Laaja valikoima ICT-koulutuksia ja seminaareja ajankohtaisista teemoista kuten pilvipalvelut, robotiikka, tietosuoja, IPR ja tekoäly. Kehitä osaamistasi ja hanki uusia näkemyksiä oppien suoraan alan kokeneilta asiantuntijoilta. Tutustu tuleviin ICT-koulutuksiin ja varaa paikkasi.

Pilvipalveluiden tietoturva

19.8.2020, Etäosallistuminen

Koulutuksessa käydään vaiheittain läpi, miten tietoturvaan ja riskienhallintaan liittyvät asiat on käytännössä huomioitavissa oikea-aikaisesti.

Lue lisää

Henkilötietojen käsittelyn ohjeistus, omavalvonta ja sisäinen raportointi

25.8.2020, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi henkilötietojen käsittelyn ohjeistusta, omavalvontaa, raportointia ja tietotilinpäätöksen laatimista.

Lue lisää

Dynaaminen ja dataohjattu hinnoittelu

25.8.2020-26.8.2020, Etäosallistuminen

Paranna kannattavuutta ja poista manuaalista työtä dynaamisella hinnoittelulla!

Lue lisää

Onnistunut nearshoring - hajautettujen ohjelmistokehitystiimien hallinta

26.8.2020, Etäosallistuminen

Kuinka johdat hajautettua ohjelmistokehitystiimiä?

Lue lisää

Robot Frameworkin perusteet

1.9.2020-2.9.2020, Helsinki

Lue lisää

Datan laatu ja tieto-ohjautuvuus

2.9.2020, Helsinki

Lue lisää

HOHE: Hands-On Hacking Essentials

8.9.2020-9.9.2020, Helsinki

Experience the attacker’s mindset and prepare your IT system defense

Lue lisää

Viestinnän kanavastrategian muotoilu

8.9.2020, Helsinki

Lue lisää

Excel makrot ja VBA

9.9.2020-10.9.2020, Helsinki

Lue lisää

Ohjelmistorobotiikan hyötyjen arviointi ja mittaaminen

9.9.2020, Helsinki

Koulutuksessa käsitellään erilaisia mittareita, hallintaa ja myös raportointia liittyen ohjelmistorobotiikan käyttöön ja seurantaan.

Lue lisää

Digitaalisen ajan assistentti - digityökalut ja -tavat haltuun

9.9.2020-10.9.2020, Helsinki

Digitalisaatio on merkittävimmin assistentin työtä muuttava ilmiö. Tässä koulutuksessa kehitetään digiosaamistasi!

Lue lisää

IT-projektipäällikkönä kehittyminen

10.9.2020, Helsinki

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

17.9.2020-18.9.2020, Helsinki

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Privacy Pro

17.9.2020-25.9.2020

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Hunt the Hacker

22.9.2020-23.9.2020, Helsinki

Lue lisää

ePrivacy 2020

22.9.2020, Helsinki

Mikä sähköisessä markkinoinnissa siis muuttuu, ja mitä toimenpiteitä se edellyttää? ePrivacy 2020 tarjoaa ajankohtaiskatsauksen ePrivacy-asetuksen nykytilanteeseen.

Lue lisää

Kyberrikollisuuden menetelmät

22.9.2020, Helsinki

Kyberrikollisuuden menetelmät -koulutuksessa käydään läpi tosielämän tietomurtotapauksia, tietojenkalastelun toimintatapoja ja -tekniikoita.

Lue lisää

IT-vaatimusten määrittely

23.9.2020-24.9.2020

Lue lisää

(D)PIA - Tietosuojan vaikutuksenarviointi käytännössä

23.9.2020, Helsinki

Opi tunnistamaan vaikutuksenarvioinnin työkalut ja mahdollisuudet organisaatiossasi.

Lue lisää

Lean kokonaisarkkitehtuuri

23.9.2020-24.9.2020

Koulutus luo pohjan virtaustehokkaalle kehitystoiminnalle ja sen suunnittelulle. Se avaa lean-filosofian periaatteet kehittämistoiminnan suunnittelun ja johtamisen näkökulmasta sekä antaa valmiudet ketterään arkkitehtuurikehittämiseen.

