiko kumppanillekin?

Lue lisää

Terveysteknologian käytettävyyssuunnittelu ja viranomaisvaatimukset

16.2.2021, Etäosallistuminen

Osallistumalla syvennät ymmärrystäsi terveysteknologian käytettävyyden vaatimuksista, tärkeistä asiaa koskettavista tiedonlähteistä, yhteistyön merkityksestä sekä toimialan käytettävyyssuunnitteluprosessista.

Lue lisää

Datan laatu ja tieto-ohjautuvuus

16.2.2021, Etäosallistuminen

Lue lisää

Tivi Sisällön- & dokumenttienhallinta 2021

17.2.2021, Helsinki

Tehokas mutta tietoturvallinen sisällönhallinta - miltä se näyttää?

Lue lisää

Microsoft Dynamics 365 Finance -ratkaisu tutuksi

17.2.2021, Etäosallistuminen

Mitkä ovat Microsoft Dynamics 365 F&O -toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt talouden prosesseissa?

Lue lisää

Riskit, vastuut ja tietojen suojaaminen

18.2.2021-19.2.2021, Helsinki

Lue lisää

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 2021

18.2.2021-27.8.2021, Helsinki

Suosittu kokonaisuus tietosuojalainsäädännön vaatimuksista ja tietosuojavastaavan tehtävistä

Lue lisää

Ohjelmistorobotiikan hyötyjen arviointi ja mittaaminen

18.2.2021, Etäosallistuminen

Koulutuksessa käsitellään erilaisia mittareita, hallintaa ja myös raportointia liittyen ohjelmistorobotiikan käyttöön ja seurantaan.

Lue lisää

RPA-projektin tehokas johtaminen ja ohjaaminen

2.3.2021, Etäosallistuminen

Ota RPA-projekti haltuun ensiaskelista lähtien!

Lue lisää

Onnistuneen ERP-projektin kulmakivet

3.3.2021, Etäosallistuminen

Kuinka varmistat, että ERP-projektisi menestyy?

Lue lisää

Työelämän tietosuoja online ja offline

4.3.2021, Helsinki

Minkälaisia tietosuojahaasteita kohdataan, kun työnteko monimuotoistuu ja työympäristö digitalisoituu? Miten haasteet ratkaistaan?

Lue lisää

Teknologiajuristi - Tekoäly 2021

9.3.2021, Helsinki

Mitkä ovat automaattisen päätöksenteon reunaehdot?

Lue lisää

Digitaalisen ajan assistentti - digityökalut ja -tavat haltuun

9.3.2021-10.3.2021, Etäosallistuminen

Digitalisaatio on merkittävimmin assistentin työtä muuttava ilmiö. Tässä koulutuksessa kehitetään digiosaamistasi!

Lue lisää

Teknologiajuristi-seminaarisarja

9.3.2021-27.5.2021, Helsinki

Lue lisää

IAM-perusteet - käyttäjän- ja pääsynhallinta tutuksi

11.3.2021, Etäosallistuminen

Koulutus kuvaa IAM-peruskäsitteet ja -tekniikat helposti ymmärrettävässä muodossa ja esittää, miten ne nivoutuvat organisaation muihin prosesseihin ja toimintoihin.

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

11.3.2021-12.3.2021, Etäosallistuminen

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Robot Frameworkin perusteet

16.3.2021-17.3.2021, Etäosallistuminen

Lue lisää

ICT-Säästöpäivä 2021

17.3.2021, Helsinki

ICT-Säästöpäivä 2021- seminaarista saat parhaat ratkaisut onnistuneisiin ICT-investointeihin ja ulkoistuksien läpivienteihin sekä kustannussäästöjen kotiuttamiseen.

Lue lisää

Excel makrot ja VBA

17.3.2021-18.3.2021, Etäosallistuminen

Lue lisää

Tietosuoja pilvipalveluissa 2021

18.3.2021, Helsinki

Tunne tietosuojan elementit ja riskit pilvipalveluissa! Tietosuoja pilvipalveluissa 2021 -seminaari kertoo faktat ja poistaa olettamukset! Lue lisää!

Lue lisää

IT-vaatimusten määrittely

23.3.2021-24.3.2021, Etäosallistuminen

Lue lisää

Tivi Service Desk 2021

23.3.2021, Helsinki

Digitalisaatio muuttaa liiketoimintaa, ja työn tekeminen muuttuu, kun kaikki automatisoituu. Myös Service Desk on kokenut valtavan murroksen viime vuosien aikana.

Lue lisää

Robotiikka riskienhallinnassa ja sisäisessä valvonnassa

23.3.2021, Etäosallistuminen

Lue lisää

(D)PIA - Tietosuojan vaikutuksenarviointi käytännössä

24.3.2021, Etäosallistuminen

Opi tunnistamaan vaikutuksenarvioinnin työkalut ja mahdollisuudet organisaatiossasi.

Lue lisää

Mobiilisovellukset saavutettavaksi – mitä vaaditaan käytännössä?

24.3.2021, Etäosallistuminen

Lue lisää

Henkilötietojen kaupallinen hyödyntäminen ja tietovarantojen kartoitus

25.3.2021-26.3.2021, Helsinki

Lue lisää

Johda IT-projektia tehokkaasti - sovella eri menetelmiä ja työkaluja

6.4.2021, Etäosallistuminen

Lue lisää

S/4HANA:n onnistunut käyttöönotto

8.4.2021, Etäosallistuminen

Lue lisää

Digitaalisen työympäristön suunnittelu ja roolitus

12.4.2021, Etäosallistuminen

Lue lisää

IT-riskienhallinta

21.4.2021, Etäosallistuminen

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi tietojärjestelmiin liittyvien riskien luonnetta ja IT-riskienhallinnan käytännön periaatteita.

Lue lisää

Tivi Tunnistautuminen 2021

21.4.2021, Helsinki

Tässä tunnistautumisen ajankohtaispäivässä luodaan katsaus tunnistautumisen trendeihin, uusiin tietoturvariskeihin ja lakimuutosten vaikutuksiin

Lue lisää

Saavutettavuusratkaisuja edistyneille verkkosisällön tuottajille- ratkaisuklinikka

22.4.2021, Etäosallistuminen

Käytännön ratkaisuja haastavien sisältöjen saavutettavuuteen

Lue lisää

Pilvipalveluiden tietoturva

26.4.2021, Etäosallistuminen

Koulutuksessa käydään vaiheittain läpi, miten tietoturvaan ja riskienhallintaan liittyvät asiat on käytännössä huomioitavissa oikea-aikaisesti.

Lue lisää

HOHA: Hands-On Hacking Advanced

27.4.2021-29.4.2021, Etäosallistuminen

Lue lisää

Yksilön oikeudet, valvontakeinot ja seuraamukset

6.5.2021-7.5.2021, Helsinki

Lue lisää

Maksamisen tulevaisuus 2021

20.5.2021, Helsinki

Mobiilimaksaminen, yhä nopeammat maksutavat ja käteisen katoaminen ovat seurausta kuluttajakäyttäytymisen muutoksesta.

Lue lisää

Teknologia ja sopimukset

27.5.2021, Helsinki

Miten selvität monitoimittajaympäristön haasteet? Miten ratkaiset t&k -projektien keskeisimmät rahoitus- ja sopimuskysymykset?

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, raportointi ja sisäinen valvonta

27.8.2021, Helsinki

Lue lisää