Lue lisää

Sopimustekniikka I & II

24.9.2020-21.10.2020

Koulutuksessa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Lue lisää

Sopimustekniikka I

24.9.2020, Helsinki

Koulutuksessa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

24.9.2020-25.9.2020, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Digitaalinen työympäristö 2020

29.9.2020-30.9.2020, Helsinki

Digitaalisen työympäristön teknologiat ja alustat – Mihin kannattaa panostaa juuri nyt?

Lue lisää

ICT-sopimukset käytännössä (ICT-sopimukset I)

30.9.2020, Helsinki

Osaatko välttää ohjelmistolisenssien ja pilvipalvelusopimusten ongelmkohdat? Millaisia riskejä tekoälyä tai ICT-alustaa kehittävän yrityksen tulisi ottaa huomioon sopimuksissa?

Lue lisää

ICT-sopimukset 2020

30.9.2020-20.11.2020

Miten hallitset riskejä sopimuksilla? Miten ennaltaehkäiset riitoja?

Lue lisää

APIen tuotteistaminen ja kehittäjäkokemus

6.10.2020-7.10.2020, Helsinki

Lue lisää

Näin ostat analytiikkaa

6.10.2020, Helsinki

Ota haltuun analytiikan ostamisen keskeisin sisältö!

Lue lisää

Data Driven Director

6.10.2020-4.11.2020, Helsinki

Koulutusohjelma tarjoaa tietoa ja näkökulmia tiedolla johtamisen perusteista ja tiedon hyödyntämisestä päätöksenteossa.

Lue lisää

HR Tech 2020

6.10.2020-7.10.2020

Mikä on HR-järjestelmien tulevaisuus – Mihin kannattaa panostaa juuri nyt?

Lue lisää

Tivi Järjestelmäintegraatiot 2020

7.10.2020-8.10.2020, Helsinki

Mitkä integraatiotyökalut ja -alustat ovat juuri nyt pinnalla?

Lue lisää

IT-riskienhallinta

7.10.2020, Helsinki

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi tietojärjestelmiin liittyvien riskien luonnetta ja IT-riskienhallinnan käytännön periaatteita.

Lue lisää

Sopimustekniikka II

21.10.2020, Helsinki

Koulutuksessa keskitytään sopimusten häiriöihin ja virheisiin varautumiseen sekä niiden seuraamuksiin.

Lue lisää

IPR-riidat ja sopimustekniikka

23.10.2020, Helsinki

Käytännönläheisessä seminaarissa käsitellään IP-oikeuksia koskevia sopimuksia sekä riitoihin varautumista sopimuksissa ja oikeussuojakeinoja loukkaustilanteissa.

Lue lisää

Kokonaisarkkitehtuurivälineen hankinnan ABC

27.10.2020, Helsinki

Lue lisää

Tivi Kyberturvallisuus 2020

27.10.2020-28.10.2020, Helsinki

Pysy kartalla ja johda kyberturvallisuutta oikein!

Lue lisää

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 2020-2021

6.11.2020-27.8.2021, Helsinki

Suosittu kokonaisuus tietosuojalainsäädännön vaatimuksista ja tietosuojavastaavan tehtävistä

Lue lisää

Tietosuojasääntelyn tarkoitus ja tietosuojavastaavan rooli

6.11.2020, Helsinki

Seminaarin jälkeen ymmärrät tietosuojasääntelyn tarkoituksen, tulkintaperiaatteet ja systematiikan sekä viranomaisen roolin tietojen käsittelyssä.

Lue lisää

ICT -riitapäivä (ICT-sopimukset II)

20.11.2020

Osaatko varautua riitoihin sopimuksissa? Miten ICT-riitaa kannattaa ajaa eri foorumeissa? Miten todistelu kannattaa rakentaa?

Lue lisää

Tietosuojapäivä 2021

28.1.2021, Helsinki

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Alma Talent kutsuvat sinut Tietosuojapäivään kehittämään tietosuojatyötä ja löytämään ratkaisuja yhdessä!

Lue lisää

Riskit, vastuut ja tietojen suojaaminen

18.2.2021-19.2.2021, Helsinki

Lue lisää

Henkilötietojen kaupallinen hyödyntäminen ja tietovarantojen kartoitus

25.3.2021-26.3.2021, Helsinki

Lue lisää

Yksilön oikeudet, valvontakeinot ja seuraamukset

6.5.2021-7.5.2021, Helsinki

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, raportointi ja sisäinen valvonta

27.8.2021, Helsinki

Lue lisää